İhtarnameler Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap
2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750289682
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
415,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2018
320,00
195,00 (%39)
Kitabın Açıklaması
Dava açmadan önce, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak, ihtarname gönderilmesi ve cevabi yazının beklenmesi, dava ekonomisi açısından tarafların menfaatine olabilir. Yargılama süreci ve yargılama masraflarına katlanmadan anlaşma zemini oluşabilir. Bunun için de ihtarnamede maddi hatalardan, yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kaçınılması, hak kaybına uğramamak için ihtarname hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir.
İhtarnamenin genel hukuk ve etik kurallara uygun olması gerekir. Küfür ve hakaret içermesi ceza hukuku açısından suç teşkil eder. Makul bir süre belirtilmelidir. Şekil olarak da dilbilgisi kurallarına uygun, anlaşılır ve somut ifadeler içermelidir.
Kitapta, "Dava açmadan önce uyuşmazlık konusu ile ilgili öncelikle nasıl bir ihtarname göndermeliyim?" "Gelen ihtarnameye ne zaman, ne şekilde cevabi ihtarname hazırlamalıyım?" sorularının cevabını; hem açıklama, hem örnek ihtarnameler hem de yüksek yargı kararlarıyla okuyucuya sunulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İhtarname Örnekleri
.
Yüksek Yargı Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
11
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR 
13
A. Genel İnceleme 
13
1. Dürüstlük Kuralı 
13
2. Tebligat – İhtarname 
14
3. Tüzel Kişi Adına Çıkarılan Tebligat 
15
4. İhtarname Genellikle Dava Açılmadan Önce Gönderilen Ön Hazırlık Aşamasıdır 
16
5. Muacceliyet, Alacaklının Borçludan Borçlanılan Edimi Talep ve Dava Edebilme Yetkisidir 
17
6. Muaccel Bir Borcun Borçlusu, Alacaklının İhtarıyla Temerrüde Düşer 
18
Örnek İhtarname 
22
B. Dava Türleri 
23
1. Kira Sözleşmesi – İhtarname İçeriği 
23
2. İcra Emri Tebliğ – İhtarname 
25
a. İİK’nın 150/ı Maddesi 
25
b. İİK’nın 68/b Maddesi 
25
c. İİK’nın 150/ı Maddesi 
26
d. İİK’nın 149. Maddesi 
26
3. Tüketici Kredisi 
27
4. Kooperatifler – İhtarname 
28
5. Önalım Hakkı – İhtarname 
29
6. İş Hukuku – İhtarname 
30
7. Avukata Tebligat 
31
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
37
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
43
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
53
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
58
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
75
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
82
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
85
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
95
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
103
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
104
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
109
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
132
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
145
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
158
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
162
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
173
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
178
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
181
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
185
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 
189
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
I. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ ÖRNEKLER 
199
A. Muhatabına Gönderilen İhtarnameler 
199
B. İhtarnameye Cevap Örnekleri 
236
II. ÖRNEK NOTER İŞLEMLERİ 
257
EKLER
İHTARNAME (TEMERRÜT) İLE İLGİLİ MEVZUAT 
293
Kaynakça 
299
İhtarnameler Dizini 
301
Kavramlar Dizini 
303