Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:1 Sayı:1 Haziran 2013 Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş, Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hamide Bağçeci, Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:1 Sayı:1 Haziran 2013

1. Baskı, 
Haziran 2013
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
157
Barkod:
2147930513069
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
29,50
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Bilindiği üzere; birlik, topluluk, cemiyet, ortaklık gibi anlamlar taşıyan etimolojik kökeni Latince “universitas” sözcüğünden gelen “üniversite”; öğreten ve öğrenenlerin oluşturduğu bir topluluk olmaktan öte; bilginin üretilmesine ve bilginin paylaşılmasıyla gelişmesine hizmet eden bilim insanlarının oluşturduğu bir topluluk, bir cemiyettir; bir bilim yuvasıdır. Bu nedenle dünyaya açılmayı hedeflemeyen, evrensel düşünemeyen ve bilime koşulsuz katkı sağlamayı amaçlamayan bir üniversite düşünmek olanaksızdır. Bu sorumlulukları taşıyan bir üniversitenin, özellikle, toplumsal yaşamın temelindeki hukuk sistemi ile iç içe olan; çoğu zaman ona katkı sağlayan ve hatta yön veren bir parçası olarak hukuk fakültesinin rolü ise daha da ağırdır. Nitekim çağdaş yaşamın ve küreselleşmiş dünyanın tanık olduğu hukuksal sorunların giderek artması ve karmaşık bir hal alması karşısında, bu sorunların bilimsel bir süzgeçten geçirilmesi gereksinimi daha da belirgin hale gelmiş; hukukun ve bu bilimin yuvası olan hukuk fakültesinin sorumluluklarını çoğaltmıştır.
Bu sorumluluğun bilinciyle, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, çağdaş hukukçular yetiştirme ve akademik etkinliklerle hukuk biliminin gelişimine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atarak, elinizdeki bu “İLK SAYI” ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisini çıkarmaya başlıyoruz. Fakültemiz böylece; öğrencilerimizin, çok değerli akademisyenler ile buluşmasına aracılık etmenin; bilimsel toplantılar düzenleyerek ve bunları yayın haline getirerek, okuruyla buluşmasını sağlamanın yanında; bilimsel etkinlikleri arasına hakemli statüde çıkarılan fakülte dergisini eklemekte; üzerine düşen görev ve sorumluluğu bir kez daha layıkıyla yerine getirmeyi hedeflemektedir.
Böylece, hem fakültemiz hem de üniversitemiz adına bu konuda ilk adımı atmanın haklı gururunu taşısak da, asıl önem taşıyan, elbette dergimizin giderek artan bir prestijle sürekliliğini sağlamaktır. Bu doğrultuda editörlerimiz, dergimizde yayınlanacak yazıların seçimi ve denetimi konusunda daha ilk Sayımızdan itibaren, özenli ve titiz davranarak, yayın ilkelerimizden hiçbir şekilde ödün vermeyerek büyük bir özveri ile çaba göstermektedirler. Bu çalışmaların karşılığında, dergimizin ilk sayısının, konusunda kıdemli dergileri aratmayacak içerikte basılmış olduğunu görmek, mutluluk vericidir.
Bu vesileyle, bu mutluluğu ve gururu paylaştığımız; bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyelerine ve Rektörümüze; ayrıca ilk sayımızda gerek değerli makaleleri ile gerekse yaptıkları hakemlik görevleri ile bize destek veren çok değerli bilim insanlarına, meslektaşlarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunmayı, yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev saymaktayız. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin, Kadir Has Üniversitesi’nin adına yakışır bir şekilde, tüm hukukçular için vazgeçilmez bir bilimsel kaynak olarak her zaman kütüphanelerde, bilim üreten gözbebeğimiz araştırmacıların çalışma masalarında yerini almasını dilerken; Dergimizin, bilimselliğiyle, hukuk dünyasına ve meslektaşlarımıza yararlı olacağı; yeni kuşaklara da bilimin aydınlığını yansıtacak bir ayna niteliği kazanacağı inancını taşımaktayız. Prof. Dr. Ali GÜZEL (Sunuş’tan)
Ürün Konu Başlıkları
.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü ve Ticari Defterlerin İspat Gücü, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR – Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER
.
Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı ve Uygulama Alanı (TTK m. 408–2–f), Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER – Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
.
Kişilik Hakkının İhlalinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme, Arş. Gör. Barış KÜÇÜK
.
Roma Hukukunda “Lex” Kavramı, Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT
.
Kambiyo Senedi Alacaklısının Takip Yolu Seçimi, Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YARDIM
.
Devletin Sosyal ve Ekonomik Ödevlerinin Sınırı, Arş. Gör. Gözde ATASAYAN
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması Nedeniyle Türk Mahkeme Kararlarının Alenileşmesi, Dr. Selami DEMİRKOL
.
3. Yargı Paketi Olarak İsimlendirilen 6352 Sayılı Yasa’da Yer Alan Ceza Yargılama Yasası’nda Değişiklik Getiren Hükümler ile 4. Yargı Paketi Olarak İsimlendirilen 6459 Sayılı Yasa’nın Getirdiği Hükümler Hakkında Görüşler, Prof. Dr. Süheyl DONAY, NOBEL Ekonomi Ödüllerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Orhan ŞENER
.
KARAR İNCELEMESİ
.
Yaş Dışı Emeklilik Koşullarını Tamamlayarak İş Sözleşmesini Feshedenlerin Yeniden Çalışma Hakkı, Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA
.
Cumhurbaşkanının Seçimine İlişkin Anayasa Mahkemesinin Kararı Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Mehmet AKAD
.
TEBLİĞLER
.
Die Moderniseirungsbestrebungen im Türkischen Zivilrecht, Prof. Dr. Mustafa DURAL