Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Pratik Kitap Yusuf Demirci, Dr. Habip Oğuz  - Kitap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Pratik Kitap

7. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
1724
Barkod:
9786052648230
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının, uygulayıcılara Medeni Usul Hukukunu insan hakları perspektifinden okuyabilme ve uygulayabilme imkânı sunduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kitabımızın beşinci baskısı itibariyle AİHM kararlarına da yer verdik. Keza benzer düşüncelerle Anayasa Mahkemesinin (AYM) hem norm denetimine hem bireysel başvuruya ilişkin kararlarına da kitabımızda yer verilmektedir. Her yeni baskıda AİHM'in ve AYM'nin güncel kararları kitabımızda yer bulacaktır.
Bu kitabı hazırlamaktaki gayemiz kitabımızın kürsünün, masanın hemen köşesinde yer edinmesi ve hukuk muhakemeleri ile ilgili hususlarda temel başvuru kaynağı olması idi. Bu amacın gerçekleşiyor olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Ancak sürekli yeni kararların ve açıklamaların ekleniyor olmasıyla kitabın hacmi de bir hayli artmıştır. Gelinen noktada beşinci baskıdan bu yana eski Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararları kitabımızdan çıkarılarak kitap ciltlenilebilir hâlde tutulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Notlar, Bilimsel Görüşler
.
Örnek Kısa Kararlar, Duruşma Tutanakları
.
Güncel AİHM, AYM, Yargıtay ve BAM Kararları
.
Yargılama Giderlerinin Hesaplanması
.
Arabuluculuk
.
İstinaf
.
Tebligat Hukuku
.
Özel Hukuk Yargılamasına İlişkin Diğer Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
61
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
MADDE 1– Görevin belirlenmesi ve niteliği 
65
AÇIKLAMALAR 
65
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
66
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
67
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
72
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
75
MADDE 2– Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 
79
AÇIKLAMALAR 
79
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
80
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
82
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
87
MADDE 3– Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan
zararların tazmini davalarında görev 
92
AÇIKLAMALAR 
92
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
93
MADDE 4– Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 
93
AÇIKLAMALAR 
94
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
94
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
95
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
MADDE 5– Genel kural 
96
AÇIKLAMALAR 
96
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
96
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
98
MADDE 6– Genel yetkili mahkeme 
99
AÇIKLAMALAR 
99
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
100
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
102
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
103
MADDE 7– Davalının birden fazla olması hâlinde yetki 
104
AÇIKLAMALAR 
105
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
105
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
106
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
107
MADDE 8– Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda
yetki 
107
AÇIKLAMALAR 
107
MADDE 9– Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki 
108
AÇIKLAMALAR 
108
MADDE 10– Sözleşmeden doğan davalarda yetki 
109
AÇIKLAMALAR 
109
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
110
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
110
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
111
MADDE 11– Mirastan doğan davalarda yetki 
112
AÇIKLAMALAR: 
112
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
113
MADDE 12– Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 
114
AÇIKLAMALAR 
114
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
115
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
116
MADDE 13– Karşı davada yetki 
116
AÇIKLAMALAR: 
116
MADDE 14– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 
117
AÇIKLAMALAR 
117
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
118
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
118
MADDE 15– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 
118
AÇIKLAMALAR 
119
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
119
MADDE 16– Haksız fiilden doğan davalarda yetki 
120
AÇIKLAMALAR 
120
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
120
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
121
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
122
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
123
MADDE 17– Yetki sözleşmesi 
123
AÇIKLAMALAR 
123
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
125
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
126
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
128
MADDE 18– Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları 
130
AÇIKLAMALAR 
130
MADDE 19– Yetki itirazının ileri sürülmesi 
130
AÇIKLAMALAR 
131
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
132
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
132
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
133
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
133
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ve Yargı Yeri Belirlenmesi
MADDE 20– Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 
135
AÇIKLAMALAR 
136
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
136
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
137
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
138
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
139
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
140
MADDE 21– Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler 
141
AÇIKLAMALAR 
141
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
141
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
142
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
142
MADDE 22– İnceleme yeri 
144
AÇIKLAMALAR 
144
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
144
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
145
MADDE 23– İnceleme usulü ve sonucu 
146
AÇIKLAMALAR 
146
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
146
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 24– Tasarruf ilkesi 
148
AÇIKLAMALAR: 
148
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
148
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
150
MADDE 25– Taraflarca getirilme ilkesi 
150
AÇIKLAMALAR 
150
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
151
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
152
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
161
MADDE 26– Taleple bağlılık ilkesi 
161
AÇIKLAMALAR 
161
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
162
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
166
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
170
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
171
MADDE 27– Hukuki dinlenilme hakkı 
171
AÇIKLAMALAR 
171
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI 
172
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
174
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
176
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
176
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
190
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
192
MADDE 28– Aleniyet ilkesi 
193
AÇIKLAMALAR 
193
ÖRNEK ARA KARAR 
194
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
195
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
198
MADDE 29– Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 
199
AÇIKLAMALAR 
199
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
200
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
201
MADDE 30– Usul ekonomisi ilkesi 
202
AÇIKLAMALAR 
202
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
202
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
205
MADDE 31– Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 
214
AÇIKLAMALAR 
214
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
215
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
226
MADDE 32– Yargılamanın sevk ve idaresi 
227
AÇIKLAMALAR 
227
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
228
MADDE 33– Hukukun uygulanması 
228
AÇIKLAMALAR 
228
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
229
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
230
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
MADDE 34– Yasaklılık sebepleri 
232
AÇIKLAMALAR 
232
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
232
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
233
MADDE 35– Çekinme kararının sonuçları 
233
AÇIKLAMALAR 
233
MADDE 36– Ret sebepleri 
234
AÇIKLAMALAR 
234
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
235
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
239
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
239
MADDE 37– Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli 
240
AÇIKLAMALAR 
