Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Haziran 2022 Prof. Dr. Mehmet C. Akad

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Haziran 2022

1. Baskı, 
Temmuz 2022
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
322
Barkod:
2147930522061
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
150,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
On yıldır düzenli olarak çıkarmaktan büyük bir kıvanç duyduğumuz ve yoğun bir emeğin ürünü olan dergimizin yine oldukça kapsamlı bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda sekiz Kamu Hukuku ve beş Özel Hukuk makalesi bulunuyor. Kamu Hukuku alanında en fazla çalışmaya yer verdiğimiz sayı olarak kayıtlara geçen bu sayımız bize ayrıca mutluluk veriyor. Büyük bir özveriyle ortaya koydukları çalışmalarını dergimize ulaştıran tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi; sabırla ve özenleriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir'in hukuk felsefesindeki temel tartışmaları ve çözümleri yumurta-tavuk problemi bağlamında ayrıntılarıyla irdelediği "Scott Shapiro: Hukuk Felsefesinde Yumurta-Tavuk Problemi ve Bir Çözüm Yolu Olarak Planlama Teorisi" adlı çalışmasından, Arş. Gör. Gülçin Demircan'ın ceza yargılamasında sanığa tanınan haklar perspektifinden oldukça önemli tercümandan yararlanma hakkının gelişimine ilişkin "Amerika Birleşik Devletleri'nde Tercümandan Yararlanma Hakkının Gelişimi" başlıklı eserinden, Öğr. Gör. Dr. Naziye Dirikgil'in güncelliğini koru yan zorunlu göç kavramının hukuki mahiyetini ortaya koyduğu "Zorunlu Göç Kavramının Hukuki Kapsamı ve Zorunlu Göç Sonucu Yerinden Edilen Kişilerin Uluslararası Hukukta Korunması" adlı makalesinden, Arş. Gör. Ayten Erçoban Evren'in pandemi nedeniyle tekrar tartışmaya açılsa da uzun bir süre gündemde kalacak zorunlu aşı uygulamasını incelediği "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasaları ile İnsan Hakları Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Zorunlu Aşı Uygulaması" isimli çalışmasından, Arş. Gör. Sinem Servet Karaçam'ın her dönemde ortaya konulmaya ve okunmaya değer oldukça temel bir konuyu ele aldığı "AİHM ve AYM Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Hakkı" başlıklı eserinden, Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu'nun suç ve cezada kanunilik ilkesini yeniden ele alarak suçu, içeriğine kavuşturan "Ceza Hukukunda Biçim ve İçerik" isimli değerli çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Melih Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar'ın fikri hakların korunmasındaki önemli ve caydırıcı araçlardan olan cezai yaptırımları incelediği "İlim ve Edebiyat Eserlerinde Eser Sahiplerinin Mali Haklarına Tecavüzün Cezai Boyutu" başlıklı makalesinden ve son olarak Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz'ın geçmişten günümüze ışık tuttuğu "Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği" isimli çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise Dr. Öğr. Üyesi Cahit Ağaoğlu'nun vatandaşlığın evlilik yoluyla kazanılmasında çocuk açısından oluşabilecek sorunları ayrıntısıyla değerlendirdiği "Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar" başlıklı çalışmadan, Dr. Öğr. Üyesi Işık Önay ve Arş. Gör. Elif Merve Bıçaker'in küçüklerden yapılan kemik iliği nakillerinin hukuka uygunluğunu ufuk açıcı bir şekilde inceledikleri "Küçüklerden Yapılan Kemik İliği Nakillerinin Hukuka Uygunluğu Sorunu" başlıklı çalışmadan, Av. Merve Özel'in giderek daha sık karşılaşılan sosyal medya çekilişlerini kişisel verilerin korunması perspektifinden irdelediği "6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca Sosyal Medya Çekilişlerinde Çekiliş Düzenleyenin Katılımcıları Aydınlatma Yükümlülüğü" çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yardım'ın yaşantımızdaki yeri giderek artan elektronik imza konusunda kaleme aldığı "Son Gelişmeler Işığında Elektronik İmza Tanımı ve Türleri" başlıklı eserinden ve son olarak Arş. Gör. Dr. Cansu Yener Keskin'in hava taşıma sözleşmesini Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeleri de dikkate alarak etraflıca değerlendirdiği "Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar Işığında Hava Taşıma Sözleşmelerinin Unsurları, Türleri ve İlgili Antlaşmaların Uygulama Alanları" isimli çalışmasından oluşmaktadır.
Yazıma son verirken önceki sayılarımızda dergimize sunduğu katkılar için Halil Ahmet Yüce'ye teşekkür eder; bu bayrak yarışında yayın kurulumuza editör yardımcısı genç nefesler olarak katılan Arş. Gör. Sıla Adak, Arş. Gör. Tevfik Can Peker ve Arş. Gör. Kaan Can Yıldırım'a hoş geldiniz demek isterim. Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Kamu Hukuku
.
Scott Shapiro: Hukuk Felsefesinde Yumurta–Tavuk Problemi ve Bir Çözüm Yolu Olarak Planlama Teorisi, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal DEMİR
.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Tercümandan Yararlanma Hakkının Gelişimi, Arş. Gör. Gülçin DEMİRCAN
.
Zorunlu Göç Kavramının Hukuki Kapsamı ve Zorunlu Göç Sonucu Yerinden Edilen Kişilerin Uluslararası Hukukta Korunması, Öğr. Gör. Dr. Naziye DİRİKGİL
.
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasaları ile İnsan Hakları Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Zorunlu Aşı Uygulaması, Arş. Gör. Ayten ERÇOBAN EVREN
.
AİHM ve AYM Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Hakkı, Arş. Gör. Sinem Servet KARAÇAM
.
Ceza Hukukunda Biçim ve İçerik, Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU
.
İlim ve Edebiyat Eserlerinde Eser Sahiplerinin Mali Haklarına Tecavüzün Cezai Boyutu, Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ – Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR
.
Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ
.
Özel Hukuk
.
Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar, Dr. Öğr. Üyesi Cahit AĞAOĞLU
.
Küçüklerden Yapılan Kemik İliği Nakillerinin Hukuka Uygunluğu Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖNAY – Arş. Gör. Elif Merve BIÇAKER
.
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca Sosyal Medya Çekilişlerinde Çekiliş Düzenleyenin Katılımcıları Aydınlatma Yükümlülüğü, Av. Merve ÖZEL
.
Son Gelişmeler Işığında Elektronik İmza Tanımı ve Türleri, Dr. Öğr. Üyesi M. Ertan YARDIM
.
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar Işığında Hava Taşıma Sözleşmelerinin Unsurları, Türleri ve İlgili Antlaşmaların Uygulama Alanları, Arş. Gör. Dr. Cansu YENER KESKİN
Yorumlar