İşçilik Alacakları – İşe İade Şentürk Dursun  - Kitap

İşçilik Alacakları – İşe İade

4. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
854
Barkod:
9789750292613
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
965,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Haziran 2022
965,00
495,00 (%49)
Kitabın Açıklaması
Yazarın, avukat ve bilirkişi olarak 40 yılı aşan iş hukuku uygulamasından edinilen deneyimle hazırlanan bu kitapta sık dava konusu olan işçilik alacakları ile işe iade ve işe iadeden kaynaklanan alacaklar incelenmiştir.
İş yargısını en çok meşgul eden başta kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti olmak üzere diğer başlıca alacak türleri Yargıtay uygulamaları ışığında ele alınmıştır.
Her alacağın nasıl hesaplanacağı gösterilmiş ve dilekçe örnekleri eklenmiştir.
Uygulamaya yön veren Yargıtay kararlarıyla Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesi kararları titiz bir seçimle kitapta genişçe yer almaktadır. Okuyucuya zaman kazandırmak için içtihatlar özetlenmiş, baş tarafa esas kavramlar ve ilgili yasa madde numaraları konmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Açıklamalar
.
Son Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi Kararları
.
Hesaplamalar
.
Örnek Dilekçeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
I. GİRİŞ 
33
II. ÜCRET 
47
1. Genel Açıklama 
47
2. Net Ücret– Brüt Ücret 
52
3. Hesaplanması 
56
4. Örnek Dilekçeler 
58
4.1. Ücret Alacağını da Kapsayan Dava Dilekçesi 
58
4.2. Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi 
59
5. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
60
5.1. Ücrette İhtilaf– Emsal Ücret 
60
5.2– Görev– Ücret– Primle Çalışma 
65
5.3. Ücret– Kanıtlanması– Belge– Muvazaa İddiası 
67
6. Yargıtay Kararları 
68
6.1. Ücret İhtilafı– Emsal Ücret Araştırması 
68
6.2. Giydirilmiş Ücret 
69
6.3. Emsal Ücret Araştırması 
70
6.4. Giydirilmiş Ücret Hesabı– Yemek Faturası 
71
6.6. Karayolları– Muvazaalı Hizmet Alım Sözleşmesi– Yevmiyenin Tespiti– Ücret Skalası– TİS– Fark Ücret Alacağı 
72
6.7– Gerçek Ücret– Ücret İhtilafı– Emsal Ücretin Araştırılması 
73
6.8. Ücret– Ücrette Değişiklik– İşçinin Kabulü– İkramiye– Ücretten Yapılacak Kesintiler 
77
6.9. Ücret– Prime Esas Kazanç– Son Ayın Prime Esas Kazancı– Fiili Ödeme 
83
III. PRİM 
89
1. Genel Açıklama 
89
2. Hesaplanması 
91
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
91
3.1. Sabit Ücret– Prim– Fazla Mesai 
91
3.2. Ücret– Prim Farkı 
92
4. Yargıtay Kararları 
92
4.1. Fazla Mesai– Prim Ödemesi 
92
4.2. Prim– Fazla Mesai 
93
4.3. Prim– Bordroda Prim Tahakkuku 
94
4.4. Prim– Boşta Geçen Süre 
95
4.5. Prim – TIR Şoförü – Sefer Primi – Harcırah/ Yolluk– Ücret Kavramı 
96
4.6. Jestiyon Primi– Şube Zararı– Prim Dönemi Sonuna Kadar Çalışma 
102
IV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 
105
1. Mahiyeti– Dilekçe Örneği 
105
1.1– Örnek Dilekçe 
108
2. Hesaplanması 
109
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
109
3.1. 3218 Sayılı Kanun– AGİ İadesi– Terkin 
109
4. Yargıtay Kararları 
112
4.1. AGİ’nin Mahiyeti– Giydirilmiş Brüt Ücret 
112
4.2. AGİ– Bordro 
113
4.3. AGİ– Ödemenin Kanıtlanması 
113
4.4. AGİ– Pasif Devre Zararı 
114
4.5. AGİ– İmzasız Bordro– Ödemenin Kanıtlanması 
115
V. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
117
1. Genel Açıklama– Örnek Dilekçeler 
117
1.1. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
122
1.2. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
125
2. Hesaplanması 
128
3. Örnek Dilekçeler 
134
3.1. Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
134
3.2. Belirsiz Alacak Davasında Arttırım Dilekçesi 
135
4. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Kararları 
136
4.1. Hesaplamada Zaman Birimi– Haftalık Hesaplama– Hakkaniyet İndirimi 
136
4.2. Mikser Şoförü– Sefer Primi– Mahsup 
138
4.3. Fazla Mesai– İspat– Bordro Tahakkuku 
140
4.4. Yolda Geçen Süre– Mesaisini Kendi Planlayan İşçi– Uçak Biletleri/ E.Mail’ler 
141
5. Yargıtay Kararları 
143
5.1. Fazla Çalışma Ücreti– Hafta Tatili Ücreti– İBK 
143
5.2. Fazla Çalışmanın Mahiyeti/ İspatı– Fiili Olgu– Üst Düzey Yönetici– Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi 
148
5.3. Net/ Brüt Ücret– Fazla Çalışmanın İspatı– Parça Başı İşte Fazla Mesai Hesabı– Bordro 
