Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 19 Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı Prof. Dr. Gunnar Duttge"ye Armağan Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 19

Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı

Prof. Dr. Gunnar Duttge"ye Armağan

1. Baskı, 
Ekim 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
840
Barkod:
9789750245336
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
930,00
İndirimli (%21):
732,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Modern dünyada refah düzeyinin artmasına, bilgi ve teknolojinin gelişmesine ve sosyal hukuk devleti kavramının yaygınlaşıp olgunlaşmasını rağmen, dünyanın birçok yerinde çok farklı sebeplerle savaş hüküm sürmekte, yeni savaş ve terör cepheleri açılmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafi konum sebebiyle tüm bu savaşlardan ve uluslararası terör dalgasından önemli ölçüde ve çok olumsuz etkilenmektedir. Ağır terör saldırıları ve özellikle savaş(lar), yarattığı tehlikeler, korku ve verdiği zararlarla insanları yurtlarını terk etmeye zorlamaktadır. Suriye'deki savaş ve terör saldırıları nedeniyle 6 milyon kadar insan ülkesini terk etmiş, bunlardan 3 milyonun üzerinde insan Türkiye'de barınmaya çalışırken, diğerleri çeşitli ülkelere ve özellikle Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışmıştır; milyonlara varan ölüm ve yaralanmalar ise ayrı bir dramdır. Türkiye, tüm olanaklarıyla insani amaçlarla bu insanların tümüne yardım etmeye çabalarken, aynı insani ve hukuki duyarlılık her ülke tarafından gösterilmemiştir. Felaketten farklı çıkarlar sağlama peşinde olan ülkeler yanında, göç, iltica ve insan kaçakçılığı ile insani hukuk aracılığıyla mücadele eden ülkeler de vardır. Bu kitapta ulusalüstü ekonomik, güvenlik ve politik kuruluşlar kadar, uluslararası hukukun kaynağı olan oluşumlar ve ülkeler çok detaylı mevzuatlar oluşturmuşlardır. Türkiye, kendi göç, iltica ve insan kaçakçılığı ile mücadele çağdaş sosyal hukukunu oluştururken uluslararası karşılaştırmalı ufuktan yararlanmak zorundadır. Bu kitap, ulusalüstü kuruluşlar kadar farklı ülkelerin mevzuatı ile buna katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Birleşmiş Miletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Göçmen Kaçakçılığına Karşı Model Kanunu, (Çev.: Arş. Gör. Muhammet Kiomers GANBARİ)
.
BM Genel Kurulu Uluslararası Göç ve Kalkınma Üst Düzey Diyalog Deklerasyonu, (Çev.: Bensu ÖZDEMİR)
.
Birleşmiş Milletler Mülteciler İçin New York Deklarasyonu, (Çev.: Erdem EVRANOS–Beste Sıla SARICA)
.
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi – İnsan Hakları Komitesi'nin 21 Ekim 2015 Tarihli Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Eymir ALBAL)
.
Üye Devletlerde Mülteci Statüsünün Verilmesi ve Geri Çekilmesine İlişkin Usullerle İlgili Asgari Standartlar Hakkında 1 Aralık 2005 Tarihli ve 2005– 85, At Sayılı Avrupa Konseyi Direktifi, (Çev.: İnci ÖCAL)
.
Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine Yönelik Komisyon Bildirimi, (Çev.: Esra Gül İLHAN)
.
Avrupa Parlamentosu'nun 2009 Tarihli Mültecilere İlişkin Direktifi, (Çev.: Senem Renk GÜRGEN)
.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Bulgaristan v. Zuheyr Frayeh Halaf Kararı, (Çev.: Gülcem CALIN–İrem KANBAY)
.
