4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na Göre Gümrük İşlemleri
 Mevzuat – Teori, Uygulama – Vergilendirme Dr. Abdulkadir Tekin, Dr. Ümit Engin Tekin  - Kitap
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na Göre

Gümrük İşlemleri

Mevzuat – Teori, Uygulama – Vergilendirme

4. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750288401
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
235,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2021
175,00
95,00 (%46)
Kitabın Açıklaması
Genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okutulan Gümrük İşlemleri I-II, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uygulamaları, Gümrük Rejimleri gibi derslerin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda konunun birçok sektörle ilgili olmasından dolayı; Denizyolu İşletmeciliği, Hava Lojistiği, Yer hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği vb. alanlarda da ders olarak verilmektedir.
Kitap hazırlanırken 4458 sayılı Gümrük Kanunu, yönetmelik, tebliğ ve diğer yasalar ile yerli/yabancı kaynaklar ve ders notlarından yararlanılmıştır. Bu alan-da eğitim alan öğrencilerin ve gümrük sektöründe yükselmek isteyen çalışanların faydalanması amacıyla, konular sade ve anlaşılır bir dille gümrük sektöründeki uygulamalar ve teoriler ışığında örneklendirilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Kitabın ikinci baskısında yenilenmiş olan basitleştirilmiş usul kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kavramına ve türlerine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra gümrükte kullanılan vergi türleri ve menşe tespit yöntemleri ayrıntılı bir şekilde yeni baskıda yerini almıştır.
Kitabın sonunda her biri 15 sorudan oluşan, 7 teste yer verilerek, işlenen konuların daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gümrük ile İlgili Temel Bilgiler
.
Gümrük Yükümlülüğü
.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
.
Menşe Kuralları ve Tespit Yöntemleri
.
Gümrüklerde Kullanılan Belgeler
.
Gümrük İşlemleri Mekanizması
.
Gümrük Rejimleri
.
Gümrük Vergileri
.
Gümrük Kıymeti ve Vergilendirme
.
Cezalar–İtirazlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi 
19
Kısaltmalar 
21
I. Bölüm
GÜMRÜK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
1.1 Temel Kavramlar 
23
1.1.1 Gümrük 
23
1.1.2 Gümrük İdareleri 
24
1.1.3 Türkiye Gümrük Bölgesi 
25
1.1.4 Gümrük Statüsü 
25
1.1.5 Gümrük Mevzuatı 
26
1.1.6 Gümrük Yükümlülüğü 
26
1.1.7 Diğer Kavramlar 
28
1.2 Gümrüklerde Temsil Hakkı 
30
1.2.1 Doğrudan Temsil 
31
1.2.2 Dolaylı Temsil 
31
1.2.3 Gümrük Müşavirleri 
32
1.2.3.1 Gümrük müşaviri olma şartları 
33
1.2.3.2 Gümrük Müşavirinin Yükümlülükleri 
33
1.2.4 Gümrük Müşavir Yardımcıları 
34
1.2.4.1 Gümrük Müşavir Yardımcısı Olma Şartları 
35
1.2.5 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri 
35
1.2.5.1 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Olabilme Şartları 
36
1.3 Basitleştirilmiş Usul 
36
1.4 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
38
1.4.1 İhracatta Yerinde Gümrükleme 
43
1.4.2 İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni 
46
1.4.3 İzinli Gönderici 
48
1.4.4 İzinli Alıcı 
50
1.4.5 Kısmi Teminat 
54
1.4.6 Götürü Teminat 
54
1.4.7 Eksik Beyan 
55
1.4.8 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
55
2. Bölüm
GTİP VE MENŞE
2.1 Gümrük Tarifesi 
57
2.2 Türk Gümrük Tarife Cetveli 
57
2.3 Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
59
2.3.1 Bölüm 
59
2.3.2 Fasıl 
