Kamulaştırma Davaları Hukuki El Atma – Kamulaştırmasız El Atma – Ecrimisil  Mehmet Ali Gölcüklü  - Kitap

Kamulaştırma Davaları

Hukuki El Atma – Kamulaştırmasız El Atma – Ecrimisil

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
720
Barkod:
9789750292262
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
825,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'ndan doğan davalar ile bu Kanun'dan doğmamakla birlikte kamulaştırma hukukuyla iç içe geçmiş kamulaştırmasız fiili el atma davaları, ecrimisil davaları ve ıslah konusu ele alınıp irdelenmiştir.
Kitabın hazırlanmasında Yüksek Yargıtay 5. Hukuk ve kapatılan 18. Hukuk Dairelerinin emsal kararları en değerli rehber olmuştur. Her dava türü için hazırlanan dilekçe örneği açıklamanın arkasına eklenmiştir. Kitapta bilirkişi rapor örneklerine de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Güncel Yargı Kararları
.
Dilekçe Örnekleri
.
Bilirkişi Raporu Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Değişim Tablosu 
20
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerinin iptaline Dair Anayasa Mahkemesi Kararları 
21
BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET – KAMULAŞTIRMA
A. MÜLKİYET HAKKI VEKAMULAŞTIRMA 
23
B. KAMULAŞTIRMA YAPMAYA YETKİLİ KURUMLAR 
25
C. KAMULAŞTIRMANIN ŞARTLARI 
26
İKİNCİ KISIM
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR
A. İRTİFAK HAKKI TESİSİ DAVALARI 
27
1. Medeni Kanunda İrtifak Hakkı 
29
2. Kamulaştırma Kanununda İrtifak Hakkı 
30
3. İrtifak Hakkı Nasıl Tesis Edilir? 
31
4. İrtifak Hakkı Hangi İdare Adına Tescil Edilir? 
32
5. İrtifak Hakkının Kaldırılması 
33
6. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması 
33
7. İrtifak Hakkı Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
36
Danıştay Emsal Kararları 
49
Yargıtay Emsal Kararları 
50
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
50
Yargıtay Daire Kararları 
50
İrtifak Hakkı Bedeline ilişkin Kararlar 
64
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
64
Yargıtay Daire Kararları 
74
B. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZBEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI 
82
1. Görevli Mahkeme 
89
2. Yetkili Mahkeme 
89
3. Yargılama Usulü 
90
4. Davanın Tarafları 
91
5. Mahkemenin Yapacağı İşlemler (Yargılama Aşaması) 
93
6. Kamulaştırmanın ve Belge Özetlerinin Yayımlanması 
95
7. Tarafların Mahkeme Huzurunda Anlaşmaları 
95
8. Taşınmaz Malın Başında Keşif Yapılması 
97
9. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 
100
Yargıtay Emsal Kararları 
101
10. Kamulaştırılan Taşınmazın Sicile Kaydı Gerekmeyen Vasfa Dönüşmesi 
103
11. Taşınmazın Vergi İlişkisi 
103
12. İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulması Kararı Vermesi 
103
13. Davalarda Yanlış Hasım Gösterilmesi 
104
14. Taşınmaz MalınTapu Kaydında Bulunan Haciz ve İpoteklerin Akibeti 
104
15. Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Tapuya Tescili 
104
16. Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti 
106
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Davacı İdare Lehine Avukatlık Ücreti Hükmedilemeyeceğine Dair Kararı 
108
17. Kamulaştırma Davalarında Harç Konusu 
110
Harç Konusunda Emsal Karar 
111
18. Kamulaştırma Davalarında Faiz Konusu 
111
Faize İlişkin Emsal Kararlar 
113
19. Kamulaştırma Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolları 
113
a. İstinaf Kanun Yolu 
113
b. Temyiz Kanun Yolu 
117
Yargıtay Emsal Kararı 
120
20. Dava Dilekçesinde Parsel Numarasının Yanlış Yazılması–Maddi Hataların Düzeltilmesi 
120
Emsal Yargıtay Kararları 
121
21. Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi 
123
Arazilere Değer Biçilmesi (11/1–f) 
123
Arazi Nedir? 
