İcra ve İflas Hukukunda Tebligat Bilge Kağan Tarım  - Kitap

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
350
Barkod:
9789750291074
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
460,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
icra ve iflas Hukukunda takibin diğer aşamalarına geçilebilmesi için bir kapı olan tebligatla ilgili usulsüzlükler, niteliği gereği takibin başlatılmasından çok sonraları dahi yapılan işlemleri usulsüz hale getirebilmektedir. Yöntemince yapılmış bir tebligat, takibin ilerleyebilmesinin olmazsa olmazıdır. Ayrıca borçlunun hakkında yapılan takipten haberdar olması ve yasal haklarını kullanabilmesi için de kendisine usulüne uygun bir tebligatın yapılmış olması gerektiği aşikardır.
Usulsüz yapılan bir tebligat ile borçlu açısından kesinleştirilen takip sonrasında yapılan ihaleler sonucu malvarlığının eksiltilmesi veya maaş haczi, ikametine haciz için gelinmesi gibi nahoş hadiseler; alacaklı yönünden de emek ve zaman kayıpları ile alacağın geç tahsil edilmesi sonuçlarıyla karşılaşılabilmektedir. Yine kamu açısından ise icra dairelerinde yığılmaya kaynakların etkili ve verimli kullanılmamasına neden olmaktadır.
Şekli bir hukuk olan Tebligat Hukukunda usulüne uygun bir tebligat ancak kanun ve yönetmelik hükümlerine riayet edilmesi ile yapılabilir. Tebligat aynı zamanda Anayasa'nın 36. maddesine göre teminat altına alınan iddia ve savunma hakkı ile adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkı ile de ilgilidir.
Bu kitap icra iflas hukukunda tebligatla ilgili yapılan yanlışlıkları bir nebze de olsa azaltabilmek amacı ile yargıdaki son içtihatlar taranarak ve yazarın kendi görüşlerini de içerir şekilde hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat Kavramı ve Genel Hükümler
.
Tebligatın Esasları
.
Hususi Hükümler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Özgeçmiş 
7
Birinci Bölüm
TEBLİGAT KAVRAMI VE GENEL HÜKÜMLER
I. TEBLİGAT KAVRAMI 
15
II. TEBLİGATIN YAPILMASI 
17
A. Yasal Mevzuat 
17
B. Açıklamalar 
18
C. Örnek İçtihatlar 
19
III. TEBLİGATIN MEMUR VASITASI İLE YAPILMASI 
20
A. Yasal Mevzuat 
20
B. Açıklamalar 
21
C. Örnek İçtihatlar 
22
IV. ÜCRET VE MASRAFIN PEŞİN ÖDENMESİ 
23
A. Yasal Mevzuat 
23
B. Açıklamalar 
24
C. Örnek İçtihatlar 
25
V. ELEKTRONİK TEBLİGAT 
26
A. Yasal Mevzuat 
26
B. Açıklamalar 
27
C. Örnek İçtihatlar 
30
İkinci Bölüm
TEBLİGATIN ESASLARI
I. TEBLİĞ EVRAKININ İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR 
37
A. Yasal Mevzuat 
37
B. Açıklamalar 
37
C. Örnek İçtihatlar 
38
II. BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT 
40
A. Yasal Mevzuat 
40
B. Açıklamalar 
41
C. Örnek İçtihatlar 
42
III. VEKİLE VEYA KANUNİ MÜMESSİLE TEBLİGAT 
59
A. Yasal Mevzuat 
59
B. Açıklamalar 
61
C. Örnek İçtihatlar 
64
IV. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 54/1. MADDESİ KAPSAMINDA TEBLİGAT 
97
A. Yasal Mevzuat 
97
B. Açıklamalar 
97
C. Örnek İçtihatlar 
98
V. HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT 
101
A. Yasal Mevzuat 
101
B. Açıklamalar 
102
C. Örnek İçtihatlar 
104
D. Sanal Ofiste Tebligat 
118
E. Şirket Şubesine Tebligat 
119
F. Örnek İçtihatlar 
120
