Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:2 Aralık 2015 Doç. Dr. Ahmet Başözen

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:2 Aralık 2015

1. Baskı, 
Aralık 2015
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
379
Barkod:
2147292015126
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
59,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı, birbirinden değerli makaleleri, derlemeler ve tebliğleri sizlerle buluşturan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi bu sayısında yer alan konular şu şekildedir;
Ürün Konu Başlıkları
.
İsrail–Filistin Çatışması ve Barış Müzakereleri: Uluslararası, Bölgesel ve Dinsel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Maimul Ahsan KHAN ¦ Mohammed Ataul KARİM
.
Kamuda İhale İle İş Alan Alt İşverenlerde Çalışanların Toplu İş Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Ücret ve Sosyal Haklar, Prof. Dr. Murat ŞEN
.
Kaynakların Etkin Ayrımı (Tahsisi), Prof. Dr. Orhan ŞENER
.
Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi, Yrd. Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ
.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet Hâlleri ve Haksız Rekabet Davaları, Dr. Serhan DİNÇ
.
Azerbaycan Hukukunda Evlenme Kavramı ve Kadının Ailedeki Hukuki Konumu, Dr. Seide HESENZADE
.
1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın Uygulama Alanı, Dr. Özge YENİCE
.
Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Amme Alacaklarından Sorumluluğu, Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN ¦ Arş. Gör. Serdar YILDIRIM
.
Çalışma Hayatında Yıllık Ücretli İzin, Nilgün AKIN
.
Uluslararası Hukukta Normatif Hiyerarşi, Melike AKKUŞ
.
İş Hukukunda Ara Dinlenmesi, Selin SOYDAN
.
Mukayeseli Özel Hukuk (Ed. Markus Müller–Chen – Christoph Müller –Corinne Widmer Lüchinger), Arş. Gör. Sena BAŞPINAR
.
Sosyal Bilimlerde Yöntem (Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM – Doç. Dr. Emel KARAGÖZ), Arş. Gör. Ayşe Nur GÜLEŞCİ
.
İş Hukuku Mevzuatı & Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı (Prof. Dr. Murat ŞEN), Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