Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 21 Ceza Hukukunda Robot, Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 21

Ceza Hukukunda Robot, Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler

1. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
560
Barkod:
9789750267123
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
670,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yeni teknolojilerin hukuk alanına girmesi; elektronik araçlar, robot ve yapay zekâ gibi çok farklı teknolojik oluşumlarla, hem suçların işlenmesi, hem daha iyi bir ceza yargılamasının yapılabilmesi ve hem de suçların önlenmesi alanında çok yeni araçlar ve fırsatlar yaratmıştır. Ancak araç ve fırsatlar, aynı zamanda kişilerin temel hak ve özgürlükleri bakımından da ciddi zararlar, tehlikeler ve kötüye kullanım kötüye kullanım biçim ve kolaylıkları yaratmaktadır.
Bu kitapta; robot ve yapay zekâ bağlamında yaşanacak felsefi, etik, hukuk, tıp ve teknik sorunlar, teknolojik bilirkişilik, karar süreçlerinin tamamen veya kısmen yapay zekâya terki gibi sorunlar, karşılaştırmalı hukuk bağlamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, robot ve yapay zekanın hukuk hukuksal kişilik ve niteliği, yapay zekanın yaşamın her alanındaki gerekliliği, endüstri alanındaki gelişler, kendiliğinden öğrenen sistemlerin insan yaşamı ve davranışları etkisi, bilişim tekniklerinin ceza yargılamasında kullanılması, çevirimiçi araştırmalar, etik sorunlar ve yazılım kuralları, Avrupa Birliği'nin yapay zeka konusuna yaklaşımı, sürücüsüz motorlu araçların kullanımı, yapay zekanın adalet sisteminde kullanımı, robotların yaratabileceği suç dalgası, devletlerin politikaları, hava ve karayolları trafiğindeki kuralların revize edilmesi, yapay zeka alanına özgü yeni suç tipleri, temel haklar alanındaki yeni tehlikeler, büyük veri, verinin kullanılması ve veri güvenliği, suçsuzluk karinesi, WhatsApp mesajları, suçu önleme çalışmaları, ceza İnfaz kurumlarında intiharın önlenmesi gibi konular incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Zekânın Temelleri Evrim, Hata ve Yönelimsellik, Prof. Dr. Daniel C. DENNETT (Çev.: Eylül TARIM)
.
Yapay Zekâ Hukukunun Gerekliliği, Kamshad MOHSIN (Çev.: Çağla KARADAĞ)
.
Endüstri 4.0'da Sorumluluğun Erimesi ve Kendi Kendine Öğrenen Sistemler – Ceza Hukuku Açısından Sorun Özeti, Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF (Çev.: Arş. Gör. Enis TİZ)
.
Yapay Zekâların Hukuki Kişiliği, Prof. Dr. Lawrance B. SOLUM (Çev.: Müslüm FİNCAN)
.
Tıpta Yapay Zekâ Kullanımında Etik Sorun Alanları, Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ
.
Yapay Zeka – Etik İlkeler ve Toplum Üzerindeki Olumlu Etkisi, Kamshad MOHSIN (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK)
.
Avrupa Birliği Hukukunda Yapay Zeka, Prof. Dr. Mireille HILDEBRANDT (Çev.: Av. Ceren KALAN)
.
Ceza Adaleti, Yapay Zekâ Sistemleri ve İnsan Hakları, Doç. Dr. Aleš ZAVRŠNIK (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ)
.
Çok Yakında Bir Robot Suç Dalgası ile Yüzleşebiliriz... Hukukun Hazır Olması Gerek, Dr. Christopher MARKOU (Çev.: Stj. Av. Şevval MİRHAN)
.
Yapay Zekâ Teknolojileri Kullanılarak İşlenen Suçlar İçin Ceza Politikası: Devlet, Sorunlar, Beklentiler, Dr. Alexander P. SUKHODOLOV, Dr. Artur V. BYCHKOV, Dr. Anna M. BYCHKOVA, (Çev.: Öğr. Gör. Joeclyne ALAYAN)
.
Yapay Zekânın Ceza Adaleti Gereksinimlerinin Karşılanmasında Kullanılması, Christopher RIGANO (Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ – Işık AĞIRGÖL)
.
