Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi İş Kazası – Risk Yönetimi – İş Güvenliğinde Belgelendirme – Uygulama Örnekleri Dr. Resul Kurt  - Kitap
Herkes İçin

İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

İş Kazası – Risk Yönetimi – İş Güvenliğinde Belgelendirme – Uygulama Örnekleri

3. Baskı, 
Haziran 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1143
Barkod:
9789750233388
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Yazar; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında çalışmalar yapmıştır. SGK'da başmüfettiş, başkan danışmanı ve BAÜ ve MÜ'de de öğretim görevlisi olarak görev yapan, halen birçok ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık yapmaktadır. Yazar, konu hakkındaki uzmanlığı nedeni ile yazılı ve görsel medyada görüşlerine sıklıkla yer verilmekte ve 2 ulusal gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını ele aldığı kitabında 6645, 6462, 6495 ve 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de işleyerek tamamen yenilenmiş 3. baskısını okuyucuların beğenisine sunmuştur.
6331 sayılı Kanun, ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuş ancak, gerek kanunun yeni olması gerekse ilgili yönetmelik ve genelgelerin daha sonra yayınlanması nedeni ile birçok konuda denetleyicilerin ve uygulayıcıların tereddüt ettiği konular oluşmuştur. Bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, uygulamada karşılaşılabilecek konulara mümkün olduğunca yer verilmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliğinde kullanılabilecek belgelere ve uygulama örnekleri ile İSG profesyonellerine ve işletme sahiplerine rehberlik yapılmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği ise İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, 2015 Haziran ayına kadar yayınlanan önemli yönetmeliklere ve iş güvenliğine ilişkin diğer mevzuata yer verilmesidir.
Bu çalışma; başta İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İSG Eğitmenleri ve diğer İSG profesyonelleri olmak üzere SM, SMMM, YMM, İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Ayrıca, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz.
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşçi ve İşveren Yükümlülükleri Nelerdir?
• İş Kazalarında Şirketleri Hangi Tehlikeler Bekliyor?
• İş Kazalarında Çalışanların Hakları Nelerdir?
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenler Nelere Dikkat Etmeli?
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimler Nasıl Olmalı?
• İşletmeler Risk Değerlendirmesini Nasıl Yapmalıdır?
• Çalışan Temsilcisi Atanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nasıl Kurulur? Kimlerden Oluşur?
• Hangi İşletme/Kuruluşlar İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştıracak?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları Nedir?
• İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Yükümlülükler
.
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
.
İşletmelerde Acil Durum Yönetimi
.
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Periyodik Kontrol ve Yükümlülükler
.
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşveren ve Sigortalıların Yükümlülükleri ile Hukuki Sonuçları
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
.
6331 Sayılı Yasayla İlgili Yönetmelikler
.
6331 Sayılı Yasayla İlgili Tebliğler
.
İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Yaptırımları ve İdari Para Cezaları
.
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu
.
6645 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
.
6331 Sayılı Kanunda Çalışanlara Yönelik Düzenlemeler
.
İşverenlerin OSGB'lerden Hizmet Alması
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
.
İşletmelerde Ortam Ölçümleri
.
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Gürültü ile Mücadele
.
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tozla Mücadele
.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Diğer Yönetmelikler
.
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
Birinci Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMI 
A. İş Güvenliğinin Tanımı 
B. İş Güvenliğinin Amacı 
C. İş Güvenliğinin Tarafları 
D. Tarafların Görevleri 
E. İş Güvenliğinin Temel İlkesi 
F. İş Güvenliğinin İşverene Sağlayacağı Yararlar 
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YÖNTEM 
A. Mühendislik Revizyon Çalışmaları 
B. İkna ve Teşvik (İnandırma ve Özendirme) 
C. Ergonomiden Yararlanma 
D. Disiplin Önlemleri 
IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 
V. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATTA YER ALAN BAZI HÜKÜMLER 
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 
B. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuatta Yer Alan Bazı Hükümler 
İkinci Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
I. GENEL BİLGİLER 
II. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDA PROAKTİF YAKLAŞIM VE ETKİLERİ 
III. 6331 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULANMASI 
A. 6331 Sayılı Kanunun Kapsamı 
B. 6331 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi 
IV. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA YÜKÜMLÜLÜKLER 
V. İŞVERENLERİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
VI. BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNDUĞU İŞ MERKEZLERİ, İŞHANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SİTELERİNDE YÖNETİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
VII. ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
