Hileli İflas Suçu Engin Berkay Uzun  - Kitap

Hileli İflas Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
157
Barkod:
9786052648575
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızda öncelikle hileli iflas suçu ile ilgili genel bilgiler bağlamında iflas kavramı ile suçun tarihsel gelişimi ve mukayeseli hukukta ne şekilde düzenlemelerin yer aldığı hususları ile hileli iflas suçu ile korunan hukuki değer ele alınmıştır. Daha sonra ise suçun unsurları ile bu unsurlar dışında kalan özellikleri, suçun özel görünüş şekilleri, yaptırım ve soruşturma ile kovuşturma usulleri konu alınmıştır.
Çalışmanın bütününde olabildiğince öğretideki tartışmalara yer verilmiş ve kendi kanaatimiz ifade edilmiştir. Bunun haricinde de yaşanan sorunlara ne şekilde çözümler getirilebileceğine ilişkin önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İflas Kavramı ve İflas Yolları, Tarihi Gelişim, Mukayeseli Hukuk ve Korunan Hukuki Değer
.
Hileli İflas Suçu
.
Hileli İflas Suçunda Kusurluluk, Suçun Unsurları Dışında Kalan Haller, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TAKDİM 
5
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLAS KAVRAMI ve İFLAS YOLLARI, TARİHİ GELİŞİM, MUKAYESELİ HUKUK ve KORUNAN HUKUKİ DEĞER
1. Genel Bilgiler 
17
A. İflas Kavramı ve İflas Yolları 
17
B. Tarihi Gelişim 
24
C. Mukayeseli Hukuk 
27
2. Korunan Hukuki Değer 
37
İKİNCİ BÖLÜM
HİLELİ İFLAS SUÇU
1. Genel Açıklamalar 
43
2. Suçun Maddi Unsurları (Tipikliğin Objektif Unsurları) 
44
A. Fail 
44
B. Mağdur 
54
C. Konu 
57
D. Fiil 
61
E. Nedensellik Bağı 
89
3. Suçun Manevi Unsurları (Tipikliğin Sübjektif Unsurları) 
91
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HİLELİ İFLAS SUÇUNDA KUSURLULUK, SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN HALLER, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, YAPTIRIM, SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULLERİ
1. Kusurluluğu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler 
97
2. Suçun Unsurlarının Dışında Kalan Diğer Haller 
98
A. Objektif Cezalandırılabilme Şartı 
98
B. Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsi Sebep 
107
C. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 
109
3. Suçun Özel Görünüm Şekilleri 
112
A. Teşebbüs 
112
B. İştirak 
114
C. İçtima 
118
4. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 
130
5. Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasında Başvurulabilecek Koruma
Tedbirleri 
141
SONUÇ 
143
KAYNAKÇA 
149