Yapay Zekânın Düzenlenmesi ve Yapay Zekâ Suçları, Kamshad MOHSIN (Çev.: Arş. Gör. Jülide YAŞAR)
.
Yapay Zekâ Suçu: Öngörülebilir Tehditleri ve Çözüm Yolları Üzerine Disiplinler Arası Bir Analiz, Dr. Thomas C. KING, Dr. Nikita AGGARWAL, Dr. Mariarosaria TADDEO, Dr. Luciano FLORIDI (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN)
.
Büyük Veri ve "Müstakbel" Faillerin Cezalandırılması, Leona May JACKSON (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK)
.
Tarihin ve Geleceğin Olağan Şüphelileri: Kediler, Köpekler, Böcekler ve Robotların Ceza Sorumluluğu, Av. Müslüm FİNCAN
.
Elektronik Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Lasse QUARCK (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu, Doç. Dr. Radutniy Oleksandr EDUARDOVICH (Çev.: Güneş SARITAŞ)
.
Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi, Doç. Dr. Maxim DOBRINOIU (Çev.: Öğr. Gör. Aslı AYDIN)
.
Yapay Zekâ, Tüzel Kişilik ve Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi, Dr. Priyanka MAJUMDAR, Prof. Dr. Bindu RONALD, Doç. Dr. Rupal RAUTDESAI (Çev.: Dr. Asım KAYA)
.
Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu: Endonezya Ceza Sistemi Yeterli mi?, Rofi Aulia RAHMAN, Rizki HABİBULAH (Çev.: Dr. Öğ. Üyesi Özge Didem BOULANGER)
.
Yapay Zekaya Sahip Varlıklar ve Cezai Sorumlulukları: Nijerya Hukuku'na İlişkin Bir Teşhis, Doç. Dr. Ikenga K. E. ORAEGBUNAM, Dr. Uguru Eme UGURU (Çev.: Stj. Av. Esra Rüveyda UÇAR)
.
Birleşik Krallık Otomatik ve Elektrikli Araçlar Kanunu, (Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ – Işık AĞIRGÖL)
.
Alman Karayolları Trafik Kanunu'nun Değiştirilmesine İlişkin 16 Haziran 2017 Sekizinci Kanun, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Otomatikleşmiş Sürüş ve Hukuku – Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF (Çev.: Dr. Öğ. Üyesi R. Barış ATLADI)
.
„Otomobilim Hızlı Gidiyor, Ben Değil!" – Yüksek Otomatik Araç Sürüşü Açısından Ceza Hukuku Sorumluluğu, Prof. Dr. Sabine GLESS (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Büyük Veri ve Suçsuzluk Karinesi, David HEGER (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
İspat Aracı Olarak WhatsApp Mesajları, Paula BENEDICT (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Öngörüye Dayalı Polis Hizmeti Kullanım İmkânları ve Hukuka Uygunluk Sınırları Kim BÖTTCHER,, (Çev.: Av. Mustafa YAŞAR)
.
Yapay Zekânın Ceza İnfaz Kurumunda İntiharın Önlenmesi Amacıyla Kullanılması Prof. Dr. Robert ESSER, Arş. Gör. Ludwig REISSMANN, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
1. Yapay Zekânın Temelleri Evrim, Hata ve Yönelimsellik / Prof. Dr. Daniel C. DENNETT (Çev.: Eylül TARIM) 
17
2. Yapay Zekâ Hukukunun Gerekliliği / Kamshad MOHSIN (Çev.: Çağla KARADAĞ) 
41
3. Endüstri 4.0’da Sorumluluğun Erimesi ve Kendi Kendine Öğrenen Sistemler – Ceza Hukuku Açısından Sorun Özeti / Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF (Çev.: Arş. Gör. Enis TİZ) 
47
4. Yapay Zekâların Hukuki Kişiliği / Prof. Dr. Lawrance B. SOLUM (Çev.: Müslüm FİNCAN) 
63
5. Tıpta Yapay Zekâ Kullanımında Etik Sorun Alanları / Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ 
121
7. Avrupa Birliği Hukukunda Yapay Zeka / Prof. Dr. Mireille HILDEBRANDT (Çev.: Av. Ceren KALAN) 
173
