Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi Doç. Dr. Erinç Dobrucalı  - Kitap
Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş

Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi

4. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
403
Barkod:
9789750288470
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap, daha önce Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, Pirireis Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde Gemi İnşa dersleri veren yazarın, ders notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Bu kitapta; Gemi İnşa eğitimi veren tüm kurumlarda gemi inşasının temel yapı taşlarını oluşturan mühendislik alanlarındaki konular detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatılmış, gemi inşası teorik ve pratik yönleri ile incelenerek okuyucunun konuyu anlamasını kolaylaştıran gerçek hayatta karşılaşılan birçok örnek ve problem okuyucu ile paylaşılmıştır.
Kitapta her bir bölüm alt başlıklarıyla beraber detaylı olarak anlatılmış ve bölüm sonlarında tüm konulara ilişkin çok sayıda çözümlü örnek ayrıntılı olarak sunulmuştur. Kitapta anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 183 şekil ve 42 kaynak verilmiş, ayrıca 62'si çözümlü 106 tane uygulamaya yönelik probleme de yer verilmiş, her konuya ilişkin verilen formüllerin uygulamasının olmasına da dikkat edilmiştir.
Eser üniversitelerdeki ilgili derslere yönelik olarak hazırlanmış olmasının yanı sıra gemi inşa sektöründe çalışan tüm mühendislere de hitap etmekte olup, ‘Havuzlama' ile ‘Denize İndirme' bölümleriyle literatürdeki büyük bir boşluğu doldurarak, Gemi İnşa Mühendisleri için bir başucu kitabı olacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gemilerin Sınıflandırılması
.
Gemi Ana Boyutları ve Tanımlar
.
Gemi Form Katsayıları
.
Sayısal Entegrasyon Yöntemleri ve Gemi İnşa Alanındaki Uygulamaları
.
Hidrostatik Eğriler
.
Enine Stabilite
.
Boyuna Stabilite
.
Havuzlama
.
Denize İndirme
.
Fribord Hesabı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Sembol ve Kısaltmalar Listesi 
15
Bölüm 1
GEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.1. GEMİLERİN SEVK ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
18
1.1.1. Kendi Kendilerini Sevk Edemeyen Gemiler 
18
1.1.2. Kendi Kendilerini Sevk Edebilen Gemiler 
20
1.1.2.1. Doğanın Sağladığı Enerjiyi Kullanan Gemiler 
20
1.1.2.2. Makineli Gemiler 
20
1.2. GEMİLERİN İNŞALARINDA KULLANILAN MALZEMEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
22
1.2.1. Ahşap Gemiler 
22
1.2.2. Çelik Gemiler 
23
1.2.3. Beton Gemiler 
24
1.2.4. Maden Alaşımlı Gemiler 
25
1.2.5. Cam Takviyeli Plastik Malzemeden (Fiberglas) İnşa Edilen Gemiler 
26
1.2.6. Kompozit Malzemeden İnşa Edilen Gemiler 
27
1.2.7. Şişirilebilir (Inflatable) Gemiler 
27
1.3. GEMİLERİN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
28
1.3.1. Savaş Gemileri 
28
1.3.2. Ticaret Gemileri 
29
1.3.3. Araştırma ve Endüstriyel Gemiler 
33
1.3.4. Servis Gemileri 
33
1.4. GEMİLERİN ÇALIŞTIKLARI DENİZE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
34
1.5. GEMİLERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
35
1.5.1. Hidrostatik Kuvvetler Yardımıyla Yüzen Gemiler 
35
1.5.2. Hidrodinamik Kuvvetler Yardımıyla Yüzen Gemiler 
37
1.5.2.1. Ayaklı Tekneler 