240
MADDE 38– Ret usulü 
240
AÇIKLAMALAR 
241
ÖRNEK ARA KARAR 
242
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
242
MADDE 39– Çekilme kararının incelenmesi 
244
AÇIKLAMALAR 
244
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
244
MADDE 40– Ret talebini incelemeye yetkili merci 
244
AÇIKLAMALAR 
245
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
246
MADDE 41– Ret talebinin geri çevrilmesi 
246
AÇIKLAMALAR: 
247
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
247
MADDE 42– Ret talebinin incelenmesi 
248
AÇIKLAMALAR 
248
DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ 
249
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
249
MADDE 43– Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf 
250
AÇIKLAMALAR 
250
MADDE 44– Ret talebine ilişkin kararların temyizi 
250
AÇIKLAMALAR 
251
MADDE 45– Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi 
251
AÇIKLAMALAR 
251
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
MADDE 46– Devletin sorumluluğu ve rücu 
252
AÇIKLAMALAR 
252
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
253
MADDE 47– Davaların açılacağı mahkeme 
255
AÇIKLAMALAR 
255
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
256
MADDE 48– Dava dilekçesi ve davanın ihbarı 
256
AÇIKLAMALAR 
256
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
256
MADDE 49– Davanın reddi hâlinde verilecek ceza 
257
AÇIKLAMALAR 
257
DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ 
257
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
257
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
MADDE 50– Taraf ehliyeti 
258
AÇIKLAMALAR 
258
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
259
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
266
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
268
MADDE 51– Dava ehliyeti 
268
AÇIKLAMALAR 
268
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
270
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
272
MADDE 52– Davada kanuni temsil 
272
AÇIKLAMALAR 
272
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
272
MADDE 53– Dava takip yetkisi 
273
AÇIKLAMALAR 
273
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
273
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
274
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
274
MADDE 54– Temsil veya izin belgelerinin verilmesi 
276
AÇIKLAMALAR 
276
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
276
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
277
MADDE 55– Dava sırasında taraflardan birinin ölümü 
277
AÇIKLAMALAR 
277
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
278
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
279
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
279
MADDE 56– Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi 
279
AÇIKLAMALAR 
280
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
280
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
MADDE 57– İhtiyari dava arkadaşlığı 
281
AÇIKLAMALAR 
281
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
281
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
286
MADDE 58– İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu 
288
AÇIKLAMALAR 
288
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
289
MADDE 59– Mecburi dava arkadaşlığı 
289
AÇIKLAMALAR 
289
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
289
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
291
MADDE 60– Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu 
292
AÇIKLAMALAR 
292
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
293
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
294
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
MADDE 61– İhbar ve şartları 
296
AÇIKLAMALAR 
296
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 
297
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
301
MADDE 62– İhbarın şekli 
301
AÇIKLAMALAR 
301
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
301
MADDE 63– İhbarda bulunulan kişinin durumu 
302
AÇIKLAMALAR 
302
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
302
MADDE 64– İhbarın etkisi 
303
AÇIKLAMALAR 
303
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
303
MADDE 65– Asli müdahale 
304
AÇIKLAMALAR 
304
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
304
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
307
MADDE 66– Fer’î müdahale 
307
AÇIKLAMALAR 
307
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
308
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
308
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
309
MADDE 67– Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi 
310
AÇIKLAMALAR 
310
MADDE 68– Fer’î müdahilin durumu 
310
AÇIKLAMALAR 
310
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
310
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
311
MADDE 69– Fer’î müdahalenin etkisi 
311
AÇIKLAMALAR 
311
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
312
MADDE 70– Cumhuriyet savcısının davada yer alması 
312
AÇIKLAMALAR 
312
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
312
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
MADDE 71– Genel olarak 
313
AÇIKLAMALAR 
313
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
313
MADDE 72– Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler 
314
AÇIKLAMALAR 
314
MADDE 73– Davaya vekâletin kanuni kapsamı 
315
AÇIKLAMALAR 
315
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
317
MADDE 74– Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller 
317
AÇIKLAMALAR 
317
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
318
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
319
MADDE 75– Birden fazla vekil görevlendirilmesi 
319
AÇIKLAMALAR: 
319
MADDE 76– Vekâletnamenin ibrazı 
320
AÇIKLAMALAR 
320
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
320
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
322
MADDE 77– Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması 
322
AÇIKLAMALAR 
323
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
324
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
326
MADDE 78– Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı 
326
AÇIKLAMALAR 
327
MADDE 79– Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum
ve davranışı 
327
AÇIKLAMALAR 
327
MADDE 80– Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması 
328
AÇIKLAMALAR 
328
MADDE 81– Vekilin azli ve istifasının şekli 
329
AÇIKLAMALAR 
329
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
329
MADDE 82– Vekilin istifası 
329
AÇIKLAMALAR 
330
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
330
MADDE 83– Vekilin azli 
330
AÇIKLAMALAR 
330
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
331
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
MADDE 84– Teminat gösterilecek hâller 
332
AÇIKLAMALAR 
332
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
334
MADDE 85– Teminat gerektirmeyen hâller 
334
AÇIKLAMALAR 
334
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
335
MADDE 86– Teminat kararı 
335
AÇIKLAMALAR 
335
MADDE 87– Teminatın tutarı ve şekli 
335
AÇIKLAMALAR 
336
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
336
MADDE 88– Teminat gösterilmemesinin sonuçları 
336
AÇIKLAMALAR 
336
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
336
MADDE 89– Teminatın iadesi 
336
AÇIKLAMALAR 
337
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
MADDE 90– Sürelerin belirlenmesi 
338
AÇIKLAMALAR 
339
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
339
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
341
MADDE 91– Sürelerin başlaması 
342
AÇIKLAMALAR 
342
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
342
MADDE 92– Sürelerin bitimi 
342
AÇIKLAMALAR: 
342
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
343
MADDE 93– Tatil günlerinin etkisi 
344
AÇIKLAMALAR 
344
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
344
MADDE 94– Kesin süre 
345
AÇIKLAMALAR 
345
ÖRNEK ARA KARAR 
346
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
346
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
348
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
MADDE 95– Talep 
350
AÇIKLAMALAR 
350
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
350
MADDE 96– Süre 
351
AÇIKLAMALAR 
351
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
352
MADDE 97– Talebin şekli ve kapsamı 
352
AÇIKLAMALAR 
352
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
353
MADDE 98– Talep ve inceleme mercii 
353
AÇIKLAMALAR 
353
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
353
MADDE 99– Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi 
353
AÇIKLAMALAR 
354
MADDE 100– İnceleme ve karar 
354
AÇIKLAMALAR 
354
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
354
MADDE 101– Giderler 
355
AÇIKLAMALAR 
355
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
MADDE 102– Adli tatil süresi 
356
AÇIKLAMALAR 
356
MADDE 103– Adli tatilde görülecek dava ve işler 
356
AÇIKLAMALAR 
357
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
358
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
358
MADDE 104– Adli tatilin sürelere etkisi 
359
AÇIKLAMALAR 
359
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
360
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
360
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
MADDE 105– Eda davası 
363
AÇIKLAMALAR 
363
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
364
MADDE 106– Tespit davası 
364
AÇIKLAMALAR 
364
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
366
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
369
MADDE 107– Belirsiz alacak davası 
370
AÇIKLAMALAR 
370
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
373
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
378
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
379
MADDE 108– İnşaî dava 
387
AÇIKLAMALAR 
387
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
388
MADDE 109– Kısmi dava 
388
AÇIKLAMALAR 
388
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
390
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
392
MADDE 110– Davaların yığılması 
395
AÇIKLAMALAR 
395
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
396
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
396
MADDE 111– Terditli dava 
398
AÇIKLAMALAR 
398
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
398
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
399
MADDE 112– Seçimlik dava 
399
AÇIKLAMALAR 
400
MADDE 113– Topluluk davası 
400
AÇIKLAMALAR 
400
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
401
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
MADDE 114– Dava şartları 
402
AÇIKLAMALAR 
402
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
405
MADDE 115– Dava şartlarının incelenmesi 
419
AÇIKLAMALAR 
419
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
420
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
420
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
424
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
MADDE 116– Konusu 
425
AÇIKLAMALAR 
425
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
426
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
426
MADDE 117– İleri sürülmesi ve incelenmesi 
427
AÇIKLAMALAR 
427
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
427
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
429
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
MADDE 118– Davanın açılma zamanı 
430
AÇIKLAMALAR 
430
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
431
MADDE 119– Dava dilekçesinin içeriği 
432
AÇIKLAMALAR 
432
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
434
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
434
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
436
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
437
MADDE 120– Harç ve gider avansının ödenmesi 
440
AÇIKLAMALAR 
440
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
442
MADDE 121– Belgelerin birlikte verilmesi 
449
AÇIKLAMALAR 
449
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
450
MADDE 122– Dava dilekçesinin tebliği 
450
AÇIKLAMALAR 
450
TENSİP TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
451
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
452
MADDE 123– Davanın geri alınması 
452
AÇIKLAMALAR 
452
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
453
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
454
MADDE 124– Tarafta iradî değişiklik 
456
AÇIKLAMALAR 
456
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
457
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
463
MADDE 125– Dava konusunun devri 
466
AÇIKLAMALAR 
467
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
467
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
469
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
MADDE 126– Cevap dilekçesinin verilmesi 
471
AÇIKLAMALAR 
471
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
471
MADDE 127– Cevap dilekçesini verme süresi 
472
AÇIKLAMALAR 
472
SÜRE UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR 
473
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
473
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
474
MADDE 128– Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu 
474
AÇIKLAMALAR 
474
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
475
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
476
MADDE 129– Cevap dilekçesinin içeriği 
476
AÇIKLAMALAR: 
477
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
477
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
482
MADDE 130– Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 
483
AÇIKLAMALAR 
483
MADDE 131– Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 
483
AÇIKLAMALAR 
483
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
483
MADDE 132– Karşı dava açılabilmesinin şartları 
484
AÇIKLAMALAR 
484
MADDE 133– Karşı davanın açılması ve süresi 
485
AÇIKLAMALAR 
485
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
486
MADDE 134– Asıl davanın sona ermesi 
486
AÇIKLAMALAR 
486
MADDE 135– Uygulanacak hükümler 
486
AÇIKLAMALAR 
486
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
486
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
MADDE 136– Tarafların ikinci dilekçeleri 
487
AÇIKLAMALAR 
487
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
487
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
MADDE 137– Ön incelemenin kapsamı 
488
AÇIKLAMALAR 
488
ÖN İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
490
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
492
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
493
MADDE 138– Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar 
494
AÇIKLAMALAR 
494
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
494
MADDE 139– Ön inceleme duruşmasına davet 
495
AÇIKLAMALAR 
495
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 
496
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
496
MADDE 140– Ön inceleme duruşması 
497
AÇIKLAMALAR 
497
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
501
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
503
MADDE 141– İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi 
504
AÇIKLAMALAR 
504
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
505
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
519
MADDE 142– Süreler hakkında karar 
520
AÇIKLAMALAR 
520
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
520
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
MADDE 143– Tahkikatın konusu 
521
AÇIKLAMALAR 
521
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
521
MADDE 144– Tarafların dinlenilmesi 
522
AÇIKLAMALAR 
522
MADDE 145– Sonradan delil gösterilmesi 
523
AÇIKLAMALAR 
523
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
523
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
531
MADDE 146– Mevcut delillerle davanın aydınlanması 
531
AÇIKLAMALAR 
531
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
MADDE 147– Tarafların duruşmaya daveti 
532
AÇIKLAMALAR 
532
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 
534
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
534
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
534
MADDE 148– Mahkemenin çalışma zamanı 
535
AÇIKLAMALAR 
535
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
535
MADDE 149– Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde
duruşma icrası 
536
AÇIKLAMALAR 
536
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
538
MADDE 150– Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın
açılmamış sayılması 
538
AÇIKLAMALAR 
539
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
541
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
542
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
544
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
548
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
550
MADDE 151– Duruşma düzeni 
551
AÇIKLAMALAR 
551
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
552
MADDE 152– Soru yöneltme 
553
AÇIKLAMALAR 
553
MADDE 153– Kayıt ve yayın yasağı 
554
AÇIKLAMALAR 
555
MADDE 154– Tutanak 
555
AÇIKLAMALAR 
556
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
556
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
557
MADDE 155– Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu 
557
AÇIKLAMALAR 
557
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
557
MADDE 156– Tutanağın ispat gücü 
558
AÇIKLAMALAR 
558
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
558
MADDE 157– Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu 
558
AÇIKLAMALAR 
559
MADDE 158– Tutanak örneği verilmesi 
559
AÇIKLAMALAR 
559
MADDE 159– Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere
gönderilmesi 
560
AÇIKLAMALAR 
560
MADDE 160– Dizi listesi 
560
AÇIKLAMALAR 
560
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
561
MADDE 161– Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi 
561
AÇIKLAMALAR 
561
MADDE 162– Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması 
562
AÇIKLAMALAR 
562
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
562
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
MADDE 163– Ön sorunun ileri sürülmesi 
564
AÇIKLAMALAR 
564
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
565
