Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 18 Uyuşturucu Madde Suçları Dr. Altay Suroy'a Armağan Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 18

Uyuşturucu Madde Suçları

Dr. Altay Suroy'a Armağan

1. Baskı, 
Mart 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
576
Barkod:
9789750242298
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
685,00
İndirimli (%50):
343,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uyuşturucu maddelerin sadece bireysel tüketimi veya yarattığı bağımlılık değil, aynı zamanda uyuşturucu maddeden elde edilen illegal gelir, karapara aklama, terörün finansmanı ve sosyal sağlık yıkımları yanında yarattığı büyük güvenlik sorunları nedeniyle de hem uluslararası hem de ulusal mücadele gerekmektedir. Kısa sürede büyük gelir getirmesi nedeniyle, başta teröristler olmak üzere illegal alanda çalışan herkesin iştahını kabartan büyük bir ticari pazarda aynı zamanda ciddi ulusal/uluslararası güvenlik sorunu doğmaktadır. Kitapta, çok farklı ülkelerin uluslararası sözleşme, kanun, özel yasalar, tüzükler ve yönetmelikler bazında, çok farklı açılardan bu soruna ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk metinleri farklı dillerden Türkçeye aktarılmıştır. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle, bir taraftan uyuşturucu alanındaki suçlarda bir transit ülke konumuna gelmiş; diğer taraftan ise farklı organize suç örgütlerinin uyuşturucudan çokça yaralanması nedeniyle, ülke içinde hem en önemli sağlık hem tehlike kaynağı olmuştur. Bu nedenle mevcut ve yapılacak uyuşturucu maddelerle ilgili hukuki düzenlemelerin yapılışında ve uygulanışında, karşılaştırmalı hukuktan yararlanılacak; aynı şekilde farklı ülkelerin tecrübelerinin birer somut sentezi olan bu hukuk metinleri bu anında yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutmak amacıyla ilgililer tarafından kullanılabilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Alman Uyuşturucu Maddelerle İştigal Hakkında Kanun, (Çev.: Arş. Gör. Zehra Başer DOĞAN)
.
Federal Almanya Uyuşturucu Madde – Dış Ticaret Tüzüğü – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Uyuşturucu Maddelerin Reçetelenmesi, Teslimatı ve Muhafazasının Kayıt Altına Alınmasına Dair Tüzük, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
İsviçre Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin Federal Kanun, (Çev.: Arş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU)
.
Birleşik Krallık Psikoaktif Maddeler Kanunu, (Çev.: Arş. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ)
.
Birleşik Krallık Uyuşturucu Madde Kaçakçılığına İlişkin Kanun 1986, (Çev.: Senem Renk GÜRGEN– Berkay İŞSEVENLER – Ömer BÜYÜKTOSUN – Büşra DEMİR)
.
Hollanda Afyon Kanunu, (Çev.: Zeynep AKDENİZ)
.
Hollanda Afyon Kanunu Muafiyetleri İçin Ücretler ve Afyon Kanunundaki Uyuşturucu Maddelerin Siparişine İlişkin Hükümleri İçeren Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor Bakanlığı Tüzüğü, (Çev.: Arş. Gör. Göktürk ÖCAL)
.
Kanada Ceza Kanunu, (Çev.: Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK)
.
Finlandiya Ceza Kanunu, (Çev.: Didem COŞKUN)
.
Finlandiya Uyuşturucu Madde Kanunu, (Çev.: Talha ABAKA)
.
Belçika Uyuşturucu Maddeler Kanunu, (Çev.: Doç. Dr. Erdal YERDELEN)
.
Estonya Ceza Kanunu, (Çev.: Buse KASAPOĞLU)
.
Letonya Çocuğun Uyuşturucu, Psikotrop, Zehirli ve Diğer Sarhoş Edici Maddelerin Kullanımından Korunması Başlıklı Letonya Çocuk Haklarını Koruma Kanunu'nun 49. Maddesi, (Çev.: Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK)
.
