İrtikap, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

İrtikap, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları

2. Baskı, 
Haziran 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
198
Barkod:
9789750224294
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta; İrtikâp, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Her bir suç; yer aldığı kanun hükümleri, korunan hukuki değer ve unsurları açısından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca doktrinde ileri sürülen görüşler irdelenmiş ve yeni gelişen uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara yarar sağlayacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İrtikâp Suçları
.
İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu
.
İkna Suretiyle İrtikâp Suçu
.
Rüşvet Suçu
.
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Kısaltmalar 
9
§ 1. İRTİKÂP SUÇLARI 
11
I. Kanun Hükümleri 
11
II. Korunan Hukukî Değer 
13
III. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu 
16
A. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçunun Maddî Unsurları 
16
1. Bir Kimseyi İcbar Etmek 
16
2. Para veya Sair Menfaatin Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 
37
3. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçunun Fail ve Mağduru 
40
a) Fail 
40
b) Mağdur 
42
B. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçunun Manevî Unsuru 
43
C. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçuna Teşebbüs 
43
D. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçunun Müteselsilen İşlenmesi 
54
E. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçunun Müeyyidesi ve Bu Suçtan Mahkûmiyetin Kanuni Neticeleri 
56
IV. İkna Suretiyle İrtikâp Suçu 
59
A. İkna Suretiyle İrtikâp Suçunun Maddî Unsurları 
59
1. Bir Kimseyi İkna Etmek 
59
2. Para veya Sair Menfaatin Sağlanması ya da Vaat Olunması 
68
3. İkna Suretiyle İrtikâp Suçunun Fail ve Mağduru 
68
a) Fail 
68
b) Mağdur 
68
B. İkna Suretiyle İrtikâp Suçunun Manevî Unsuru 
69
C. İkna Suretiyle İrtikâp Suçuna Teşebbüs 
69
D. İkna Suretiyle İrtikâp Suçunun Müteselsilen İşlenmesi 
69
E. İkna Suretiyle İrtikâp Suçunun Müeyyidesi ve Bu Suçtan Mahkûmiyetin Kanuni Neticeleri 
70
§ 2. RÜŞVET SUÇU 
71
I. Kanun Hükümleri 
71
II. Korunan Hukukî Değer 
76
III. Rüşvet Suçunun Yapısına İlişkin Genel Açıklamalar 
77
IV. Rüşvet Suçunun Unsurları 
80
A. Rüşvet Suçunun Maddî Unsurları 
80
1. Suçun Konusu 
80
2. Fiil 
81
3. Fail 
85
4. Mağdur 
86
B. Rüşvet Suçunun Manevî Unsurları 
86
C. Rüşvet Suçuna Teşebbüs ve Etkin Pişmanlık 
90
1. Rüşvet Suçuna Teşebbüs 
90
2. Rüşvet Suçu ve Etkin Pişmanlık 
103
D. Rüşvet Suçuna İştirak 
112
E. Rüşvet Suçu ve Suçların İçtimaı 
114
F. Rüşvet Suçunun Müeyyidesi ve Bu Suçtan Mahkûmiyetin Kanuni Neticeleri 
117
G. Rüşvet Suçunun Uygulama Alanının Genişletilmesi 
124
H. Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesi 
128
§ 3. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 
149
I. Kanun Hükümleri 
149
II. Korunan Hukukî Değer 
150
III. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları 
160
A. Maddî Unsurları 
160
1. Fiil 
160
2. Fail ve Mağdur 
193
B. Manevî Unsur 
194
IV. Müeyyide 
195
Kaynakça 
197