Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Dr. Nedim Türkmen, Dr. Hatice Ela  - Kitap

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
2063
Barkod:
9786254234675
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.299,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
.
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun
.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar
.
Gümrük Yönetmeliği
.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
.
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
.
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
.
Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
.
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
.
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği
.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği
.
Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
.
Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek Eur.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik
.
Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)
.
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)
.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
.
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
.
474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)
.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
.
İthalat Rejimi Kararı
.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
.
2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
.
3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
.
Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)
.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)
.
Dâhilde İşleme Rejimi Kararı (2005–8391 Sayılı)
.
Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006–12)
.
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
.
Hariçte İşleme Rejimi Kararı
.
Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği
.
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007–5)
.
Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme–Geçici İhracat) (Seri No: 1)
.
İhracat Rejimi Kararı (95–7623)
.
İhracat Yönetmeliği
.
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar
.
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017–4)–3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
.
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
.
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
.
1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008–32–34)
.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018–32–48)
.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
.
24.12.2007 Tarih ve 2007–13033 Sayılı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"
.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Yorumlar