Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:1 Haziran 2015 Doç. Dr. Ahmet Başözen

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:1 Haziran 2015

1. Baskı, 
Haziran 2015
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
508
Barkod:
2147292015065
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
69,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı, birbirinden değerli makaleleri, derlemeler ve tebliğleri sizlerle buluşturan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi bu sayısında yer alan konular şu şekildedir;
Ürün Konu Başlıkları
.
Prof. Dr. Cengiz Derdiman, Sulh Ceza Hakimliklerinin 1982 Anayasası Açısından Konumları
.
Prof. Dr. Maimul Ahsan Khan, Comparing Turkish Jurisprudential Development With Some Major Constitutional Issues of Bangladesh
.
Prof. Dr. Murat Şen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Dayanakları
.
Prof. Dr. Arslan Topakkaya – Arş. Gör. Allı Yeşilyurt, İnsan Hakları İhlallerinde İdari Başvuru Yolları
.
Doç. Dr. Mustafa Özen, Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve Üçüncü Kişilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
.
Doç. Dr. Mubariz Yolçiyev, Azerbaycan Hukukunda Haksız Rekabet Kavramı ve Tüketicilerin Yanıltılması Yoluyla Oluşan Haksız Rekabetin İncelenmesi
.
Doç. Dr. Sabahattin Yürekli, The Prohibitions on Strike According to the Act no 6356 as Amended under the Judgement of the Constitutional Court
.
Doç. Dr. Hayrettin Eren – Uğur Peker, Belediyelerin Denetimi
.
Yrd. Doç. Dr. Gülseven Şeker, Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Kovuşturması Yapılabilmesi için Gerekli Olan Yetkili Merci İzin Kararlarının Hukuki Niteliği ve Denetimi
.
Dr. Serhan Dinç, Limited Ortaklıklarda Ortakların Ek Ödeme Yükümlülüğü
.
Arş. Gör. Aslıhan Kayık, 2829 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde "Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi"
.
Arş. Gör. Ayşe Nur Turan, Etkin Pişmanlık Hükümlerine Felsefi Bakış
.
Arş. Gör. Feyza Yılmaz, Türkiye'de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği Sorunu ve Yol Gösterici AİHM Kararları
.
Faik Birişik, Türk Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Özellikleri
.
Tural Gözelzade, Azerbaycan Sigorta Hukukunda Yeşil Kart Sistemi
.
Arş. Gör. Zeynep Kağan, Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları – Kadına Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddet (Ed. Funda Kaya – Nadire Özdemir – Gülriz Uygur)