154
5.4. İbraname– Geçerlilik– Çelişkili Savunma– Yıllık 270 Saat Fazla Mesai 
163
5.5. 24 Saat Çalışma/ 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Çalışma/ 48 Saat Dinlenerek Çalışma Usulü– Fazla Mesai– Denkleştirme– Günlük 11 Saat Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
168
5.6. Hakkaniyet İndirimi/ Karineye Dayalı Makul İndirim– Fazla Mesainin İspatı– Tanık Beyanları– Çalışma Çizelgeleri 
174
5.7. Otel İşyeri– Yıllık 270 Saat Fazla Mesainin Mahsubu 
178
5.8. Hakkaniyet İndirimi– Oran 
183
5.9. İmzalı Bordro– Fazla Mesai– Şartname Hükümleri 
186
5.10. Ara Dinlenmesi– Otel İşyeri– Vardiyalı Çalışma– Hakkaniyet İndirimi 
191
5.11. İmzasız Bordro– Temel Ücretin Bölünmesi– Fazla Çalışma– Husumetli Tanık Beyanları 
195
5.12. Bordro– Belgeli Dönem/ Belgesiz Dönem– İspat– Bilgisayar Kayıtları 
198
5.13. 2 Gündüz/ 2 Gece Çalışma/ 2 Gün Dinlenme Şeklinde Çalışmada Fazla Mesai Hesabı– Güvenlik Görevlisi– İmzasız Bordro– Tahakkuk Mahsubu– Ara Dinlenmesinde Çalışmanın Ücretlendirilmesi 
201
5.14. Belediye Zabıta Görevlisi– Alt İşveren Sorumluluğu– Fazla Mesainin İspatı– Günlük Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
205
5.15. 6 Gün/ 24 Saat Çalışma 
208
5.16. Puantaj Kayıtları– Takdiri İndirim– 270 Saatin Ücrete Dahil Olması– İstirahat 
208
5.17. Sabit Fazla Mesai Ücreti– Asgari Ücrete Oranı– Maktu/ Sembolik Tahakkuk– Mahsup 
210
5.18. Temizlik Görevlisi 
212
5.19. Günlük Çalışma Sınırı– Denkleştirme– Ara Dinlenmesinde Çalışma– 24 Saat Çalışma/24 Saat Dinlenme Esası Çalışmada Fazla Mesai– Uyku İhtiyacı 
213
5.20. Sembolik Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlanacak Aylar– Mahsup 
216
5.21. Tanığın Çalışma Süresi 
216
5.22. Prim – Fazla Çalışma – Mahsup – Zamlı Hesap 
217
5.23. 12 Saat Çalışma/24– 36 Saat Dinlenme– Ara Dinlenmesi– Gece Çalışmada Fazla Mesai 
218
5.24. Prim – Fazla Mesai – Zamlı Hesap 
220
5.26. Günlük En Çok Çalışma Sınırı– 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Mesai 48 Saat Dinlenme 
225
5.27. Belgeli/ Belgesiz Dönemde Fazla Mesai 
229
5.28. Günde Azami 7,5 Saat Çalışılan İşyeri– Fazla Çalışma– 
230
5.29. Log/ Finart Kayıtları– Fazla Sürelerle Çalışma/ Fazla Çalışma 
232
5.30. Tanığın Hizmet Cetveli– Hafta Sonu Fazla Mesai Tahakkuku 
234
5.31. Ara Dinlenmesi– Ücretin Saptanması– İşyeri Devri 
235
5.32. İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku– Kayıtlı Çalışma– Devir Eden/ Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 
236
5.33. Fazla Mesai – Islah – Zamanaşımı 
239
5.34. Primli Çalışma– Fazla Mesai – Prim Ödenen/ Ödenmeyen Dönem–Zam Oranı 
240
5.35. Geçmiş Dönemler Fazla Mesai Hesabı– Bilinmeyen Dönem Ücreti Hesabı– Parça Başı/ Yüzde Usulü Ücrette Zam Oranı– Ücrete Fazla Sürelerle Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Dahil Olması 
241
5.36. İmzalı Bordro– Husumetli Tanık Beyanı 
244
5.37. İmzasız Puantaj Kayıtları– Husumetli Tanık Beyanı– İmzalı Bordrodaki Tahakkuk– Sezon ve Sezon Dışı Fazla Mesai 
245
5.38. 6 Gün Çalışıp 3 Gün Dinlenme– Sefer Ücreti– Fazla Mesai Zam Oranı– Başka Dosyalardaki Hesap 
246
5.39. Yaz/ Kış Çalışma Farkı– Hakkaniyet İndirimi Oranı 
249
5.40. Tanık Çalışma Dönemi– İspat 
250
5.41. Fazla Mesai Ücreti Ödendiğinin Kanıtlanması– Tanık Beyanları 
250
5.42. Serviste Geçen Süre– Fazla Mesai 
251
5.43. İşçi Lehine Yorum– İmzalı/ İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku 
251
5.44. Ara Dinlenmesi– Doğal Gereksinimler– Açık Kabul– Yazılı Belge 
252
5.45. Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması– İşçinin Fazla Çalışma Onayı– Haftalık 5,2 Saat Fazla Mesainin Aşılmaması 
253
5.46. 12 Saatlik Vardiya– Ayda 20 Gün Çalışma/ 10 Gün Dinlenmede Fazla Mesai– Denkleştirme Yasağı 
254
5.47. Haftalık/ Aylık Fazla Çalışma– Ortalama Hesabı– Usuli Kazanılmış Hak 
255
5.48. Sabit Ücret + Primle Çalışmada Fazla Mesai Hesap Yöntemi 
256
5.49. Hemşire– Gece Çalışma Sınırı– Gündüz Çalışma Sınırı– Yazılı Kayıtlar– İmzalı/ İmzasız Bordro– 69.Madde Değişikliği 
257
5.50. Resmi Kurumdaki Puantaj Kayıtları– Re’sen Araştırma– Taraflarca Getirilme İlkesi– Tanıkla İspatlanan Fazla Mesai 
260
VI. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
263
1. Genel Açıklama 
263
1.1. Örnek Dilekçe 
