Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 12 Adli Tıp ve Ceza Hukuku Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 12

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

1. Baskı, 
Şubat 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750218101
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
415,00
İndirimli (%60):
167,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Genelde Adli Bilimler özelde Adli Tıp günümüz ceza muhakemesi hukukunun en önemli araçlarından birisidir. Delilden sanığa giderek, hukuka uygun delil elde etmek ve suçların maddi gerçek formatında aydınlatılması yanında, insan haklarına uygun ve yeterli delil araştırarak, karanlık alanların (siyah sayıların) azaltılmasına hizmette, modern bilim ve teknolojinin yardımıyla Adli Tıp çok önemli işlev görmektedir. Suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak kadar, suçsuzun haksız yere mahkumiyetini engellemek, hukuka aykırı yöntem ve araçlardan kaçınmak ve adil yargı hükmünün tesisi için, akredite standartlar kullanan bir adli bilimler uygulamasından yararlanmak gerekir. Bu nedenle, adli makamların adli bilimleri ve bilgi teknolojilerini iyi kullanmak kadar bu konudaki uluslararası kurallara da uyması gerekir.
Kitapta, AB ve Avrupa Konseyi'nin adli bilimlere ilişkin düzenleme ve tasarrufları kadar, ulusal düzenlemeler ve uygulamalar Türkçe dilinde okuyucuya aktarılmakta, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına katkı sağlanmakta, genelde sağlık/tıp hukukuna özelde ise adalete hizmet için uluslararası temel normlar ve uygulamalar ve güvenceler okuyucunun bilgi ve tekdirine sunulmaktadır. Uygulanma alanı çok geniş adli bilimlerin çeşitli alanlarındaki kural ve uygulamaların yer aldığı bu kitaptaki çalışmalar, çağdaş ceza muhakemesine hizmet eden kurumlar konusunda en yeni bilgilerle donatılmış eserlerden oluşmaktadır.
Bu yönleriyle kitap, sadece hukuk öğrencilerine değil, tıp/sağlık alanındaki eğitimci ve öğrenciler kadar kolluk ve savcılık birimlerine ve ulusal kanunkoyucuya ve ilgili kuruluşlara da yardımcı bir eser niteliğindedir."
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adli Bilimler
.
Adli Tıp
.
Çocukların Cinsel İstismarı
.
Doping
.
Organ Nakli ve Ticareti
.
İnsan Kaçakçılığı
.
Vücudun Muayenesi
.
Kan Ürünleri ve Testi
.
DNA Analizi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Introduction 
9
1.Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Dr. S. Sinan KOCAOĞLU. Savunma Adli Tıp Akademisi: TBB-ATA 
15
2.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Kurulu’nun Üye Devletlere, En İyi Tıbbi Yöntem Kurallarının Düzenlenmesi İçin Bir Metod Geliştirilmesi Üzerine Rec(2001) 13 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Tuğçe Göksu ERBAŞ) 
25
3.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Ruh Sağlığı Bozuk Olan Kişilerin Hakları ve Haysiyetlerinin Korunması İle İlgili, Rec (2004) 10 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Tuğçe Göksu ERBAŞ) 
31
4.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Değişken Creutzfeldt-Jakob (vCJD) Hastalığının Kan Nakli ile Bulaşması Olasılığının Önlenmesi Hakkında Üyelere (2001) 4 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN) 
47
5.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hemşirelerin Kan Nakli Tıbbı Hakkında Eğitimine İlişkin (2005) 18 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN) 
49
6.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesinin Sağlığı Koruma Amacı İçin Genetik Test ve Taraması Konusunda Üye Ülkeler R (92) 3 Nolu Tavsiyesi (Çev.: Av. Didem ÜNLÜİŞLER) 
51
7.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Ülkelere Cinsel Tercih veya Cinsel Kimliği Bazında Ayrımcılıkla Mücadele Tedbirleri Konusunda CM/Rec(2010) 5 Tavsiyesi (Çev.: Av. Didem ÜNLÜİŞLER) 
57
9.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Kurulunun Üye Devletlere HIV Virüsüne Karşı Erken Farmakolojik Müdahaleler Üzerinde R(94) 10 Numaralı Tavsiye Kararı (Çev.: Hande CANARIKAN) 
71
10.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kanın ve Kan Ürünlerinin Optimal Kullanımında Hastanelerin ve Klinisyenlerin Rolü Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2002) 11 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 
73
11.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Transfüzyon Tıbbının Hemşirelere Öğretilmesi Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2004)18 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 
87
12.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kan Transfüzyonu Yoluyla Varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığının (vCJD) Bulaşma İhtimalinin Önlenmesi Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2001) 4 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 
89
13.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Hemofili Hastalarının Tedavisine Yönelik Kan Ürünlerine İlişkin R(80) 5 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Stj. Av. Kerem ÖZ) 