Avrupa Birliği Adalet Divanı – Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail V Bevandorlasi Es Allampolgarsagi Hivatal Kararı, (Çev.: Büşra EROĞLU – Elif YAZGAN)
.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Belçika – X AND X V. ÉTAT Belge Kararı, (Çev.: Burak KARAKAŞ – Ubeydullah YOZGAT)
.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Avusturya – K V. Bundesasylamt Kararı, (Çev.: Süleyman DIRIK – Sarp Anıl NAR)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Saladdin Abdullah, Almanya Kararı, (Çev.: Didem COŞKUN – İpek ŞAHİNKARA)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gül, İsviçre Davası, (Çev.: Arş. Gör. Enes YILMAZ)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Stamose. Bulgaristan Davası, (Çev.: Arş. Gör. Ayşen ALAN)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Z.H ve R.H. İsviçre Davası, (Çev.: Jülide ARIKAN– Ümmü Kardelen YILDIZ )
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Z. A. ve Diğerleri, Rusya Davası, (Çev.: Melisa FOÇALI–Ezgi SELVİ)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi O.M. Macaristan Davası, (Çev.: Tuğçe KAPLANER–Cankat ŞİR)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Thuo, Kıbrıs Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Barçın ÖZKAN – Arş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yash Prıya V. Danimarka Davası Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Sevgi BEKTUR)
.
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi Curtis Francis Doebbler, Sudan Kararı, (Çev.: Berkay İŞSEVENLER–Ömer BÜYÜKTOSUN)
.
Uluslararası Göç Hukukunun Mimarisi: Karmaşa ve Çelişkinin Dekonstrüktif Bir Modeli, (Çev.: Arş. Gör. Balay SÜTLÜOĞLU)
.
Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, (Pensilvanya Kuzey Bölgesi) Kararı, (Çev.: Sait CEYLAN – Mualla Sena DAĞDEVİREN)
.
Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi Washington v. Trump Kararı, (Çev.: Zeynep CAN– Aslı ÇETİN– Esin Meriç KUTLAY)
.
Amerika Birleşik Devletleri İnsan Ticareti Hakkındaki Düzenlemeler, (Çev.: Berkay ÇALIŞKAN–Mustafa Buğrahan SEVİNDİK)
.
Kanada Federal Mahkeme Jayasekara V. Canada Kararı, (Çev.: Mustafa Deniz ARISOY–Can Deniz OĞUZ)
.
Kanada Yüksek Mahkemesi'nin IMM–12840–12 Sayı ve 07.04.2014 Tarihli Kararı, (Çev.: Sinan UYSAL)
.
İngiltere Temyiz Mahkemesi Kararı, (Çev.: Güzide İrem CAN – Sefa ÖZPINAR – Ece YARDIMCI)
.
İngiltere Mahkemesi Calais Davası, (Çev.: Aslı Berna BAL–Defne ŞAHİN–Özge TURGUT)
.
Birleşik Krallık Mahkemesi'nin AS (Afghanistan) V. Secretary of State For TheHome Department Kararı, (Çev.: Öğr. Gör. Hale AKDAĞ)
.
İrlanda Cumhuriyeti Mülteci Temyiz Mahkemesinin Mültecilerle İlgili Kararı, (Çev.: Elif ERGÜÇ)
.
Avusturalya Mahkemesi Kararı, (Çev.: Nurettin Emre KAPLAN)
.
İskoçya İnsan Ticareti ve İstismarı Kanunu 2015, (Çev.: Arş. Gör. Nur KARAHAN TARIM)
.
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma ve Aracın Müsaderesi, Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN
.
Alman Federal Meclisi – Andrej Hunko, Chrıstıne Buchholz, Wolfgang Gehrcke, Diğer Milletvekilleri ve Sol Partinin Soru Önergesine Federal Hükümetin Cevabı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin Mültecilerin Yunanistan'a İadesi KonuluKararı, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Federal Anayasa Mahkemesi'nin 157. 17 Sayılı Anayasa Şikâyeti Hakkındaki Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Eylem BAŞ)
.
İsviçre Federal İdare Mahkemesi 6. Dairesi'nin F–6147– 2015 ve 5 Ocak 2017 Tarihli Kararı, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Soner DEMİRTAŞ)
.
Avusturya Anayasa Mahkemesi"nin 24.06.1998 Tarihli Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Salih ÖZKAN)
.
Finlandiya Göçmenlerin Entegrasyonu ve Sığınmacıların Kabulü Hakkında Kanun, (Çev.: Arş. Gör. Eymir ALBAL)
.