123
Arazilerin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi 
124
a. Taşınmazın Mevkii ve Şartlarının araştırılması 
125
b. Arazinin Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Brüt Gelirin Hesaplanması 
125
c. Brüt Gelirden Üretim Giderlerinin Çıkarılması ve Net Gelirin Bulunması 
126
ç. Tespit Edilen Net Gelire Göre Arazi Değerinin Belirlenmesi 
128
Üretim Giderleri Hakkında Emsal Kararlar 
128
d. Kapitalizasyon Faizi 
134
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
139
Yargıtay Daire Kararı 
140
e. Objektif Değer Artırıcı – Azaltıcı Unsurlar (11/1–I) 
145
Objektif Değer Artışı Uygulamalarından Örnekler 
148
Objektif Değer Artışı Konusunda Emsal Kararlar 
150
Yargıtay Daire Kararları 
160
Kamulaştırma Bedelinden, “Taşınmazın Sit Alanında Kalması Sebebiyle” İndirim Yapılamayacağına Dair Kararlar 
172
f. Münavebe Uygulamaları 
173
Münavebe Konusunda Emsal Yargıtay Kararları 
176
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
176
Yargıtay Daire Kararları 
177
Bilirkişi Kurulu Rapor Örneği (Arazi kamulaştırmasında) 
183
g. Ağaç Bedellerinin Belirlenmesi 
188
Kaim Değer Yöntemine Dair Emsal Kararlar 
190
h. Kapama Meyve Bahçesinin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi 
198
Kapama Bahçe Bedelinin Belirlenmesine Dair Emsal Kararlar 
200
ı. Kapama Karışık Meyve Bahçesi Bedelinin Tespiti 
206
Kapama Karışık Meyve Bahçesi Hakkında Emsal Kararlar 
207
i. Kapama Bağ’a Değer Takdiri 
224
Kapama Bağ Hakkında Emsal Kararlar 
225
Hukuk Genel Kurulu kararı 
225
Yargıtay Daire Kararları 
226
j. Kapama Kavaklığa Değer Takdiri 
229
Kavaklıklarla İlgili Kararlar 
230
Hukuk Genel Kurul Kararı 
230
Yargıtay Daire Kararları 
230
k. Fidanlara Değer Takdiri 
236
Fidanlar Hakkında Emsal Kararlar 
237
Yargıtay Daire Kararları 
237
l. Su Kaynağına Değer Takdiri 
238
m. Kapama Zeytin Bahçesi Hakkında Kararlar 
238
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
238
Yargıtay Daire Kararları 
239
n. Kapama Mandalina Bahçesi Hakkında Kararlar 
246
o. Kapama Fıstıklıklarla İlgili Emsal Kararlar 
249
ö. Değirmene Değer Takdirine Dair Emsal Kararlar 
252
p. Rüzgar Enerji Santrali Yapılacak Arazi Kamulaştırmasına İlişkin Yargıtay Kararları 
254
r. Üzerinde Maden İşletmesi Bulunan Taşınmaza Değer Biçilmesi 
255
s. Arazi Üzerinde bulunan Muhdesata değer biçilmesi 
256
Muhdesat Konusunda Emsal Danıştay Kararı 
259
Yargıtay Kararları 
264
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
264
Yargıtay Daire Kararları 
271
C. KAMULAŞTIRMA DIŞI KALAN (İŞE YARAMAZ HALE GELEN) KISMIN BEDELİNİN TAHSİLİ DAVALARI 
304
Arta Kalan ve İşe Yaramaz Hale Gelen Kısma İlişkin Dilekçe Örneği 
306
Emsal Kararları 
308
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
308
Yargıtay Daire Kararları 
309
Ç. BARAJ MÜCAVİRİNDE KALAN TAŞINMAZLARIN BEDELLERİNİN TAHSİLİ DAVALARI 
312
Yargıtay Emsal Kararları 
317
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
317
Yargıtay Daire Kararları 
317
D. TAKSİM EDİLMİŞ PAYLI TAŞINMAZLARIN KISMEN KAMULAŞTIRILMASI 
325
Yargıtay Emsal Kararları 
326
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
326
Yargıtay Daire Kararları 
327
E. MADDİ HATALARA KARŞI DÜZELTİM DAVALARI 
330
F. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVALARI (İDARİ DAVA) 