38
1.5.2.2. Kayıcı Tekneler 
38
1.5.3. Aerostatik Kuvvetler Yardımı ile Yüzen Gemiler 
39
1.5.3.1. Hava Yastıklı Tekneler 
39
1.5.3.2. Hava Boşluklu Tekneler 
39
1.5.3.3. Hava Yastıklı Katamaran Tekneler (SES) 
40
1.5.3.4. Su Yüzeyinde Kanat Etkili Gemiler (WIG) 
40
Bölüm 2
GEMİ ANA BOYUTLARI VE TANIMLAR
2.1. PROFİL GÖRÜNÜMÜ 
43
2.2. EN KESİTLERİ GÖRÜNÜMÜ 
47
2.3. SU HATLARI GÖRÜNÜMÜ 
50
2.4. TEKNE FORMU VE ENDAZE PLANI 
50
2.4.1. En Kesitler (Postalar) 
53
2.4.2. Su Hatları 
55
2.4.3. Batok Eğrileri 
56
2.4.4. Diyagonaller 
57
2.5. AĞIRLIK VE HACİM BÜYÜKLÜKLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR 
59
Bölüm 3
GEMİ FORM KATSAYILARI
3.1. BLOK KATSAYISI (CB) 
70
3.2. ORTA KESİT NARİNLİK KATSAYISI (Cm) 
72
3.3. SU HATTI NARİNLİK KATSAYISI (Cw, CA) 
75
3.4. PRİZMATİK KATSAYI (Cp) 
76
3.5. DÜŞEY PRİZMATİK KATSAYI (CVP) 
78
3.6. GEMİ FORM KATSAYILARINA İLİŞKİN PROBLEMLER 
80
Bölüm 4
SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ VE
GEMİ İNŞA ALANINDAKİ UYGULAMALARI
4.1. TRAPEZ KURALI 
87
4.2. I. SIMPSON KURALI (1/3 SİMPSON KURALI) 
89
4.3. II. SIMPSON KURALI (3/8 SİMPSON KURALI) 
93
4.4. III. SIMPSON KURALI (5, 8, –1 KURALI) 
94
4.5. SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 
95
4.6. SAYISAL YÖNTEMLERİN GEMİ İNŞA ALANINDA UYGULAMALARI 
99
4.6.1. Alan Hesabı 
99
4.6.2. Alan Merkezinin Bulunması 
100
4.6.3. Hacim ve Deplasman Hesabı 
101
4.6.4. Hacim Merkezlerinin Bulunması 
103
4.6.5. Atalet Momentinin Bulunması 
105
4.6.5.1. Paralel Eksenler Teoremi 
108
4.7. SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ VE GEMİ İNŞA ALANINDAKİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN PROBLEMLER 
114
Bölüm 5
HİDROSTATİK EĞRİLER
5.1. KESİT ALANLARI EĞRİSİ (BONJEAN ALAN EĞRİLERİ) 
119
5.2. KESİT MOMENT EĞRİSİ (BONJEAN MOMENT EĞRİLERİ) 
120
5.3. HACİM VE DEPLASMAN EĞRİLERİ ( ) 
121
5.4. SEPHİYE MERKEZİNİN (GEMİ SUALTI HACİM MERKEZİ) KONUMU EĞRİLERİ 
122
5.4.1. Sephiye Merkezinin Boyuna Konumu (LCB) 
122
5.4.2. Sephiye Merkezinin Düşey Konumu (KB) 
123
5.5. SU HATTI ALANLARI (AW) EĞRİSİ 
124
5.6. YÜZME MERKEZİNİN (SU HATTI ALAN MERKEZİ) BOYUNA KONUMU (LCF) EĞRİSİ 
125
5.7. BİR SANTİM BATMA TONAJI EĞRİSİ (T1) 
126
5.8. ENİNE METASANTR YARIÇAPI EĞRİSİ (BM) 
127
5.9. BOYUNA METASANTR YARIÇAPI EĞRİSİ (BML) 
128
5.10. BİR SANTİM TRİM MOMENTİ EĞRİSİ (MCT1) 
129
5.11. ISLAK YÜZEY ALANI EĞRİSİ 
130
5.12. HİDROSTATİK EĞRİLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER 
133
Bölüm 6
ENİNE STABİLİTE
6.1. BAŞLANGIÇ STABİLİTESİ 
157
6.2. KÜÇÜK MEYİL AÇILARINDA STABİLİTE 
159
6.2.1. Pozitif Stabilite 
160
6.2.2. Nötr Stabilite 
161
6.2.3. Negatif Stabilite 
161
6.3. GEMİLERDE DENGE ŞARTI 
162
6.4. BÜYÜK MEYİL AÇILARINDA STABİLİTE 
164
6.4.1. Statik Stabilite Eğrisi 
169
6.4.2. Trimin Stabiliteye Etkisi 
170
6.5. GEMİLERDEKİ ENİNE AĞIRLIK HAREKETLERİNİN STABİLİTEYE ETKİSİ 
171
6.5.1. Gemi İçerisinde Mevcut Ağırlıkların Yatay/Düşey Yönde Hareketi 
171
6.5.1.1. Yatay Yönde Ağırlık Hareketinin Stabiliteye Etkisi 
171
6.5.1.2. Düşey Yönde Ağırlık Hareketinin Stabiliteye Etkisi 
172
6.5.2. Gemiye Dışarıdan Ağırlık Eklenmesi/Çıkarılması 
176
6.6. MEYİL DENEYİ 
179
6.7. SIVILARIN SERBEST YÜZEY ETKİSİ 
183
6.8. ASILI YÜKLER 
190
6.9. HAVUZLAMADA STABİLİTE 
193
