Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Gerekçeli) Ciltli Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Nedim Meriç  - Kitap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Gerekçeli) Ciltli

15. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
14x20
Sayfa:
1049
Barkod:
9786254327407
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.150,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
13. baskı
Eylül 2023
375,00
337,50 (%10)
Kitabın Açıklaması
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli ondördüncü basısı tükendiğinden ve ilgili mevzuatta ve eklerinde yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onbeşinci basıyı hazırlamış bulunuyoruz.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi 
BİRİNCİ AYIRIM: Görev 
İKİNCİ AYIRIM: Yetki 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu 
BİRİNCİ AYIRIM: Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 
İKİNCİ AYIRIM: Hakimin Hukuki Sorumluluğu 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 
BİRİNCİ AYIRIM: Tarafların Ehliyetleri 
İKİNCİ AYIRIM: Dava Arkadaşlığı 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaya Vekalet 
BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat 
ALTINCI BÖLÜM: Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil 
BİRİNCİ AYIRIM: Süreler 
İKİNCİ AYIRIM: Eski Hale Getirme 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Adli Tatil 
İKİNCİ KISIM: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar 
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava Çeşitleri 
İKİNCİ BÖLÜM: Dava Şartları ve İlk İtirazlar 
BİRİNCİ AYIRIM: Dava Şartları 
İKİNCİ AYIRIM: İlk İtirazlar 
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı Yargılama Usulü 
BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın Açılması 
İKİNCİ BÖLÜM: Cevap Dilekçesi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön İnceleme 
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar 
BİRİNCİ AYIRIM: Tahkikat 
İKİNCİ AYIRIM: Duruşma 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ön Sorun ve Bekletici Sorun 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 
BEŞİNCİ AYIRIM: İsticvap 
ALTINCI AYIRIM: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 
YEDİNCİ AYIRIM: Toplu Mahkemelerde Tahkikat 
ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama 
DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve Deliller 
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler 
İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve Senet 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık 
BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi 
ALTINCI BÖLÜM: Keşif 
YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman Görüşü 
BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm 
İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
ALTINCI KISIM: Basit Yargılama Usulü 
YEDİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım 
BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama Giderleri 
İKİNCİ BÖLÜM: Adli Yardım 
SEKİZİNCİ KISIM: Kanun Yolları 
BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf 
İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın İadesi 
DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz Yargı 
ONUNCU KISIM: Geçici Hukuki Korumalar 
BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati Tedbir 
İKİNCİ BÖLÜM: Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar 
ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim 
ONİKİNCİ KISIM: Son Hükümler 
İLGİLİ MEVZUAT