VIII. GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI BELGESİ 
IX. KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
A. Destek Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi 
B. Başvuruların SGK Müdürlükleri Tarafından Mosip Sistemine Kaydedilmesi 
C. Destek Ödeme Dönemleri 
D. Yansıtma Faturasının Düzenlenmesi 
E. Yansıtma Faturalarının SGK’ya Verilmesi 
F. Müeyyideler 
Üçüncü Bölüm İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 
III. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞYERLERİ 
IV. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ 
A. Rehberlik 
B. Risk Değerlendirmesi 
C. Çalışma Ortamı Gözetimi 
Ç. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 
D. İlgili Birimlerle İşbirliği 
V. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ 
VI. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
VII. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ 
VII. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BELGELERİNİN ASKIYA ALINMA VEYA İPTALİ İLE İLGİLİ İTİRAZLAR 
VIII. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK ATANABİLECEKLER VE SERTİFİKA SINIFLARI 
A. İş Güvenliği Uzmanı Olarak Kimler Atanabilecek 
B. İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Sınıfları 
C. İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi 
IX. İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 
X. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
XI. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
XII. İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ 
XIII. İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
XIV. İŞYERİ HEKİMİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
XV. İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 
XVI. DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİ 
XVII. DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ 
XVIII. DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
XIX. DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 
XX. MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER 
XXI. SAĞLIK GÖZETİMİ VE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENESİ 
XXII. TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ (ONAYLI DEFTER) DÜZENLENMESİ 
Dördüncü Bölüm 6331 SAYILI KANUNDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 
III. TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ 
A. Mesleki Eğitimin Belgelenmesi 
B. İşverenlerin Ne Yapması Gerekiyor? 
C. Geçerli Sayılan Belgeler 
IV. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ATANMASI/SEÇİLMESİ 
V. ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI 
VI. BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI 
VII. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI 
Beşinci Bölüm İŞVERENLERİN OSGB’LERDEN HİZMET ALMASI
I. ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ 
II. İŞVERENLERİN OSGB’LERDEN HİZMET ALMASI 
III. İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
IV. OSGB GÖREVLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME 
V. ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ 
VI. BELGE ALMA VE VİZE İŞLEMLERİ İLE İHTARLAR 
Altıncı Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN OLUŞUMU VE KURUL ÜYELERİNİN SEÇİMİ 
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİ 
IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
V. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Yedinci Bölüm İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
I. GENEL BİLGİLER 
II. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA RİSKLERDEN KORUNMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA 
III. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
A. Risk Değerlendirmesi Ekibi 
B. Özellikli Bazı İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi 
C. İş Merkezleri, İş Hanları ve Sanayi Bölgeleri Gibi Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi 
D. Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi 
IV. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI 
V. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ 
Sekizinci Bölüm İŞLETMELERDE ACİL DURUM YÖNETİMİ
I. GENEL BİLGİLER 
II. ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM 
III. DESTEK ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ 
IV. TAHLİYE 
V. TATBİKAT 
VI. DOKÜMANTASYON 
Dokuzuncu Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE PERİYODİK KONTROL VE YÜKÜMLÜLÜKLER
I. GENEL BİLGİLER 
II. PERİYODİK TEKNİK KONTROLLER 
III. PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİ 
IV. İDARİ KONULAR 
V. TEKNİK ELEMAN KADROSU 
VI. TESİS VE DONANIM 
VII. İŞÇİLERE VERİLECEK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 
Onuncu Bölüm İŞLETMELERDE ORTAM ÖLÇÜMLERİ
I. GENEL BİLGİLER 
II. ORTAM ÖLÇÜMÜ KAVRAMI 
III. ORTAM ÖLÇÜMÜLERİNİN YAPTIRILMASI 
Onbirinci Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE
I. GENEL BİLGİLER 
II. GÜRÜLTÜ KAVRAMI 
III. GÜRÜLTÜNÜN OLUMSUZ ETKİLERİ 
IV. GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 
V. SAĞLIK GÖZETİMİ 
Onikinci Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TOZLA MÜCADELE
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞYERLERİNDE TOZLA MÜCADELE 
III. TOZLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ 
IV. HAVALANDIRMA ÇEŞİTLERİ 
V. İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
VI. RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI 
VII. TOZLA MÜCADELE SONUÇLARI 
VIII. TOZ ÖLÇÜMLERİ 
IX. SAĞLIK GÖZETİMİ 
X. AKCİĞER RADYOGRAFİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
