Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Kemal Çağlar, Mehmet Yüce  - Kitap

Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

9. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
406
Barkod:
9786052647745
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
490,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
8. baskı
Mayıs 2023
500,00
500,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Bu eserin hazırlanmasının temel amacı, gayrimenkul alım-satımı sırasında vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi ve aynı zamanda işlemlerin kolaylaştırılmasının sağlanması ile geleceğe yönelik bir planlama oluşturulmasıdır. Çalışmamızda gayrimenkul alım-satımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili özellik arz eden konulara değinilmiştir. Ayrıca, gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar, değer artış kazancının beyanı, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve gayrimenkul alım satımında özellik arz eden diğer durumlara da yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı
.
Devamlı Olarak Gayrimenkul Alım Satımı
.
Safi Değer Artışının Tespiti
.
Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin Tespiti
.
Değer Artış Kazancının Beyanı
.
Gayrimenkul Alım–Satımında KDV
.
Gayrimenkul Alım–Satımında Tapu Harcı Yükümlülüğü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ VE TARİHİ GELİŞİMİ
A. GİRİŞ 
23
B. TARİHİ GELİŞİM 
24
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
A. GELİR 
27
B. GELİRİN ÖZELLİKLERİ 
28
1. Gelirin Şahsiliği 
28
2. Yıllık Gelir Esası 
28
3. Gelirin Elde Edilmiş Olması 
29
4. Gelirin Elde Edilme Aşamaları 
29
5. Gelirin Gerçek Oluşu 
31
6. Gelir Unsurlarının Safi Miktarlar Oluşu 
31
7. Gelirin Genel Oluşu 
31
8. Gelire Giren Kazanç ve İratlar 
32
C. GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ELDE ETME 
32
D. KAZANÇ TÜRLERİ 
33
1. Ticari Kazanç 
33
a) Gayrimenkul Satışında Ticari Kazanç 
34
2. Zirai Kazanç 
43
3. Ücret 
43
4. Serbest Meslek Kazancı 
43
5. Gayrimenkul Sermaye İradı 
43
6. Menkul Sermaye İradı 
44
7. Diğer kazanç ve İratlar 
44
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAYRİMENKUL ALIM–SATIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
