Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 3 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 3

1. Baskı, 
Ağustos 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
384
Barkod:
9789750229398
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
495,00
İndirimli (%62):
189,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2'nin devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi dergisindeki makalelerinin toplandığı üçüncü cildi oluşturmaktadır. Ayrıca derlemeye alınan çalışmalar dergide yayımlananlardan ibaret olmayıp; bunun dışında, yazarın diğer hukuk dergilerinde ve bilimsel armağanlarda yayımlanan bazı makaleler ile sempozyum ve seminerlerde sunulan bildiri metinleri de kapsamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Tüketiciden Alınan Dosya Masraflarının İstirdatı Davası
.
Dava Dilekçesinde Yer Almayan Bir Talep Islahla Dava Konusu Yapılabilir mi?
.
Geçersiz Sözleşmelerden (Konut Satışından) Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme – Son Gelişmeler
.
Yeni Yargıtay Kararları Bağlamında: Usul Kurallarının Zamansal Olarak Uygulanma Alanı
.
Gider Avansının Anlamı, Amacı ve Niteliği – Hatalı Uygulamalar
.
İpoteğin Kaldırılması Giderinden Doğan Çekişme – Hakem Heyetinin Görevli Olup Olmadığı
.
HMK Sisteminde Ölü Kişi Aleyhine Açılan Davada Mirasçıların Davaya Dahil Edilmeleri
.
İşyeri Dışında (Kapıdan) Satışta Caymanın İspatı – Telefon Kayıtlarının İspat Gücü
.
Belirsiz Alacak Davasında Kabul Beyanının Etkisi
.
"Tamamlama Avansı": Gider Avansı mı, Delil Avansı mı?
.
Dosya Üzerinden Karar Verme Sorunu
.
Dava Konusu Olmayan Şey Üzerine İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi
.
Davanın Açılmamış Sayılması Kararında Tespiti Gereken Hususlar
.
Davanın Açılmamış Sayılması Kararında Tespiti Gereken Hususlar
.
Yemin Deliline Açıkça Dayanılması
.
İkinci El Araç Satışında Görevli Mahkeme Sorunu
.
Dava Türünün (Belirsiz Alacak–Kısmî Dava) Hatalı Belirlenmesi Hâlinde Mahkemece Yapılması Gereken İşlem
.
Tüketici Mahkemesinde Yetki Sorunu
.
Kesin Sürenin Genel Kuramı Ve Delil İbrazı Yönünden Kullanım Koşulları
.
Talep Sonucunun Açık Olması Sorunu ve Muarazanın Giderilmesi Davasında Durum
.
Islahla Manevi Tazminat Talep Edilebilir mi?
.
Hâkimin Yasal Olmayan Gerekçeyle Davadan Çekinmesi
.
Ön İnceleme Aşaması İle İlgili Hatalı Uygulamalar
.
İş Yargılamasında Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesi
.
Sözleşme Öncesi Görüşmelerden Doğan (Tazminat) Sorumluluğu – Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması
.
Özel Hastanede Yanlış Teşhisten ve Tedaviden Kaynaklanan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Sorunu
.
Tüketici Hakem Heyetlerinde Vekâlet Ücretine Hükmedilmemesi Sorunu
.
Cevap Dilekçesinde Gösterilmeyen Delile (Tanık) Tahkikat Aşamasında Dayanılabilir mi?
.
Ön İnceleme Aşamasında Yapılması Zorunlu İşlemler ve Uygulamadaki Bazı Sorunlar
.
Hukuk Davaları İçin Zorunlu Bir Kurum: Hükmün Tamamlanması
.
Dava Konusunun Artırılması– Zamanaşımı İlişkisi
.
