İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz Dr. Muhammet Özekes  - Kitap

İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz

1. Baskı, 
1999
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
442
Barkod:
9789753472067
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bir borç ilişkisinde, borcunu yerine getirmeyen tarafa karşı, alacaklı olan diğer taraf dava veya takip yoluna başvurarak alacağını elde etmeye çalışır. Dava ve takip yolunda izlenmesi gereken belirli bir prosedür vardır. Örneğin, ancak alacaklının alacağı, dava veya takip sonunda belirli bir açıklık kazandıktan sonra, borcunu ödemeyen taraftan bu borcu ödemesi istenilebilir; şayet ödemezse malvarlığına yönelmek mümkündür.
Borçlunun takibi başarısız kılmaya yönelik davranışlarına engel olmak için kanun koyucu, yargılama ve takip hukuku içinde birtakım geçici hukuki koruma tedbirlerini kabul etmiştir. Bu çerçevede para alacaklarına yönelik takibin sonucunu baştan güvence altına almak için, henüz takip kesinleşmeden belirli şartların oluşması halinde, ihtiyati haciz yoluyla borçlunun malvarlığına el koyma imkânı tanınmıştır. Bu kitapta da, yukarıda tanımlanan ihtiyati haciz konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Özekes'in kaleme aldığı kitapta; öncelikle ihtiyati haciz müessesesi hakkında genel bir bilgi verilmiş; geçici hukuki koruma olarak ihtiyati haczin niteliğine değinildikten sonra, delil tespiti ve özellikle de konuyla yakından ilgisi bulunan ihtiyati tedbirle karşılaştırması yapılmıştır; ayrıca değişik ülke hukukları da incelenerek ihtiyati haczin genel olarak durumu ele alınmıştır.
İhtiyati haczin şartları, yargılama sonunda verilen kararlar, haczin icrası prosedürü ve ihtiyati haczin kaldırılması imkânlarını da inceleyen kitabı; konuyla ilgilenen tüm hukukçuların istifadesine sunuyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
İhtiyati Haczin Şartları
.
İhtiyati Haciz Kararının Alınması
.
İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması
.
Tamamlayıcı Merasim
.
Tazminat Davaları
Kitapla İlgili Kategoriler