Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2 Aralık 2019 Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2 Aralık 2019

1. Baskı, 
Aralık 2019
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
120
Barkod:
2147930519122
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
29,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Dergimizin bu sayısında da hukuk alanına katkı sağlamasını umduğumuz makaleler siz değerli okuyucularımızla buluşturulmaktadır.
Bu sayımız, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA'nın ülkemiz için önemi tartışmasız AB hukukunun uluslararası hukuk karşısındaki yerine ışık tuttuğu "AB Hukukunun Uluslararası Hukukla İlişkisinin Temelleri ve Sınırları" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Dr. Gözde ATASAYAN'ın haklar alanında oldukça önem arz eden bir konuyu incelediği "Sosyal Hakların ‘Maliyet'i: Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye" isimli makalesinden, Av. Busenaz BAHADIR'ın güncelliği son dönemde oldukça artmış bir konuda kaleme aldığı "Türk Ceza Kanunu'nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Baran KIZILIRMAK'ın gelişmekte olan kişisel veriler hukukunun dikkat çekici bir yönüne değerlendiren "Kişisel Verilerin İşlenmesinde Adli ve Önleyici Amaçla Öngörülen İstisnaların Ulusal ve Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi" başlıklı makalesinden ve son olarak Arş. Gör. Melis KUTLU'nun iş hukukunun ilgi çekici bir yönünü irdelediği "Toplu İş Sözleşmesinden Teşmil Yoluyla Yararlanma" isimli eserinden oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
AB Hukukunun Uluslararası Hukukla İlişkisinin Temelleri ve Sınırları, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA
.
Sosyal Hakların "Maliyet"i: Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye, Arş. Gör. Dr. Gözde ATASAYAN
.
Türk Ceza Kanunu'nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Av. Busenaz BAHADIR
.
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Adli ve Önleyici Amaçla Öngörülen İstisnaların Ulusal ve Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Baran KIZILIRMAK
.
Toplu İş Sözleşmesinden Teşmil Yoluyla Yararlanma, Arş. Gör. Melis KUTLU