Brüksel Mahkemesi'nin X. V Olayına İlişkin Kararı, (Çev.: Gülsüm Sıla YATAR)
.
Hollanda Mahkemesi Moonfısh Kararı, (Çev.: Selen BAĞCI – Başak KIZILARSLAN)
.
Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi İnsan Kaçakçılığıyla Savaş Yasası, (Çev.: Mert EGİ)
.
Gürcistan İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele Kanunu, (Çev.: Gürkan KESER)
.
Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun İnsan Ticaretine İlişkin Bazı Düzenlemeleri, (Çev.: Gülsen Dilek FİDANOĞLU)
.
Malezya 2007 Tarihli İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Kanunu, (Çev.: Elif Pelin TANVERDİ)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
1. Birleşmiş Miletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Göçmen Kaçakçılığına Karşı Model Kanunu / (Çev.: Arş. Gör. Muhammet Kiomers GANBARİ) 
21
2. BM Genel Kurulu Uluslararası Göç ve Kalkınma Üst Düzey Diyalog Deklerasyonu / (Çev.: Bensu ÖZDEMİR) 
39
3. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler İçin New York Deklarasyonu /
(Çev.: Erdem EVRANOS-Beste Sıla SARICA) 
45
4. Birleşmiş Milletler Medeni Ve Siyasal Haklar Sözleşmesi - İnsan Hakları Komitesi’nin 21 Ekim 2015 Tarihli Kararı / (Çev.: Arş. Gör. Eymir ALBAL) 
75
5. Üye Devletlerde Mülteci Statüsünün Verilmesi Ve Geri Çekilmesine İlişkin Usullerle İlgili Asgari Standartlar Hakkında 1 Aralık 2005 Tarihli Ve 2005/85 / At Sayılı Avrupa Konseyi Direktifi / (Çev.: İnci ÖCAL) 
85
6. 
Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine Yönelik Komisyon Bildirimi /
(Çev.: Esra Gül İLHAN) 
123
7. 
Avrupa Parlamentosu’nun 2009 Tarihli Mültecilere İlişkin Direktifi /
(Çev.: Senem Renk GÜRGEN) 
149
8. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı Bulgaristan v. Zuheyr Frayeh Halaf Kararı /
(Çev.: Gülcem CALIN-İrem KANBAY) 
163
9. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı- Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail V Bevandorlasi Es Allampolgarsagi Hivatal Kararı /
(Çev.: Büşra EROĞLU,-Elif YAZGAN) 
175
10. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı Belçika - X AND X V. ÉTAT Belge Kararı /
(Çev.: Burak KARAKAŞ-Ubeydullah YOZGAT) 
193
11. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı Avusturya– K V. Bundesasylamt Kararı/
(Çev.: Süleyman DIRIK-Sarp Anıl NAR) 
209
12. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Saladdin Abdullah /Almanya Kararı /
(Çev.: Didem COŞKUN- İpek ŞAHİNKARA) 
223
13. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gül / İsviçre Davası /
(Çev.: Arş. Gör. Enes YILMAZ) 
245
14. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Stamose/ Bulgaristan Davası /
(Çev.: Arş. Gör. Ayşen ALAN) 
271
15. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Z.H ve R.H/ İsviçre Davası /
(Çev.: Jülide ARIKAN- Ümmü Kardelen YILDIZ ) 
285
16. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Z. A. ve Diğerleri / Rusya Davası /
(Çev.: Melisa FOÇALI-Ezgi SELVİ) 
301
17. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi O.M/Macaristan Davası /
(Çev.: Tuğçe KAPLANER-Cankat ŞİR) 
333
18. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Thuo / Kıbrıs Kararı /
(Çev.: Arş. Gör. Barçın ÖZKAN - Arş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU) 
349
19. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yash Prıya V. Danimarka Davası Kararı /
(Çev.: Arş. Gör. Sevgi BEKTUR) 
381
20. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi Curtis Francis Doebbler / Sudan Kararı / (Çev.: Berkay İŞSEVENLER-Ömer BÜYÜKTOSUN) 
393
21. Uluslararası Göç Hukukunun Mimarisi: Karmaşa ve Çelişkinin Dekonstrüktif Bir Modeli / (Çev.: Arş. Gör. Balay SÜTLÜOĞLU) 
421
22. Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi (Pensilvanya Kuzey Bölgesi) Kararı / (Çev.: Sait CEYLAN - Mualla Sena DAĞDEVİREN) 
433
23. 
Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi Washington v. Trump Kararı /
(Çev.: Zeynep CAN- Aslı ÇETİN- Esin Meriç KUTLAY) 
449
24. 
Amerika Birleşik Devletleri İnsan Ticareti Hakkındaki Düzenlemeler /
(Çev.: Berkay ÇALIŞKAN-Mustafa Buğrahan SEVİNDİK) 
469
25. 
Kanada Federal Mahkeme Jayasekara V. Canada Kararı /
(Çev.: Mustafa Deniz ARISOY-Can Deniz OĞUZ) 
479
26. Kanada Yüksek Mahkemesi’nin IMM-12840-12 Sayı ve 07.04.2014 Tarihli Kararı / (Çev.: Sinan UYSAL) 
501
27. 
İngiltere Temyiz Mahkemesi Kararı /
(Çev.: Güzide İrem CAN - Sefa ÖZPINAR - Ece YARDIMCI) 
511
28. 
İngiltere Mahkemesi Calaıs Davası /
(Çev.: Aslı Berna BAL-Defne ŞAHİN-Özge TURGUT) 
539
29. Birleşik Krallık Mahkemesi’nin AS (Afghanistan) V. Secretary of State For The Home Department Kararı / (Çev.: Öğr. Gör. Hale AKDAĞ) 
567
30. 
İrlanda Cumhuriyeti Mülteci Temyiz Mahkemesinin Mültecilerle İlgili Kararı /
(Çev.: Elif ERGÜÇ) 
575
31. Avusturalya Mahkemesi Kararı / (Çev.: Nurettin Emre KAPLAN) 
589
32. 
İskoçya İnsan Ticareti Ve İstismarı Kanunu 2015/
(Çev.: Arş. Gör. Nur KARAHAN TARIM) 
601
33. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma Ve Aracın Müsaderesi / Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN 
645
34. Alman Federal Meclisi – Andrej Hunko, Chrıstıne Buchholz, Wolfgang Gehrcke, Diğer Milletvekilleri Ve Sol Partinin Soru Önergesine Federal Hükümetin Cevabı / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
663
35. Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Mültecilerin Yunanistan’a İadesi Konulu Kararı / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
675
36. Federal Anayasa Mahkemesi’nin 157/17 Sayılı Anayasa Şikâyeti Hakkındaki Kararı / (Çev.: Arş. Gör. Eylem BAŞ) 
685
37. İsviçre Federal İdare Mahkemesi 6. Dairesi’nin F-6147/2015 ve 5 ocak 2017 Tarihli Kararı / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Soner DEMİRTAŞ) 
695
38. 
Avusturya Anayasa Mahkemesi”Nin 24.06.1998 Tarihli Kararı /
(Çev.: Arş. Gör. Salih ÖZKAN) 
705
39. Finlandiya Göçmenlerin Entegrasyonu Ve Sığınmacıların Kabulü Hakkında Kanun / (Çev.: Arş. Gör. Eymir ALBAL) 
721
40. 
Brüksel Mahkemesi’nin X/V Olayınailişkin Kararı /
(Çev.: Gülsüm Sıla YATAR) 
737
41. 
Hollanda Mahkemesi Moonfısh Kararı /
(Çev.: Selen BAĞCI-Başak KIZILARSLAN) 
763
42. 
Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi İnsan Kaçakçılığıyla Savaş Yasası /
(Çev.: Mert EGİ) 
773
43. 
Gürcistan İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele Kanunu /
(Çev.: Gürkan KESER) 
783
44. Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun İnsan Ticaretine İlişkin Bazı Düzenlemeleri / (Çev.: Gülsen Dilek FİDANOĞLU) 
797
45. Malezya 2007 Tarihli İnsan Ticareti Ve Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Kanunu / (Çev.: Elif Pelin TANVERDİ) 
799