İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu  Özet Bildiri Kitabı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Dr. Öğr. Üyesi Seyithan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak  - Kitap

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu

Özet Bildiri Kitabı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
193
Barkod:
9789753689786
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ . 1 
Абулкаирова Ботагоз ТЕМИРБУЛАТОВНА 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS NEW TREND IN INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS . 4 
Akbar ALIYEV 
THE CONTROVERSIAL ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTEMPORARY UZBEKISTAN . 6 
Assoc. Prof. Dr. Akhmedova Mehrinigor BAHODIROVNA – Khaydaralieva MEKHRANGIZ 
ÖNLEYİCİ İDARİ KOLLUK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM . 8 
Dr. Öğr. Üyesi Akın KARATAY 
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI . 11 
Arş. Gör. Ali Fuat GEYİK 
INTERNET ACCESS: PRINCIPLEDIGITAL RIGHT 14 
Prof. Dr. Aliyev Amir IBRAHIM – 
Prof. Dr. Huseynov Turqay IMANGULU – 
Prof. Dr. Rzayeva Gulnaz AYDIN 
THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT TO FREE LEGAL AID IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND IN FOREIGN COUNTRIES: QUALITY AND EFFICIENCY ASPECTS 16 
Dr. Anar BAGHIROV 
PROBLEMS AND RELEVANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION 18 
Madina Shoinzhanova – 
Altyn Zhexenbina 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ – САЯСИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ . 21 
Проф.Др. Ауелгазина Толқын – 
Докторант Мамырбеков Нурмухамед 
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN VERGİ HUKUKU DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ İLE BU BAĞLAMDA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE ETKİLERİ 24 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu LALOĞLU 
İDARENİN TELETIP UYGULAMALARININ PANDEMİ BOYUTUYLA İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU – 
Av. Zeynep ŞEKER 
İDARİ İŞLEMİN UNSURLARININ İŞLEVSEL SONUÇLARININ YAPAY ZEKÂ UYGULAMASI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 30 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ALMILA TANRIVERDİ – 
Avukat Necmiye Merve ŞAHİN 
YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA ŞEFFAFLIK İLKESİNİ SAĞLAMAK: VERGİ YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . 34 
Arş. Gör. Ayşegül YÜCEL – 
Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU 
DEPREMDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI VE İDARENİN SORUMLULUĞU 37 
Dr. Öğr. Üyesi Azer Ebru MUTLU 
ЦИФРЛAНДЫРY ЖAҒДAЙЫНДA AЗAМAТТAРДЫҢ ҚҰҚЫҚТAРЫН ҚОРҒAY: ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТТI ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚТA ҚОЛДAНY ПEРСПEКТИВAЛAРЫ 40 
Aжинyринa Динaрa AЖИНYРҚЫЗЫ 
İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİNDE YAPAY ZEKÂNIN KULLANILMASI: YAPAY ZEKÂLI KAMERALAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME . 43 
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır APAYDIN 
İDARİ YARGIDA İSPAT ARACI OLARAK ELEKTRONİK DELİLLERİN KULLANIMI 46 
Dr. Öğr. Üyesi Cemal BAŞAR 
ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİMİ ETKİN KILMA ARACI OLARAK İFŞA (WHISTLEBLOWING) 49 
Arş. Gör. Cihan YAYLAK – 
Öğr. Gör. Aykut PURDE 
REFLECTION OF LEGAL NORMS OF LANGUAGE IN ADMINISTRATIVE LAW, IN THE LEGISLATIVE SYSTEM 52 
Dauyrzhan TULEBAYEV 
THE PROCESS OF DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 55 
Assoc. Prof. Dr. Dilfuza Kakhramonovna Sayfillaeva 
TAMAMEN OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ İDARİ İŞLEMLER . 57 
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇELİK 
E–PAZARYERLERİNDE VERİ TOPLAMA UYGULAMALARININ REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ 60 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu VARLI 
YAPAY ZEKÂNIN TÜRK İDARE TEŞKİLATINA ETKİSİ: KURUMSAL DÖNÜŞÜM . 63 
Arş. Gör. Elif BAYDEMİR 
THE PROBLEM OF NOMOPHOBIA, NETLESSPHOBIA AND FOMO IN THE DIGITAL AGE AND THEIR SOLUTIONS . 66 
Prof. Dr. Elnur Akif HUMBATOV 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ . 68 
Кумарбек АЙЗАДА 
DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION OPERATIONS – AN EXAMPLE OF ELECTRONIC APPLICATION AND PROCESSING OF INDIRECT TAXES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 72 
Assoc. Prof. Dr. Emir MEHMEDOVİĆ – 
Faris GODİNJAK 
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMCILARIN DESTEKLEMESİ . 74 
Arş. Gör. Emre SOYER – 
Öğr. Görevlisi Aykut PURDE 
YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ KULLANAN İDARELERİN BU SİSTEMLERİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . 77 
Dr. Öğr. Üyesi Ergün DİLAVEROĞLU 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA OTOMATİK İDARİ KARARLARA İLİŞKİN İDARİ USUL İLKELERİ 80 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AVCIOĞLU AKSOY 
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DİJİTAL YÖNTEMLER: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU 83 
Arş. Gör. Dr. Ezgi PALAS DAĞLI 
INFORMATION SECURITY OF KAZAKHSTAN MODERN REALES 86 
Galym MALIK – 
Assoc. Prof. Dr. Abilkassymov YEGEMBERDI 
TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNE DAİR BİR SENARYO: ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASININ YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ İLE YAPILMASI . 87 
Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ 
GÖMRÜK FӘALİYYӘTİ SAHӘSİNDӘ SÜNİ İNTELLEKT VӘ KİBERTӘHLÜKӘSİZLİYİN ROLU . 90 
Dr. Hakim ƏZİZOV 
İNZİBATİ MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİNDӘ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU 93 
Dr. Hakim AZİZOV – 
Mammadli Lala FİRDOVSİ 
«Ақ Жол» Газетіндегі Құқық Тақырыбының Жазылу Ерекшелігі 95 
Койгельдиева З. – Жиенбай А. 