335
Danıştay Emsal Kararı 
338
G. TAPULU OLUP MÜLKİYETİ İHTİLAFLI BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI 
340
1. 18. Maddenin Uygulama Alanı 
341
2. Taşınmazın İhtilaflı Olması Ne Demektir? 
341
3. İhtilafın Araştırılması 
341
4. İhtilaflı Taşınmaz Malların Kamulaştırılması ve İdare Adına Tescili 
342
Dava Dilekçesi örneği 
344
Danıştay Emsal Kararları 
346
Yargıtay Emsal Kararları 
348
H. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN BEDEL TESPİTİ VE TESCİLİ DAVALARI 
352
1. Kamulaştırma Yapacak İdarece Yapılacak İşlemler 
354
2. Mahkemelerce Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler 
356
Yargıtay Emsal Kararları 
362
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
362
I. TAŞINMAZIN ZİLYEDİNE ÖDENEN BEDELE İSTİHKAK DAVALARI 
383
Dava dilekçesi örneği 
384
Yargıtay Emsal Kararları 
385
İ. ÜRÜN ALINMADAN TAŞINMAZIN BOŞATILMASI SEBEBİYLE AÇILACAK EKİN BEDELİ DAVASI 
387
Ekin bedelinin tespiti dilekçesi örneği 
391
Yargıtay Emsal Kararları 
392
J. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME HALİNDE AÇILACAK DAVALAR 
395
1. Kamulaştırmadan Vazgeçmede Yetkili Organ 
395
2. Ne Zamana Kadar Vazgeçilebilir 
396
3. Kamulaştırmadan Vazgeçmesinin Sonuçları 
398
4. Geri Alma Davasını Kimler Açabilir? 
399
5. Yargılama Masrafları ve Avukatlık Ücreti 
399
Danıştay Emsal Kararları 
401
Yargıtay Emsal Kararları 
402
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
402
Yargıtay Daire Kararları 
405
K. TAŞINMAZA İHTİYAÇ KALMADIĞININ MALSAHİBİNE BİLDİRİLMEMESİ SEBEBİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR 
417
1. Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Olmalıdır 
418
2. İdareninTaşınmaza İhtiyacı Kalmamış Olmalıdır 
421
3. İdareye Luzumu Kalmayan Taşınmazın Eski Malikine İadesi TeklifEdilmemiş Olmalıdır 
421
4. Taşınmaz Maliki, Aldığı Kamulaştırma Bedelini Faizi ile Birlikte İadeyeHazır Olduğunu İdareye Bildirmelidir 
422
5. 22. Maddede Tanınan Haklar Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden İtibaren Beş Sene İçinde Kullanılmalıdır 
