İnsansız Hava Araçları Makinelerin Yükselişi Doç. Dr. Hanifi Sever, Ömer Kuplay  - Kitap

İnsansız Hava Araçları

Makinelerin Yükselişi

2. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
304
Barkod:
9786052640913
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
608,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Dünya'da İHA'ların hava sahasına entegrasyonu, denetimi ve eğitim süreçlerinin tespiti kolay olmamıştır. En büyük zorluk ise aynı gökyüzünü paylaştıkları insanlı pilotlar tarafından bu sistemlere önyargı ile bakılması olmuştur. Hatta bir dönem ülkemizde bazı kesimlerce kibir, kabullenememe, kendi işini diğerlerinden üstün görme ya da kendi itibarını kaybetme korkusunu nedeniyle milyon dolarlar verilen İHA'lara üvey evlat muamelesi yapılarak depolarda nasıl kilitli kaldığını da bu çalışmada okuyacaksınız.
Bu kitap, İnsansız Hava Araçlarının bir bütün olarak ele alındığı, pilot eğitimlerinde kullanılabilecek ve hemen hemen bütün havacılık alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma ülkemizde İHA pilotlarının yetiştirilmesinde ihtiyaca hasıl ilk kitap olması özelliğini taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsansız Hava Araçları
.
İnsansız Hava Aracı Sistemleri
.
İHA Sistemlerinin Taktik Unsurları
.
İHA'ların Sınıflandırılması
.
Uçuş Morfolojisi ve Aerodinamik
.
Multikopter Sistemleri
.
Hava Hukuku
.
İHA Trafik Usulleri
.
Seyrüsefer Aletleri ve Operasyonel Uçuş
.
İHA'lar İçin Meteoroloji
.
Havacılık Yönetimi ve Uçuş–Yer Emniyeti
.
Stratejik Yönetim
.
İnsansız Sistemlerde İnsan Faktörü
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA VE TEŞEKKÜR 
7
İÇİNDEKİLER 
9
ŞEKİL, RESİM VE TABLOLAR 
15
KISALTMALAR 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
1.1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TARİHÇESİ 
23
1.2. İHA’LARIN DÜNYADAKİ SERÜVENİ 
24
1.3. İHA’LARIN TÜRKİYEDEKİ SERÜVENİ 
33
İKİNCİ BÖLÜM
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ
2.1. İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEM MİMARİSİ 
60
2.1.1. Yer Kontrol İstasyonu 
63
2.1.1.1. YKİ Bilgisayarı ve Yazılımı 
63
2.1.1.2. Yer Veri Terminali (YVT) 
65
2.1.1.3. El Kumandası 
65
2.2 İNSANSIZ HAVA ARACI 
66
2.2.1. Hava Aracı 
66
2.2.2. Güç Kontrol Ünitesi 
66
2.2.3. Hava Veri Terminali (HVT) 
67
2.2.4. Otopilot 
68
2.2.5. Sensörler 
68
2.2.6. Servolar 
69
2.2.7. Rotor 
69
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHA SİSTEMLERİNİN TAKTİK UNSURLARI
3.1. TAKTİK ANALİZ 
71
3.1.1. İnsansız Hava Aracı 
71
3.1.2. Faydalı Yükler 
72
3.1.3. İnsan Unsuru 
72
3.1.4. Komuta Unsuru 
73
3.1.5. Haberleşme ve Elektronik Sistemleri 
73
3.1.6. Destek Unsuru 
74
3.2. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TAKTİK AVANTAJLARI VE
DEZAVANTAJLARI 
74
3.3. İHA’LARIN UÇUŞ PROFİLLERİ 
77
3.3.1 Antenin Anteni Görme Prensibi 
77
3.3.2. Önceden Atanmış Noktalara Uçuş 
85
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İHA'LARIN SINIFLANDIRILMASI
4.1. KLASİFİKASYON 
