Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Arş. Gör. Pınar Yağcı, Şükür Taşyıldız, Arş. Gör. Ezgi Çırak Karalı  - Kitap
1. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1104
Barkod:
9786257595346
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
986,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kültürel ve doğal mirasın korunması olgusu çok yönlü ve disiplinler arası (multidisipliner) bir konu olup, çalışmanın amacı kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin konunun hukuki boyutuna dikkati çekmek, mevzuatımızda yer alan kimi hükümlerin düzeltilmesi ya da geliştirilerek bazı ilkelere bağlanmasına katkı sağlamaktır. "Geçmişle olan bağın" koparılmaması için bu değerlerin korunması ve genel olarak "koruma bilinci"nin oluşturulması da oldukça önemli ve hatta zorunludur.
Çalışma da hem "taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve sit alanları" hem de "taşınır kültür varlıkları"nın hukuki rejimi incelenmiş ve aynı zamanda 2863 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına yer verilmiştir. Konu ile ilgili yüksek mahkemelerin içtihatlarına metin içerisindeki ilgili bölümlerde yer verilmiş.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Doğal, Tarihi, Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları
.
Sit Alanları ve Uygulamaları
.
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları
.
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Hükümleri
.
Tescilli Eski Eserler ve Müdahaleler
.
Bakım–Onarım Esasları ve Mâli Kolaylıklar
.
Temel İlkeler
.
Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi
.
Taşınır Kültür Varlıkları
.
Koleksiyonculuk ve Müzeler
.
2863 sayılı Kanuna Muhalefet Suçları
.
Yargı Kararları
.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kararları
.
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun İlke Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar