Hukuk Yargılamasında Güncel Gelişmeler Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatih Karamercan  - Kitap

Hukuk Yargılamasında Güncel Gelişmeler

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
422
Barkod:
9789750291173
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
530,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Öncelikle, hukukî perspektifini genişletmek isteyen hukukçulara hizmet etmesi ümit edilen bu kitapta, hukuk yargılamasında yaşanan sorunlara çözüm bulunmak istenmiş olup yabancı ülkelerdeki üst kanun yolu mercilerinin (Almanya, Avusturya, İsviçre Federal Mahkemesi ve İsviçre Kanton Mahkemeleri'nin) Türk Hukuku'na temas edebilecek güncel kararlarına yer verilmiştir.
Bunun yanı sıra özelliği bulunan Uyuşmazlık Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Daireleri kararları ile birlikte Yargıtay Kararları'nın analizlerine de yer verilmiştir. HMK m. 293 hükmü anlamında verilen uzman görüşlerinin özetleri de bu kitapta sunulmuştur.
Uygulamanın yanı sıra akademik dünyaya ilgilendiren hususlara ilişkin eleştirilere de yer verilmiştir. Bu hususlar, akademik dergilerdeki atıf usûlleri ve akademik tezlerin belli bir kısmının sadece bir konu özelinde yazılmasıdır.
Hukuk uygulamasına istatistikî olarak yaklaşmak adına hem BAM hem de Yargıtay tarafından verilen kararların istatistikî bir şekilde şematik özeti de verilmiştir.
Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından reddedilen içtihatların birleştirilmesi başvuruları yayımlanmadığı için içtihatların birleştirilmesine yönelik başvuru dilekçeleri ve sonrasındaki süreçleri, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlere ve avukat meslektaşlarımızın yürüttüğü dava dosyalarında kendilerine fikir verebilmesi amacıyla kitapta paylaşılmıştır.
Son olarak, farklı bir metotla, deyim yerindeyse "hukuk takvimi" tarzında yazılan bu kitabın kaleme alınmasındaki en büyük amaç, hukukçulara farklı bakış açıları sunabilmek, hukukî sorunlarının bir kısmında onlara yardımcı olabilmek ve karşılaştırmalı hukukta yaşanan gelişmeleri kendilerine sunabilmektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Federal Mahkeme Kararı Özetleri
.
Yargıtay Kararları Analizleri
.
Hukuk Yargılamasında Tespit Edilen Sorunlu Alanlar
.
Uyuşmazlığın Giderilmesi Prosedürü
.
İçtihatların Birleştirilmesi Aşamaları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
I. Bölüm
HUKUK YARGILAMASINDA GELİŞMELER
I. İSVİÇRE HUKUKU 
15
1. İsviçre Federal Mahkemesi 
15
A. 28.11.2006 – 23.05.2016 Tarihi Arasındaki Kararlar 
15
a. Borçlar Hukuku 
15
28.11.2006 TARİHLİ (BGE 133 III 257) KARAR 
15
23.05.2016 TARİHLİ (BGE 143 II 37) KARAR 
16
b. Mal Rejimi Hukuku 
20
21.01.2013 TARİHLİ (BGer 5A_390/2012) KARAR 
20
B. 16.06.2020 – 14.02.2023 Tarihi Arasındaki Kararlar 
20
a. Aile Hukuku 
20
16.06.2020 TARİHLİ (BGE 146 III 313) KARAR 
20
23.09.2022 TARİHLİ (ATF 149 II 19) KARAR 
21
b. Borçlar Hukuku 
21
01.09.2020 TARİHLİ (BGer 5A_550/2019 E. 6.1.) KARAR 
21
c. Mal Rejimi Hukuku 
21
10.10.2019 TARİHLİ (BGer 5A_391/2018) KARAR 
21
31.08.2020 TARİHLİ (BGer 5A_780/2019, 5A_842/2019) KARAR 
21
01.09.2020 TARİHLİ (BGer 5A_550/2019 E. 9.2.1.2.) KARAR 
22
27.08.2021 TARİHLİ (BGer 5A_907/2019) KARAR 
22
14.02.2023 TARİHLİ (TF 5A_53/2022) KARAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
23
d. Medenî Usûl Hukuku 
26
11.12.2019 TARİHLİ (BGE 146 III 73) KARAR 
26
01.09.2020 TARİHLİ (BGer 5A_550/2019 E. 8.3.) KARAR 
27
01.09.2020 TARİHLİ (BGer 5A_550/2019 E. 9.1.3.1.) KARAR 
28
01.09.2020 TARİHLİ (BGer 5A_550/2019 E. 9.2.2.) KARAR 
28
02.12.2020 TARİHLİ (BGer 5A_391/2020 E. 7.7.) KARAR 
28
02.12.2020 TARİHLİ (BGer 5A_391/2020 E. 7.2.) KARAR 
29
23.03.2021 TARİHLİ (BGE 147 III 345) KARAR 
29
17.05.2021 TARİHLİ (BGer 5A_350/2021) KARAR 
30
30.06.2021 TARİHLİ (BGer 5A_1048/2019) KARAR 
31
01.07.2021 TARİHLİ (BGer 5A_679/2020) KARAR 
31
03.08.2022 TARİHLİ (TF 5A_262/2022) KARAR 
32
e. Miras Hukuku 
33
11.05.2023 TARİHLİ (ATF 149 III 345) KARAR 
33
f. Ticaret Hukuku 
33
30.08.2022 TARİHLİ (BGer 4A_587/2021) KARAR 
33
2. Kanun Yolu Sistemi 
34
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NDE YARI ZAMANLI FEDERAL HÂKİMLİK 
34
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 09.08.2021 TARİHLİ BASIN BÜLTENİ 
34
İSVİÇREDE’Kİ KANUN YOLU SİSTEMİ HAKKINDA 
34
3. Kanton (Bölge) Mahkemesi 
35
ZÜRİH KANTON (BÖLGE) MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 08.08.2019 TARİHLİ (PF190021–O/U) KARARI 
35
II. ALMAN HUKUKU 
36
ALMANYA FEDERAL MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ’NİN 29.07.2021 TARİHLİ (BGH I ZR 139/20) KARARI 
36
ALMANYA FEDERAL MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ’NİN 19.01.2022 TARİHLİ (BGH XII ZB 183/21) KARARI 
36
III. AVUSTURYA HUKUKU 
36
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 21.10.2021 TARİHLİ (OGH 3Ob 78/21y) KARARI 
36
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 15.12.2021 TARİHLİ (OGH 7Ob 197/21b) KARARI 
38
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 23.02.2022 TARİHLİ (OGH 3 Ob 204/21b) KARARI 
38
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 23.03.2022 TARİHLİ (OGH 1 Ob 42/22s) KARARI 
39
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 30.05.2022 TARİHLİ (OGH 2 Ob 63/22m) KARARI 
40
AVUSTURYA FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 29.06.2022 TARİHLİ (OGH 8 Ob 78/22m) KARARI 
40
II. Bölüm
HUKUK YARGILAMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 
41
İHTİYATÎ TEDBİR TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN İHTİYATÎ HACZİN KOŞULLARI OLUŞMUŞSA VEYAHUT TAM TERSİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HÂKİM NE TÜR BİR KARAR VERMELİDİR? 
41
İHTİYATÎ HACİZ TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK UYGULAMADAKİ “ALACAĞIN YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ” YANLIŞI ÜZERİNE 
46
DAVANIN ESASINI ÇÖZER NİTELİKTE İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERİLEBİLİR Mİ? 
48
İSTİNAF YARGILAMASI SIRASINDA GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ HAKKINDA KARAR VERİLEBİLİR Mİ? 
63
TENKİS DAVALARINDA GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 
76
TBK 76 HÜKMÜNE İLİŞKİN VERİLEN KARARLARA KARŞI TEK BAŞINA KANUN YOLUNA BAŞVURULABİLİNİR Mİ? 
78
II. CEVAP DİLEKÇESİ 
90
EK CEVAP SÜRESİ VERİLİRKEN HAZİRAN AYLARINDA AZAMİ ÖLÇÜDE HASSASİYET GÖSTERİLMELİDİR. 
90
III. KARŞI DAVA 
91
DAVA YETKİLİ MAHKEMEDE AÇILMAMIŞ VE DAVALI İLK İTİRAZ YOLUYLA YETKİLİ MAHKEMEYİ DE BELİRTMEK SURETİYLE BUNU İLERİ SÜRMÜŞ VE AYNI ZAMANDA DA KARŞI DAVA AÇMIŞ İSE NE OLACAKTIR? 
91
ASIL DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMEDE KARŞI DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVACI ASIL DAVASINDAN FERAGAT EDER VEYA ASIL DAVASINI GERİ ALIR İSE KARŞI DAVANIN AKIBETİ NE OLACAKTIR? 