87
4.1.1. NATO’nun İnsansız Hava Aracı Sistemleri Sınıflandırması 
88
4.1.2. ABD’nin İnsansız Hava Aracı Sistemleri Sınıflandırması 
88
4.1.3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Sınıflaması 
90
BEŞİNCİ BÖLÜM
UÇUŞ MORFOLOJİSİ VE AERODİNAMİK
5.1. HAVA ARACININ EKSENLERİ 
99
5.2. UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ 
101
5.3. KANAT TİPLERİ 
117
5.4. KUYRUK TİPLERİ 
129
5.5. İNİŞ TAKIMI TİPLERİ 
131
5.6. MOTOR TİPLERİ 
133
ALTINCI BÖLÜM
MULTİKOPTER SİSTEMLERİ
6.1. HAREKET MEKANİZMASI 
138
6.1.1. Dikey Hareket Prensibi 
140
6.1.2. Roll Hareket Prensibi 
140
6.1.3. Pitch Hareketi Prensibi 
141
6.1.4. Yaw Hareketi Prensibi 
141
6.2. TEMEL PARÇALAR 
142
6.2.1. Gövde (Şaşe) 
142
6.2.2. Kontrol Kartı 
144
6.2.3. Rotor ve Pal 
145
6.2.4. Motor Sürücü (ESC) 
147
6.2.5. Batarya 
148
6.2.6. Kumanda 
149
6.2.7. GPS 
149
6.2.8. Telemetri 
150
6.2.9. Encoder 
150
YEDİNCİ BÖLÜM
HAVA HUKUKU
7.1. HAVACILIKTA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE ORGANİZASYONLAR 
152
7.1.1. Şikago Sözleşmesi 
152
7.1.2. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
152
7.1.3. Uluslararası Hava Transit Geçiş ve Hava Nakliye Anlaşması 
153
7.1.4. Tokyo Sözleşmesi 
153
7.1.5. Lahey Sözleşmesi 
153
7.1.6. Montreal Sözleşmesi 
154
7.1.7. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) 
154
7.1.8. Varşova Sözleşmesi 
154
7.1.9. Roma Sözleşmesi 
154
7.1.10. Birleşik Havacılık Otoriteleri 
155
7.1.11. EUROCONTROL 
155
7.2. HAVACILIKTA ULUSAL MEVZUAT VE ORGANİZASYONLAR 
155
7.2.1. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 
155
7.3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ STATÜSÜ VE DURUMU 
156
7.3.1. İHA Sistemlerinin Kullanımı ve Boşluk Analizi 
157
7.3.2. ICAO Cir328 Dokümanı 
159
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İHA TRAFİK USULLERİ
8.1. PİST (RUNWAY [RWY]) 
167
8.2. TAKSİ YOLU (RULE) VE ÇİZGİLERİ 
172
8.3. HAVAALANI HAREKET BÖLGESİ IŞIKLANDIRMASI 
172
8.4. YOL GÖSTEREN İŞARETÇİLER (MARSHALLER) 
175
8.5. TRAFİK PATERNİ 
179
8.6. TRAFİK USULLERİ 
180
8.6.1. Hava Sahası Kontrolü ve Yetki 
180
8.6.2. Kullanılacak Pistin Seçimi 
183
8.6.3. PAT Sahasının Kullanımı 
183
8.6.4. Hava Araçlarının Ayırma Usulleri 
184
8.6.5. Uçuş Planı 
185
8.7. OPERASYONEL HABERLEŞME TEKNİKLERİ 
187
8.7.1. Readback (Geri bildirim) Zorunluluğu 
191
8.7.2. Motor Çalıştırma İzinleri 
192
8.7.3. Taksi / Rule İzinleri 
193
8.7.4. Kalkış İzinleri 
194
8.7.5. Yaklaşma ve İniş Talimatları 
195
8.7.6. Acil Durum (Emergency) Protokolü 
197
DOKUZUNCU BÖLÜM
SEYRÜSEFER ALETLERİ VE OPERASYONEL UÇUŞ
9.1. İHA’LARIN ALET AVİYONİKLERİ 
199
9.1.1. Pitot–Statik Göstergeler 
199
9.1.2. Airspeed Indicator 
201
9.1.3. Altimetre 
204
9.1.4. Varyometre (Vertical Speed Indicator) 
205
9.1.5. Pusula (Manyetometre) 
207
9.1.6. İvmeölçer (Accelerometer) 
207
9.1.7. Jiroskop (Gyroscope) 
207
9.1.8. Ataletsel Ölçüm Birimi (Inertial Measurement Unit) 
208
9.1.9. Suni Ufuk göstergesi 
209
9.1.10. İstikamet göstergesi 