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
565
MADDE 164– Ön sorunun incelenmesi 
566
AÇIKLAMALAR 
566
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
566
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
566
MADDE 165– Bekletici sorun 
567
AÇIKLAMALAR 
567
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
568
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
570
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
MADDE 166– Davaların birleştirilmesi 
572
AÇIKLAMALAR 
572
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
573
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
573
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
576
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
577
MADDE 167– Davaların ayrılması 
577
AÇIKLAMALAR 
577
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 
578
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
578
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
579
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
580
MADDE 168– Kanun yolları 
580
AÇIKLAMALAR 
580
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
580
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
MADDE 169– Konusu 
581
AÇIKLAMALAR: 
581
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
582
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
585
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
586
MADDE 170– İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi 
587
AÇIKLAMALAR 
587
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
587
MADDE 171– İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi 
588
AÇIKLAMALAR 
588
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 
589
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
589
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
590
MADDE 172– Bizzat isticvap olunma 
591
AÇIKLAMALAR 
591
MADDE 173– İsticvabın yapılması 
592
AÇIKLAMALAR 
592
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
592
MADDE 174– Tutanak düzenlenmesi 
592
AÇIKLAMALAR 
593
İSTİCVABIN YAPILMASINA DAİR ÖRNEK DURUŞMA TUTANAĞI 
593
MADDE 175– Kıyasen uygulanacak hükümler 
594
AÇIKLAMALAR 
594
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
MADDE 176– Kapsamı ve sayısı 
597
AÇIKLAMALAR 
597
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
598
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
600
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
607
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
609
MADDE 177– Islahın zamanı ve şekli 
610
AÇIKLAMALAR 
610
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
613
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
616
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
618
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
628
MADDE 178– Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın
zararının ödenmesi 
630
AÇIKLAMALAR 
630
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
631
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
633
MADDE 179– Islahın etkisi 
633
AÇIKLAMALAR 
633
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
634
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
635
MADDE 180– Davanın tamamen ıslahı 
636
AÇIKLAMALAR 
636
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
636
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
638
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
639
MADDE 181– Kısmen ıslah 
639
AÇIKLAMALAR 
639
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
640
MADDE 182– Kötüniyetli ıslah 
641
AÇIKLAMALAR 
641
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
641
MADDE 183– Maddi hataların düzeltilmesi 
642
AÇIKLAMALAR 
643
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
643
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
643
MADDE 184– Toplu mahkemelerde tahkikat 
644
MADDE 183/A– 
644
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 
644
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
MADDE 184– Tahkikatın sona ermesi 
646
AÇIKLAMALAR 
646
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
647
MADDE 185– Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 
647
AÇIKLAMALAR 
648
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
648
MADDE 186– Sözlü yargılama 
648
AÇIKLAMALAR 
649
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
649
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
651
DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 187– İspatın konusu 
652
AÇIKLAMALAR 
652
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
652
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
653
YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARI 
653
MADDE 188– İkrar 
654
AÇIKLAMALAR 
654
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
654
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
657
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
657
MADDE 189– İspat hakkı 
658
AÇIKLAMALAR 
658
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 
659
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
659
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
664
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
666
MADDE 190– İspat yükü 
667
AÇIKLAMALAR 
667
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
668
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
668
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
670
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
671
MADDE 191– Karşı ispat 
673
AÇIKLAMALAR 
673
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
673
MADDE 192– Kanunda düzenlenmemiş deliller 
673
AÇIKLAMALAR 
673
MADDE 193– Delil sözleşmesi 
674
AÇIKLAMALAR 
674
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
675
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
675
MADDE 194– Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 
676
AÇIKLAMALAR 
676
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
677
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
686
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
687
MADDE 195– Başka yerden getirtilecek deliller 
688
AÇIKLAMALAR 
688
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
688
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
689
MADDE 196– Delilden vazgeçme 
690
AÇIKLAMALAR 
690
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
690
MADDE 197– Delillerin incelenmesi ve istinabe 
690
AÇIKLAMALAR 
691
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
691
MADDE 198– Delillerin değerlendirilmesi 
691
AÇIKLAMALAR 
692
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
692
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
692
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
MADDE 199– Belge 
693
AÇIKLAMALAR 
693
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
694
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
694
MADDE 200– Senetle ispat zorunluluğu 
695
AÇIKLAMALAR 
696
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
696
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
703
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
706
MADDE 201– Senede karşı tanıkla ispat yasağı 
706
AÇIKLAMALAR 
707
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
707
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
713
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
714
MADDE 202– Delil başlangıcı 
716
AÇIKLAMALAR 
716
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU
KARARI 
716
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
716
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
717
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
719
MADDE 203– Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 
720
AÇIKLAMALAR 
720
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
721
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
726
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
726
MADDE 204– İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü 
727
AÇIKLAMALAR 
728
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
728
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
729
MADDE 205– Adi senetlerin ispat gücü 
729
AÇIKLAMALAR 
729
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
730
MADDE 206– İmza atamayanların durumu 
730
AÇIKLAMALAR 
731
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
734
MADDE 207– Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti 
734
AÇIKLAMALAR 
734
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
734
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
734
MADDE 208– Yazı veya imza inkârı 
735
AÇIKLAMALAR 
735
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
736
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
737
MADDE 209– Yazı veya imza inkârının sonucu 
737
AÇIKLAMALAR 
737
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
739
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
739
MADDE 210– Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 
740
AÇIKLAMALAR 
740
MADDE 211– Sahtelik incelemesi 
740
AÇIKLAMALAR 
741
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
741
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
744
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
744
MADDE 212– Sahte senedin iptali 
745
AÇIKLAMALAR 
745
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
745
MADDE 213– Haksız yere sahtelik iddiası 
746
AÇIKLAMALAR 
746
MADDE 214– Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi 
747
AÇIKLAMALAR 
747
MADDE 215– Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin
üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi 
747
AÇIKLAMALAR 
747
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
748
MADDE 216– Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi 
748
AÇIKLAMALAR 
749
MADDE 217– Belge aslının ibrazı usulü 
749
AÇIKLAMALAR 
749
MADDE 218– Belgenin yerinde incelenmesi 
750
AÇIKLAMALAR 
750
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
751
MADDE 219– Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu 
751
AÇIKLAMALAR 
751
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
752
MADDE 220– Tarafın belgeyi ibraz etmemesi 
752
AÇIKLAMALAR 
753
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
753
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
754
MADDE 221– Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi 
754
AÇIKLAMALAR 
755
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
755
MADDE 222– Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması 
755
AÇIKLAMALAR 
756
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
757
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
761
MADDE 223– Yabancı dilde yazılmış belgeler 
764
AÇIKLAMALAR 
765
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
765
MADDE 224– Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından
onaylanması zorunluluğu 
765
AÇIKLAMALAR 
765
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
MADDE 225– Yeminin konusu 
766
AÇIKLAMALAR 
766
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
766
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
768
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
769
MADDE 226– Yemine konu olamayacak vakıalar 
769
AÇIKLAMALAR 
769
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
770
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
771
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
771
MADDE 227– Yemin teklifi 
772
AÇIKLAMALAR: 
772
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
773
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
779
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
779
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
780
MADDE 228– Yemine davet 
781
AÇIKLAMALAR 
782
ÖRNEK YEMİN DAVETİYESİ 
782
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
782
MADDE 229– Yemin etmemenin sonuçları 
783
AÇIKLAMALAR 
783
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
783
MADDE 230– Yeminin iade olunamayacağı hâller 
783
AÇIKLAMALAR 
784
MADDE 231– Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 
784
AÇIKLAMALAR 
784
MADDE 232– Yemini yerine getirecek kimseler 
784
AÇIKLAMALAR 
784
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
785
MADDE 233– Yeminin şekli 
785
AÇIKLAMALAR 
785
ÖRNEK YEMİN TUTANAĞI 
786
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
787
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
787
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
788
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
789
MADDE 234– Sağır ve dilsizlerin yemini 
789
AÇIKLAMALAR 
789
MADDE 235– Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini 
790
AÇIKLAMALAR 
790
MADDE 236– Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında
olması 
790
AÇIKLAMALAR 
790
TALİMATLA YEMİN EDA ETTİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK 
791
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
791
MADDE 237– Yemin konusunun açıklattırılması 
791
AÇIKLAMALAR 
791
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
791
MADDE 238– Yemin tutanağının düzenlenmesi 
792
AÇIKLAMALAR 
792
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
792
MADDE 239– Yalan yere yemin iddiası 
792
AÇIKLAMALAR 
792
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
MADDE 240– Tanık gösterme şekli 
793
AÇIKLAMALAR 
793
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
794
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
797
MADDE 241– Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 
798
AÇIKLAMALAR 
799
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
799
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
801
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
802
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
802
MADDE 242– Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller 
802
AÇIKLAMALAR 
803
MADDE 243– Tanığın davet edilmesi 
803
AÇIKLAMALAR 
803
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
804
MADDE 244– Davetiyenin içeriği 
804
AÇIKLAMALAR 
805
ÖRNEK TANIK DAVETİYESİ 
805
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
805
MADDE 245– Çağrıya uyma zorunluluğu 
805
AÇIKLAMALAR 
805
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
806
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
807
MADDE 246– Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi 
807
AÇIKLAMALAR 
807
MADDE 247– Tanıklıktan çekinme hakkı 
807
AÇIKLAMALAR 
807
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
808
MADDE 248– Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 
808
AÇIKLAMALAR 
809
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
809
MADDE 249– Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 
809
AÇIKLAMALAR 
810
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
810
MADDE 250– Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 
811
AÇIKLAMALAR 
811
MADDE 251– Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 
811
AÇIKLAMALAR 
811
MADDE 252– Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi 
812
AÇIKLAMALAR 
812
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
812
MADDE 253– Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu 
813
AÇIKLAMALAR 
814
MADDE 254– Tanığın kimliğinin tespiti 
814
AÇIKLAMALAR 
814
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
814
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
815
MADDE 255– Tanıklara itiraz 
815
AÇIKLAMALAR 
815
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
816
MADDE 256– Tanığa görevinin önemini anlatma 
817
AÇIKLAMALAR 
817
MADDE 257– Yeminsiz dinlenecekler 
817
AÇIKLAMALAR 
817
MADDE 258– Yeminin zamanı ve şekli 
818
AÇIKLAMALAR 
818
TANIĞIN YEMİNİNİN YAPTIRILMASINA DAİR TUTANAK 
818
MADDE 259– Tanıkların mahkemede dinlenilmesi 
819
AÇIKLAMALAR 
819
TANIK DİNLENİLMESİNE DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ 
820
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
820
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
820
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
821
MADDE 260– Tanığın bilgilendirilmesi 
821
AÇIKLAMALAR 
821
MADDE 261– Tanığın dinlenilme şekli 
821
AÇIKLAMALAR 
822
TANIĞIN BEYANININ ALINMASINA DAİR TUTANAK 
822
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
823
MADDE 262– Yasak davranışlar 
823
AÇIKLAMALAR 
823
MADDE 263– Tercüman ve bilirkişi kullanılması 
824
AÇIKLAMALAR 
824
MADDE 264– Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve
sonuçları 
824
AÇIKLAMALAR 
824
MADDE 265– Tanığa ödenecek ücret ve giderler 
825
AÇIKLAMALAR 
825
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
MADDE 266– Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 
826
AÇIKLAMALAR 
826
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
827
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
828
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
832
MADDE 267– Bilirkişi sayısının belirlenmesi 
832
AÇIKLAMALAR 
833
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ ARA KARAR 
833
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
833
MADDE 268– Bilirkişilerin görevlendirilmesi 
833
AÇIKLAMALAR 
834
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
834
MADDE 269– Bilirkişilik görevinin kapsamı 
835
AÇIKLAMALAR 
835
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
835
MADDE 270– Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 
836
AÇIKLAMALAR 
836
MADDE 271– Bilirkişiye yemin verdirilmesi 
836
AÇIKLAMALAR 
837
MADDE 272– Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi 
837
AÇIKLAMALAR 
837
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
838
MADDE 273– Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi 
838
AÇIKLAMALAR 
838
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK DOSYANIN
BİLİRKİŞİLERE TEVDİİNE İLİŞKİN TUTANAK 
839
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
839
MADDE 274– Bilirkişinin görev süresi 
840
AÇIKLAMALAR 
841
MADDE 275– Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 
841
AÇIKLAMALAR 
841
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
842
MADDE 276– Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü 
842
AÇIKLAMALAR 
842
MADDE 277– Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü 
842
AÇIKLAMALAR 
843
MADDE 278– Bilirkişinin yetkileri 
843
AÇIKLAMALAR 
843
TALİMATLA BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK 
844
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
844
MADDE 279– Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 
844
AÇIKLAMALAR 
845
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
845
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
845
MADDE 280– Bilirkişi raporunun verilmesi 
846
AÇIKLAMALAR 
846
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
846
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
847
MADDE 281– Bilirkişi raporuna itiraz 
847
AÇIKLAMALAR 
848
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
848
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
851
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
854
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
855
MADDE 282– Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 
856
AÇIKLAMALAR 
856
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
857
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
857
MADDE 283– Bilirkişi gider ve ücreti 
858
AÇIKLAMALAR 
858
MADDE 284– Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu 
858
AÇIKLAMALAR 
858
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
858
MADDE 285– Bilirkişinin hukuki sorumluluğu 
859
AÇIKLAMALAR 
859
MADDE 286– Davaların açılacağı mahkeme 
859
AÇIKLAMALAR 
859
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
860
MADDE 287– Rücu davasında zamanaşımı 
860
AÇIKLAMALAR 
860
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
860
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
MADDE 288– Keşif kararı 
861
AÇIKLAMALAR 
861
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
862
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
863
MADDE 289– Keşfe yetkili mahkeme 
863
AÇIKLAMALAR 
863
KEŞİF YAPILMASINA DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ 
863
MADDE 290– Keşfin yapılması 
864
AÇIKLAMALAR 
864
KEŞİF TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
865
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
868
MADDE 291– Keşfe katlanma zorunluluğu 
868
AÇIKLAMALAR 
868
MADDE 292– Soybağı tespiti için inceleme 
869
AÇIKLAMALAR 
869
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
871
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
MADDE 293– Uzman görüşü 
872
AÇIKLAMALAR 
872
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
873
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
MADDE 294– Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi 
876
AÇIKLAMALAR 
876
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
MADDE 304– Hükmün tashihi 
913
AÇIKLAMALAR 
913
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ KARARI 
914
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
914
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
914
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
918
MADDE 305– Hükmün tavzihi 
919
AÇIKLAMALAR 
919
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
921
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
924
MADDE 305/A– Hükmün tamamlanması 
925
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 
925
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
926
MADDE 306– Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü 
926
AÇIKLAMALAR 
926
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
927
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
MADDE 307– Davadan feragat 
928
AÇIKLAMALAR 
928
FERAGAT KARAR ÖRNEĞİ 
929
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
930
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
933
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
934
MADDE 308– Davayı kabul 
934
AÇIKLAMALAR 
935
KABUL KARAR ÖRNEĞİ 
935
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
937
MADDE 309– Feragat ve kabulün şekli 
939
AÇIKLAMALAR 
940
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
940
MADDE 310– Feragat ve kabulün zamanı 
942
AÇIKLAMALAR 
943
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
944
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
945
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
945
MADDE 311– Feragat ve kabulün sonuçları 
946
AÇIKLAMALAR 
946
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
946
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
947
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
947
MADDE 312– Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 
948
AÇIKLAMALAR 
948
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
949
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
951
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
951
MADDE 313– Sulh 
952
AÇIKLAMALAR 
952
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU
KARARI 
953
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
953
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
954
MADDE 314– Sulhun zamanı 
954
AÇIKLAMALAR 
954
MADDE 315– Sulhun etkisi 
955
AÇIKLAMALAR 
955
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
955
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
MADDE 316– Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 
956
AÇIKLAMALAR 
956
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
957
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
958
MADDE 317– Dilekçelerin verilmesi 
959
AÇIKLAMALAR 
959
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
960
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
961
MADDE 318– Delillerin ikamesi 
961
AÇIKLAMALAR 
961
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
961
MADDE 319– İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 
962
AÇIKLAMALAR 
962
MADDE 320– Ön inceleme ve tahkikat 
962
AÇIKLAMALAR 
963
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
964
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
965
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
974
MADDE 321– Hüküm 
975
AÇIKLAMALAR 
975
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
975
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
980
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
981
MADDE 322– Uygulanacak hükümler 
981
AÇIKLAMALAR 
981
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
981
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
MADDE 323– Yargılama giderlerinin kapsamı 
982
AÇIKLAMALAR 
982
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
984
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
989
MADDE 324– Delil ikamesi için avans 
991
AÇIKLAMALAR 
991
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
992
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
994
MADDE 325– Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 
995
AÇIKLAMALAR 
995
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
995
MADDE 326– Yargılama giderlerinden sorumluluk 
996
AÇIKLAMALAR 
996
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1000
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1001
MADDE 327– Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden
sorumluluk 
1001
AÇIKLAMALAR 
1001
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1002
MADDE 328– Fer’î müdahale gideri 
1002
AÇIKLAMALAR 
1002
MADDE 329– Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları 
1003
AÇIKLAMALAR 
1003
DİSİPLİN PARA CEZASI ÖRNEĞİ 
1004
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1004
MADDE 330– Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi 
1005
AÇIKLAMALAR 
1005
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1005
MADDE 331– Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 
1005
AÇIKLAMALAR 
1005
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1006
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1008
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1009
MADDE 332– Yargılama giderlerine hükmedilmesi 
1009
AÇIKLAMALAR 
1010
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1010
MADDE 333– Avansın iadesi 
1010
AÇIKLAMALAR 
1010
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1011
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
MADDE 334– Adli yardımdan yararlanacak kişiler 
1012
AÇIKLAMALAR: 
1012
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 
1013
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
1017
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1022
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1025
MADDE 335– Adli yardımın kapsamı 
1027
AÇIKLAMALAR 
1027
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1027
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1028
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1028
MADDE 336– Adli yardım talebi 
1029
AÇIKLAMALAR 
1029
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1030
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1031
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1033
MADDE 337– Adli yardım talebinin incelenmesi 
1033
AÇIKLAMALAR 
1034
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1036
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1038
MADDE 338– Adli yardım kararının kaldırılması 
1039
AÇIKLAMALAR 
1039
MADDE 339– Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 
1039
AÇIKLAMALAR 
1039
MADDE 340– Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi 
1040
AÇIKLAMALAR 
1040
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1040
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1040
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
MADDE 341– İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 
1041
AÇIKLAMALAR 
1042
ANAYASA MAHKEMESİNİN 24/2/2022 TARİHLİ ve E.2021/34,
K.2022/21 SAYILI İPTAL KARARI 
1043
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU
KARARI 
1048
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1048
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1050
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1051
MADDE 342– İstinaf dilekçesi 
1051
AÇIKLAMALAR 
1051
MADDE 343– İstinaf dilekçesinin verilmesi 
1052
AÇIKLAMALAR 
1052
MADDE 344– Harç ve giderlerin yatırılması 
1053
AÇIKLAMALAR 
1053
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1054
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1056
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1056
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1056
MADDE 345– Başvuru süresi 
1057
AÇIKLAMALAR 
1057
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1057
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1058
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
1059
MADDE 346– İstinaf dilekçesinin reddi 
1060
AÇIKLAMALAR 
1060
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
1060
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1063
MADDE 347– İstinaf dilekçesine cevap 
1064
AÇIKLAMALAR 
1064
MADDE 348– Katılma yolu ile başvurma 
1064
AÇIKLAMALAR 
1065
MADDE 349– Başvurma hakkından feragat 
1065
AÇIKLAMALAR 
1065
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1066
MADDE 350– Başvurunun icraya etkisi 
1067
AÇIKLAMALAR 
1067
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1068
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1068
MADDE 351– Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 
1068
AÇIKLAMALAR 
1068
MADDE 352– Ön inceleme 
1069
AÇIKLAMALAR 
1069
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1070
MADDE 353– Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 
1070
AÇIKLAMALAR 
1071
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
1073
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1076
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1079
MADDE 354– İnceleme 
1084
AÇIKLAMALAR 
1084
MADDE 355– İncelemenin kapsamı 
1085
AÇIKLAMALAR 
1085
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1085
MADDE 356– Duruşma yapılması ve karar verilmesi 
1090
AÇIKLAMALAR 
1090
MADDE 357– Yapılamayacak işlemler 
1091
AÇIKLAMALAR 
1091
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1092
MADDE 358– Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 
1093
AÇIKLAMALAR 
1093
MADDE 359– Karar ve tebliği 
1094
AÇIKLAMALAR 
1095
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1096
MADDE 360– Uygulanacak diğer hükümler 
1096
AÇIKLAMALAR 
1097
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
MADDE 361– Temyiz edilebilen kararlar 
1098
AÇIKLAMALAR 
1098
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 
1099
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1100
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1101
MADDE 362– Temyiz edilemeyen kararlar 
1101
AÇIKLAMALAR 
1102
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1104
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1105
MADDE 363– Kanun yararına temyiz 
1107
AÇIKLAMALAR 
1107
MADDE 364– Temyiz dilekçesi 
1108
AÇIKLAMALAR 
1108
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1109
MADDE 365– Temyiz dilekçesinin verilmesi 
1109
AÇIKLAMALAR 
1109
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1110
MADDE 366– Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 
1110
AÇIKLAMALAR 
1110
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1111
MADDE 367– Temyizin icraya etkisi 
1113
AÇIKLAMALAR 
1114
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1114
MADDE 368– Kötüniyetle temyiz 
1114
AÇIKLAMALAR 
1114
MADDE 369– Temyiz incelemesi ve duruşma 
1115
AÇIKLAMALAR 
1115
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1117
MADDE 370– Onama kararları 
1117
AÇIKLAMALAR 
1118
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1118
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1119
MADDE 371– Bozma sebepleri 
1122
AÇIKLAMALAR 
1123
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1123
MADDE 372– Yargıtay kararlarının tebliği 
1126
AÇIKLAMALAR 
1126
MADDE 373– Bozmaya uyma veya direnme 
1126
AÇIKLAMALAR 
1127
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1128
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1131
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
MADDE 374– Konu 
1132
AÇIKLAMALAR 
1132
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1132
MADDE 375– Yargılamanın iadesi sebepleri 
1133
AÇIKLAMALAR 
1134
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1135
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1137
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1138
MADDE 376– Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 
1140
AÇIKLAMALAR 
1140
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1140
MADDE 377– Süre 
1141
AÇIKLAMALAR 
1142
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1144
MADDE 378– İnceleyecek mahkeme ve teminat 
1145
AÇIKLAMALAR 
1145
MADDE 379– Talebin ön incelemesi 
1145
AÇIKLAMALAR 
1146
MADDE 380– Yeniden yargılama veya hükmün iptali 
1146
AÇIKLAMALAR 
1146
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1147
MADDE 381– İcranın durdurulması 
1147
AÇIKLAMALAR 
1147
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1148
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
MADDE 382– Çekişmesiz yargı işleri 
1149
AÇIKLAMALAR 
1153
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1156
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1158
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1158
MADDE 383– Görevli mahkeme 
1158
AÇIKLAMALAR 
1158
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1159
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1160
MADDE 384– Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 
1160
AÇIKLAMALAR 
1160
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1161
MADDE 385– Yargılama usulü 
1161
AÇIKLAMALAR 
1161
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1162
MADDE 386– Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi
usulü 
1162
AÇIKLAMALAR 
1162
MADDE 387– Kararlara karşı başvuru yolları 
1162
AÇIKLAMALAR 
1163
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1163
MADDE 388– Kararların niteliği 
1163
AÇIKLAMALAR 
1163
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1164
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1164
ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
MADDE 389– İhtiyati tedbirin şartları 
1165
AÇIKLAMALAR 
1165
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
1166
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1171
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1175
MADDE 390– İhtiyati tedbir talebi 
1176
AÇIKLAMALAR 
1176
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1179
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
1180
MADDE 391– İhtiyati tedbir kararı 
1180
AÇIKLAMALAR 
1181
İHTİYATİ TEDBİR KABUL KARARI ÖRNEĞİ 
1183
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1184
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1184
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1184
MADDE 392– İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi 
1184
AÇIKLAMALAR 
1184
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1185
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
1185
MADDE 393– İhtiyati tedbir kararının uygulanması 
1186
AÇIKLAMALAR 
1186
MADDE 394– İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz 
1187
AÇIKLAMALAR 
1188
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1189
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1191
MADDE 395– Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 
1191
AÇIKLAMALAR 
1192
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1192
MADDE 396– Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin
değiştirilmesi veya kaldırılması 
1192
AÇIKLAMALAR 
1193
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
1193
MADDE 397– İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler 
1195
AÇIKLAMALAR 
1195
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1196
MADDE 398– Tedbire muhalefetin cezası 
1197
AÇIKLAMALAR 
1198
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1199
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1202
MADDE 399– Tazminat 
1202
AÇIKLAMALAR 
1202
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1203
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
MADDE 400– Delil tespitinin istenebileceği hâller 
1204
AÇIKLAMALAR 
1204
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1205
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1205
MADDE 401– Görev ve yetki 
1206
AÇIKLAMALAR 
1206
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1207
MADDE 402– Delil tespiti talebi ve karar 
1207