92
IV. GÖREVSİZLİK 
94
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DURUMUNDA MAHKEMENİN VERECEĞİ HÜKMÜN NİTELİĞİ ÜZERİNE (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 15.03.2021 TARİHLİ KARARI) 
94
V. DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİ 
95
HMK 121 HÜKMÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
95
CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ İLE DAVA KONUSUNA YENİ BİR TALEP EKLENEBİLİR Mİ? 
97
VI. ÖN İNCELEME 
99
ÖN İNCELEME DURUŞMASI ÖNEMİNİ KORUMAKTA MIDIR? 
99
VII. DAVA TÜRLERİ 
102
DAVANIN TÜRÜNÜN TESPİT EDİLMESİ KONUSUNDA YARGITAY’IN VERMİŞ OLDUĞU BAZI KARARLARIN ANALİZİ (21.12.2021 – 01.04.2022 – 29.06.2022 – 14.11.2022 REVİZE TARİHLİ) 
102
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ’NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU 27.12.2022, 6872/17896 SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
119
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIMI İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU 21.06.2023, 2022/10–795 E. – 2023/641 K. SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
133
ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ’NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIMI İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU 13.07.2021, 2019/2138 E. – 2021/1327 K. SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
139
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ ŞARTLARINI TAŞIYAN BİR ALACAK İÇİN KISMÎ DAVA AÇILMASI DURUMUNDA BAKİYE ALACAK İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 
142
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILAN DAVALARDA GEÇİCİ HUKUKÎ TEDBİRLERİNE İLİŞKİN BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLMİŞ KARARLARIN ANALİZİ 
148
VIII. TANIK 
152
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HMK MADDE 243/1–c.3 HÜKMÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
152
TANIKLA İSPATI MÜMKÜN BİR DOSYADA, DOSYANIN SAFAHATI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TANIK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLEBİLİR Mİ? 
158
IX. ISLAH 
159
DELİLLERİN ISLAHI MÜMKÜN MÜDÜR? 
159
X. TAKAS 
161
TAKASA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMADAKİ “SADECE AYNI HUKUKİ NEDENE BAĞLI ALACAKLARIN TAKAS DEF'İNE KONU EDİLEBİLECEĞİ” YANILGISI ÜZERİNE 
161
TAKAS İLE İLGİLİ UYGULAMA SORUNLARI 
163
XI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
168
DAVADAN FERAGAT VE DAVANIN GERİ ALINMASI ARASINDAKİ UYGULAMADA YAŞANAN SIKINTILAR 
168
XII. USULÎ KAZANILMIŞ HAK 
174
USÛLÎ KAZANILMIŞ HAK NOKTASINDA VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN SORU/NLAR 
174
XIII. ADLÎ TATİL 
176
HMK 104. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURUSU SÜRESİNİN SON GÜNÜ HANGİ TARİHTİR? 
176
XIV. ADLÎ YARDIM TALEBİ 
180
ADLÎ YARDIMDAN YARARLANAN TARAF GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİNE İLİŞKİN OLARAK TEMİNAT GÖSTERMEKTEN MUAF TUTULABİLİR Mİ? 
180
XV. İSTİNAF 
182
İSTİNAF SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLEN İKİNCİ BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ, İSTİNAF YARGILAMASINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 
182
XVI. UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ 
185
5235 SAYILI KANUNU'NUN 35/3 MADDESİ HÜKMÜ İVEDİLİKLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR. 
185
5235 SAYILI KANUNUN MADDE 35/1–b.3 HÜKMÜ UYARINCA UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR 
187
UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ PROSEDÜRÜ İLE İLGİLİ VERİLMİŞ OLAN Y. 9. HD. 07.06.2023, 8147/8784 SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
193
XVII. İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
196
25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (BELİRSİZ ALACAK DAVASI ÖZELİNDE) 
196
25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (ISLAH ÖZELİNDE) 
212
01 NİSAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (ALACAK KALEMLERİ ÖZELİNDE) 
221
17 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (ISLAH ÖZELİNDE) 
233
09 ARALIK 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (KANUN YOLU KESİNLİK SINIRI ÖZELİNDE) 
246
30 MAYIS 2023 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU (HMK 331/2 HÜKMÜ ÖZELİNDE) 
255
30 KASIM 2023 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 
265
III. Bölüm
ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SORUNLAR VE SORUNLARIN ANALİZLERİ
I. BORÇLAR HUKUKU 
279
TÜRK HUKUKU’NUN DOYMAK BİLMEYEN KONUSU KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (02.01.2022 TARİHİNDE REVİZE EDİLMİŞ YAZI) 
279
2005 YILINDAN SONRA SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN YARGITAY TARAFINDAN GÖZ ARDI EDİLMESİ 
287
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI İLE İLGİLİ VERİLMİŞ OLAN Y. 11. HD. 06.04.2023, 2021/7877 E. – 2023/2131 K. SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
289
II. BOŞANMA HUKUKU 
296
AİLE KONUTUNA İLİŞKİN MÂLİK EŞ TARAFINDAN AÇILAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI DAVALARI HAKKINDAKİ BİR GÖRÜŞ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
296
TÜRK HUKUKU’NDAKİ BOŞANMA DAVALARINDAKİ KUSUR İLKESİ 
299
III. İCRA VE İFLÂS HUKUKU 
303
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.03.2021 TARİHLİ KARARI (TASARRUFUN İPTALİ VE MUVAZAA DAVALARINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ÖZELİNDE) 
303
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN YAPTIĞI TANIMLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİMİZ 
305
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ’NİN BAZI KARARLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
307
İCRA VE İFLÂS HUKUKU AÇISINDAN ADİ ORTAKLIK İLİŞKİLERİ 
311
IV. KİRA HUKUKU 
319
AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ SORUNSALI 
319
İCRA HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE KARARINA KARŞI TEHİR–İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) KARARI VERİLEBİLİR Mİ? 
336
V. MAL REJİMİ HUKUKU 
342
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN MAL REJİMİ DAVALARINDA DAVA KONUSU EDİLEN VEYA EDİLECEK MALLAR İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU 21.06.2023, 2022/4697 E. – 2023/3420 K. SAYILI KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
342
Y. 2. HD. 01.06.2023, 2022/3476 E. – 2023/2808 K. SAYILI KARARININ HMK 373/6 HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE ANNE VE BABA YAKINLAR TARAFINDAN EŞLERE YAPILAN TEMLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA) 
353
VI. MEDENÎ USÛL HUKUKU 
358
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 11.02.2020 TARİHLİ KARARI (KARAR YAZIM TEKNİĞİ ÖZELİNDE) 
358
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 05.04.2017 TARİHLİ KARARI (HÜKÜMDE YER VERİLEBİLECEK HUSUSLAR ÜZERİNE) 
359
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 09.03.2021 TARİHLİ KARARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ 
362
7251 SAYILI HMK DEĞİŞİKLİĞİNİN HATALI UYGULANMASI 
367
HÂKİMLERİN YARGILAMA FAALİYETLERİ NEDENİYLE HUKUKÎ SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN VERİLMİŞ YARGITAY KARARLARI 
371
HUKUK METODOLOJİSİNİN KARARLARA YANSIMASI 
375
VI. MİRAS HUKUKU 
376
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ’NİN 23.10.2018 TARİHLİ KARARI (SAKLI PAYLI MİRASÇININ ALACAKLISI TARAFINDAN AÇILAN TENKİS DAVASI ÖZELİNDE) 
376
ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 10.10.2022 TARİH E–73640249–045.02[01]–147–2020–555/29517 SAYILI GÖRÜŞ YAZISI 
380
IV. Bölüm
SERBEST KÜRSÜ
I. KARAR İSTATİSTİKLERİ 
381
04.01.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
381
04.01.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
382
04.01.2021 – 30.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
383
03.01.2022 – 30.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
385
03.01.2022 – 30.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
386
03.01.2022 – 31.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARININ İSTATİSTİKLERİ 
387
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU TARAFINDAN VERİLMİŞ BIÇAK SIRTI KARARLAR 
389
II. ÖNE ÇIKAN İÇTİHATLAR 
391
www.karamercanhukuk.com İNTERNET SİTEMİZDE 2022 YILINDA ÖNE ÇIKAN 50 İÇTİHAT 
391
www.karamercanhukuk.com İNTERNET SİTEMİZDE 2023 YILINDA ÖNE ÇIKAN 25 İÇTİHAT 
397
III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
400
CEZA İNFAZ KURUMU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
400
SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ VERİLMİŞ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
400
HAKSIZ FİİL ÖZELİNDE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
401
GENEL OLARAK UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
402
IV. ÖNERİLER 
404
MESLEĞE YENİ BAŞLAYACAK STAJYER AVUKAT MESLEKTAŞLARIMA ÖNERİLERİM 
404
DERGİLERDEKİ ATIF USÛLLERİ 
405
V. UZMAN GÖRÜŞÜ 
406
(HMK m. 293 Kapsamında Verilen) UZMAN GÖRÜŞÜ ÖZETİ SOMUT OLAY ÖZELİNDE AÇILAN DAVA BİR KİRA TESPİT DAVASI MIDIR? 
406
Genel Kaynakça 
411
Kavram Dizini 
419