IV. Türkiye – Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu Kişilik Hakları Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Damjan Korosec  - Kitap
IV. Türkiye – Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu

Kişilik Hakları

1. Baskı, 
Kasım 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
237
Barkod:
9789750240294
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
350,00
İndirimli (%87):
47,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ile Slovenya'dan Ljubljana Üniversitesi ve Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin her yıl düzenledikleri karşılaştırmalı hukuk sempozyumlarından IV. Sempozyumun sunumları bulunmaktadır.
Kitapta yukarı da belirtilen her iki üniversitenin öğretim üyeleri ile sempozyuma değerli çalışmalarıyla katkı sunan Galatasaray Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin 'Kişilik Haklan' konusundaki farklı bakış açılarını ortaya koyan sunumları yayınlanmıştır.
Sunumlar hukukun sempozyum konusuyla ilgili farklı alanlarından karşılaştırmalı hukuk ve hatta tarihsel bilgiler içermektedir. Kitaptaki çalışmalara hem yabancı dilde hem Türkçe özet ve tam metin olarak yer verilmesinin amacı, her iki ülkenin hukukçularının ve hatta ilgilenen diğer ülke hukukçularının bu kaynaklara ulaşabilmeleri ve yararlanmalarıdır. Bu nedenle her yıl farklı nitelikteki bilimsel çalışmalarımız kitap veya endeksli dergilerde yayınlanarak okuyucuya sunulmaktadır. Bu kitap da, daha önceki yıllardaki farklı ortak yayınlarımızın bir devamı niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Felsefe, Etik ve Hukuk Felsefesi Açısından "Kişi" Kavramı, Dr. Dr. Altan HEPER
.
İmparatora Karşı Suçlar ve İmparator Arcadius ve Honorius Tarafından Çıkarılan Lex Quisquis, Prof. Dr. Janez KRANJC
.
Disponibilität der Strafrechtsgüter und Somit Mittelbar Persönlichkeitsrechte Für Das Potentielle Straftatopfer in Slowenien, Prof. Dr. Damjan KOROŠEC
.
Türkiye'de Potansiyel Suç Mağdurları Açısından Ceza Hukuku Hukuksal Değerleri Üzerinde Tasarruf Edilebilirlik, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Slovenya Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nda Şeref ve Saygınlığa Karşı Suçlar, Prof. Dr. Vid JAKULIN, LL.D
.
Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar, Yrd. Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL
.
Roma Hukukunda Kişiliğin Korunması ve Türk Medeni Kanunu'ndaki Yansımaları, Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
.
Some Observation on the Lex Quisquis, Dr. Başak KAHRAMAN
.
Çocuklar Ebeveynlere Karşı da Mahremiyet Hakkına Sahiptir, Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ
.
Çocukların Ebeveynlerine Karşı Özel Hayat Hakları Var mıdır? Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN
.
Slovenya'da Evlat Edinmede Kişilik Hakları, Prof. Dr. Barbara NOVAK
.
Türk Hukukunda Evlat Edinmede Kişilik Hakkı, Yrd. Doç. Dr. Nilay ŞENOL
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
 
Felsefe, Etik ve Hukuk Felsefesi Açısından “Kişi” Kavramı
(Der Begriff “Person” aus philosophischer, ethischer und 
rechtsphilosophischer Sicht) 
13
Dr. Dr. Altan HEPER 
 
İmparatora Karşı Suçlar ve İmparator Arcadius ve Honorius Tarafından Çıkarılan Lex Quisquis
(Das Majestätsverbrechen und die sog. lex quisquis der Kaiser 
Arcadius und Honorius) 
39
Prof. Dr. Janez KRANJC 
 Disponibilität der Strafrechtsgüter und Somit Mittelbar Persönlichkeitsrechte Für Das Potentielle Straftatopfer in Slowenien 
69
Prof. Dr. Damjan KOROŠEC 
 Türkiye’de Potansiyel Suç Mağdurları Açısından Ceza Hukuku Hukuksal Değerleri Üzerinde Tasarruf Edilebilirlik 
83
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
 
Slovenya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Şeref ve Saygınlığa Karşı Suçlar
(Criminal offences against honour and reputation in the Criminal 
Code of the Republic of Slovenia) 
121
Prof. Dr. Vid JAKULIN, LL.D 
 
Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar
(Crimes against Honour in Turkish Criminal Law) 
137
Yrd. Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL 
 
Roma Hukukunda Kişiliğin Korunması ve Türk Medeni Kanunu'ndaki Yansımaları
(The Protection of Personality in Roman Law and its Reflections in 
Turkish Civil Code) 
157
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE 
 Some Observation on the Lex Quisquis 
173
Dr. Başak KAHRAMAN 
 
Çocuklar Ebeveynlere Karşı da Mahremiyet Hakkına Sahiptir
(Children Have The Right To Privacy – Also Against the Parents) 
183
Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ 
 
Çocukların Ebeveynlerine Karşı Özel Hayat Hakları Var mıdır?
(Children Have a Right to Privacy – Also Against Their Parents ?) 
199
Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN 
 
Slovenya’da Evlat Edinmede Kişilik Hakları
(Persönlichkeitsrechte Bei Adoption in Slowenien) 
207
Prof. Dr. Barbara NOVAK 
 
Türk Hukukunda Evlat Edinmede Kişilik Hakkı
(Personality Rights in Adoption in Turkey) 
223
Yrd. Doç. Dr. Nilay ŞENOL 
Kavramlar Dizini 
233