61
2.3.3 Pozisyon 
61
2.3.4 Alt Pozisyon 
62
2.3.5 AB Kodu–Milli Kod–İstatistik Kodu 
63
2.4 Bağlayıcı Tarife Bilgisi 
64
2.5 Menşe 
65
2.5.1 Eşyanın Menşe 
65
2.5.2 Tercihli Menşe 
66
2.5.3 Menşenin Belirlenmesi 
67
2.5.4 Menşe Tespit Yöntemleri 
67
2.5.4.1 GTİP Kuralı 
68
2.5.4.2 Katma Değer Kuralı 
68
2.5.4.3 İki Aşamalı Dönüşüm Kuralı 
70
2.5.4.4 Teknik Analiz Kuralı 
71
2.5.5 Menşe Değiştirmeyen Haller 
71
2.5.6 Menşe Şahadetnamesi 
72
2.5.6.1 Menşe Şahadetnamesinde Bulunacak Bilgiler 
73
2.5.7 Bağlayıcı Menşe Bilgisi 
73
3. Bölüm
GÜMRÜKLERDE KULLANILAN BELGELER
3.1 Gümrük Belgeleri 
75
3.1.1 Gümrük Beyannamesi 
75
3.1.2 Kıymet Bildirim Formu 
80
3.1.3 ATA Karnesi (ATA Carnet) 
81
3.1.4 INF Form Belgeleri 
83
3.2 Ticari Belgeler 
86
3.2.1 Ticari Fatura (Commercial Invoice) 
86
3.2.2 Proforma Fatura (Proforma Invoice–p/i) 
90
3.2.3 Navlun Faturası (Freight Invoice) 
91
3.2.4 Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 
93
3.2.5 Çeki Listesi (Weight Note) 
93
3.2.6 Koli Listesi 
94
3.3 Serbest Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri 
95
3.3.1 ATR Dolaşım Belgesi (ATR Movement Certificate) 
95
3.3.2 EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate) 
97
3.3.3 EUR–MED Dolaşım Sertifikası (EUR–MED Movement Certificate) 
99
3.3.4 Tedarikçi Beyanı 
101
3.3.5 FORM A Menşe Belgesi 
102
3.3.6 Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) 
104
3.4 Sigorta Belgeleri (Insurance Documents) 
107
3.4.1 Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) 
107
3.5 Taşımacılık Belgeleri 
108
3.5.1 Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents) 
108
3.5.1.1 Deniz Konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading) 
110
3.5.1.2 Havayolu Konşimentosu (Airwaybill) 
110
3.5.1.3 Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note) 
112
3.5.1.4 Karayolu Taşıma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note) 
112
3.5.1.5 Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt) 
113
3.5.2 TIR Karnesi 
113
4. Bölüm
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
4.1 Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Giriş 
118
4.2 Özet Beyan 
118
4.2.1 Sunum 
118
4.2.2 Süre Sınırları 
119
4.2.3 Muafiyet 
119
4.3 Geçici Depolama 
120
4.3.1 Süre Sınırı 
121
4.3.2 Geçici Depolama Yerleri 
121
4.3.3 Geçici Depolama Yerlerine Alınmayacak Eşya 
121
4.4 Gümrük Beyanı 
122
4.4.1 Beyan Türleri 
122
4.4.1.1 Yazılı/Bilgisayar Veri Tekniği ile Beyan 
122
4.4.1.2 Sözlü Beyan 
123
4.4.1.3 Başka Tasarruf Yolu ile Beyan 
124
4.5 Tescil 
125
4.5.1 Beyanın Kontrolü 
125
4.5.2 Belge Kontrolü 
125
4.5.3 Muayene 
126
4.6 Verginin Ödenmesi / Beyanın Kapatılması 
127
5. Bölüm
GÜMRÜK REJİMLERİNİN
İŞLEYİŞ MEKANİZMALARI
5.1 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 
130
5.1.1 Türkiye Gümrük Bölgesi 
130
5.1.2 Ticaret Politikası Önlemleri 
131
5.1.3 Diğer İşlemler 
131
5.1.4 Verginin Ödenmesi 
131
5.1.5 Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminin İptali 
132
5.1.6 Rejim Kodu 
132
5.2 İhracat Rejimi 
133
5.2.1 Rejimin İşleyişi 
134
5.2.2 Beyan 
134
5.2.3 Geçici Depolama 
134
5.2.4 İhracın Kapatılması 
135
5.2.5 Geri Gelen Eşya 
135
5.2.6 Rejim Kodu 
136
5.3 Transit Rejimi 
140
5.3.1 Tarihçe 
140
5.3.2 Tanım 
140
5.3.3 Rejimin İşleyişi 
141
5.3.4 Transit Sistemler 
142
5.3.4.1 Ortak Transit Sistemi 
142
5.3.4.2 Tır Sistemi 
144
5.4 Gümrük Antrepo Rejimi 
147
5.4.1 Tanım 
147
5.4.2 Gümrük Antrepo Türleri 
149
5.4.2.1 Genel Antrepolar 
149