264
2. Hesaplanması 
265
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
268
3.1. Uçak Bileti– E.Mail Yazışmaları 
268
3.2. Sıvacı– Mevsimler/ İnşaat– Pazar Günü Çalışma 
270
3.3. Hafta Tatili– Normal Çalışma– Fazla Mesai 
272
3.4. Takdiri İndirim Oranı 
273
4. Yargıtay Kararları 
273
4.1. Hakkaniyet İndirimi Oranı– Çalışma Düzeni– Tanık Anlatımı 
273
4.2. Hafta Tatili Günü/ Süresi– İspatı 
278
4.3. Tanıkla İspat– Tanık Çalışma Süresi– Keşif 
282
4.4. İş Sözleşmesinde Ücrete Hafta Tatili Çalışmasının Dahil Olması– Geçerlilik– Haklı Fesih 
286
4.5. Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması– Akraba Tanık 
293
4.6. Tüm Hafta Tatillerinde Çalışma 
296
4.7. Gece Bekçisi– Bilirkişi Raporuna İtiraz 
297
4.8. Temel Ücretin Bölünmesi– İmzasız Bordro– Mesai Şeridi– Hafta Tatili Tahakkuku– Husumetli Tanık 
298
4.9. Bordroda Tahakkuk– İmzalı/ İmzasız Bordro– Dışlama/ Mahsup 
301
4.10. Çalışılan/ Çalışılmayan Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
303
4.11. Devir Halinde Sorumluluk 
304
4.12. Hafta Tatilinde Kesinti– Cumartesi Günü Çalışma 
304
4.13. Takdiri İndirim Oranı 
305
4.14. Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması 
306
4.15. Puantaj Kayıtları 
307
4.16. Takdiri İndirim Oranı 
307
4.18. Cumartesi Günü Çalışma– Hafta Tatili 
309
4.19. Ayrıştırılmayan Talep 
309
4.20. Takograf Kayıtları– Sefer Primi 
310
4.21. İş Yoğunluğu– Çalışma İddiası 
311
4.22. 1 Gün Çalışma 1 Gün Dinlenme Usulü– Hafta Tatili Çalışması 
311
4.23. İbraname 
312
4.24. Hafta Tatili– Prim 
312
4.25. Hafta Tatili Ücreti– Fazla Mesai Ücreti– Bilirkişi Raporu 
313
4.26. Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Çalışması 
313
4.27. Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
314
4.28. Tanık Çalışma Dönemi 
314
4.29. Hafta Tatilinin Bölünmesi– Arka Arkaya Hafta Tatili 
315
4.30. Toplu Olarak Hafta Tatil İzni 
316
4.31. İki Gün Çalışma Bir Gün İstirahat/ Hafta Tatili 
316
4.32. Cumartesi Günü Çalışma– Yıllık İzin 
317
4.33. İrsaliye– Tanık Beyanları– Hafta Tatili 
318
4.34. Yirmi Dört Saat Çalışma/ Yirmi Dört Saat Dinlenme 
319
4.35. Toplu Hafta Tatili Kullandırma 
319
4.36. Tanık Çalışma Dönemi 
319
4.37. On İki Saat Çalışma Otuz Altı Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Yirmi Dört Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Kırk Sekiz Saat Dinlenme 
320
4.38. Varsayım/ Hafta Tatili 
321
4.39. Hafta Tatili Ücret Hesabı– Karineye Dayalı Makul İndirim 
321
4.40. Cumartesi Akdi Tatili– Yıllık İzin– İçtihat Değişikliğinde Red Vekalet Ücreti 
322
VII. ULUSAL BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ 
325
1. Genel Açıklama 
325
1.1. Örnek Dilekçe 
326
2. Hesaplanması 
328
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
330
3.1. Şoför– Ödemenin İspatı 
330
3.2. Çalışması Olmayan Tanık 
331
4. Yargıtay Kararları 
331
4.1. Hakkaniyet İndirim Oranı 
331
4.2. İmzalı/ İmzasız Bordro– Tanık 
332
4.3. Çalışma Dönemi– Görev 
334
4.4. Kayıtlı/ Kayıtsız Dönem– Emsal– Puantaj Kayıtlarının Sunulmaması 
335
4.5. Yıllık İzin– Genel Tatil 
337
4.6. Hesaplama Biçimi 
337
4.7. Bayram Mesaisine Gelmeme 
338
4.8. Tahakkukun Dışlanması 
338
4.9. Husumetli Tanık 
339
4.10. Bordro Tahakkuku– Banka Kayıtları 
340
4.11. Çalışmanın İspatı 
340
4.12. TIR Şoförü– Yurt Dışı Sefer 
342
4.13. Çelişkili Tanık Beyanları 
343
4.14. Diğer Alacakla Birlikte Talep 
343
4.15. İki Alacağın Birlikte Hesabı 
344
4.16. Takdiri İndirim– Hakkın Özü 
344
4.17. Devreden/ Devralan İşveren– Sorumluluk 
346
4.18. Tatil Çalışması– Serbest Zaman Kullandırma 
346
4.19. Savunma/ İbraname Çelişkisi 
347
4.20. Tatil Ücreti– Prim 
347
4.21. Karşılıklı Tanıklık– İspat 
348
4.22. Üst Düzey Yönetici– Genel Tatil 
348
4.23. Anahtar Teslim İhale– Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk 
349
4.24. İmzalı Bordro– Tahakkuk– Dışlama– Mahsup 
350
4.25. Sezon Harici Dönem 
351
4.26. Tahakkuk– Mahsup Şekli 
351
4.27. Husumetli Tanık– Yan Deliller 
352
4.28. Tanık Çalışma Dönemi 
353
4.29. Ücret Kapsamı 
353
4.30. Yazılı Delil/Puantaj– Takdiri Delil 
353
4.31. İşyeri Devrinden Sonraki Sorumluluk 
354
4.32. Apartman Görevlisi– Kalorifer Yanan Dönem 
354
4.33. UBGT Hesabı– Saat/Yevmiye 
355
VIII. KIDEM TAZMİNATI 
357
