Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde 
Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı – Ticaret Hukuku Monografileri – Göktuğ Burucuoğlu  - Kitap

Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı

– Ticaret Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ocak 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
166
Barkod:
9789750265693
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
280,00
İndirimli (%67):
93,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kulüp sigortası, tekne sigortası teminatının dışında kalan, üye donatanın üçüncü şahıslara karşı doğan sorumluluk ve masraflarını, karşılıklı sigorta ilkeleri gereğince sigortaladığı bir deniz sigorta sözleşmesi türü olarak tanımlanmaktadır. Denizcilik sektörü açısından oldukça önem arz eden bu sigorta türü, donatanları teminat altına alması nedeniyle dünya çapında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatın boyutları göz önüne alındığında hem dünya hem de ülkemiz açısından kulüp sigortasının oldukça önemli olduğu açıkça görülmektedir.
Kulüp sigortası çerçevesinde eşyanın zıyaa veya hasara uğramasına ilişkin hâller ise kulüplerin yıllık raporları incelendiğinde en sıklıkla karşılaşılan ve meblağ bakımından oldukça yüksek rakamlara ulaşan kulüp sigortası teminatı kapsamındaki durumlardır. Bu yüzden eserde, kulüp sigortası çerçevesinde eşyanın zıyaı veya hasarı halinde teminatın kapsamının belirlenmesi konusu incelenmiştir. Ayrıca, üyenin taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunun yanı sıra çatma, müşterek avarya ve kurtarma neticesinde ortaya çıkan eşyaya ilişkin sorumluklar halinde teminatın kapsamının nasıl olacağı açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kulüp Sigortasının Tarafları, Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
.
Kulüp Sigortasında Teminatın Kapsamı
.
Kulüp Sigortasında Teminatın Kapsamı Dışında Bırakılan Haller
.
Kulüp Başvuru Formu ve Kulübe Giriş Sertifikası Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Cetveli 
11
GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ 
13
II. KAPSAM VE SINIRLANDIRMA 
15
III. İNCELEME YÖNTEMİ 
17
Birinci Bölüm
DENİZ SİGORTALARI
I. TARİHÇESİ 
19
A. Deniz Sigortalarının Doğuşu 
19
B. Tekne Kulüplerinin Kuruluşu 
21
C. Koruma ve Tazmin Kulüplerinin Kuruluşu 
22
II. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 
25
A. Tanımı 
25
1. İngiliz Hukukunda 
25
2. Türk Hukukunda 
26
B. Çeşitleri 
27
1. Genel Olarak 
27
2. Tekne ve Makine Sigortası 
28
3. Yük Sigortası 
29
4. Harp ve Grev Sigortası 
29
5. Navlun, Demuraj ve Himaye Sigortası 
30
6. Kulüp Sigortası 
30
İkinci Bölüm
KULÜP SİGORTASI
I. TANIMI 
31
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 
34
III. TARAFLARI 
40
A. Kulüp 
40
1. Genel Olarak 
40
2. Kulübün Yapısı 
42
B. Üye 
43
IV. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
45
A. Kulübün Borç ve Yükümlülükleri 
45
1. Taleplerin Karşılanması 
45
2. Mali Güvence Sağlama 
46
3. Tazminat Ödeme 
47
B. Üyenin Borç ve Yükümlülükleri 
48
1. Prim Ödeme 
48
2. İlk Önce Ödeme Kuralı 
50
3. İhbar 
51
4. Garantiler 
51
5. Koruma Tedbirleri Alma 
52
V. KULÜP SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
52
VI. KULÜP SİGORTASINDA UYUŞMAZLIKLAR 
53
A. Kulüp ile Üye Arasındaki 
53
B. Kulüp ile Zarar Gören Üçüncü Kişi Arasındaki 
54
1. Genel Olarak 
54
2. Türk Hukukunda Doğrudan Dava 
56
Üçünçü Bölüm
EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI HALİNDE TEMİNATIN KAPSAMI
I. KULÜP SİGORTASI TEMİNATI 
57
A. Teminatın Kapsamındaki Haller 
57
1. Genel Olarak 
57
2. Takdir Yetkisi 
59
B. Teminat Dışında Bırakılan Haller 
60
C. Teminat Süresi 
61
1. Teminatın Başlaması 
61
2. Teminatın Sona Ermesi 
62
D. Interclub Anlaşması 
63
II. EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI 
66
A. Genel Olarak 
66
B. Zıya 
69
C. Hasar 
71
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU RİZİKOSU 
71
A. Genel Olarak 
71
B. Başlangıçtaki Elverişsizlikten Sorumluluk Rizikosu 
78
C. Teminatın Şartları ve İstisnaları 
79
1. Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk 
79
2. Sapma 
80
3. Güverte Yükü 
83
4. Konişmento 
85
a. Ad Valorem Konişmento 
86
b. Ciro Edilebilir Konişmentoyu İbraz Etmemiş Olan Kimseye Eşyanın Teslimi 
87
c. Ciro Edilemeyen Konişmento, Deniz Yük Senedi ve Diğer Ciro Edilemeyen Senetlerle Taşınan Eşya 
93
d. Konişmentonun ve Diğer Deniz Taşıma Senetlerinin Yanlış Bilgiler İçermesi 
94
e. Eski ya da İleri Tarihli Konişmento Düzenlenmesi 
97
f. Elektronik Ticaret 
98
5. Nadir ve Değerli Eşya 
100
6. Eşyanın Kararlaştırılandan Başka Bir Liman veya Yerde Boşaltılması 
101
7. Dökme Yük Boşaltılırken Meydana Gelen Eksiklik 
102
8. Geminin Yükleme Limanına Varmaması ya da Geç Varması 
103
9. Geç Teslim 
104
10. Üyeye Ait Eşya 
106
11. Önleyici Tedbirler 
106
12. İlave Elleçleme Masrafları 
108
13. Diğer Hususlar 
108
14. Ek Teminatlar 
110
IV. ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUK RİZİKOSU 
111
V. MÜŞTEREK AVARYA RİZİKOSU 
112
Sonuç 
115
EKLER
EK–1: Uluslararası Grup Tarafından Hazırlanan Reasürans Tabloları 
119
EK–2: Kulübe Başvuru Formu Örnekleri 
121
EK–3: Kulüp Giriş Sertifikası Örnekleri 
124
EK–4: Kulüp Tazminat Mektupları Form A ve AA 
142
EK–5: Kulüp Tazminat Mektupları Form B ve BB 
147
Kaynakça 
153
Kavramlar Dizini 
165