Mikroekonomi Soru Çözümlemeleri 150 Çözümlü Problem ve 280 Test Sorusu Prof. Dr. Mustafa Akal  - Kitap

Mikroekonomi Soru Çözümlemeleri

150 Çözümlü Problem ve 280 Test Sorusu

2. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
262
Barkod:
9789750282058
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
205,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2014
145,00
45,00 (%69)
Kitabın Açıklaması
Kitabın, güncellenmiş 2. Baskısı yapılmıştır.
Bu kitap, Mikroekonomi dersi alan her seviyedeki öğrencilere Mikroekonomi dersinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, sınavlara hazırlanmada yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitapta konu başlıkları altında verilen sorular, uzun yıllar Mikroekonomi derslerini anlatan Prof. Dr. Mustafa AKAL tarafından hazırlanmış ve çözülen sorular, konuların daha iyi anlaşılması için mümkün olduğunca açıklayıcı şekilde hazırlanmıştır. Mikroekonomi dersine uygun olarak 150 adet çözümlü probleme ve 280 adet test sorusu ve cevaplarına yer verilmiştir.
Kitap yardımcı ders kitabı olmasının yanı sıra, kaymakamlık, müfettişlik, bankacılık gibi meslek sınavlarına hazırlananlara da hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketim, Üretim, İktisat
.
Ekonomik Modeller ve Optimum Değer
.
Grafik Çizimi – Tercihler ve Fayda
.
Fayda Maksimizasyonu ve Seçim
.
Fiyat ve Gelir Değişimlerinin Etkisi
.
Mallar Arasında Fiyat İlişkileri
.
Piyasa Talebi ve Esneklik
.
Üretim Fonksiyonları – Üretim Maliyetleri
.
Maliyet Fonksiyonları – Kâr Maksimizasyonu ve Arz
.
Tam Rekabetçi Piyasada Fiyat Belirlenmesi
.
Monopol Piyasası – Düopol Modelleri
.
Çok Firmalı Oligopol Piyasaları
.
Monopollü Rekabet Piyasası
.
Tam Rekabetçi Piyasada Girdi Talebi
.
Aksak Rekabet Piyasalarında Girdi Talebi
.
Üretim Faktörleri Fiyatları ve Arzı
.
Faiz ve Faiz Oranı
.
Faiz ve Yatırım Kararı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
KISIM I:
SORULAR
A. KLASİK SORULAR 
9
1. TÜKETİM, ÜRETİM, İKTİSAT 
9
2. EKONOMİK MODELLER VE OPTİMUM DEĞER 
9
3. GRAFİK ÇİZİMİ 
10
4. TERCİHLER VE FAYDA 
11
5. FAYDA MAKSİMİZASYONU VE SEÇİM 
12
6. FİYAT VE GELİR DEĞİŞİMLERİNİN ETKİSİ 
14
7. MALLAR ARASINDA FİYAT İLİŞKİLERİ 
15
8. PİYASA TALEBİ VE ESNEKLİK 
16
9. ÜRETİM FONKSİYONLARI 
16
10. ÜRETİM MALİYETLERİ 
17
11. MALİYET FONKSİYONLARI 
18
12. KÂR MAKSİMİZASYONU VE ARZ 
19
13. TAM REKÂBETÇİ PİYASADA FİYAT BELİRLENMESİ 
19
14. MONOPOL PİYASASI 
21
15. DÜOPOL MODELLERİ 
22
16. ÇOK FİRMALI OLİGOPOL PİYASALARI 
23
17. MONOPOLLÜ REKÂBET PİYASASI 
23
18. TAM REKÂBETÇİ PİYASADA GİRDİ TALEBİ 
24
19. AKSAK REKÂBET PİYASALARINDA GİRDİ TALEBİ 
25
20. ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYATLARI VE ARZI 
25
21. FAİZ VE FAİZ ORANI 
26
B. TEST SORULARI 
26
22. TÜKETİCİ TEORİSİ 
26
23. ÜRETİCİ TEORİSİ 
43
24. PİYASA TEORİSİ 
60
KISIM 2:
ÇÖZÜMLER
A. KLASİK SORU ÇÖZÜMLEMELERİ 
83
1. TÜKETİM, ÜRETİM, İKTİSAT 
83
2. EKONOMİK MODELLER VE OPTİMUM DEĞER 
87
3. GRAFİK ÇİZİMİ 
100
4. TERCİHLER VE FAYDA 
105
5. FAYDA MAKSİMİZASYONU VE SEÇİM 
113
6. FİYAT VE GELİR DEĞİŞİMLERİNİN ETKİSİ 
132
7. MALLAR ARASINDA FİYAT İLİŞKİLERİ 
145
8. PİYASA TALEBİ VE ESNEKLİK 
150
9. ÜRETİM FONKSİYONLARI 
156
10. ÜRETİM MALİYETLERİ 
167
11. MALİYET FONKSİYONLARI 
181
12. KÂR MAKSİMİZASYONU VE ARZ 
185
13. TAM REKÂBETÇİ PİYASADA FİYAT BELİRLENMESİ 
192
14. MONOPOL PİYASASI 
208
15. DÜOPOL MODELLERİ 
220
16. ÇOK FİRMALI OLİGOPOL PİYASALARI 
229
17. MONOPOLLÜ REKÂBET PİYASASI 
239
18. TAM REKÂBETÇİ PİYASADA GİRDİ TALEBİ 
244
19. AKSAK REKÂBET PİYASALARINDA GİRDİ TALEBİ 
247
20. ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYATLARI VE ARZI 
253
21. FAİZ VE FAİZ ORANI 
255
B. TEST SORULARI CEVAP ANAHTARLARI 
258
22. TÜKETİCİ TEORİSİ 
258
23. ÜRETİCİ TEORİSİ 
258
24. PİYASA TEORİSİ 
259
Kaynaklar 
261