Tüketici Hakem Heyetlerinde Uyuşmazlık Çözümü
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
KREDİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TÜKETİCİDEN ALINAN DOSYA MASRAFLARININ İSTİRDATI DAVASI 
17
I. "DOSYA MASRAFI" KAVRAMI VE HUKUKİ DAYANAĞI 
17
A. Kavram 
17
B. Hukuki Dayanak 
17
1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 
18
a. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 
18
b. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
19
aa. 4077 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun 
19
bb. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
20
cc. Masrafların İstirdatı Davalarında Yargıtay İçtidahında Belirtilen Ölçütler ve Bu Davalara İlişkin Diğer Özellikler 
20
aaa. Ölçüte İlişkin Temel İçtihat: Masrafların Zorunlu, Makul ve Belgeli Olması 
20
bbb. Masraflarla ilgili Diğer İçtihatlar 
22
II. İSTİRDAT DAVASININ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN ÖZELLİKLERİ 
30
A. Görevli Mahkeme (Uyuşmazlık Çözüm Mercii) 
30
B. Yetki 
31
C. İspat Yükü ve Deliller 
31
D. Zamanaşımı 
37
DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMAYAN BİR TALEP ISLAHLA DAVA KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 
39
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 29.06.2011 TARİHLİ VE E: 2011/1 364,K: 2011/453 SAYILI KARARI 
39
II. DEĞERLENDİRME 
47
A. Islahın Kapsamı Bakımından 
47
B. Ek Dava Olanağı Bakımından 
48
GEÇERSİZ SÖZLEŞMELERDEN (KONUT SATIŞINDAN) KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME - SON GELİŞMELER 
51
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 13.11.2011 TARİHLİ VE E. 2011/1720,K. 2011/14374 SAYILI KARARI 
51
II. DEĞERLENDİRME 
53
YENİ YARGITAY KARARLARI BAĞLAMINDA: USUL KURALLARININ ZAMANSAL OLARAK UYGULANMA ALANI 
57
I. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİNİN 03.04.2012 TARİHLİ VE E. 2012/4040,K. 2012/5107 SAYILI KARARI 
57
II. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİNİN 06.12.2011 TARİHLİ VE E. 2011/16179,K. 2011/12390 SAYILI KARARI 
63
III. USUL KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
66
A. Kuramsal Düşünceler 
66
B. Yasal Düzenleme 
67
IV. DEĞERLENDİRME 
68
GİDER AVANSININ ANLAMI, AMACI VE NİTELİĞİ - HATALI UYGULAMALAR 
71
I. YASAL DÜZENLEME 
71
II. DÜZENLEMENİN ANLAMI, AMACI VE NİTELİĞİ 
71
A. Anlamı ve Amacı 
71
B. Niteliği 
72
III. HATALI UYGULAMALAR 
73
A. Kesin Sürenin Şeffaflık-Belirginlik İlkesine Uyulmaması 
73
B. Gider Avansının Süresinde Yatırıldığının Araştırılmaması 
74
C. Avans Giderine Amaç ve Bağlam Dışı Karar Verilmesi 
77
İPOTEĞİN KALDIRILMASI GİDERİNDEN DOĞAN ÇEKİŞME - HAKEM HEYETİNİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI 
79
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 28.03.2012 TARİHLİ VE E. 2012/13-23,K. 2012/255 SAYILI KARARI 
79
II. DEĞERLENDİRME 
86
A. Genel Olarak 
86
B. Uyuşmazlığın Tanımlanması 
88
HMK SİSTEMİNDE ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVADA MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ 
91
I. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNİN 12.10.2011 TARİHLİ VE E: 2011/8461,K: 2011/10171 SAYILI KARARI 
91
II. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNİN 19.10.2011 TARİHLİ VE E: 2011/8360,K: 2011/10579 SAYILI KARARI 
92
III. 6100 SAYILI HMK’DAN ÖNCEKİ DÖNEM 
94
IV. 6100 SAYILI HMK’DAN SONRAKİ DÖNEM 
95
İŞYERİ DIŞINDA (KAPIDAN) SATIŞTA CAYMANIN İSPATI-TELEFON KAYITLARININ İSPAT GÜCÜ 
97
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 05.06.2012 TARİHLİ VE E. 2012/11225,K. 2012/14730 SAYILI KARARI 
97
II. İŞYERİ DIŞINDA (KAPIDAN) SATIŞ VE CAYMA HAKKI 
98
A. Genel Olarak 
98
1. 4077 Sayılı TKHK Dönemi 
98
2. 6502 Sayılı TKHK Dönemi 
100
B. Cayma Hakkının Kullanılması ve İspat Sorunları 
101
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA KABUL BEYANININ ETKİSİ 
105
I. DAVAYI KABUL KAVRAMI VE ETKİLERİ 
105
II. BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DURUM 
110
“TAMAMLAMA AVANSI”: GİDER AVANSI MI, DELİL AVANSI MI? 