Letonya Çocuk Hukuku Haklarının Koruması, (Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI)
.
Letonya Ceza Hukukunun Uygulanması ve Yürürlüğü Girmesi Prosedürleri, (Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI)
.
Litvanya Ceza Kanunu 259 – 268. Maddeleri, (Çev.: Alparslan DERELİ)
.
Norveç İlaç Enjeksiyonu Tesislerinin Deneme Taslağına İlişkin Düzenlemeler (Enjeksiyon Odaları Programı), (Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI)
.
Fransız Ceza Kanunu, (Çev.: Elif Duygu GÖKÇE)
.
Hindistan Uyuşturucu ve Psikotropik Maddeler Kanunu, (Çev.: M. Sena DAĞDEVİREN, Tuğçe ŞAHAN)
.
Lihtenştayn Uyuşturucu Maddeler ve Psikotropik Maddeler Hakkında Kanun (Çev.: Nuran HAYDAR)
.
Lihtenştayn Steril Araçların Uyuşturucu Bağımlılarına Teslimi Hakkında Tüzük, (Çev.: Arş. Gör. Salih ÖZKAN)
.
Fransız Kamu Sağlığı Kanunu, (Çev.: Başak KAYA, İrem PASİN, Nazlıcan SAGUN)
.
Fransız Anayasa Konseyi Temyiz Mahkemesi Kararı: Uyuşturucu Madde Kullanımının Ardından Araba Kullanımı, (Çev.: Gülsüm Sıla YATAR)
.
Macaristan Suç Kodu – Narkotik Maddelerin Yanlış Kullanımı Bölümü, (Çev.: Begüm ÜÇKARDEŞ)
.
Romanya'nın 186 Sayılı 13 Haziran 2007 Tarihli Uyuşturucu Hammaddelerinin Yasal Rejimini Ortaya Koyan 2006 Sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği, (Çev.: Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK)
.
Bulgaristan Ceza Kanunu, (Çev.: Arş. Gör. Balay SÜTLÜOĞLU)
.
Bulgaristan Uyuşturucu Maddeler ve Uyarıcıları Kontrol Kanunu, (Çev.: Arş. Gör. Ayşen ALAN, Arş. Gör. Enes YILMAZ, Arş. Gör. Nur KARAHAN TARIM)
.
Hırvatistan Madde Bağımlılığını Önleme Kanunu, (Çev.: Elif Pelin TANVERDİ – Elif ERGÜÇ)
.
Zıp Zıp Hamuru, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
.
Yeni Subliminal Tehlike (Algı Yönetimi) Kenevirli Soğuk Çay, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
.
Nedir Bu Burundanga, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
9
Preface 
15
1. 
Alman Uyuşturucu Maddelerle İştigal Hakkında Kanun /
(Çev.: Arş. Gör. Zehra Başer DOĞAN) 
21
2. 
Federal Almanya Uyuşturucu Madde – Dış Ticaret Tüzüğü –
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
87
3. Uyuşturucu Maddelerin Reçetelenmesi, Teslimatı ve Muhafazasının Kayıt Altına Alınmasına Dair Tüzük / (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ) 
97
4. 
İsviçre Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin Federal Kanun /
(Çev.: Arş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU) 
121
5. Birleşik Krallık Psikoaktif Maddeler Kanunu / (Çev.: Arş. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ) 
147
6. 