1. Genel Açıklama 
357
1.1. Dilekçe Örnekleri 
361
2. Hesaplanması 
364
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
365
3.1. İspat Külfeti – Yurt Dışı Çalışma– Saat Ücreti 
365
3.2. Devirde Sorumluluk 
370
3.3. Kanıtlama Yükümlülüğü 
371
3.4. Hastalık Nedeniyle Devamsızlık– Hayatın Olağan Akışı 
371
3.5. Kesintili Çalışma– Ödemenin Mahsubu 
372
3.6. İstifa– Ücretin Eksik Ödenmesi 
373
4. Yargıtay Kararları 
374
4.1. İçtihadı Birleştirme Kararı 
374
4.2. İstifa– İspat 
375
4.3. İşyeri Devri– Feshe Bağlı Alacaklar 
379
4.4. Güven– Sataşma– Sadakat Borcu 
382
4.5. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshi 
385
4.6. Evlenen Kadın İşçi 
387
4.7. Ücretin Kapsamı– Haklı Fesih 
390
4.8. İş Sözleşmesinin Devri– İşyerinin Devri 
393
4.9. Devamsızlık– İspat 
400
4.10. Devamsızlık Halinde Fesih 
403
4.11. İstifa– İrade Fesadı 
406
4.12. İbra– İhtirazi Kayıt– Geçerlilik 
406
4.13. Dönemler Halinde Çalışma 
410
4.14. Geniş Anlamda Ücret– Ödenmemesi 
411
4.15. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu– Gizli Kayıt 
412
4.16. Çalışma Koşulları– Aleyhe Değişiklik– Fesih 
415
4.17. Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Öğretmen 
416
4.18. Güven– Şoför 
418
4.19. Gece Bekçisi– Hırsızlık 
419
4.20. İşyeri Devri– Belediye– İhale– Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
419
4.21. İstifa– Güvenlik Görevlisi 
421
4.22. Hırsızın Polisin Elinden Alınarak Darbı– Fesih 
422
4.23. Asgari Geçim İndirimi– Giydirilmiş Brüt Ücret 
423
4.24. Fark Kıdem Tazminatı– Genel Tavan– Özel Tavan– Sözleşmeli Banka Personeli 
425
4.25. Tartışma Akabinde İş Yerini Terk– Eylemli Fesih 
428
4.26. Gerçek Ücretin Tespiti– Emsal Ücret– Tanık Beyanları 
429
4.27. Memuriyette Geçen Süre– İstifa– Hizmet Birleştirilmesi 
430
4.28. Eşit İşlem Borcu– İşyerinde Kavga 
431
4.29. Kadının Nikahtan Önce İstifası 
432
4.30. Eylemli Fesih– İşyerini Terk– Eksik Ücret 
432
4.31. Şoförün Kazası– Kıdem Tazminatından Mahsup– İbraname 
433
4.32. Whatsapp Yazışmaları– İş Akdinin Feshi 
434
4.33. İşçinin Sadakat Borcu– Yan Yükümlülükler– Mağaza Şifresi 
435
4.34. İşyeri Devri– Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 
436
4.35. Asgari Ücretin Altında Ücret 
437
4.36. Eşit Davranma Borcu– Objektif Nedenler 
437
4.37. İşyeri Devri– İşçinin Feshi 
440
4.38. Sadakate Aykırılık– Banka Para Nakil Aracı– İhbar 
440
4.39. İşyeri Devri– İşçilik Alacaklarına Etkisi 
442
4.40. İş Kanunu– Basın İş Kanunu– Gazeteci 
444
4.41. Kıdem Tazminatı Tavanında Zaman– Genel Tavan– Özel Tavan– Taban 
445
4.42. Bankacı– İstifa– Çelişik Savunma– E.Mail 
448
4.43. İstifa– Matbu Kâğıt– İbra 
449
4.44. Kıdem Tazminatı– Muacceliyet– El Yazılı İstifa– Davacının Çelişmesi 
450
4.45. Yaş Hariç Emeklilik Koşullarının Tamamlanması– Belge Yokluğu– Sonradan Alınması 
451
4.46. İbraname, 6098– 818 Sayılı Yasalar– Mahsup 
452
4.47. Şikâyetten Vazgeçme– İşyeri Devri– Zamanaşımı 
456
4.48. Sağlıksız, Güvensiz Çalışma Koşulları– Haklı Fesih– Benzer Davalar 
457
4.49. İstifa– Kıdem Tazminatı– Şartlı İstifa– İkale 
457
4.50. Kıdem Tazminatının Blokesi– Zarar– Ayrı Dava 
459
4.51. Takas/ Mahsup 
460
4.52. Yeni Alt İşverenle Sözleşme İmzalamamak– İşyerine Alınmama– Eylemli Fesih 
460
4.53. İkale (Bozma) Sözleşmesi– Makul Yarar– Kıdem Tazminatı Tavanı 
461
4.54. İstirahatli İken Çalışma– Haklı Fesih– Yazılı Beyan/ İrade Fesadı 
463
4.55. İkale– İbraname– Fesih–Mahsup 
464
4.56. İşverenin Feshi– İşçinin Tahsis Talebi– Yeni İş 
464
4.57. Organik Bağ– Sorumluluk 
466
4.58. Devamsızlık Koşulları– Feshi İspat Yükü– Tutanak– Tanık 
467
4.59. Sadakat Yükümlülüğü– Parçanın İşçinin Dolabında Bulunması– Haklı Fesih 
468
4.60. İkale İcabı– Kıdem Tazminatı– Araştırma Görevlisi– Belirli Süreli Sözleşme– İşveren Vekili 
469
4.61. Türkiye İş Kurumu İnceleme Raporu– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Haklı Fesih– Büro Personeli– Temizlik Personeli 
470
4.62. Organik Bağ– Tüzel Kişi Perdesinin Aralanması– Sorumluluk 
472
4.63. Kadın İşçiyi Taciz– Haklı Fesih 
473
4.64. Banka Kartının İşçiye Verilmemesi– İşçinin Maaşını Bankadan İşverenin Çekmesi – Ödeme Belgesi 
473
4.65. Şoförün Ehliyetini Kaybetmesi– Haksız Fesih 
474
4.66. Hizmet Süresi– Tespit Davası– Sosyal Güvenlik Yönünden Sayılmayan Süre 