422
Dava Dilekçesi Örneği 
423
Danıştay Emsal Kararı 
425
Yargıtay Emsal Kararları 
427
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
427
Yargıtay Daire Kararları 
428
L. TAŞINMAZIN OLDUĞU GİBİ BIRAKILMASI HALİNDE AÇILACAK GERİ ALMA DAVALARI 
437
1. Kamulaştırma Bedeli Kesinleşmiş Olmalıdır 
439
2. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl Geçmelidir 
440
3. Taşınmaz, Hiçbir Şey Yapılmadan Olduğu Gibi Bırakılmalıdır 
440
4. Geri Alma Hakkı Bir Yıl İçinde Kullanılmalıdır 
441
5. Alınan Kamulaştırma Bedeli Faizi ile Birlikte İade Edilmelidir 
442
6. 23. Maddenin Uygulanamayacağı Kamulaştırmalar 
443
Danıştay Emsal Kararı 
445
Yargıtay Emsal Kararları 
445
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
445
Yargıtay Daire Kararları 
449
M. GERİ VERİLECEK KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLECEK HASAR BEDELİ DAVALARI 
464
1. İade Edilecek Bedelden Mahsup (İndirim) Şartları 
465
2. Hasar Miktarı Hangi Tarih İtibariye Hesaplanacaktır? 
467
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
467
4. 24. Maddeye Göre Açılan Davalarda Zamanaşımı 
467
Dava dilekçesi örneği 
468
Danıştay Emsal Kararı 
470
Yargıtay Emsal Kararları 
470
Hukuk Genel Kurulu kararları 
470
Yargıtay Daire Kararları 
473
N. ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARI 
475
Danıştay Emsal Kararları 
485
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 
485
Danıştay Daire Kararları 
486
Yargıtay Emsal Kararları 
501
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
501
O. KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLARI ARASINDA MAL DEVİRLERİ İÇİN DANIŞTAY’DA AÇILACAK DAVALAR 
508
Dava dilekçesi örneği 
512
Ö. AVUKAT, DAVA VEKİLİ VEYA DİĞER GÖREVLİLERE SAĞLANAN YARARLARIN GERİ İSTENMESİDAVALARI 
514
P. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA KESİLEN MÜKERRER TAPUNUN İPTALİ DAVALARI 
514
Dava dilekçesi örneği 
516
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI
A. KAMULAŞTIRMAZ EL ATMA NEDİR? 
517
B. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ŞARTLARI 
518
1. El Atılan Taşınmaz Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olmalıdır 
518
2. Taşınmaza El Koyan idare, Kamulaştırma Yetkisine Sahip Bir Kamu Tüzel Kişisi Yahut Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır 
518
3. El Atma, Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Kamu Yararı Gerektirdiği İçin Yapılmış Olmalıdır. 
518
4. Kamulaştırma Yetkisine Sahip Olan Sahiplenme Kastıile Hareket Etmeli, Taşınmazı Sahibine İade Etme Düşüncesinde Olmamalıdır. 
519
5. İdare Taşınmaza Eylemli Olarak El Koyup Malikin Kullanımına Fiilen Mani Olmalıdır 
519
C. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SAYILMAYAN İŞLEMLER 
519
Ç. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KONUSU ÜÇ BAŞLIK ALTINDA İNCELENMELİDİR 
520
BİRİNCİ BÖLÜM
09.10.1956'DAN ÖNCE GERÇEKLEŞEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI 
521
İKİNCİ BÖLÜM
09.10.1956 – 04.11.1983 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI
A. UZLAŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI DAVA ŞARTIDIR (Geç. Mad. 6/1.) 
527
Danıştay Kararı 
528
Yargıtay Emsal Kararları 
530
B. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ NASIL YAPILIR (Geç. Mad. 6/2.) 
532
İdareye Yazılacak Uzlaşma Talebi Dilekçesi Örneği 
533
C. GÖRÜŞMELERİN UZLAŞMA İLE SONUÇLANMASI (Geç. Mad. 6/3–4–5) 
534
Ç. GÖRÜŞMELERİN ANLAŞMAZLIKLA SONUÇLANMASI (Geç. Mad.6/6) 
534
D. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA DAVACI 
536
E. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA DAVALI 
536
F. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
537
G. YARGILAMA USULÜ 
538
H. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILANTAŞINMAZIN BEDELİNİN TESPİTİ
(Geç. Mad. 6/6) 
538
I. EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN ÖDENMESİ (Geç.Md.6/8) 
540
İ. GEÇİCİ 6. MADDE DAVALARINDA HARÇLAR VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ
(Geç. Md. 6/7.) 
542
J. TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE REDDEDİLENLERE YENİ DAVA HAKKI VERİLMİŞTİR (Geç. Mad. 6/9) 
542
Yargıtay Emsal Kararları 
543
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
543
Yargıtay Daire Kararları 
544
K. MADDE UYARINCA HAK KAZANILAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN DAVALI İDARELERİN MAL, HAK VE ALACAKLARI HACZEDİLEMEZ. (Geç.Mad. 6/11) 