Birleşik Krallık Uyuşturucu Madde Kaçakçılığına İlişkin Kanun 1986 /
(Çev.: Senem Renk GÜRGEN– Berkay İŞSEVENLER– Ömer BÜYÜKTOSUN–
Büşra DEMİR) 
219
7. Hollanda Afyon Kanunu / (Çev.: Zeynep AKDENİZ) 
259
8. Hollanda Afyon Kanunu Muafiyetleri İçin Ücretler ve Afyon Kanunundaki Uyuşturucu Maddelerin Siparişine İlişkin Hükümleri İçeren Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor Bakanlığı Tüzüğü / (Çev.: Arş. Gör. Göktürk ÖCAL) 
283
9. Kanada Ceza Kanunu / (Çev.: Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK) 
289
10. Finlandiya Ceza Kanunu / (Çev.: Didem COŞKUN) 
293
11. Finlandiya Uyuşturucu Madde Kanunu / (Çev.: Talha ABAKA) 
307
12. Belçika Uyuşturucu Maddeler Kanunu / (Çev.: Doç. Dr. Erdal YERDELEN) 
327
13. Estonya Ceza Kanunu / (Çev.: Buse KASAPOĞLU) 
347
14. Letonya Çocuğun Uyuşturucu, Psikotrop, Zehirli ve Diğer Sarhoş Edici Maddelerin Kullanımından Korunması Başlıklı Letonya Çocuk Haklarını Koruma Kanunu’nun 49. Maddesi / (Çev:. Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK) 
357
15. Letonya Çocuk Hukuku Haklarının Koruması / (Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI) 
359
16. 
Letonya Ceza Hukukunun Uygulanması ve Yürürlüğü Girmesi Prosedürleri /
(Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI) 
365
17. Litvanya Ceza Kanunu 259–268. Maddeleri / (Çev.: Alparslan DERELİ) 
373
18. Norveç İlaç Enjeksiyonu Tesislerinin Deneme Taslağına İlişkin Düzenlemeler (Enjek–siyon Odaları Programı) / (Çev.: Stj. Av. Mustafa Serkan YAĞCI) 
377
19. Fransız Ceza Kanunu / (Çev Elif Duygu GÖKÇE) 
383
20. 
Hindistan Uyuşturucu ve Psikotropik Maddeler Kanunu /
(Çev.: M. Sena DAĞDEVİREN, Tuğçe ŞAHAN) 
389
21. 
Lihtenştayn Uyuşturucu Maddeler ve Psikotropik Maddeler Hakkında Kanun /
(Çev.: Nuran HAYDAR) 
425
22. Lihtenştayn Steril Araçların Uyuşturucu Bağımlılarına Teslimi Hakkında Tüzük / (Çev.: Arş. Gör. Salih ÖZKAN) 
437
23. Fransız Kamu Sağlığı Kanunu / (Çev.: Başak KAYA, İrem PASİN, Nazlıcan SAGUN) 
441
24. Fransız Anayasa Konseyi Temyiz Mahkemesi Kararı: Uyuşturucu Madde Kullanımı–nın Ardından Araba Kullanımı / (Çev.: Gülsüm Sıla YATAR) 
457
25. 
Macaristan Suç Kodu – Narkotik Maddelerin Yanlış Kullanımı Bölümü /
(Çev.: Begüm ÜÇKARDEŞ) 
461
26. 
Romanya’nın 186 Sayılı 13 Haziran 2007 Tarihli Uyuşturucu Hammaddelerinin Yasal Rejimini Ortaya Koyan 121/2006 Sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği /
(Çev.: Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK) 
467
27. Bulgaristan Ceza Kanunu / (Çev.: Arş. Gör. Balay SÜTLÜOĞLU) 
473
28. 
Bulgaristan Uyuşturucu Maddeler ve Uyarıcıları Kontrol Kanunu /
(Çev.: Arş. Gör. Ayşen ALAN, Arş. Gör. Enes YILMAZ, Arş. Gör. Nur KARAHAN TARIM) 
481
29. 
Hırvatistan Madde Bağımlılığını Önleme Kanunu / (Çev.: Elif Pelin TANVERDİ –
Elif ERGÜÇ) 
523
30. Zıp Zıp Hamuru / Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
551
31. 
Yeni Subliminal Tehlike (Algı Yönetimi). Kenevirli Soğuk Çay /
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
559
32. Nedir Bu Burundanga / Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
563
Kavramlar Dizini 
569