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ҚОЛДАНЫС САЛАЛАРЫ . 99 
Доц. Проф., Док. Мақпал ДЖЕКЕБАЕВА – 
Аяжан Құдайберген 
TAM YARGI DAVALARININ YAPAY ZEKA KULLANIMI . 103 
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ 
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YAPAY ZEKÂ REGÜLASYONUNUN İDARE HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ 106 
Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ DİLEK 
BİLGİ TOPLUMU KOŞULLARINDA YAPAY ZEKA KULLANIMININ HUKUKİ YÖNLERİ 109 
Dr. Meiramkul ISSAYEVA 
SINIR ÖTESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK MÜMKÜN MÜ? 113 
Arş. Gör. Melike Sevim AYNURAL 
KAZAKİSTAN VATANDAŞLARI VE PARLAMENTOSU ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEK: DEMOKRATİK SÜREÇTE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ROLÜ . 116 
Dr. Merey MURATOVA 
ÇEVRİMİÇİ TİCARETTE REKABET HUKUKUNA AYKIRI ALGORİTMA VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE FİYATLANDIRMALARI 119 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali AYDIN 
DİJİTAL MEYDAN OKUMALARLA MÜCADELEDE HUKUKİ POPÜLİZME DÜŞMEK: AB DİJİTAL PİYASA KANUNU (DMA) ÖRNEĞİ 123 
Arş. Gör. Muhammedali AKTAŞ 
“DEEPFAKE” UYGULAMASI KULLANILARAK GİRİLEN KAMU GÖREVİNİN AKIBETİ 126 
Doç. Dr. Murat Buğra TAHTALI 
KAMU HİZMETİNİN DEĞİŞKENLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE BELEDİYELERİN YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI . 129 
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YAPRAK 
LAW ASPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS KAZAKHSTAN 132 
Assoc. Prof. Dr. Nurlan BAİGABYLOV – 
Lect. Issakhova GULAZİYA – 
Lect. Dinara DOSMURZAYEVA 
VERİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN E–DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . 136 
Nursena ŞAHİN – 
Arş. Gör. Bedriye BİLKAY ÖZBEK 
YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN İDARİ REGÜLASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ . 139 
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR – 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan SEYHAN 
İDARİ KOLLUK FAALİYETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ VE SINIRLARI: İKİ ARTI İKİ BEŞ EDER Mİ? 142 
Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN 
İDARENİN İRADESİNİN TEŞEKKÜLÜNE YAPAY ZEKÂNIN ETKİSİ: ALGORİTMİK İDARİ İŞLEM 145 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL 
AVRUPA VE TÜRKİYE’DE İDARENİN KULLANACAĞI YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR . 148 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ 
5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE YETKİLENDİRME USULÜ 151 
Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZTABAN 
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 155 
Гүлнұр Қойшынқызы РАШЕВА – 
Гүлнар Төлеухадирқызы АЙГАРИНОВА 
‘SOSYAL KREDİ SİSTEMİ’NE ENFORMATİK BOYUTLARIYLA VE İDARENİN FAALİYETLERİ AÇISINDAN BAKMAK 159 
Dr. Öğr. Üyesi S. Abdullah AKKOYUNLU – 
Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT 
KAMU HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 162 
Av. Sena KARADUMAN İŞLEK 
KOLLUĞUN YAPAY ZEKA KULLANIMI: GERÇEK ZAMANLI UZAKTAN BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME . 165 
Arş. Gör. Sena KONTOĞLU – 
Arş. Gör. Sümeyye ŞİMŞEK 
İDARENİN KOLLUK ALANINDA YAPAY ZEKA ARAÇLARINI KULLANARAK TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE MÜDAHALESİNİN MEŞRU SINIRLARI 169 
Dr. Öğr. Üyesi Seyithan KAYA 
ӘКIМШIЛIК–ҚҰҚЫҚ СAЛAСЫНA ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТ ӘСEРI: ҚAYIП–ҚAТEРЛEРI МEН ПEРСПEКТИВAЛAРЫ . 172 
Сүндeт Зeйнeп ҚAЙРAТҚЫЗЫ – 
Саурукова Айнура КАНАЛБАЕВНА 
YAPAY ZEKANIN JEOPOLİTİK BAĞLAMDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNA ETKİLERİ 176 
Arş. Gör. Tevfik Can İNAN 
LEGAL BASES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN . 179 
Assoc. Prof. Dr. Turdiyev Bexruz SOBIROVICH 
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İDARENİN SORUMLULUĞU . 181 
Uğur Cem TÜRKER 
DÜNYADAN ÖRNEKLERİYLE MAHKEMELERDE YAPAY ZEKÂ HÂKİM UYGULAMALARI: HEDEFLER VE MEVCUT DURUMA DAİR DEĞERLENDİRME 184 
Prof. Dr. Yücel OĞURLU 
AZӘRBAYCANDA İNZİBATİ MӘHKӘMӘ İCRAATININ ELEKTRON QAYDADA APARILMASI XÜSUSİYYӘTLӘRİ: MÜQAYİSӘLİ BAXIŞ . 187 
Dr. Zeynab QƏNBƏROVA 
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР 190 
Ж.Б.Шаяхметова – Б.К.Тажгарина