475
4.67. Baskıyla İstifa– Haksız Fesih– Feshin Son Çare Olması 
476
4.68. Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma– Belgenin Sonra İbrazı– Çalışma Özgürlüğü– Başka İşyerinde Çalışma 
477
4.69. Çalışma Süresi– Elektronik Verilerle İspat 
478
4.70. Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname– İstifa 
478
4.71. Devamsızlık Koşulları– Temadi Eden Devamsızlık– Haklı Fesih 
479
4.72. İşçinin Bildirdiği Fesih Tarihi– Devamsızlık– Düşük Ücret 
480
4.73. Güvenlik Görevlisinin Uyuması– Haklı Fesih 
481
4.74. İşverenin Zam Yapmaması– Haklı Fesih– Yazılı Sözleşme 
481
4.75. Hekimin Mecburi Hizmeti– Kıdem Tazminatı– Haklı Fesih 
482
4.76. İstifa– İmzalı Boş Kâğıt– Tarihin Sonradan Atılması 
482
4.77. Önceden İş Bulunarak Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi– Kötüniyet 
483
4.78. Askerlik Nedeniyle Fesih– 5 Ay Sonra Sevk– Makul Süre 
483
4.79. Yaş Dışında Emeklilik Hakkı– Haklı Fesih– Devamsızlık 
484
4.80. İstifa– Haklı Sebep 
485
4.81. Çalışma Koşulları– Esaslı Değişiklik– Otel Müdürü 
486
4.82. Alt– Üst İşveren– İşyeri Devri– Fasılalı Çalışma 
488
4.83. Fasılalı Çalışma– Evvelce Ödenen Kıdem Tazminatları– Mahsup 
490
4.84. Alt İşveren/ Üst İşveren– İşyeri Devri– Muvazaa 
492
4.85. İstifa– Hırsızlık– İrade Fesadı– Haklı Fesih 
494
4.86. Ağır Çalışma Koşulları– İstifa– Haklı Fesih 
496
4.87. Kadın İşçinin Evlendikten Sonra İş Akdini Feshi– Tekrar Çalışmaya Başlaması 
497
4.88. Çalışma Şartları– Güvenlik Sorunu– Haklı Fesih 
498
4.89. Davacının Başka Bir Dosyadaki Tanık İfadesinin Bağlayıcılığı 
499
4.90. Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Sataşma 
499
4.91. Fasılalı Çalışma– Birleştirme– Zamanaşımı– Tazminata Esas Ücret 
500
4.92. Fasılalı Çalışma– İstifa– Kıdem Tazminatı 
502
4.93. Fasılalı Çalışma– Birleştirme Koşulları– İbraname– Mahsup 
502
4.94. İşe İade Davası Sürerken Kıdem Tazminatı İstemi 
504
4.95. Kıdem Tazminatına Esas Süre– Raporlu Süre– Sözleşmenin Askıda Olması 
505
4.96. Kıdem Tazminatı Faizi– Ayrı Dava– Faiz Başlangıcı 
505
4.97. İşyeri Değişikliği– Çalışma Şartları– Geçerli Fesih– TIR Şoförü 
507
4.98. İstifa– İnkâr– İmza İncelemesi– Haklı Fesih– Bekçi 
508
4.99. Kıdem Tazminatı– Faiz Başlangıcı– Emeklilik 
508
4.100. Mevsimlik İşçi– İşe Çağrılmama– Haksız Fesih 
509
4.101. Düzensiz Ücret Ödemesi– Haklı Fesih 
510
4.102. TIR Şoförü– İşçinin Haklı Feshi– İşveren Feshi– Trafik Cezası 
511
4.103. Kasada Eksik Para– Sadakat Yükümlülüğü– Haklı Fesih 
512
4.104. Yıllık İzinde Çalışma– Haklı Fesih 
512
4.105. Giydirilmiş Ücret– Yemek Bedelinin Saptanması 
513
4.106. İşçinin Haklı Feshi– Devamsızlık Tutanakları 
514
4.107. İstifa– Tanzim Biçimi– İşveren Diktesi– Vasıfsız İşçi– Kıdem Tazminatı 
514
4.108. Sadakat Borcuna Aykırılık– Gerçeğe Aykırı Raporlama– Hayatın Olağan Akışı– Haklı Fesih– Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 
515
4.109. Rekabet Yasağı– Fesihte Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 
516
4.110. Mobbing– Haklı Fesih– Maddi Tazminat– Manevi Tazminat 
516
4.111. İşçinin İşverene Zarar Vermesi– 30 Günlük Ücretin Kapsamı– Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 
520
4.112. Rekabet Yasağı– İşverenin Haklı Feshi– Bilgisayar Verilerinin Delil Niteliği– İş Bilgisayarının Özel İşler İçin Kullanımı 
521
4.113. Çalışma Koşullarında Değişiklik– Geçerli Fesih 
522
4.114. Kıdem Tazminatı Faizi– Emeklilik Nedeniyle Ayrılma– Kurum Belgesi İbrazı 
523
4.115. İşyerine Alkollü Gelme– Fesih İçin Geçerli Neden– Haklı Neden 
524
4.116. Kıdem Tazminatı Genel Tavan– Özel Tavan– Hem Memur Hem İşçi Olarak Çalışma 
524
4.117. Çalışma Şartlarında Değişiklik– Haklı Fesih– Aşçı 
525
4.118. Kıdem Tazminatı– Mal Ayrılığı Rejimi– Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 
526
4.119. Mobbing– Mobbinge Dayalı Fesih– Kıdem Tazminatı– Manevi Tazminat 
527
4.120. Mühendis– Araştırma Görevlisi– Güven Oluşturma– İşyeri Uygulaması– İstifa– Kıdem Tazminatı– Usuli Kazanılmış Hak 
532
4.121. Kıdem Tazminatı– Belirsiz Alacak 
536
4.122. Kıdem Tazminatı– İşçi Feshi– İşveren Feshi– Kanıtlama Yükümlülüğü– Fesih sebebi ile bağlılık ilkesi 
537