6.10. ENİNE STABİLİTEYE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 
196
Bölüm 7
BOYUNA STABİLİTE
7.1. BOYUNA METESANTR YARIÇAPI (BML) 
223
7.2. BOYUNA METESANTR YÜKSEKLİĞİ (BOYUNA GM) (GML) 
224
7.3. BİR SANTİM TRİM MOMENTİ (MCT1) 
225
7.4. AĞIRLIK EKLEME/ÇIKARMA VE TRİM DEĞİŞİMİ 
225
7.4.1. Paralel Batma/Çıkma ( ) 
226
7.4.2. Toplam Trim Değişimi 
227
7.4.3. Trim Diyagramı ve Baş/Kıç Su Çekimi Değişimi 
228
7.4.4. Geminin Son Su Çekimlerinin Bulunması 
229
7.5. DEĞİŞİK YOĞUNLUKTAKİ SULARA GEÇİŞTE SU ÇEKİMİ VE TRİM DEĞİŞİMİ 
229
7.6. BOYUNA STABİLİTEYE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 
232
Bölüm 8
HAVUZLAMA
8.1. HAVUZ VE HAVUZLAMANIN TANIMI 
249
8.1.1. Yüzer Havuz 
250
8.1.2. Kuru, Taş Havuz 
251
8.2. HAVUZUN DALIŞA HAZIRLANMASI 
252
8.3. HAVUZUN DALIŞ PRENSİBİ 
254
8.3.1. Meyil 
254
8.3.1.1. Meyilin Düzeltilmesi 
255
8.3.2. Trim 
255
8.3.2.1. Trimin Düzeltilmesi 
256
8.4. HAVUZLAMA ŞARTLARI 
256
8.5. HAVUZUN DALMA DERİNLİĞİNİN HESAPLANMASI 
260
8.6. HAVUZLANACAK GEMİNİN İSKEMLE ALANININ HESAPLANMASI 
261
8.7. HAVUZLAMA YÖNTEMLERİ 
262
8.8. HALAT MANEVRALARI 
264
8.9. YARALI/MEYİLLİ DURUMDAKİ GEMİNİN HAVUZLANMASI 
265
8.10. HAVUZLAMA TOPLANTILARI 
267
8.10.1. Havuza Alma Toplantısı 
267
8.10.2. Havuzdan İndirme Toplantısı 
268
8.11. HAVUZLAMA MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ 
269
8.12. HAVUZA GİRİŞ VE HAVUZDAN ÇIKIŞ ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
272
8.12.1. Havuza Giriş Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 
272
8.12.2. Havuzdan Çıkış Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 
273
8.13. HAVUZLAMA ESNASINDA GEMİLERDE VE HAVUZDA ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ 
274
8.13.1. Havuzda Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri 
275
8.13.2. Havuza Giren Gemilerde Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri 
276
8.14. HAVUZLAMADA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 
277
8.15. HAVUZLAMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER 
280
Bölüm 9
DENİZE İNDİRME
9.1. GEMİNİN İLK HAREKETE BAŞLAMASINDAN KIÇ AYNASININ DENİZE GİRMESİNE KADARKİ BÖLÜM 
290
9.2. GEMİNİN KIÇ AYNASININ DENİZE GİRMESİNDEN SEPHİYE KUVVETİNİN OLUŞARAK DÖNMEYE (Pivoting) BAŞMASINA KADARKİ BÖLÜM 
293
9.3. GEMİNİN DÖNMESİNDEN YÜZMEYE BAŞLAMASINA KADARKİ BÖLÜM 
296
9.4. GEMİNİN EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE YÜZMESİ 
298
9.5. GEMİNİN KAYMA HIZI (Sliding Speed)’NIN HESAPLANMASI 
300
9.6. DENİZE İNİŞ DONANIMLARI VE HAZIRLIKLARI 
302
9.6.1. Denize İnişe Kadarki Yapılacak Hazırlıklar 
302
9.6.2. Denize İniş Günü Yapılacak Hazırlıklar 
310
9.6.3. Geminin Denize İnişi Sonrası Faaliyetler 
314
Bölüm 10
FRİBORD HESABI
10.1. YETERLİ FRİBORD İHTİYACI 
317
10.2. FRİBORD MARKASI 
318
10.3. FRİBORD HESABI ve 1966 YÜKLEME SINIRI KONVANSİYONU 
320
10.4. FRİBORD HESABI AŞAMALARI 
320
10.4.1 Standart Fribord Değerinin Bulunması (fS) 
321
10.4.2 Boy Düzeltmesi (f1) 
321
10.4.3 Blok Katsayısı (CB) Düzeltmesi (f2) 
321
10.4.4 Derinlik Düzeltmesi (f3) 
322
10.4.5 Üstyapı Düzeltmesi (f4) 
322
10.4.6 Kemere Sehimi Düzeltmesi (f5) 
326
10.4.7 Şiyer Düzeltmesi (f6) 
327
10.5. ÖRNEK PROBLEMLER 
328
EKLER 
339
Kaynaklar 
393
Kavramlar Dizini 
397
Özgeçmiş 
399
Yazarın Yayınları ve Projeleri 
401