113
I. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİNİN 14.05.2012 TARİHLİ VE E: 2012/3222,K: 2012/7175 SAYILI KARARI 
113
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 05.11.2012 TARİHLİ VE E: 2012/18003,K: 2012/24703 SAYILI KARARI 
115
III. DEĞERLENDİRME 
116
A. Kavramsal Açıklamalar 
116
B. Kavramlar Arasındaki Farklar 
117
C. “Tamamlama Avansı”nın Statüsü 
119
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERME SORUNU 
123
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 15.10.2102 TARİHLİ VE E: 2012/21965,K: 2012/23313 SAYILI KARARI 
123
II. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ’NİN 19.04.2102 TARİHLİ VE E: 2012/1610,K: 2012/4521 SAYILI KARARI 
124
III. DEĞERLENDİRME 
132
A. Genel Olarak 
132
B. Kararlardaki Argümanların Değerlendirilmesi 
136
DAVA KONUSU OLMAYAN ŞEY ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ 
139
I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 08.02.2012 TARİHLİ VE E: 2012/867,K: 2012/1672 SAYILI KARARI 
139
II. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 01.10.2012 TARİHLİ VE E: 2012/31576,K: 2012/32462 SAYILI KARARI 
140
III. DEĞERLENDİRME 
142
A. Genel Olarak 
142
B. HMK’daki Düzenleme 
143
C. Kararlardaki Argümanlar 
145
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARINDA TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR 
149
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 15.03.2012 TARİHLİ VE E: 2011/19191,K: 2012/6393 SAYILI KARARI 
149
II. İLK DERECE MAHKEMESİNDEKİ YARGILAMA 
150
III. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ GENEL HÜKÜMLERİ 
151
A. Genel Olarak Davanın Açılmamış Sayılması 
151
1. Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Doğuran Hâller 
151
2. Davanın Açılmamış Sayılması Kararının Niteliği ve Özellikleri 
152
3. Davanın Açılmamış Sayılması Kararının Sonuçları 
153
4. Yardımcı Talepler Hakkında Hüküm Kurulması 
154
IV. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
155
YEMİN DELİLİNE AÇIKÇA DAYANILMASI 
157
I. KARARLAR 
157
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 19.02.2013 Tarihli ve E: 2012/27226, K: 2013/3780 Sayılı Kararı 
157
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 21.02.2013 Tarihli ve E: 2012/25764, K: 2013/4119 Sayılı Kararı 
158
C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 06.02.2013 Tarihli ve E: 2012/21763, K: 2013/2396 Sayılı Kararı 
159
D. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 06.02.2013 Tarihli ve E: 2012/7669, K: 2013/2248 Sayılı Kararı 
160
II. DEĞERLENDİRME 
161
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
163
I. HUKUKİ SORUN 
163
II. İÇTİHATLAR 
163
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 20.09.2011 Tarihli ve E: 2011/4625, K: 2011/12880 Sayılı Kararı 
163
B. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 17.01.2013 Tarihli ve E: 2012/22932, K: 2013/575 Sayılı Kararı 
165
C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 14.05.2009 Tarihli ve E: 2009/4845, K: 2009/6847 Sayılı Kararı 
166
D. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.04.2013 Tarihli ve E: 2012/11015, K: 2013/9246 Sayılı Kararı 