210
9.1.11. Dönüş Koordinatörü 
210
9.1.12. GNSS (Global Navigation Satellite Systems) 
211
9.2. OPERASYONEL UÇUŞ GEREKLİKLERİ 
214
9.3. YAKIT HAZIRLIĞI 
216
ONUNCU BÖLÜM
İHALAR İÇİN METEOROLOJİ
10.1. ATMOSFERİN KATMANLARI 
220
10.1.1. Troposfer 
220
10.1.2. Stratosfer 
221
10.1.3. Mezosfer 
221
10.1.4. Termosfer 
222
10.2. STABİLİTE (KARARLILIK) VE INSTABİLİTE (KARARSIZLIK) 
224
10.3. YAĞIŞLAR 
224
10.3.1. Konvektif Yağışlar 
224
10.3.2. Orografik Yağışlar 
225
10.3.3. Cephe/Siklon Yağışları 
225
10.4. BULUTLAR 
226
10.4.1. Bulutların Cinsleri 
227
10.5. RÜZGARLAR 
230
10.5.1. Batı Rüzgarları 
231
10.5.2. Kutup Rüzgarları 
232
10.5.3. Meydan Rüzgarı 
232
10.6. BUZLANMA 
233
10.6.1. Şeffaf buzlanma 
234
10.6.2. Kar tipi buzlanma 
234
10.6.3. Karışık buzlanma 
235
10.6.4. Buzlanmaya etki eden faktörler 
235
10.6.4.1. Bulut yapısı 
235
10.6.4.2. Su muhteviyatı 
236
10.6.4.3. Damlacıkların nevi 
236
10.6.4.4. Aerodinamik yapı ve birikim 
236
10.6.4.5. Aerodinamik ısınma 
236
10.6.4.6. Kirlilik 
236
10.7. ATMOSFERİK BASINÇ 
236
10.8. METEOROLOJİ RAPORLARI 
242
10.8.1. METAR (Meteorological Terminal Air Report) 
242
10.8.2. SPECI (Aviation Selected Special Weather Report) 
251
10.8.3. TAF (Terminal Aerodrome Forecast) 
253
10.8.4. SIGMET (Significant Meteorological Information) 
254
10.8.5. AIRMET (Airman's Meteorological Information) 
255
10.8.6. GAMET (General Aviation Meteorological Forecast) 
256
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HAVACILIK YÖNETİMİ VE UÇUŞ–YER EMNİYETİ
11.1. REASON MODELİ 
262
11.2. SHEL MODELİ 
263
11.3. İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZ VE SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 
264
11.3.1. Emniyetsiz davranışlar 
265
11.3.2. Emniyetsiz davranışlara zemin hazırlayan koşullar 
265
11.3.3. Emniyetsiz yönetim 
266
11.3.4. Örgütsel etkiler 
266
11.4. HAVACILIKTA YÖNETİMSEL KARAR VERME 
266
11.4.1. Havacılıkta Karar Verme Hataları 
267
11.4.1.1. Kurban Etme 
267
11.4.1.2. İnatlaşma 
267
11.4.1.3. Tecrübe Egosu 
267
11.4.1.4. Kumarbaz Yanılgısı 
268
11.4.1.5. İlk Düşüncede Israr 
268
11.4.1.6. Fikslenme 
268
11.4.1.7. Genelleme 
268
11.4.1.8. Tehlikeli iyimserlik 
268
11.4.1.9. Saplantılar 
269
11.4.1.10. Boşlukların Doldurulması 
269
11.4.1.11. Aşırı Yüklenme 
269
11.4.1.12. Duygusal karışıklık 
269
11.5. ÖRGÜTSEL PANDEMİ OLARAK SESSİZLİK 
269
11.5.1. Örgütsel sessizliğin nedenleri 
270
11.5.1.1. Çalışanların yöneticilerine güvenmemesi 
270
11.5.1.2. Konuşmanın Riskli Görülmesi 
271
11.5.1.3. Dışlanma Korkusu 
271
11.5.1.4. İlişkilerin Bozulacağı Korkusu 
271
11.5.2. Örgütsel Sessizlik Teorileri 
271
11.5.2.1. Beklenti teorisi 
271
11.5.2.2. Fayda Maliyet Analizi Teorisi 
272
11.5.2.3. Sessizlik Sarmalı Teorisi 
272
11.5.2.4. Kendini Uyarlama Teorisi 
274
ONİKİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK YÖNETİM 
275
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSANSIZ SİSTEMLERDE İNSAN FAKTÖRÜ 
291
SONUÇ 
303
KAYNAKLAR 
297