91
14. Prof. Dr. med. Wolfgang EISENMENGER. Karayolu Trafiğinde Uyuşturucu Madde – Yeni Gelişmeler (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
95
15.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı No. R(98)7 Bakanlar Komitesi’nin Üye Ülkelere Ahlaki ve Örgütsel Açıdan Cezaevlerinde Sağlık ile İlgili Tavsiye Kararı (Çev.: Yard. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER) 
103
16.Avrupa Konseyi Biyoetik Komisyonu İnsan Dokusu: Etik ve Hukuk Sorunlar (Çev.: Simge ALATAN) 
115
17.Avrupa Birliği Grubu’nun, Avrupa Birliği Komisyonu’na Bilim ve Yeni Teknolojiler Etiği Üzerine Görüşü (Çev.: Simge ALATAN) 
127
18.Şiddet Suçu Mağdurlarının Zararlarının Tazminine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Çev.: Alev DİLBER) 
139
19.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kadınların Şiddete Karşı Korunması Hakkında Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Yönelik Tavsiye (2002) 5 (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 
145
20.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Yönelik, İnsan Alyuvarlarının Oksijen Taşımaya Hazırlanması İçin Kullanılması Üzerine, (98) 10 no’lu Tavsiye Kararı (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 
161
21.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulundan Üye Devletlere, Sıtmanın Kan Yoluyla Bulaşmasını Önleme Üzerine R.(84).6 No.lu Önerisi (Ecegül TÜRKKAN) 
163
22.İnsan Kanı veya Hücresinden Elde Edilen Kan Bileşenleri ve Damıtılmış Maddelerin Kullanımını İçeren Klinik Çalışmalarla İlgili Bakanlar Konseyi Yönetmelik R(93) 4 (Av. Mehtap DÜZGÜN) 
165
23.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Üye Devletlerin Sağlık Otoritelerine Kan Nakli Hakkında Avrupa Komitesi (88) 4 Sayılı Önergesi (Av. Mehtap DÜZGÜN) 
171
24.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Komitesinin Üye Ülkelere Kan Bileşenleri İçin Patojen İnaktivasyonu Yöntemlerinin Uygulanması Hakkında Rec (2003)11 Numaralı Tavsiye Kararı (Dr. med. Canan YÜKSEL) 
175
25.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Antenatal Dönemde Anti-Dimmunoglobulin Kullanılmasına İlişkin R(81) 5 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Kerem ÖZ) 
177
26.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesinin Otolog Kord Kanı Bankaları Hakkında Üye Ülkelere Rec (2004) 8 Sayılı Tavsiye Kararı (Dr. med. Canan YÜKSEL) 
179
27.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kan Transfüzyonu Alanında Verici ve Alıcıların Sağlığının Korunması Hakkında Üye Ülkelere R(95)14 Sayılı Tavsiye Kararı (Dr. Canan YÜKSEL) 
181
28.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu’ndan AIDS’liler İçin Kan Donörü Araştırması Üzerine Üye Devletlere R(85)12 No.lu Öneri (Ecegül TÜRKKAN) 
187
29.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu’ndan AIDS’liler İçin Kan Donörü Araştırması Üzerine Üye Devletlere R(85)12 No.lu Öneri (Çev.: Alev DİLBER) 
189
30.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Üye Devletlere Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Kullanımı ve Kalitesinin Sağlanması ile İlgili (95) 15 No’lu Tavsiye Kararı (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 
195
31.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun Üye Devletlere Uluslararası İnsan Organ ve Dokularının (İnsan Maddelerinin) Değişimi ve Transferi ile İlgili R(79)5 No.lu Önerisi (Ecegül TÜRKKAN) 
197
32.Doç. Dr. med. Markus PARZELLER - Dr. med. Reinhard DETTMEYER. Ölümden Sonrası İçin Organ Bağışında Ölümün Tespiti: Eksik ve Uygulamaya Elverişsiz Bir Olgu Mu? (Çev. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
199
33.Markus PARZELLER - Reinhard DETTMEYER. Ölülerden Doku Bağışında Ölümün Tespiti: Eksik ve Uygulanması Mümkün Olmayan Ölçütler? Nakil Kanunu ve Federal Hekimler Odası Kriterlerine Eleştirel Bir Yaklaşım (Çeviri: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ) 
219
34. Prof. Dr. Rolf ADERJAN - Dr. Georg SCHMITT - Dr. Katja SCHULZ. Kanda Alkol İçeren İçeceklere Eşlik Eden Maddeler Aracılığıyla İçki Verileri ve İçme Sonrası Gözlemlerin Araştırılması (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
225
35.Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun İnsan Kaçakçılığı Suçu ile İlişkileri (Çev.: Ayşe Deniz POSTACI) 
239
36.Çocuklara Yönelik Danışmanlığın, Şikâyet ve Bilgilendirme Mekanizmalarının Geliştirilmesi (Çev.: Ayşe Deniz POSTACI) 
245
37.Dr. Frank CZERNER. Reformun Reformu: Embriyonik Anomali Endikasyonunun Geç Dönem Kürtaj Uygulamalarında Yeniden Benimsenmesi Sorunu (Çev: Arş. Gör. İlker TEPE) 
251
38.Ek: Avrupa Konseyi İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Sözleşmesi (Çev.: Yard. Doç. Dr. Elif VATANOĞLU) 
261
39.Markus PARZELLER - Cornelius PRITTWITZ. Doping: Katı-Dar veya Amaca Uygun Olarak Genişletilebilir Atıf mı? -Bölüm 1 (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
283
Kavramlar Dizini 
303