545
L. GEÇİCİ 6. MADDE KAPSAMINDA AÇILAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI 
549
Yargıtay Emsal Kararlar 
550
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
09.10.1956 DAN ÖNCE 04.11.1983 DEN SONRA GERÇEKLEŞEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALAR
Yargıtay Emsal Kararları 
556
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararları 
556
Hukuk Genel Kurul Kararı 
557
Yargıtay Daire Kararları 
558
A. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA DAVACI 
562
Danıştay Emsal Kararları 
562
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 
564
Yargıtay Daire Kararları 
565
B. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA DAVALI 
567
Yargıtay Emsal Kararları 
568
C. KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 
574
Ç. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME 
575
1. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme 
575
2. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme 
575
Yargıtay Emsal Kararları 
576
D. KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) ELATMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ 
579
Yargıtay Emsal Kararı 
580
E. KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA DAVALARINDA FAİZ KONUSU 
581
Yargıtay Daire Kararları 
582
F. FİİLİ EL ATMA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ VE HARÇLAR 
586
Yargıtay Emsal Kararları 
587
G. MÜDAHALENİN MEN’İ VE ESKİ HALE GETİRME DAVALARININ BİRLİKTE AÇILMASI 
591
H. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ 
591
Yargıtay Emsal Kararları 
592
I. KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
594
İ. KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 
595
J. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KARARLARININ İNFAZI 
595
Yargıtay Emsal Kararları 
599
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ EL ATMA DAVALARI
A. HUKUKİ EL ATMA NEDİR? 
601
B. TARİHİ GELİŞİMİ 
603
C. HUKUKİ EL ATMANIN ŞARTLARI 
605
Yargıtay Emsal Kararı 
606
Ç. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA DAVACI 
608
D. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA DAVALI 
609
E. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 
610
1. Adli Yargının Görev Alanı 
610
2. İdari Yargının Görev Alanı 
611
3. Hukuki El Atma Davalarına Hangi Mahkemeler Bakacaktır? 
612
F. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME 
613
G. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ 
614
H. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ 
615
I. KISMEN KISITLI ALANDA KALAN TAŞINMAZLARDA PROJE BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİNİN UYGULANMASI 
616
İ. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA FAİZ KONUSU 
616
J. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ VE HARÇLAR 
618
K. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
619
L. HUKUKİ EL ATMA KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI 
620
M. TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİNE DAİR İLAMLARIN İNFAZI 
620
Yargıtay Emsal Kararları 
622
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
622
Yargıtay Daire Kararları 
624
DÖRDÜNCÜ KISIM
ECRİMİSİL DAVALARI
A. ECRİMİSİL NEDİR? 
635
B. ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 
636
C. ECRİMİSİL DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME 
637
Ç. ECRİMİSİL DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ 
637
D. ECRİMİSİL MİKTARININ HESAPLANMASI 
637
1. Arsa Vasfındaki Taşınmazların Ecrimisil Hesabı 
637
2. Arazi Vasfındaki Taşınmazların Ecrimisil Hesabı 
648
Ecrimisil Konusunda Yargıtay Emsal Kararları 
649
Hukuk Genel Kurulu Kararları 
649
Yargıtay Daire Kararları 
659
E. ECRİMİSİL DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ 
670
F. ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ 
670
Faiz Konusunda Emsal Kararlar 
671
G. ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
675
Emsal Yargıtay Kararları 
676
BEŞİNCİ KISIM
ISLAH – EK DAVA
A. ISLAH NİÇİN YAPILIR? 
680
B. BİR DAVADA KAÇ KERE ISLAH YAPILABİLİR? 
680
C. ISLAH NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR? 
680
Emsal Yargıtay Kararları 
683
İçtihadı Birleştirme Kararı 
683
Hukuk Genel Kurulu Kararı 
683
Yargıtay Daire Kararları 
684
Ç. ISLAH TALEBİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI 
688
D. ISLAHIN GEREKTİRDİĞİ HARÇ VE MASRAFLARIN YATIRILMASI 
688
Yargıtay Emsal Kararı 
689
E. ISLAHIN ETKİSİ VE SONUÇLARI 
692
F. ISLAHIN ÇEŞİTLERİ 
692
1. Davanın Tamamen Islahı 
692
2. Davanın Kısmen Islahı 
693
G. ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTARIN FAİZİ NE ZAMAN İŞLEMEYE BAŞLAR? 
693
Yargıtay Emsal Kararları 
693
H. FAZLAYA MAHSUS KISMIN DAVA EDİLEBİLMESİ İÇİN “FAZLAYA MAHSUS TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASI” ŞART MIDIR? 
696
Yargıtay Emsal Kararları 
697
I. ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMASI. 
704
Kaynakça 
707
Kavram Dizini 
709