4.123. Kıdem Tazminatı– Çıplak/ Giydirilmiş Ücret– Ücrette İhtilaf– İşçilik Alacaklarının Belirli Olup Olmadığının Somut Olayın Özelliğine Göre Değerlendirilmesi– Belirsiz Alacak Davası– Bordro– Etkin Hukuki Koruma– Zamanaşımına Uğrama Riskinin Azaltılması– Özlük Dosyası– Belge Düzenleme Yetki ve Yükümlülüğü– 
539
IX. İHBAR TAZMİNATI 
545
1. Genel Açıklama 
545
2. Örnek Dilekçeler 
546
3. Hesaplanması 
549
3.1. 2.878,68 TL Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 6 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı (2022 öncesi): 
550
3.2. 18.473,22 TL Giydirilmiş Brüt Ücretin 2023 Yılına Ait (ilk yarı) 8 Haftalık İhbar Tazminatı Hesabı: 
550
4. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
550
4.1. İhbar Tazminatı Hesabına Esas Ücret– İspat 
550
4.2. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması– Kötüniyet Tazminatı 
551
4.3. Önelli Fesih– İstifa– İkale İcabı– İkale Sözleşmesi– 4046 Sayılı Kanun 
552
4.4. İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı İstenemeyeceği 
554
5. Yargıtay Kararları 
555
5.1– Feshin Kim Tarafından Yapıldığı– İstifa– İspat Külfeti– Savunmada Çelişki– Saha Müdürü 
555
5.2. Savunmada Çelişki– Süreli Fesih– İş Arama İzni 
558
5.3. Fesih Bildirimi– Haklı Fesih– Eylemli Fesih 
559
5.4. Haklı Fesih– Haksız Fesih– Devamsızlık– İşverenle Tartışma– Karşılıklı İhbar Tazminatı Talebi 
561
5.5. İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İşyeri Şartı 
564
5.6. Önelli Fesih– Derhal Fesih– Devamsızlık– İhbar Tazminatı 
566
5.7. İkramiye– İşyeri Uygulaması– İşçinin Değişikliği Yazılı Olarak Kabul Etmemesi 
568
5.8. İşe Başlatmama Halinde İhbar Tazminatı– Önceden İhbar Önelinin Kullandırılması– İhbar Tazminatının Ödenmesi– İhbar Önelinin Bölünmezliği 
569
5.9. Eve Yiyecek Götürme– Güveni Kötüye Kullanma/ Hırsızlık– Haklı/ Haksız Fesih– Eşit Davranma İlkesi– Ölçülülük 
571
5.10. Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi– Zincirleme İş Sözleşmesi– İhbar Tazminatı 
573
5.11. İşçilerin Whatsapp Grubu– Kişisel Veri– İş Akdinin Feshi 
575
5.12. Kötüniyetle Fesih– Kötüniyet Tazminatı– İşvereni Şikâyet 
575
5.13. Asgari Ücretin Altında Hesaplama 
576
5.14. Haklı Fesihte İhbar Tazminatı 
577
5.15. Terditli Talep– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 
577
5.16. İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– İstifa– Haksız Fesih 
578
5.17. İşyerinin Taşınması– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 
580
5.18. Özel Öğretim Kurumu Öğretmeni– Belirsiz Süreli Hizmet Akdi– Belirli Süreli Hizmet Akdi – İhbar Tazminatı 
581
5.19. Devamsızlık Nedeniyle Feshin Koşulları– Devamsızlık Tutanakları– Tutanakların Doğrulanması 
582
5.20. İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Süreli Fesih– İzin Kullandırılması– İzinden Sonra Önceki İşe Başlatmama– Dürüstlük Kuralı 
584
5.21. İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Devamsızlık– Haklı Fesih 
585
5.22. Geçerli Nedene Dayalı Olarak Fesih– Haklı Fesih– Kanıtlanması– Hastalık 
586
5.23. Özel Öğretim Kurumları– Öğretmen– Belirli Süreli İş Sözleşmeleri– Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri– İçtihadı Birleştirme Kararı– İhbar Tazminatı– Cezai Şart 
588
5.24. İşyeri Devri– Feshe Bağlı Haklar– İhbar Tazminatı 
591
5.25. İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı 
593
5.26. İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İstifa– Ayrılırken İşçinin Kabul Beyanı 
594
5.27. İhbar Tazminatı Koşulları– Bildirimsiz Fesih 
596
5.28. İhbar Tazminatı Faiz Oranı 
597
5.29. İstifa– Başka Dosyadaki Beyanın Bağlayıcılığı– İhbar Tazminatı 
598
5.30. İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı– Noter İhtarı 
599
5.31. Görev Değişikliği– İade, Aksi Halde İş Akdinin Sonlandırılması İstemi– İhbar Tazminatı 
600
5.32. Mevsimlik İş– Akdin İşverence Eylemli Feshi– İhbar Tazminatı 
600
5.33. Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Bakiye Süre Ücreti– Sözleşmenin Belirli Süreli Olduğuna Güven– İşverenin Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğunu Savunması 
602
X. YILLIK İZİN ÜCRETİ 
605
1. Genel Açıklama– Mevzuat 
605
1.1. Yıllık İzin ve Ücreti Hakkında İK Düzenlemesi 
606
1.2. Ayrıntılı düzenleme için bkz: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03.03.2004 Gün ve 25391 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır). 