A. GAYRİMENKUL ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
47
1. Gayrimenkulün Eski Vergi Borcu 
47
2. Gayrimenkulün Tapudaki Değeri 
48
3. Emlak Vergisi Bildirimi 
49
4. Eş ve Çocuğa Alınan Gayrimenkul 
50
5. Gayrimenkulü Nasıl Aldınız? 
50
6. Satış Bedeli mi Yoksa Emlak Vergisi Değeri mi Esas Alınacak? 
51
7. Vergi Nasıl Hesaplanacak? 
51
8. Emlak Vergisi Değeri Tespit Yöntemi, Çok Eskilerden Kalmış İlkel Bir
Yöntemdir 
52
9. Gayrimenkulün Gerçek Satış Değerinin Düşük Olması 
52
B. GAYRİMENKUL SATIŞINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
53
1. Gayrimenkulün Tapudaki Satış Değeri 
53
2. Satış Kazancının Vergilendirilmesi 
56
a) Miras ya da Bağış 
56
b) Beş Yıl İçinde Satılması 
56
3. Ticari İşletmelerin Gayrimenkulü 
57
4. Satışın Belediyeye Bildirilmesi 
58
5. Gayrimenkul Satışları Hakkında Soru ve Cevaplar 
59
C. GAYRİMENKULÜN TAPU DEĞERİNİN SONRADAN YÜKSELTİLMESİ 
62
D. KONUT KREDİSİ KULLANILMASI HALİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
64
1. Konutun Yeni Bir Yapı (Sıfır) Olması Durumunda Dikkat Edilmesi
Gerekenler 
65
2. Konutun Eski Bir Yapı (İkinci El) Olması Durumunda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar 
66
3. Vergi Dairesi Müdürü ve Gelir Uzmanları Tarafından Yapılan İş ve
İşlemler 
66
E. ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ 
67
F. TAPU İŞLEMLERİNDE DÜZELTME (TASHİH) 
68
1. Tapu Sicil Müdürlüğü’nce Re’sen Düzeltme Yapılması 
68
2. İlgililerin Yazılı Muvafakatıyla Düzeltme 
69
G. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ELDE ETMELERİ 
70
1. Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Kanuni Sınırlamalar 
70
2. Ülkemizde Taşınmaz Edinmek İsteyen Yabancıların Dikkat Edeceği
Diğer Hususlar 
72
3. Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimleri 
73
4. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimleri 
73
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ VE HESAPLANMASI
A. ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ OLARAK GAYRİMENKUL SATIŞLARININ BEYAN EDİLMESİ 
75
B. GAYRİMENKUL ALAN ve SATANIN BELEDİYEYE YAPACAĞI BİLDİRİM 
78
C. GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI 
79
1. Değer Artış Kazancı 
79
2. 55.000 TL İstisna Nasıl Uygulanıyor 
79
3. Kazanç Nasıl Hesaplanıyor 
79
D. KURUMLARIN GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI 
80
E. DEĞER ARTIŞ KAZANCININ HESAPLANMASI 
82
1. Değer Artış Vergisine Tabi Tutulan Kazançlar 
82
2. Değer Artış Vergisi Nasıl Hesaplanır? 
82
3. Değer Artış Vergisi Hesabı 
82
4. Değer Artış Vergisi Hesaplama Örneği 
83
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Durumunda Gecikme Faizi 
86
F. GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCININ BEYANI ve VERGİNİN ÖDENMESİ 
87
1. Safi Değer Artışının Tespiti 
87
3. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan
Tarife 
88
4. Değer Artış Kazancının Beyanı 
89
5. Açıklama (Madde 80, 81, 82) 
89
a) Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış
Kazancı 
89
6. Açıklama (Madde 80) 
90
a) Vergilendirilecek Değer Artış Kazançları 
90
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
91
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
93
b) Safi Değer Artışının Tespiti 
95
7. Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin Tesbit Edilmesi 
95
8. Örneklerle Değer Artış Kazancının Beyanı 
96
9. Gayrimenkul Alış ve Satışlarında KDV’nin Durumu 
98
10. Gayrimenkul Alış–Satışlarında Tapu Harcı Yükümlülüğü 
98
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
99
11. Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi Durumunda Elde Edilen
Gayrimenkullerin Satışının Vergilendirilmesi 
101
12. Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasının Değer Artış Kazancı Olarak
Vergilendirilmesinin İrdelenmesi 
103
13. Gayrimenkullerde Devamlılık Unsurunun Önemi ve Satışın Hangi
Amaçla Yapıldığının Tespiti 
104
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
105
14. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi 
107
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
108
15. Gayrimenkul Satışlarının Ticari Kazanç Hükümlerine Göre
Vergilendirilmesinin Ana Mantığı Nasıl Çalışmaktadır 
110
16. Değer Artış Kazançları Hükümlerine Göre Vergilendirilecek
Gayrimenkul Satışları Nelerdir 
110
17. Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasının Değer Artışı Kazancı Olarak
Vergilendirilmesi 
111
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
112
18. Bedelsiz Olarak İktisap Edilen Gayrimenkulün Elden Çıkarılması 
114
İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 
115
19. Gayrimenkulün Elden Çıkarılmasında İktisap Tarihinin Belirlenmesi
Ne Şekilde Yapılmalıdır 
120
20. Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında 5 Yıllık Süre Nasıl Hesap
Edilmelidir 
122
21. Değer Artış Kazancının Vergilendirilmesinde Safi Değer Artışının Tespiti 
122
İLGİLİ ÖZELGE 
123
22. Gayrimenkullerin Satışından Doğan Değer Artış Kazancının Beyan
Edilmesi 
124
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
125
23. Tüzel Kişilerin ve Kurumların Gayrimenkul Değer Artış Kazançlarının
Vergilendirilmesi 
129
24. Gayrimenkul Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması ve
Gayrimenkuller Üzerinde Tesis Edilen İpotek İşlemleri 
130
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
133
25. Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Diğer Kazanç ve İratların İlgili
Tebliğ ve İlgili Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi (Madde 80) 
135
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
136
26. Değer Artışı Kazançları (Mükerrer Madde 80) 
140
27. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları (Madde 81) 
141
G. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL
YÜKÜMLÜLÜKLER 
143
İLGİLİ TEBLİĞ (Madde 81) 
144
1. Safi Değer Artışı (Mükerrer Madde 81) 
150
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
151
2. Arızi Kazançlar (Madde 82) 
155
3. Diğer Kazanç ve İratlar Neden ve Nasıl Oluşur? 
157
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİNİN EMLAK VERGİSİ VE
TAPU HARCI İLE İLGİLİ YAKIN BAĞLARI
A. GAYRİMENKULLERİN ALIM SATIMINDA TAPU İŞLEMLERİ VE TAPU HARCININ BEYAN VE ÖDENMESİ 
159
B. TAPU HARCININ TAM ÖDENMESİNİN İÇERİĞİ 
160
C. TAPU HARCINA KONU OLAN İŞLEMLER VE MÜKELLEFLERİ 
161
D. AÇIKLAMA (Madde 80, 81, 82) 
162
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
164
E. GAYRİMENKULLERİN ALIM–SATIM İŞLERİNDE EMLAK VERGİSİ
KANUNUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLAR NELERDİR? 
167
ALTINCI BÖLÜM
GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ, GAYRİMENKUL KİRA GELİRİ VE KİRA GELİRİNİN VERGİ MÜKELLEFLERİ
A. GENEL AÇIKLAMA 
171
1. Gayrimenkul Sahipleri ve Kiracıların Hakları 
171
2. 10 Yıl Düzenlemesi 
171
3. Gayrimenkulün Kusursuz Teslimi 
172
4. Kiranın Ödenmemesi Hali 
173
5. Gezdirme Zorunluluğu 
173
6. Kiracının Tahliyesine İlişkin Durumlar 
174
B. GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ ve ELDE EDİLEN KİRA GELİRİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ 
175
C. 2023 YILI KİRA GELİRLERİ 
175
1. Sadece Konut Kira Geliri Elde Edilmesi 
175
a) 2023 Yılı Konut Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde 
175
b) 2024 Yılı Konut Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde 
175
2. Sadece İşyeri Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde 
176
a) 2023 Yılı İşyeri Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde 
176
3. Hem Konut Hem de İşyeri Kira Geliri Elde Edilmesi 
176
4. Gayrimenkullerde Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler 
176
C. KİRA GELİRLERİNİN VERGİ MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR 
178
1. Sahipleri 
178
2. Mutasarrıfları 
178
3. Zilyetleri 
179
4. İrtifak Hakkı Sahipleri 
179
5. İntifa Hakkı Sahipleri 
180
6. Kiracılar 
180
D. KİRA GELİRİNİN VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLMESİ 
181
1. Kimler Ne Zaman ve Nereye Beyanname Verecek 
181
İLGİLİ SİRKÜLER 
187
2. Verginin Hesaplanması 
198
3. Kira Gelirinin Vergisi Ne Zaman ve Nereye Ödenecek 
199
4. Konut Kira Gelirinin Beyanı ve İstisna Tutarı 
200
5. İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı 
201
6. Kira Gelirlerinde İndirilebilecek Giderler 
202
7. Kira Gelirlerinde İndirilemeyecek Giderler 
204
8. Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde Özellik Arz Eden Durumlar
Beyannameye Dahil Etmeyecekleri Diğer Gelirler 
224
9. Kira Gelirleri için Beyanname Verme Süresi ve Ödeme Tarihleri 
225
10. Kira Bedellerinin Tahsil Türleri ve Kanuni Zorunluluklar 
226
11. İşyeri Kira Gelirlerine Hangi Oranda Tevkifat Uygulanacaktır? 
227
12. Kira Geliri Beyanname Verme Sınırları 
227
13. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları Hangi Kira Gelirini Beyan
Etmeyeceklerdir? 
228
14. Bedelsiz Kullandırılan Yerler ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması 
228
15. Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyan Edilmemesi Halinde Uygulanacak
Cezalar 
228
a) Gecikme Zammı ile Gecikme Faizi Arasındaki Fark ve
Benzerlikler 
229
b) 3505 Sayılı Kanun ile Asıl Addolunan Gecikme Faizi ve Gecikme
Zammı 
230
E. KİRA GELİRLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER 
232
1. Sigorta Primleri 
232
2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
233
3. Okul Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardım 
233
F. KİRA GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMEMESİ VEYA EKSİK BEYAN EDİLMESİNİN
RİSKİ 
234
G. SAHİBİ BULUNDUKLARI KONUTU KİRAYA VERENLERİN KİRA İLE
OTURDUKLARI KONUTLARIN KİRA BEDELİ 
234
H. YURTDIŞINDAKİ TÜRKLERİN TÜRKİYEDEKİ KİRA GELİRLERİ NE OLACAK 
239
I. EMSAL KİRA BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR 
241
İ. İŞYERİNİN BEDELSİZ OLARAK ÇOCUĞUN KULLANIMINA TAHSİSİ 
242
J. HEM MESKEN HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN DURUMU 
243
K. DERNEK VAKIF ve GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINDA TEVKİFAT 
244
L. KOOPERATİFLERİN KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 
245
İLGİLİ ÖZELGE 
245
M. BELGELERİN SAKLANMASI 
246
N. YAZLIK EVİN KİRAYA ERİLMESİ 
247
P. KİRA SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİNİN DURUMU 
247
R. BİNALARIN DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM PANOSU OLARAK KİRAYA
VERİLMESİ 
249
1. Bina Duvarlarına Reklam Verilmesi İşleminin Gelir/Kurumlar Vergisi
Karşısındaki Durumu 
249
a) Ticari Bir İşletme Aktifine Kayıtlı Binaların Dış Yüzeylerine
Verilen Reklamlarda 
249
b) Ticari Bir İşletme Aktifine Kayıtlı Olmayan Binaların Dış
Yüzeylerine Verilen Reklamlarda 
250
2. Bina Duvarlarına Reklam Verilmesi İşleminin KDV Karşısındaki
Durumu 
251
S. APARTMAN ORTAK KULLANIM YERLERİNİN BAZ İSTASYONU OLARAK KİRAYA VERİLMESİ 
252
T. KİRALANAN GAYRİMENKULÜN HEM İŞYERİ HEM DE EV OLARAK
KULLANILMASINDA STOPAJ 
253
1. Kiranın Net Tutar Olarak Belirlenmesi 
255
2. Kiracı Stopajı Yatırmazsa İşyeri Sahibi Sorumlu Olmaz 
255
3. Kiradan Kesilen Vergilerin Mahsubu 
255
4. Gayrimenkulün Hem Konut Hem İşyeri Olarak Kullanılması 
256
5. İşyerinin Çocuğun Kullanımına Bedelsiz Tahsisi 
256
6. Eşlere Ait Dairenin Ev ve İşyeri Olarak Kullanılması 
256
7. Emsal Kira Bedeli Uygulaması Nedir? 
257
8. Emsal Kira Bedeli Ne Zaman Uygulanmaz? 
257
YEDİNCİ BÖLÜM
GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI
A. GENEL AÇIKLAMA 
259
B. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 
260
1. Kiralama İşlemlerinde verginin Konusu 
260
a) Gayrimenkuller 
261
b) Gayrimenkul Dışındaki Mal ve Haklar 
262
2. Kiralama İşlemlerinde Katma Değer Vergisi 
263
a) Gayrimenkul Kiralamaları 
265
b) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki
Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin Kiralanması 
266
c) Gayrimenkul Dışındaki Mal ve Hakların Kiralanması 
267
d) Kamu Kurumları ve Belediyelerin Katma Değer Vergisine Tabi
Kiralama işlemleri 
268
3. Kiralama İşlemlerinde Uygulanan KDV İstisnaları 
273
a) Gayrimenkul Kiralamalarında İstisna 
273
b) Serbest Bölgelerde Bulunan Mal ve Hakların Kiralanması
İşlemlerinde İstisna 
274
c) Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin
Kiralanmasında İstisna 
274
d) Hazinece Yapılan İrtifak Hakkı Tesisi İşlemlerinde İstisna 
275
e) Kiralama İşlemlerinde Uygulanması Gereken İstisnalar 
276
f) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Kiralama İşlemleri 
276
4. Kiralama İşlemlerinde Mükellef 
278
a) Verginin Kiraya Veren Mükellef Tarafından Beyan Edilmesi 
278
b) Verginin Kiralayan Tarafından Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi 
279
c) Genel Bütçeli İdarelerin KDV Mükellefiyeti 
280
5. Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin İndirimi 
281
6. Sorumluluğun Uygulanacağı Vergilendirme Dönemi 
282
C. ÖZEL MÜLKİYETE KONU GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA KDV 
