Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 4 Çocuklar ve Suç – Ceza Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 4

Çocuklar ve Suç – Ceza

1. Baskı, 
Nisan 2005
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
663
Barkod:
9789753479653
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Çocuklar özelde Türkiye'nin, genelde tüm Dünya İnsanlığının yarınlarını belirleyecek, düzenleyecek ve geliştirecek en önemli faktördür. Onlar, ne denli sağlıklı, güçlü olurlar ve her yönden olumluluk gösterirlerse insanlık da o denli güvenli geleceğe sahip olur. Çocukların başta aile olmak üzere, okulda, işyerinde, sokakta ve sosyal çevrelerinde karşılaştıkları haksızlıklar, gelişmelerini tehdit eden olumsuzluklar belirlenerek, bu konularda nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği kitabın başlıca konusunu oluşturmaktadır.
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi'nin bu dördüncü kitabında çocuk suçluluğu ile mücadele konusunu değişik yönleri ile inceleyen başta Alman, İtalyan ve Amerikalı yabancı yazarların çalışmalarıyla birkaç özgün makaleye de yer verilmiştir.
KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ
Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır. Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
“ÇOCUKLAR VE SUÇ-CEZA” - Sunuş 
5
“KINDER UND VERBRECHEN - STRAFE” - Vorwort 
7
“CHILDREN AND OFFENCE-PUNISHMENT” - Preface 
9
“BAMBINI E REATO-PENA” - Prefazione 
11
1.Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER: Toplumsal ve Siyasal Rejimimiz Değişirken Katkılar 
17
2.Prof. Dr. Feridun YENİSEY: Genç Ceza Hukukunun Yeniden Yapılandırılması Hakkında Bazı Düşünceler 
19
3.Çev.: Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ: 40/33. Küçükler Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) 
49
4.Çev.: Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ: 45/112. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları (Riyad Rehber Kuralları) 
73
5.Prof. Dr. Hans-Dieter SCHWIND: Sokak Çocukları (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
83
6.Prof. Dr. Arthur KREUZER: Alman Gençlik Ceza Hukuku Hala Çağdaş Mıdır?(Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
95
7.Prof. Dr. Dr. Michael BOCK: Yaptırım Araştırmaları Alanında Gençlik Ceza Hukuku (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
111
8.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Genç İnsanların Suçluluk Gelişimi - Gençlik Ceza Hukukunun Sertleştirilmesi İçin Bir Vesile Mi? (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
133
9.Prof. Dr. Imke HOTTER- Prof. Dr. Hans-Jörg ALBRECHT: Gençlik Ceza Hukuku Alanındaki Reformlara İlişkin Önerilerin Dökümü (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
159
10.Prof. Dr. Hans-Jörg ALBRECHT: Gençlik Ceza Hukuku Yaptırımlarının Uygulanması ve Evrimine İlişkin Araştırmalar (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
177
11.Prof. Dr. Rüdiger HEINS: Sokak Çocukları (Çev.: Doç. Dr. Hakan HAKERİ) 
195
12.Prof. Dr. Hana PERMIEN / Prof. Dr. Gabriela ZINK: Sokakta Günlük Yaşam ve Suç(Çev.: Doç. Dr. Hakan HAKERİ) 
201
13.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ- Dipl. Iwar CORNELIUS- Dipl. Reinfred PAILER: Suç ve Ceza Hukuku İstatistikleri Işığında Baden-Württemberg’de Genç İnsanların Suçluluğu (1. Bölüm) (Çev.: Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK-Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
207
14.Prof. Dr. Uwe DIEDERICHSEN: Mehmet-Felaket Habercisi (Çev.: Doç. Dr. Mahmut KOCA) 
231
15.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Çocuk ve Genç Suçluluğu – Ceza Yasa Koyucusunun Harekete Geçmesini mi Bekliyor? (Çev.: Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM) 
237
16.Yard. Doç. Dr. Sevgi USTA SAYITA: Sokakta Yaşayan Çocuklar 
285
17.Çev.: Yard. Doç. Dr. Sevgi USTA SAYITA: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu “Sokak Çocuklarının Ciddi ve Zor Durumu” 1994/ 93 Sayılı Karar 
303
18.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Genç Ceza Hukukuna İlişkin Yaptırım Uygulaması-Eyaletler Bakımından Karşılaştırma (Çev.: Yard. Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK) 
307
19.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Yeni Tekerrür İstatistikleri-Genç Suçluların Yasal Islahı (Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
329
20.Prof. Dr. Hans-Dieter SCHWIND: Yaş ve Cinsiyete Göre Suçluluk(Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
35 7
21.Wiss. Angs. Andreas PAUL: Gençlik Ceza Hukukundaki Yaş Basamaklarının Reformu (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ) 
375
22.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ/ Dipl. Soz. Gerhard SPIESS: Suç ve Ceza Yargısı İstatistikleri Işığında Gençlerin Suçluluğu (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ) 
383
23.Prof. Dr. Klaus LAUBENTHAL: Alman Gençlik Ceza Hukuku Hala Çağdaş mıdır?Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ 
417
24.Çev.: Yard. Doç. Dr. Recep GÜLŞEN: İtalya’da Çocuk Yargılamasına İlişkin Düzenlemeler 
441
25.Dr. Leo STILO: Çocuk Pornografisine Karşı Avrupa Birliği’nin Müdahalesi: 22 Aralık 2003 Tarihli 2004/68 GAI Konseyin Çerçeve Kararı Hakkında Bir Yorum(Çev.: Yard. Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK) 
469
26.Dr. Leo STILO: Çocuk Pornografisiyle Mücadele Eden İtalyan Hükümeti: Kanun Tasarısının Yorumu (Çev.: Yard. Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK) 
477
27.Dr. Uğur TEKİN: Çocuk Yargılamasında Avrupa’daki Yeni Uygulamalar 
487
28.Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Claus ROXIN: Anne-Babanın Çocuklarını Tedip Hakkının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Çev.: Asis. Osman İSFEN) 
493
29.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Shakespeare’den Bir Konu Üzerine Kriminolojik Versiyonlar (Çev.: Osman İSFEN -İlker TEPE) 
501
30.Prof. Dr. Hans-Jörg ALBRECHT: Almanya’da Gençlik Adaleti (Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN) 
533
31.Araş. Gör. Haydar Burak GEMALMAZ: Çocuk Hakları Sözleşmesine Göre İşkence ve Kötü Muamele Mağduru Çocukların Rehabilitasyon Hakkı 
577
32.Prof. Dr. Wolfgang HEINZ: Yargı İstatistikleri Işığında Federal Almanya’daki Gençlik Ceza Hukukuna İlişkin Yaptırım Uygulaması(Çev.: Arş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
599
33.Prof. Dr. Michael BOCK: Ne kadar Az Olursa O Kadar İyidir – Genç Ceza Hukukundaki Kriminolojik Mantıksızlıklar Dogmatik Olarak Nasıl Yüceltildi?(Çev.: Sevim ORDUERİ) 
617
34.Prof. Dr. Randall G. SHELDEN: Radikal Müdahale Etmezlik Politikasını Yeniden Canlandırmak: Çocuklara Karşı Savaşmayı Bırakın (Çev.: Esra DEMİR) 
629
35.Dtt. ssa Giorgia ROLLO-Priv.- Doz. Dr. Frank NEUBACHER: Çocuk Pornografisi ve İnternet – Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Genel Bir Bakış(Çev.: İlker TEPE) 
651