611
2. Örnek Dilekçe 
611
3. Hesaplanması 
612
4. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
613
4.1. İşverenin Soyut Beyanı– Kanıt 
613
4.2. Mevsimlik İşte Yıllık İzin– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin 
613
4.3. Alt İşveren– İşyeri Devri 
615
4.4. Mevsimlik İşçi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
615
5. Yargıtay Kararları 
616
5.1. Mevsimlik Çalışma– Fasılalı Çalışma– Yıllık İzin 
616
5.2. Yıllık İzin Alacağı– Zamanaşımı– Faiz Başlangıcı– Temerrüt Gereği 
619
5.3. Mevsimlik İş– 11 Ay ve Üzerinde Çalışmada Yıllık İzin 
621
5.4. Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin– 11 Ay ve Aşan Çalışma 
623
5.6. 1475 ve 4857 Sayılı Yasa Dönemlerine Göre Yıllık İzin 
625
5.7. Yıllık İzin Hakkının Kazanılma Koşulları 
625
5.8. Yıllık İzinde Kesintiler 
626
5.9. 1475 ve 4857 Sayılı Yasalara Göre İzin Ücreti 
626
5.10. İzin Alacağı– Zamanaşımı– Islah– Zamanaşımı Def’i 
626
5.11. İspat Yükü– Yemin 
627
5.12. Mazeret İzni– Özel Neden 
628
5.13. Mevsimlik İş– Devamlı İş Kriterleri– Fasılalı Çalışma 
628
5.14. Yıllık İzin Ücreti Hesabı 
629
5.15. Çalışırken İzin Ücreti– İşe İadede Muacceliyet 
630
5.16. İmzalı Bordroda İzin Süresi 
630
5.17. Yıllık İzin Süresi/ Kıdem Tazminatı Süresi– Çelişki 
630
5.18. Mevsimlik İşçi– Yıllık İzin 
631
5.19. Mevsimlik İşçi– On Bir Ay Çalışanın İzin Hakkı 
631
5.20. Yıllık İzin– İspat Külfeti– İzin Defteri 
632
5.21. İzin Ücretinin Hak Edilmesi– Yurt Dışı Çalışması– Yurda Giriş Çıkış Kayıtları 
633
5.22. Mevsimlik İş– Yılın Tamamına Yakın Bölümünde Çalışma– Yıllık İzin 
634
5.23. Ücretli İzin– Ücretsiz İzin– Yurt Dışı Çalışma 
636
5.24. Yıllık İzin– İbraname– 818 Sayılı Yasa Dönemi 
636
5.25. İhbar Olunanlardan Özlük Dosyalarının Celbi– Yıllık İzin 
637
5.26. Yirmi Dört Yıl Çalışmada Yıllık İzin Kullanmama– Hayatın Olağan Akışı 
637
5.27. Cumartesi Günü– Yıllık İzin– Hafta Tatili 
638
5.28. Yıllık İzin Ücreti– 818/ 6098 sayılı Yasalar– Zamanaşımı 
639
XI. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 
641
1. Genel Açıklama 
641
1.1. Dilekçe Örneği 
642
2. Hesaplanması 
643
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
643
3.1. Hamilelik– Araç Kayıtları– İşin Aksatılması– Kötüniyetin İspatı 
643
3.2. Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kuralları– Kötüniyetin İspatı 
646
4. Yargıtay Kararları 
648
4.1. Personel Yönetmeliği– Aleyhe Değişikliği İmzalamamak– Kötüniyet Tazminatı 
648
4.2. Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık– Kötüniyet Tazminatı Hesabı 
649
4.3. Kötüniyet Tazminatı– Siyasi Saikle Fesih– İspat 
650
4.4. Kötüniyet Tazminatı İsteme Koşulları– İş Güvencesi Hükümleri 
651
4.5. İş Kazasını Şikâyet– Kötüniyet Tazminatı 
653
4.6. Kötüniyet Tazminatı– İşçinin Haklı Feshi 
653
4.7. İş Güvencesi– Kötüniyet Tazminatı 
654
4.8. Kötüniyet Tazminatı– Rapor Süresinde Fesih 
655
4.9. İhbar Önelleri Sınırı– Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük Kuralı 
656
4.10. Kötüniyet tazminatı koşulları– Hesaplanması 
658
XII. İŞE İADE 
661
1. Genel Açıklama 
661
1.1. Örnek Dilekçeler 
664
2. Boşta Geçen Süre Ücreti ve Hesabı 
668
3. İşe Başlatmama Tazminatı ve Hesabı 
670
4. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
671
4.1. İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Fesih 
671
4.2. İşe İadede Ücret– Ücrette İndirim– İş Şartlarında Değişiklik– İşe Davette Samimiyet 
672
4.3. İşe İadede Devreden Asıl İşveren 
674
4.4. Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Makul Süre 
675
4.5. Genel Müdür– İşletmenin Bütününün Sevk ve İdaresi– İş Güvencesi 
677
4.6. İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Neden 
679
4.7. Arabulucuda Anlaşma– İşe İade 
680
5.1. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde, İşçiden Savunma Alınması Gerekmez 
681
5.2. Geçersiz Fesih– İşe Başlatmama– İhbar Öneli/ İhbar Tazminatı– Mahsup 
695
5.3. Geçersiz Fesih– İhbar Öneli– İşe Başlatmama– İhbar Tazminatı 
697
5.4. İşçi Lehine Yorum– İşe Başlamada Baba ve Kardeş Tanıklığı– İşe Başlama Başvuru Şekli– Başka İşyerinde Çalışma 
701
5.5. İşe Başlatmama– Boşta Geçen Süre 
705
5.6. İşe Başlatmama ve Boşta Geçen Süre Ücreti– Re’sen Hüküm– Anlaşma Protokolü Hükümleri– Dürüstlük Kuralı– Güven Sorumluluğu 
706
5.7. Başka Yerde İşe Davet– İşverenin Samimiyeti 
709