168
III. DEĞERLENDİRME 
169
DAVA TÜRÜNÜN (BELİRSİZ ALACAK-KISMÎ DAVA) HATALI BELİRLENMESİ HÂLİNDE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKEN İŞLEM 
171
I. HUKUKİ SORUN 
171
II. YARGITAY KARARLARI 
171
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.04.2013 Tarihli ve E: 2013/830, K: 2013/10217 Sayılı Kararı 
171
III. DEĞERLENDİRME 
174
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE YETKİ SORUNU 
177
I. GENEL OLARAK 
177
II. ÖZEL YETKİ HÜKMÜ 
177
III. HMK’DAKİ YETKİ HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ 
177
KESİN SÜRENİN GENEL KURAMI VE DELİL İBRAZI YÖNÜNDEN KULLANIM KOŞULLARI 
183
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 30.01.2013 TARİHLİ VE E. 2012/19-671,K. 2013/151 SAYILI KARARI 
183
II. DEĞERLENDİRME 
189
TALEP SONUCUNUN AÇIK OLMASI SORUNU VE MUARAZANIN GİDERİLMESİ DAVASINDA DURUM 
193
I. TALEP SONUCU KAVRAMI 
193
II. TALEP SONUCUNUN AÇIK OLMASININ ÖNEMİ 
194
III. HMK’DAKİ DÜZENLEME 
195
IV. MUARAZANIN GİDERİLMESİ DAVASINDA DURUM 
202
ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ? 
205
I. HUKUKÎ SORUN 
205
II. SÜREGELEN UYGULAMA 
205
III. YERLEŞİK İÇTİHATTAN FARKLI BİR KARAR: YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 14.03.2013 TARİHLİ VE E: 2012/5120, K: 2013/4672 SAYILI KARARI 
210
IV. DEĞERLENDİRME 
211
HÂKİMİN YASAL OLMAYAN GEREKÇEYLE DAVADAN ÇEKİNMESİ 
215
I. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 15.04.2013 TARİHLİ VE E. 2013/2029,K. 2013/4318 SAYILI KARARI 
215
II. DEĞERLENDİRME 
216
A. Çekinme Sebepleri 
216
B. Çekinme Sebeplerinin Amacı 
218
C. Çekinme Sebeplerinin Niteliği 
218
Ç. Çekinmenin Sonucu 
218
D. Uygulamadaki Durum ve Kararın İçerimi 
219
ÖN İNCELEME AŞAMASI İLE İLGİLİ HATALI UYGULAMALAR 
221
I. ÖN İNCELEME AŞAMASININ İÇERİMLERİ 
221
A. Ön İnceleme Aşamasının Zorunlu Oluşu 
221
B. Ön İncelemenin Kapsamı 
222
C. Ön İnceleme Aşamasındaki İşlemler Tamamlanmadan Tahkikat Aşamasına Geçilemeyeceği 
223
Ç. Hukuki Dinlenilme Hakkına Özen Gösterilmesi 
224
II. HATALI UYGULAMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
225
A. Ön İnceleme Aşamasının Atlanarak Tahkikat Aşamasına Geçilmesi 
225
B. Taraf Teşkili Yapılmadan Ön inceleme Yapılması 
226
C. Ön İnceleme Duruşmasına Gelmemiş Olsa Bile Davalıya Tahkikat Duruşmasının Tebliğ Edilmesi Gerektiği 
227
Ç. Ön İnceleme Duruşmasına Mazeret Bildiren Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılmaması 
228
D. Ön İnceleme Duruşmasında Davalının Yokluğunda Tanık Dinlenilmesi 
228
E. Cevap Dilekçesinde Delil Bildiren Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılmaması- Tanıklarının Dinlenmemesi- Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali 
229
F. Yetki İtirazı Reddolunan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılmaması 
230
İŞ YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 
233
I. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 05.12.2013 TARİHLİ VE E. 2011/44183,K. 2013/32110 SAYILI KARARI 
233
II. DEĞERLENDİRME 
239
A. Zamanaşımının Niteliği ve Kaynağı 
