İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları (İİK. 277–284) (6183 s. K. 24–31) Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar  - Kitap
İcra ve İflas Hukukunda

Tasarrufun İptali Davaları

(İİK. 277–284) (6183 s. K. 24–31)

8. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1733
Barkod:
9786051684864
Kapak Türü:
Ciltli
Yayınevi:
Fiyatı:
1.750,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İcra ve İflâs Kanununun 277-284'üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında (ki) Kanunun 24-31'inci maddelerinde düzenlenmiş olan 'Tasarrufun İptali Davaları' konusunu inceleyen bu eserimizin önceki 'Yedinci Baskısı'nın tükenmesi üzerine, eserimizin 8. Baskısını "tıpkı baskı" olarak yeniden yayımlamaya karar verdik.
Mart/2021 tarihinde yayımlamış olduğumuz önceki "Yedinci Baskıdan sonra, İcra ve İflâs Kanunumuzun 277-284. maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı... sadece "İvazsız tasarrufların butlanı" başlıklı İİK'nun 278. maddesinin -'yakın hısımlar arasındaki tasarrufların iptali' konusunu düzenleyen- üçüncü fıkrasının birinci bendinde yer alan ".. .usul ve...", ".. .neseben veya..." ve ".. .sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar..." ibarelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptallerine -sırasıyla; Anayasa Mahkemesi'nin 16.12.2021 T. ve 5297 sayılı, 26.01.2022 T. ve 09/04 sayılı, 11.07.2018 T. ve 09/84 sayılı kararları ile- karar verilmiştir. Bu iptal kararları, ilgili maddelerin altına -bu konudaki AÇIKLAMALARIMIZLA birlikte- konulmuştur»...
Ayrıca; eserin «Av. Talih Uyar'in makale ve inceleme yazıları» güncellenerek konulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İptâl Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı
.
İptâl Davasının Konusu
.
İptâle Tâbi Tasarruflar
.
Yargılama
Kitapla İlgili Kategoriler