5.4.2.2 Özel Antrepolar 
149
5.4.3 Süre 
152
5.4.4 Rejim Kodu 
153
5.4.5 Tükiye’de Gümrük Antrepo Rejimi 
154
5.5 Dahilde İşleme Rejimi 
155
5.5.1 Tanım 
155
5.5.2 Kapsam 
156
5.5.3 Süre 
158
5.5.4 Dahilde İşleme Rejimi Türleri 
158
5.5.4.1 Şartlı Muafiyet Sistemi (Önce İthalat) 
159
5.5.4.1.1 Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat) 
160
5.5.4.1.2 Yurt İçi Alımlar 
161
5.5.4.1.3 Rejim Kodu 
161
5.5.4.2 Geri Ödeme Sistem 
162
5.5.4.2.1 Rejim Kodu 
164
5.5.4.3 Sistemler Arasındaki Farklar 
165
5.5.5 Dahilde İşleme Rejimi Aşamaları 
166
5.5.5.1 Başvuru 
166
5.5.5.2 İthalat 
168
5.5.5.3 Teminat 
168
5.5.5.4 İşleme 
169
5.5.5.5 İhracat 
170
5.5.5.6 DİR Kapatılması 
171
5.5.5.7 Teminatın/Verginin Geri Verilmesi 
172
5.5.6 Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi 
172
5.6 Hariçte İşleme Rejimi 
173
5.6.1 Tanım 
173
5.6.2 Rejimin İşleyişi 
174
5.6.3 Süre 
177
5.6.4 Tamir Amacıyla Geçici İhracat 
178
5.6.4.1 Garantili Ürünler 
178
5.6.4.2 Garantisiz Ürünler 
178
5.6.5 Standart Değişim Sistemi 
178
5.6.6 Üçgen Trafik 
179
5.6.7 Rejim Kodu 
180
5.6.8 Türkiye’de Hariçte İşleme Rejimi 
182
5.7 Geçici İthalat Rejimi 
183
5.7.1 Tanım 
183
5.7.2 Muafiyet Türleri 
184
5.7.2.1 Kısmi Muafiyet 
184
5.7.2.2 Tam Muafiyet 
185
5.7.3 Teminat 
185
5.7.4 Süre 
186
5.7.5 Beyan Türleri 
186
5.7.5.1 ATA karnesi 
186
5.7.5.2 Yazılı Beyan 
187
5.7.5.3 Sözlü Beyan 
187
5.7.6 Ceza 
188
5.7.7 Rejim Kodu 
189
5.7.8 Türkiye’de Geçici İthalat Rejimi 
190
5.8 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
191
5.8.1 Tanım 
191
5.8.2 Süre 
193
5.8.3 Rejimin işleyişi 
194
5.8.3.1 Rejime Giriş 
194
5.8.3.2 Teminat 
194
5.8.3.3 Rejimin sonlandırılması 
194
5.8.3.4 Teminat iadesi 
194
5.8.4 Cezalar 
195
5.8.5 Rejim Kodları 
195
5.8.6 Türkiye’de G.K.A.İ.R. 
195
6. Bölüm
GÜMRÜK KIYMETİ VE VERGİLENDİRME
6.1 Gümrük Kıymeti 
197
6.2 Gümrük Kıymetinin Tespiti 
199
6.2.1 Satış Bedeli Yöntemi 
199
6.2.2 Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
201
6.2.3 Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
201
6.2.4 İndirgeme Yöntemi 
201
6.2.5 Hesaplanmış Kıymet Yöntemi 
202
6.2.6 Son Yöntem 
202
6.3 Vergilendirme 
205
6.3.1 Gümrük Vergisi 
205
6.3.1.2 Gümrük Vergisi Türleri 
206
6.3.1.2.1 Advolarem Vergi 
207
6.3.1.2.2 Spesifik Vergi 
207
6.3.1.2.3 Karma Vergi 
207
6.3.3 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 
207
6.3.4 Özel Tüketim Vergisi 
210
6.3.5 Katma Değer Vergisi (KDV) 
214
6.3.5.1 KDV İstisnası 
215
6.3.5.2 Muaf veya Müstesna Olan Eşya 
215
6.3.5.3 Sosyal ve Askeri Kapsamda KDV’den İstisna Eşya 
216
6.3.6 Anti–Damping Vergisi 
218
6.3.7 Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler 
221
6.4.8 Gözetim ve Korunma Önlemleri 
226
6.3.9 Tarife Kontenjanları 
228
6.3.10 İlave Gümrük Vergileri 
230
6.3.11 Telafi Edici Vergiler 
231
6.3.12 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) 
234
6.3.13 Diğer Vergi ve Fonlar 
237
6.3.14 İthalat Vergisi Hesaplanması 
239
7. Bölüm
CEZALAR
7.1 Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 
245
7.2 Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar 
248
7.3 İtirazlar 
251
BÖLÜM SORULARI
I. BÖLÜM SORULAR 
255
II. BÖLÜM SORULAR 
258
III. BÖLÜM SORULARI 
261
IV. BÖLÜM SORULARI 
264
V. BÖLÜM SORULARI 
267
VI. BÖLÜM SORULARI 
270
VII. BÖLÜM SORULARI 
273
EKLER
EK–1: Türk Gümrük Tarife Cetveli 
279
EK–2: Telafi Edici Vergi Tahsilat Cetveli 
285
EK–3: KKDF Muaf Olan Eşyalar Listesi 
291
Kaynakça 
295
Kavram Dizini 
301