5.8. İşe Başlama Başvurusunda Samimiyet– Çağrıldığı Halde İşe Başlamamak 
711
5.9. İşe Davette Samimiyet– Eşdeğer İş– Müdürün Temizlik ve Garsonluk İşine Verilmesi– İşe Başlatmama Tazminatı 
715
5.10. İşçinin İşe Başlamada Samimiyeti– Benzer İş– Satış ve Pazarlama Müdürü– Ürün Yöneticiliği 
717
5.11. İşe İade Kararı Kesinleşmeden İşçinin Ölmesi– Boşta Geçen Süre Ücreti– Mirasçıların Talebi 
718
5.12. İşe Başlama Başvuru Şekli– İadeli/ Taahhütlü Gönderi– İşyerinin Kapalı Olmasından Gönderinin İade Edilmesi– Posta Kanunu 
720
5.13. Kıdem– İşe Başlatmama Tazminatı 
722
5.14. Boşta Geçen Süre Ücretinde Muacceliyet 
722
5.15. Boşta Geçen Süre Ücretinin Kapsamı– Faiz– Araç Yardımı 
723
5.16. İyiniyet/ Kötüniyet– Kesintili Çalışmada Toplam Fiili Çalışmanın Dikkate Alınması– 6 Aylık Kıdem Koşulu– İş Güvencesinden Yararlanıp Yararlanamayacağı– İstisnaların Dar Yorumlanacağı– Geçerli Nedenin İspatı– Fesih Gerekçesinin Bildirilmesi 
723
5.17. Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Bireysel İş Sözleşmesi– Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmayı Kabul– Devamsızlık 
725
5.18. İşe Başlama/ Başlatmada Samimiyet– Yol Süresi– Temerrüt– Faizler ve Başlangıcı 
727
5.19. İşe Başlamanın Şarta Bağlanması– Gerçek Davet 
730
5.20. İstifa– İşe İade 
731
5.21. FETÖ Bağlantısı Nedeniyle Fesih– 685, 690 Sayılı KHK’ler– Görev 
731
5.22. Gönüllü İşten Ayrılma– Sendikal Örgütlenme/ Tazminat– İşe İade 
733
5.24. Takograf Kayıtlarının İşverenden Habersiz Alınması– Güven İlişkisi– İşe İade– Geçerli Fesih 
736
5.25. Sendikal Nedenle Fesih– İşe İade– Ses Kaydı– Sendikal Tazminat 
737
5.26. İş Güvencesi– Boşta Geçen Süre/ Cezai Şart İlişkisi 
739
5.27. İşe İade– İkale– İşçinin İcabı– Makul Menfaat 
740
5.28. İşe Başlatmama– İhtar– Alacaklarda Faiz Başlangıcı 
740
5.29. Geçerli Fesih– Haklı Fesih– İşverenin Diğer İşçisine Sataşma 
741
5.30. İşçinin Davranışı Nedeniyle Fesih– Savunma Alınması– İşe İade 
742
5.31. Yazılı/ Yazısız Fesih Bildirimi– Fesih Nedeni 
743
5.32. Asıl İş/ Yardımcı İş– Anahtar Teslim İş– İşe İade 
744
5.33. Haklı/ Geçerli Fesih– Sadakat Borcu– Güven İlişkisi– Ölçülülük– Feshin Son Çare Olması 
746
5.34. İşe Davette Samimiyet– Feshe Bağlı Alacaklar Hesabı 
748
5.35. İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Geçerli Fesih 
749
5.36. Olağanüstü Hal Bürosu’nun Fesih İstemi– Geçerli Fesih– Asıl İşveren Alt İşveren– Boşta Geçen Süre Ücretinden Sorumluluk 
750
5.37. İkale– İcap– İş Güvencesi– İşçinin Makul Menfaatinin Miktarı– İş Güvencesi Hükümleri 
752
5.38. Şüphe Feshi– Güven İlişkisinin Zedelenmesi 
753
5.39. Haklı Fesih– Şüphe Feshi– Milli Güvenliğe Karşı Faaliyet İddiası– 667 Sayılı KHK 
754
5.40. El Yazılı İstifa– İrade Fesadı– İşe İade Talebi 
755
5.41. Sendikal Nedenle Fesih– Haklı/ Geçerli Neden 
756
5.42. Asıl İşveren/ Alt İşveren– İşletmesel Kararla Fesih– Muvazaa– Kira Sözleşmesi İşe İade 
757
5.43. İşyeri Kapsamı– İşyerine Alkollü Gelme/Alkol Alma– Haklı Fesih 
762
5.44. Asıl/ Alt İşveren– İşe İadenin Mali Sonuçlarından Sorumluluk 
764
5.45. İstifa– İrade Fesadı– İşe İade– Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi 
764
5.46. Sık Sık Rapor Alma– Geçerli Fesih– Haklı Fesih 
765
5.47. Çalışma Arkadaşlarının Hırsızlıkla Suçlanması– İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olma– Haklı Fesih 
766
5.48. Terör Örgütüyle İltisak/ İrtibat– Üst İşverenin Fesih Talimatı– Alt İşveren– Geçerli Neden 
768
5.49. Sinkaflı Küfür– Whatsapp Grubu– Haklı Fesih– Geçerli Fesih 
770
5.50. Muvazaa – İşe İade – Alt İşveren – Üst İşveren 
771
5.52. Mobbing– İşe İade– Hak Arama Özgürlüğü– Mahkemeye Erişim Hakkı 
774
6. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
776
6.1. Yargı Yolu– İdare Mahkemesinin Görevi 
776
7. Anayasa Mahkemesi Kararları 
776
7.1. Makul Sürede Yargılanma Hakkı– Adil Yargılanma Hakkı 
776
7.2. Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı– Haberleşme Hürriyeti 
781
1. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İÇTİHAT FARKLILIKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ 
793
2. Yurtdışında Çalışmada Uygulanacak Hukuka Dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Yeni Uygulaması ve Görüşümüz 
808
2.1. Yurtdışında Çalışma– Uygulanacak Hukuk– Rus Hukuku 
808
3. Son 10 Yıllık Asgari Ücret Brüt/ Net Tablosu (AGİ Hariç) 
810
Kaynakça 
811
Kavramlar Dizini 
813