Gerekçeli – Notlu – İçtihatlı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat (Ulusal – Uluslararası) Dr. Öğr. Üyesi Tamer Pekdinçer, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Eda Giray, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Baş, Dr. Öğr. Üyesi Gül Büyükkılıç  - Kitap
Gerekçeli – Notlu – İçtihatlı

Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat

(Ulusal – Uluslararası)

1. Baskı, 
Eylül 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1086
Barkod:
9786257528054
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
650,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eserin ilk basısı Kanun'un yürürlüğünü takiben Eylül 2017'de yayımlanmış. Mevzuat kitabının ikinci basısı Eylül 2019 tarihli olup, ilk basıda olduğu gibi, SMK, madde gerekçeleriyle birlikte sunulmuş, ilave olarak sadece marka ve ortak hükümler açısından değil, diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin hükümleri de kapsayacak şekilde Kanun'un tüm maddeleri açısından ilgili içtihatlara yer verilmiş ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere atıflarda bulunulmuş. Bunların yanı sıra, eserde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin diğer Türk hukuku düzenlemelerinin güncel metinleri ve bu alanda birçoğuna Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası düzenlemeler ve aynı zamanda SMK'nın markaya ilişkin hükümleri açısından mehaz nitelikteki güncel Avrupa Birliği düzenlemeleri olan Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 2015/2436 sayılı ile Avrupa Birliği Markası Hakkında 2017/1001 sayılı Tüzük'ün Türkçe çevirisi de yer almaktadır.
İkinci basıdan bu yana geçen süre içerisinde sınai mülkiyet hukuku alanında gerek kanuni gerekse içtihadi düzeyde yaşanan yenilik ve değişiklikler, bu eserin de önemli ölçüde değişikliğe uğramasını ve güncelleştirilmesini gerekli Bu çerçevede, geçen süre içerisinde SMK hükümlerini konu alan Yargıtay ve BAM kararları büyük bir titizlikle incelenerek önem taşıyan içtihatlar tespit edilmiş ve okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla günümüzden geçmişe doğru tarih sırasıyla ilgili maddeler altına işlenmiş. Önceki basılardan farklı olarak sadece SMK değil, sınai mülkiyet hukuku alanındaki diğer kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine de yer verilerek çalışmanın kapsamı genişletilmiş ve zenginleştirilmiş. Eserden daha iyi yararlanılabilmesi icin ayrıntılı şekilde düzenlenen "Kavramlar Dizini"ne yer verilmiş.
(Önsözden)
Yorumlar