G. Şirket Yetkilisinin Ölü Olması Halinde Tebligat 
121
H. Örnek İçtihatlar 
122
I. Belediyelerde Tebligat 
124
İ. Örnek İçtihatlar 
124
J. Derneklerde Tebligat 
126
K. Örnek İçtihatlar 
127
VI. ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT 
128
A. Yasal Mevzuat 
128
B. Açıklamalar 
128
C. Örnek İçtihatlar 
129
VII. AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT 
130
A. Yasal Mevzuat 
130
B. Açıklamalar 
131
C. Örnek İçtihatlar 
135
VIII. BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI 
144
A. Yasal Mevzuat 
144
B. Açıklamalar 
145
C. Örnek İçtihatlar 
146
IX. OTEL HASTANE FABRİKA MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT 
155
A. Yasal Mevzuat 
155
B. Açıklamalar 
156
C. Örnek İçtihatlar 
156
X. MEVKUF VE MAHKUMLARA TEBLİGAT 
160
A. Yasal Mevzuat 
160
B. Açıklamalar 
161
C. Örnek İçtihatlar 
162
XI. MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ 
167
A. Yasal Mevzuat 
167
B. Açıklamalar 
167
C. Örnek İçtihatlar 
173
XII. TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA 
178
A. Yasal Mevzuat 
178
B. Açıklamalar 
180
C. Örnek İçtihatlar 
182
XIII. YAŞ VE EHLİYET ŞARTI 
217
A. Yasal Mevzuat 
217
B. Açıklamalar 
217
C. Örnek İçtihatlar 
218
XIV. TEBLİĞ MAZBATASINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 
222
A. Yasal Mevzuat 
222
B. Açıklamalar 
224
C. Örnek İçtihatlar 
224
XV. İMZA EDEMEYECEK DURUMDA OLMAK 
231
A. Yasal Mevzuat 
231
B. Açıklamalar 
232
C. Örnek İçtihatlar 
233
XVI. YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULÜ 
234
A. Yasal Mevzuat 
234
B. Açıklamalar 
235
C. Siyasi Temsilcilik Aracılığı İle Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 
236
D. Açıklamalar 
237
E. Örnek İçtihatlar 
238
XVII. TÜRKİYE’DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ OLUNAN TEBLİGAT EVRAKI 
240
A. Yasal Mevzuat 
240
B. Açıklamalar 
241
C. Örnek İçtihatlar 
243
XVIII. YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA VE ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT 
251
A. Yasal Mevzuat 
251
B. Açıklamalar 
252
XIX. İLANEN TEBLİGAT 
252
A. Yasal Mevzuat 
252
B. Açıklamalar 
255
C. Örnek İçtihatlar 
256
XX. USULE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ 
262
A. Yasal Mevzuat 
262
B. Açıklamalar 
263
C. Örnek İçtihatlar 
264
XXI. RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT 
275
A. Yasal Mevzuat 
275
B. Açıklamalar 
276
C. Örnek İçtihatlar 
277
Üçüncü Bölüm
HUSUSİ HÜKÜMLER
I. TEBLİGAT GİDERLERİNİN ÖDENMESİ 
279
A. Tebligat Kanunu 
279
B. Açıklamalar 
279
II. ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ 
279
A. Tebligat Kanunu 
279
B. Açıklamalar 
281
C. Örnek İçtihatlar 
284
III. TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI 
317
A. Yasal Mevzuat 
317
B. Açıklamalar 
318
C. Örnek İçtihatlar 
318
IV. MEMUR VASITASİYLE TEBLİGAT 
326
A. Yasal Mevzuat 
326
B. Açıklamalar 
327
C. Örnek İçtihatlar 
327
V. BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT 
328
A. Tebligat Kanunu 
328
B. Açıklamalar 
328
C. Örnek İçtihatlar 
329
D. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takiplerde Tebligat 
332
E. Örnek İçtihatlar 
334
Kavram Dizini 
339