AÇIKLAMALAR 
1207
DELİL TESPİTİ KABULÜNE İLİŞKİN TENSİP ÖRNEĞİ 
1208
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1209
MADDE 403– cele hâllerde tespit 
1209
AÇIKLAMALAR 
1209
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1210
MADDE 404– Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 
1210
AÇIKLAMALAR 
1210
MADDE 405– Tutanak ve diğer belgeler 
1210
AÇIKLAMALAR 
1210
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1211
MADDE 406– Diğer geçici hukuki korumalar 
1211
AÇIKLAMALAR 
1211
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1211
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
MADDE 407– Uygulanma alanı 
1213
AÇIKLAMALAR 
1213
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1214
MADDE 408– Tahkime elverişlilik 
1214
AÇIKLAMALAR 
1214
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1215
MADDE 409– İtiraz hakkından feragat 
1215
AÇIKLAMALAR 
1215
MADDE 410– Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 
1216
AÇIKLAMALAR 
1216
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1216
MADDE 411– Mahkemenin yardımı 
1218
AÇIKLAMALAR 
1218
MADDE 412– Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli 
1218
AÇIKLAMALAR 
1219
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1220
MADDE 413– Tahkim itirazı 
1223
AÇIKLAMALAR 
1223
TAHKİM İLK İTİRAZININ KABULÜNE İLİŞKİN ÖRNEK ARA
KARAR 
1224
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1224
MADDE 414– İhtiyati tedbir ve delil tespiti 
1225
AÇIKLAMALAR 
1225
MADDE 415– Hakem sayısı 
1227
AÇIKLAMALAR 
1227
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1227
MADDE 416– Hakemlerin seçimi 
1227
AÇIKLAMALAR 
1228
MADDE 417– Ret sebepleri 
1229
AÇIKLAMALAR 
1230
MADDE 418– Hakemin reddi usulü 
1230
AÇIKLAMALAR 
1231
MADDE 419– Hakemlerin sorumluluğu 
1232
AÇIKLAMALAR 
1232
MADDE 420– Görevin yerine getirilememesi 
1232
AÇIKLAMALAR 
1232
MADDE 421– Yeni hakem seçilmesi 
1233
AÇIKLAMALAR 
1233
MADDE 422– Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi 
1234
AÇIKLAMALAR 
1234
MADDE 423– Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı 
1235
AÇIKLAMALAR 
1235
MADDE 424– Yargılama usulünün belirlenmesi 
1235
AÇIKLAMALAR 
1236
MADDE 425– Tahkim yeri 
1236
AÇIKLAMALAR 
1236
MADDE 426– Dava tarihi 
1236
AÇIKLAMALAR 
1237
MADDE 427– Tahkim süresi 
1237
AÇIKLAMALAR 
1238
MADDE 428– Dava ve cevap dilekçesi 
1238
AÇIKLAMALAR 
1239
MADDE 429– Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme 
1239
AÇIKLAMALAR 
1240
MADDE 430– Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 
1240
AÇIKLAMALAR 
1241
MADDE 431– Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi 
1241
AÇIKLAMALAR 
1242
MADDE 432– Delillerin toplanması 
1242
AÇIKLAMALAR 
1242
MADDE 432 Hakem kurulunun karar vermesi 
1242
AÇIKLAMALAR 
1243
MADDE 434– Sulh 
1243
AÇIKLAMALAR 
1243
MADDE 435– Tahkim yargılamasının sona ermesi 
1244
AÇIKLAMALAR 
1244
MADDE 436– Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 
1245
AÇIKLAMALAR 
1245
MADDE 437– Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 
1246
AÇIKLAMALAR 
1247
MADDE 438– Tebligat 
1247
AÇIKLAMALAR 
1248
MADDE 439– İptal davası 
1248
AÇIKLAMALAR 
1249
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1251
MADDE 440– Hakem ücreti 
1252
AÇIKLAMALAR 
1253
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1253
MADDE 441– Yargılama giderleri 
1254
AÇIKLAMALAR 
1254
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1254
MADDE 442– Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi 
1255
AÇIKLAMALAR 
1255
MADDE 443– Yargılamanın iadesi 
1256
AÇIKLAMALAR 
1256
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1257
MADDE 444– Uygulanmayacak hükümler 
1258
AÇIKLAMALAR 
1258
ONİKİNCİ KISIM
MADDE 445– Elektronik işlemler 
1259
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1259
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1260
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 
1261
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1262
MADDE 446– Disiplin para cezası 
1263
AÇIKLAMALAR 
1263
MADDE 447– Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 
1263
AÇIKLAMALAR 
1263
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
1263
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1264
MADDE 448– Zaman bakımından uygulanma 
1264
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1264
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1266
MADDE 449– Yönetmelik 
1266
MADDE 450– Yürürlükten kaldırılan hükümler 
1266
EK MADDE 1– Parasal sınırların artırılması 
1266
GEÇİCİ MADDE 1– 
1267
AÇIKLAMALAR 
1267
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1267
GEÇİCİ MADDE 2– 
1267
AÇIKLAMALAR 
1267
GEÇİCİ MADDE 3– 
1267
AÇIKLAMALAR 
1268
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1268
GEÇİCİ MADDE 4– (Ek: 24/11/2016–6763/45 md.) 
1268
MADDE 451– Yürürlük 
1269
MADDE 452– Yürütme 
1269
12/01/2011 TARİHLİ ve 6100 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER 
1269
6100 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
1270
1086 SAYILI HUMK’UN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 
1273
Hükümlere Karşı Müracaat Tarikleri 
1273
BİRİNCİ FASIL
Temyiz
Madde 427– 
1273
AÇIKLAMALAR: 
1274
TEMYİZE KONU KARARIN MİKTAR YÖNÜNDEN TEMYİZ
SINIRININ ALTINDA KALMASINA İLİŞKİN EK KARAR ÖRNEĞİ 
1275
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1276
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1276
Madde 428– 
1276
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1277
Madde 429– 
1277
AÇIKLAMALAR 
1277
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1277
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1279
Madde 430– 
1279
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1279
Madde 431– 
1279
AÇIKLAMALAR 
1280
Madde 432– 
1280
AÇIKLAMALAR: 
1280
TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI
NEDENİYLE VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ 
1281
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1282
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
1282
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1282
Madde 433– 
1282
AÇIKLAMALAR 
1283
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1283
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1283
Madde 434– 
1284
AÇIKLAMALAR 
1284
TEMYİZ GİDERLERİNİN YATIRILMASI İÇİN ÇIKARTILAN
MUHTIRA ÖRNEĞİ 
1285
TEMYİZ GİDERLERİNİN BELİRTİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI
NEDENİYLE VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ 
1285
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1286
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1286
Madde 435– 
1287
AÇIKLAMALAR 
1287
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1287
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1287
Madde 436– 
1287
Madde 437– 
1288
AÇIKLAMALAR 
1288
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1288
Madde 438– 
1288
AÇIKLAMALAR 
1289
Madde 439– 
1289
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1290
Madde 440– 
1290
AÇIKLAMALAR 
1290
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1291
Madde 441– 
1291
Madde 442– 
1291
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1292
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1292
Madde 442/A– 
1292
AÇIKLAMALAR 
1292
Madde 443– 
1292
AÇIKLAMALAR 
1293
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1293
Madde 444– 
1293
İKİNCİ FASIL
İadei muhakeme
Madde 445– 
1294
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
1295
Madde 445/A– 
1295
Madde 446– 
1295
Madde 447– 
1295
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 
1295
HUMK – HMK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
1297
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR 
1313
ARABULUCULUK 
1315
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
1318
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
1337
YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 
1349
BÖLGE ADLİYE ve ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET
BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ ve YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK 
1361
BİLİRKİŞİLİK KANUNU 
1437
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 
1447
TEBLİGAT KANUNU 
1475
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
1529
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 
1545
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 
1547
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ve USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 
1555
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 
1571
YARGITAY KANUNU 
1587
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 
1619
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 
1635
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
1655
AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV ve YARGILAMA USULLERİNE DAİR
KANUN 
1661
2023–2024 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
1665
2024 YILI HARÇLAR TARİFESİ 
1677
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
1677
MADDEYE GÖRE KAVRAM İNDEKSİ 
1687
SAYFAYA GÖRE KAVRAM İNDEKSİ 
1717
KAYNAKÇA 
1721