8. Ceza Adaleti, Yapay Zekâ Sistemleri ve İnsan Hakları / Doç. Dr. Aleš ZAVRŠNIK (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ) 
181
9. Çok Yakında Bir Robot Suç Dalgası ile Yüzleşebiliriz Hukukun Hazır Olması Gerek / Dr. Christopher MARKOU (Çev.: Stj. Av. Şevval MİRHAN) 
203
10. Yapay Zekâ Teknolojileri Kullanılarak İşlenen Suçlar İçin Ceza Politikası: Devlet, Sorunlar, Beklentiler / Dr. Alexander P. SUKHODOLOV, Dr. Artur V. BYCHKOV, Dr. Anna M. BYCHKOVA, (Çev.: Öğr. Gör. Joeclyne ALAYAN) 
207
11. Yapay Zekânın Ceza Adaleti Gereksinimlerinin Karşılanmasında Kullanılması / Christopher RIGANO (Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ – Işık AĞIRGÖL) 
215
12. Yapay Zekânın Düzenlenmesi ve Yapay Zekâ Suçları / Kamshad MOHSIN (Çev.: Arş. Gör. Jülide YAŞAR) 
229
13. Yapay Zekâ Suçu: Öngörülebilir Tehditleri ve Çözüm Yolları Üzerine Disiplinler Arası Bir Analiz / Dr. Thomas C. KING, Dr. Nikita AGGARWAL, Dr. Mariarosaria TADDEO, Dr. Luciano FLORIDI (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN) 
247
14. Büyük Veri ve “Müstakbel” Faillerin Cezalandırılması / Leona May JACKSON (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK) 
289
15. Tarihin ve Geleceğin Olağan Şüphelileri: Kediler, Köpekler, Böcekler ve Robotların Ceza Sorumluluğu / Av. Müslüm FİNCAN 
301
16. Elektronik Kişilerin Ceza Sorumluluğu / Lasse QUARCK (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
327
17. Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu / Doç. Dr. Radutniy Oleksandr EDUARDOVICH (Çev.: Güneş SARITAŞ) 
339
19. Yapay Zekâ, Tüzel Kişilik ve Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi / Dr. Priyanka MAJUMDAR, Prof. Dr. Bindu RONALD, Doç. Dr. Rupal RAUTDESAI (Çev.: Dr. Asım KAYA) 
363
20. Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu: Endonezya Ceza Sistemi Yeterli mi? / Rofi Aulia RAHMAN, Rizki HABİBULAH (Çev.: Dr. Öğ. Üyesi Özge Didem BOULANGER) 
373
21. Yapay Zekaya Sahip Varlıklar ve Cezai Sorumlulukları: Nijerya Hukuku’na İlişkin Bir Teşhis / Doç. Dr. Ikenga K. E. ORAEGBUNAM, Dr. Uguru Eme UGURU (Çev.: Stj. Av. Esra Rüveyda UÇAR) 
391
22. Birleşik Krallık Otomatik ve Elektrikli Araçlar Kanunu / (Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ – Işık AĞIRGÖL) 
413
23. Alman Karayolları Trafik Kanunu’nun Değiştirilmesine İlişkin 16 Haziran 2017 Sekizinci Kanun / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
431
24. Otomatikleşmiş Sürüş ve Hukuku – Genel Bir Bakış / Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF (Çev.: Dr. Öğ. Üyesi R. Barış ATLADI) 
437
25. „Otomobilim Hızlı Gidiyor, Ben Değil!“ – Yüksek Otomatik Araç Sürüşü Açısından Ceza Hukuku Sorumluluğu / Prof. Dr. Sabine GLESS (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
457
26. Büyük Veri ve Suçsuzluk Karinesi / David HEGER (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
481
27. İspat Aracı Olarak WhatsApp Mesajları / Paula BENEDICT (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
495
28. Öngörüye Dayalı Polis Hizmeti Kullanım İmkânları ve Hukuka Uygunluk Sınırları Kim BÖTTCHER, / (Çev.: Av. Mustafa YAŞAR) 
507
29. Yapay Zekânın Ceza İnfaz Kurumunda İntiharın Önlenmesi Amacıyla Kullanılması Prof. Dr. Robert ESSER, Arş. Gör. Ludwig REISSMANN / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
523
Kavramlar Dizini 
543