XI. PNÖMOKONYOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
XII. KAYITLARIN SAKLANMASI 
XIII. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLERİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ 
XIV. TOZLA MÜCADELE BİRİMLERİ 
Onüçüncü Bölüm İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVEREN VE SİGORTALILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE HUKUKİ SONUÇLARI
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞ KAZASININ NEDENLERİ VE UNSURLARI 
A. İş Kazasına Neden Olan Faktörler 
1. Tehlikeli Davranışlar 
2. İnsanların Bedensel Zayıflığı 
3. İşçilerin Kişisel Kusurları 
4. İşletmede Çalışma Koşullarının Yetersiz Olması 
5. İşletmede Güvenlik Tedbirlerinin Yetersiz Olması 
6. Kişisel Koruyucu Donanımların Sağlanmaması ve Kullandırılmaması 
B. İş Kazasının Unsurları 
1. Kazaya Uğrayan Kişinin Sigortalı Sayılması 
2. Kazaya Uğrama 
3. Sigortalının Uğradığı Kaza Sonucu Bedenen veya Ruhen Bir Arızaya Uğraması 
4. Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
III. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI 
A. Meslek Hastalığı Kavramı 
B. Meslek Hastalığının Unsurları 
1. Sigortalı Sayılma 
2. Hastalık veya Sakatlığın Yürütülen İşin Sonucu Olarak Ortaya Çıkması 
3. Sigortalının Bedence veya Ruhça Bir Zarara Uğraması 
4. Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alması ve Belirtilen Süre İçinde Meydana Çıkması 
C. Meslek Hastalıkları Listesi 
D. Meslekî Bulaşıcı Hastalıklar 
E. Pnömokonyoz Meslek Hastalığı 
F. İş Kazası ile Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespitinde Kullanılan Cetveller 
G. Hastalığın Hekim Raporu ile Tespit Edilmesi 
IV. MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
A. Meslek Hastalığının İşveren Tarafından Bildirilmesi Yükümlülüğü 
B. İşten Ayrılan Sigortalıların Meslek Hastalığını Bildirmeleri 
C. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Önleme Çalışmaları 
V. İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR 
A. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması 
B. Sigortalının İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla Kazaya Uğraması 
C. Sigortalının İşveren Tarafından Görev ile Başka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması 
D. Emzikli Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması 
E. Sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Esnasında Kazaya Uğraması 
VI. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVEREN VE SİGORTALILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
A. İşverenlerin Yükümlülükleri 
1. İşverenin Olaya Kurumca El Konuluncaya Kadar Sağlık Yardımı Yapma Yükümlülüğü 
2. İş Kazasını Bildirme Yükümlülüğü 
3. İş Kazalarında İdari İşlemler 
B. Sigortalıların Yükümlülükleri 
VII. İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILARIN ANİ VE ACİL DURUMLARDA SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARI HARİCİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILAN TEDAVİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 
A. Resmi Sağlık Müesseselerinde Yapılan Tedavi Masrafları 
B. Özel Sağlık Müesseselerinde Yapılan Tedavi Masrafları 
VIII. İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILARIN İSTİRAHATLİ BULUNDUKLARI SÜREDE HASTALANMALARI HALİNDE TEDAVİLERİ VE DİKKATE ALINMAYACAK SÜRELER 
IX. İŞ KAZASINA NEDEN OLAN SORUMLULAR HAKKINDA TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN İŞLEM YAPILMASI 
X. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINA UĞRAYAN SİGORTALILARIN VEYA İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALILARIN MİRASÇILARININ İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI AÇACAKLARI TAZMİNAT DAVALARI 
XI. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINA UĞRAYAN SİGORTALILARIN VEYA ÖLEN SİGORTALILARIN EŞ VE ÇOCUKLARININ İŞVERENLERE KARŞI AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVALARINDA MAHKEMELER TARAFINDAN ÖDENMESİNE HÜKMEDİLEN TAZMİNATLARINVERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
XII. İŞ KAZALARINA KAMU GÖREVLİLERİNİN SEBEP OLMASI HALİNDE RÜCU VE TAZMİNAT DAVASI 
XIII. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ 
XIV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ 
Ondördüncü Bölüm İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASININ YAPTIRIMLARI VE İDARİ PARA CEZALARI
I. GENEL BİLGİLER 
II. İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI VE İŞYERİNİN KAPATILMASI 
III. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NCA YAPILAN MASRAFLARIN İŞVERENDEN TAHSİLİ 
IV. BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIKLARI İŞLERDE ÇALIŞTIRILANLARIN MASRAFLARININ ÖDENMESİ 
V. HAPİS CEZASI 
VI. TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
VII. İDARİ PARA CEZALARI 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
6331 SAYILI YASAYLA İLGİLİ YÖNETMELİKLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
Tozla Mücadele Yönetmeliği 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 
Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
6331 SAYILI YASAYLA İLGİLİ TEBLİĞLER
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DİĞER YÖNETMELİKLER
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 
Alt İşverenlik Yönetmeliği 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) 
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) 
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) 
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) 
Yazar Hakkında