239
B. Zamanaşımının Usul Hukuku Bakımından Niteliği 
240
C. Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 
241
D. Zamanaşımı Süreleri 
243
E. Zamanaşımından Feragat 
244
F. Kısmi Davada Zamanaşımının Kesilmesi 
244
SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞMELERDEN DOĞAN (TAZMİNAT) SORUMLULUĞU - TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI 
245
I. YARGITAY KARARLARI 
245
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.02.2013 Tarihli ve E. 2012/13-1220, K. 2013/239 Sayılı Kararı 
245
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 13.01.2014 Tarihli ve E. 2013/24429, K. 2014/227 Sayılı Kararı 
254
II. DEĞERLENDİRME 
256
A. Culpa in Contrahendo Sorumluluğu 
256
B. Görevli Mahkeme Sorunu 
258
ÖZEL HASTANEDE YANLIŞ TEŞHİSTEN VE TEDAVİDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
261
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.09.2012 TARİHLİ VE E: 2012/21184,K: 2012/20509 SAYILI KARARI 
261
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 15.04.2013 TARİHLİ VE E: 2013/1177,K: 2013/9534 SAYILI KARARI 
262
III. DEĞERLENDİRME 
264
A. Davanın Kamu Hastanesine Yöneltilmesi 
264
B. Davanın Kamu Hastanesinde Çalışan Doktora Kişisel Kusurundan Dolayı Yöneltilmesi 
265
C. Davanın Özel Hastaneye Yöneltilmesi 
269
D. Tüketici Hukuku Yönünden 
270
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ SORUNU 
271
I. GENEL OLARAK VEKÂLET ÜCRETİ 
271
A. Tanımı 
271
B. Kapsamı ve Sınırları 
271
C. Aidiyeti 
272
D. Bağlamı 
272
E. Yargılama Hukuku Açısından Niteliği 
272
II. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE DURUM 
273
A. Hukuki Durum 
273
B. Uygulamadaki Durum 
274
III. DEĞERLENDİRME 
275
CEVAP DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEYEN DELİLE (TANIK) TAHKİKAT AŞAMASINDA DAYANILABİLİR Mİ? 
279
I. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİH VE E. 2013/6356,K. 2013/18904 SAYILI KARARI 
279
II. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİH VE E. 2013/6260,K. 2013/18820 SAYILI KARARI 
280
III. YASAL DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME 
282
A. Yasal Düzenleme 
282
1. Cevap Dilekçesinde Delil Gösterilmesi 
282
2. Ön İnceleme Aşamasında Delil Gösterilmesi 
282
3. Sonradan Delil Gösterilmesi 
282
B. Değerlendirme 
283
ÖN İNCELEME AŞAMASINDA YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER VE UYGULAMADAKİ BAZI SORUNLAR 
285
I. GENEL OLARAK 
285
II. ÖN İNCELEME KURUMUNUN KABULÜNDE GÜDÜLEN AMAÇLAR 
286
III. ÖN İNCELEME AŞAMASINDA YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER 
287
A. Kapsamı 
287
B. Şekli 
288
1. Duruşmasız Yapılabilecek İşlemler 
288
2. Duruşmalı Yapılması Gereken İşlemler 
289
IV. ÖN İNCELEME DURUŞMASI ATLANARAK TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLİP GEÇİLEMEYECEĞİ SORUNU 
290
A. Kararlar 
290
B. Değerlendirme 
295
HUKUK DAVALARI İÇİN ZORUNLU BİR KURUM: HÜKMÜN TAMAMLANMASI 
299
I. SORUNUN TAKDİMİ 
299
II. YASAL DURUM 
300
A. Hukuk Davaları Açısından 
300
1. Alman Medeni Usul Kanunu (ZPO)’ndaki Düzenleme 
300
2. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Yönünden 
300
B. Tahkim Yargılaması Açısından 
301
1. İç Tahkimde 
301
2. Milletlerarası Tahkimde 
301
III. TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN TAMAMLANMASI KARARI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ 
302
A. Yargıtay’ın Görüşü 
302
B. Değerlendirme ve Sonuç 
309
DAVA KONUSUNUN ARTIRILMASI- ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ 
311
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 06.03.2013 TARİH VE E.2012/4-824,K. 2013/305 SAYILI KARARI 
311
II. KARARIN ANALİZİ 
321
A. Dava Konusu Olay ve Hukuki Sorun 
321
B. Mercilerin ve Karşıoy Kullananların Çözüm Tarzları 
321
1. İlk Derece Mahkemesi 
321
2. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 
321
3. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (Çoğunluk) 
321
4. Karşıoy Kullananların Görüşleri 
322
III. DEĞERLENDİRME 
322
A. 6100 Sayılı HMK’da Talep Sonucunun (Dava Konusunun) Artırılması İmkânları 
322
B. Görüşlerin İrdelenmesi 
323
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 
327
I. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU 
327
A. Yasal Dayanak 
327
B. Kuruluş Amacı 
328
II. THH’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
329
III. THH’LERİN OLUŞUMU 
333
IV. THH’NİN GÖREV VE YETKİ ALANI 
335
A. Yetki Alanı 
335
B. Görev Alanı 
336
1. Genel Olarak 
336
2. THH’nin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler 
337
a. Genel Olarak 
337
b. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda 
339
c. İtirazın İptali Davaları Bakımından 
342
d. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından 
342
e. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından 
343
3. THH’nin Bakamayacakları Uyuşmazlık ve İşler 
343
V. THH’YE BAŞVURUDA HARÇ VE MASRAFTAN MUAFİYET 
344
VI. THH’NİN USULİ YETKİLERİ VE GÖREVLERİ 
344
A. Taleple Bağlılık İlkesi 
345
B. İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 
346
C. Tarafları Dinleme Yetkisi 
346
D. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi 
346
E. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi 
347
F. Keşif, Tanık, Yemin Delillerine Başvurma Yetkilerinin Olup Olmadığı 
347
G. Başvuruların Üç Ay İçinde Karara Bağlanması 
347
H. Kararların Unsurları 
347
I. Kararların Bildirimi 
348
İ. Kararların İlânı 
348
J. Faaliyet Raporu 
348
VII. THH KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
349
A. 4077 Sayılı Yasa Sistemi Bakımından 
349
B. 6502 Sayılı Yasa Sistemi Bakımından 
351
VIII. THH KARARLARINA İTİRAZ 
352
IX. İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR 
355
A. Görevli Mahkeme 
355
B. Yetkili Mahkeme 
355
C. İtiraz Davasında Mahkemece Verilebilecek Kararlar 
356
D. Kararların Kesin Olması 
357
X. SORUNLAR VE ÖNERİLER 
358
A. Aşırı İşyükünün Azaltılması- Arabuluculuk Sistemi 
358
B. THH’lerin Güçlendirilmesi 
359
C. THH’lere İhtiyati Tedbire Karar Verme Yetkisi Tanınması 
361
D. Bilirkişi Seçimi ve Diğer Araştırma İmkânlarının Kullanılması 
362
E. Sistemin Ölçülmesi 
363
MEHMET AKİF TUTUMLU'nun Yayımlanmış Çalışmaları 
365
Kavram Dizini 
381