283
D. İŞLETME AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA KDV 
283
İLGİLİ ÖZELGE 
283
E. VAKIFLAR, DERNEKLER, HER TÜRLÜ MESLEKİ KURULUŞLAR TARAFINDAN
YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV 
286
F. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILAN GAYRİMENKUL
SATIŞLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ 
286
G. KONUT VE İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV UYGULAMASI 
287
H. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL
YÜKÜMLÜLÜKLER 
288
I. GAYRİMENKULÜN TANIMI VE ELDEN ÇIKARILMASININ KIYASLANMASI 
289
J. GAYRİMENKUL ALIM–SATIM İŞLEMLERİNDE TİCARİ KAZANÇ, DEĞER
ARTIŞ KAZANCI AYRIMI 
292
1. Gayrimenkullerin Alım Satımına Aracılık Edenlere Ödenen Komisyon
İçin Alınması Gereken Belge 
292
2. Arsaların Sahipleri Tarafından Müteahhit Adına Yapılacak Arsa
Payının Devrinde Tapu Harcı Matrahı 
293
K. DEĞER ARTIŞ KAZANCININ BEYANI NASIL YAPILMALIDIR 
295
L. GAYRİMENKUL ALIM – SATIM İŞLEMİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ
UYGULAMASI 
296
M. GAYRİMENKUL ALIM–SATIMINDA TAPU HARCI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
297
1. Tapu Harcının Üzerinden Hesaplanacağı Matrah ve “Emlâk Vergisi
Değeri” 
298
2. Gayrimenkullerin Devrinde Tapu Harcının Oranı 
299
3. Tapu Harcının Ödeme Zamanı 
301
4. Vatandaşlara Sonradan Gelen Cezalı Tapu Harcının Nedenleri 
302
5. Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Tarafından Yapılacak Cezalı Tarhiyat 
304
6. Gayrimenkul Alım Satım İşleminin Yapılacağı Tapu Müdürlüğü 
304
7. Tapu İdareleri/Noterler/Belediyelerin Sorumluluğu 
305
8. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri İçinde Tapu Harcının Yeri 
305
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
306
N. PİYASA EKONOMİSİ AÇISINDAN GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE
SATIŞI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR 
311
O. GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINDA KDV 
321
1. Ticari Bir İşletmenin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Kiralanması
Halinde KDV 
321
2. Şirketlerin Aktiflerine Kayıtlı Olan Gayrimenkullerin İlişkili Kişilere
Emsal Kira Bedelinin Altında Kiraya Verilmesi 
323
Gayrimenkulün İşyeri Olarak Kiraya Verilmesinde KDV 
325
4. Gayrimenkul Sermaye İradı 
326
İLGİLİ TEBLİĞ (Madde 70) 
327
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
328
5. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesiyle İlgili Düzenlemeler 
332
a) Evlerde Kullanılması Esnaf Muaflığının Kaybedilmesine Engel
Olmayacak Makine ve Aletler 
332
b) Esnaf Muaflığı Kapsamında Evlerde Üretilebilecek Ürünler 
332
c) Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışının Yapılacağı Yerler 
333
d) Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Uygulamasında
Devamlılık Unsurunun Kaldırılması 
333
e) Vergi Tevkifatı 
334
6. Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasının Kaldırılması 
334
7. Mal ve Hakların 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı 
335
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
335
İLGİLİ B.K.K 
340
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
342
SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN VERGİLENDİRMENİN KANUNİ ÇERÇEVESİ, YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR VE YORUMU
A. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI–YORUM VE İSPAT 
347
B. VERGİ SORUMLUSU 
348
C. TARH YÖNTEMLERİ 
349
D. VERGİ ALACAĞINI ORTADAN KALDIRAN HALLER 
354
E. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
358
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
364
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI 
370
F. CEZA HÜKÜMLERİ 
374
G. KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI 
378
H. VERGİ CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN HALLER 
379
DOKUZUNCU BÖLÜM 
383
VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 
383
ONUNCU BÖLÜM 
385
VERGİ HAYATIMIZDA GEÇERLİ OLAN VERGİ KODLARI, VERGİ ADLARI 
385
TERİMLER 
397
YARARLANILAN KAYNAKLAR 
405