Katılma Alacağının Hakim Kararıyla Azaltılması veya Kaldırılması Enes Uyar  - Kitap

Katılma Alacağının Hakim Kararıyla Azaltılması veya Kaldırılması

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
174
Barkod:
9786254327629
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Evlilik birliği ile sıkı irtibat halinde olduğu kabul edinilmiş mallara katılma rejiminin, evlilik birliğinin hangi nedenle sona erdiğine bakılmaksızın tasfiye yapılması haksız sonuçlara yol açacaktır. Özellikle sadakat yükümlülüğü ihlallerinin varlığı halinde, bu yükümlülüğü ihlal eden eşin katılma alacağının tamamını alabilmesi, kanun koyucu tarafından da haksızlık olduğu kabul edilerek, TMK m.236/2 hükmü ile evlilik birliğinin zina veya hayata kast nedenine dayanarak son bulması halinde, hakime, kusurlu eşin katılma alacağını azaltma ya da kaldırma yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada zina veya hayata kast nedeniyle katılma alacağının azaltılması veya kaldırılmasına imkan veren kanun hükmünün aile hukuku ve sadakat yükümlülüğü ile ilişkisi açıklanarak hükmün şartları ve uygulanmasına yönelik bazı tartışmalı konulara değinilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Aile Hukukuna Hakim Olan İlkeler, Katılma Alacağı
.
Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Artık Değer Pay Oranının Belirlenmesi
.
Artık Değere Katılma Oranına Hakim Müdahalesinin Sonuçları, Hükmün Uygulanmasına Yönelik Bazı Özel Durumlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ, AİLE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER, KATILMA ALACAĞI 
I. MAL REJİMLERİ VE TÜRLERİ 
A. Mal Rejimi Kavramı 
B. Mal Rejimi Türleri 
1. Genel Olarak 
2. Seçimlik Mal Rejimi Türleri 
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 
II. MAL REJİMİ BAĞLAMINDA AİLE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 
A. Genel Olarak 
B. Sınırlı Sayı İlkesi 
C. Şekle Bağlılık 
D. Devlet Müdahalesi 
E. Hakimin Takdir Yetkisi 
III. KATILMA ALACAĞI 
A. Genel Olarak Katılma Alacağı 
B. Katılma Alacağının Hukuki Niteliği 
1. Genel Olarak 
2. Aile Hukukundan ve Evlilik Birliğinden Doğan Bir Hak Olması 
3. Borçlar Hukuku Hükümlerine Tabi Alacak Hakkı Olması 
C. Benzer Alacaklar ve Hükümlerden Farkı 
1. Genel Olarak 
2. Boşanmanın Mali Sonuçlarından Farkı 
3. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Alacaklardan Farkı 
4. Miras Hukukundan Doğan Alacaklardan ve Benzer Hükümlerden Farkı 
İKİNCİ BÖLÜM 
MAL REJİMİNİNİN SONA ERMESİ VE ARTIK DEĞER PAY ORANININ BELİRLENMESİ 
I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ 
A. Genel olarak Sona Erme Halleri 
B. Ölüm 
C. Boşanma 
II. ARTIK DEĞER PAYI ORANININ BELİRLENMESİ 
A. Eşit Pay Kuralı 
B. Artık Değer Pay Oranının Sözleşme ile Belirlenmesi 
C. Artık Değer Pay Oranına Hakimin Müdahalesi 
1. TMK m. 236/2 Hükmünün Kanuna Eklenme Sebebi 
2. Hükmün Medeni Hukuk Yaptırımı Bağlamında Yorumu 
III. ARTIK DEĞER PAYI ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASININ ŞARTLARI 
A. Eşler Arasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olması 
B. Evliliğin Boşanma veya Ölümle Sona Ermesi 
1. Boşanmanın Zina veya Hayata Kast Sebebine Bağlı Olarak Gerçekleşmesi 
2. Eşin Diğer Eşi öldürmesi 
C. Eşin Kusurlu Olması 
D. Hakkaniyet Gerektirmesi 
E. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Farklı Bir Kuralın Belirlenmemiş Olması 
IV. TMK 236/2 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. Genel Olarak 
B. Katılma Alacağı 
C. Katkı Payı Alacağı 
D. Değer Artış Payı Alacağı 
E. Eşler Arasındaki Adi Alacaklar 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARTIK DEĞERE KATILMA ORANINA HAKİM MÜDAHALESİNİN SONUÇLARI, HÜKMÜN UYGULANMASINA YÖNELİK BAZI ÖZEL DURUMLAR 
I. ARTIK DEĞER PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI KARARI 
A. Genel Olarak 
B. Hükmün Re'sen Dikkate Alınması 
C. Hakimin Takdir Yetkisi 
II. HAKKANİYET ÖLÇÜTÜ 
A. Genel Olarak 
B. Hakimin Artık Değer Pay Oranını Azaltırken veya Kaldırırken Dikkate Alacağı Ölçütler 
1. Hakkaniyet 
2. Kusur Derecesi 
3. Kusurlu Fiilin Süresi 
4. Haksızlık Ölçütü 
5. Evliliğin Süresi, Eşlerin Yaşı ve Evlenme İhtimalleri 
6. Tarafların Maddi Durumu 
7. Edinilmiş Malların Miktarı ve Olağan Seviyenin Üstünde Emek 
8. Kişisel Malların Gelirlerinin Miktarı 
9. Edinilmiş Malların Mülkiyetinin Durumu 
10. Artık Değere Katılma Oranlarının Eşler Tarafından Kararlaştırılması 
11. Ayrılık Kararı Verilmiş Olması 
III. HÜKMÜN UYGULANMASINA YÖNELİK BAZI ÖZEL DURUMLAR 
A. Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölmesi Durumuna Genel Bakış 
B. Boşanma Davası Henüz Açılmadan Eşin Ölmesi 
C. Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Devam Etmesi 
D. Boşanma Davasının Sona Erdiği Ancak Henüz Tasfiye Davası Açılmadan Eşin Ölmesi 
E. Tasfiye Davasında Hükmün Mirasçılar Tarafından İleri Sürülmesi 
SONUÇ