Finansal Tabloların Müzakeresi Nedeniyle Limited Şirket Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Doç. Dr. Fahri Özsungur  - Kitap
Finansal Tabloların Müzakeresi Nedeniyle

Limited Şirket Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

1. Baskı, 
Ocak 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
192
Barkod:
9789750265853
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
305,00
İndirimli (%50):
153,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap Türk anonim şirketler hukukunda benimsenmiş olan finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların müzakeresinin azlığın istemi üzerine ertelenmesi müessesesinin limited şirketlere uygulanabilirliği sorununu ele almaktadır. Limited şirketlerin anonim şirketlere atıfta bulunulmuş olan şirketlerde genel kurulun azlığın çağrı ve öneri hakkı, toplantıya çağrı, öneriler, gündem, genel kurul tutanağı, genel kurula yetkisiz katılma, hazırlık önlemleri, çağrısız genel kurul konuları kitapta ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kitabın temel konusu İsviçre, Fransız ve Alman Hukuku düzenlemeleri dikkate alınarak geniş bir çerçevede ortaya konulmuştur. Limited şirket ve genel kurul, finansal tabloların finansal ve hukuksal analizi, limited şirket genel kurul kararlarının ertelenmesi, limited şirketlerde finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesinin hüküm ve sonuçları kitapta ayrıntılı olarak uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak işlenmiştir. Konu başlıkları, uygulamada yaşanan sorunlara karşı ileri sürülen öneriler İsviçre, Fransız, Alman Hukuku, şirketler hukukunun temel prensipleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak titizlikle ortaya konulmuştur. Kitabın uygulayıcılara, doktrin ve yargı kararlarına katkı sağlayacağını temenni ediyorum.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Limited Şirkette Genel Kurul
.
Finansal Tablolar ve Şirketler Hukukuna Etkileri
.
Anonim Şirketler Hukukunda Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konular
.
Limited Şirket Genel Kurulunun Ertelenmesi
.
Limited Şirketlerde Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesi
.
Limited Şirketlerde Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesinin Hüküm ve Sonuçları
.
Ticaret Siciline Tescil
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Tablolar Listesi 
18
Şekiller Listesi 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET
1.1. Kavramsal Çerçeve 
21
1.2. Limited Şirketin Tarihsel Gelişimi 
22
1.3. Türk Hukukunda Limited Şirketin Temel Yapısı ve Özellikleri 
25
1.4. Limited Şirketin Anonim Şirket ile Benzer ve Farklı Yönleri 
32
1.5. Limited Şirketlere Uygulanacak Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler 
35
1.6. Limited Şirkette Genel Kurul 
38
1.6.1. Genel Kurulun Hukuksal Niteliği 
41
1.6.1.1. Gündemin Belirlenmesi 
45
1.6.1.2. Toplantıya Çağrı 
45
1.6.1.3. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahiplerinin Belirlenmesi 
48
1.6.1.4. Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi 
49
1.6.1.5. Toplantı Başkanlığı 
50
1.6.1.6. Toplantı Yeter Sayısı 
53
1.6.2. Genel Kurulun Yetkileri 
54
1.6.2.1. Genel Kurulun Kanunen Korunan Devredilemez Yetkileri 
54
1.6.2.2. Genel Kurulun Sözleşme Serbestisine Dayanan Devredilemez Yetkileri 
58
1.6.2.3. Tek Ortaklı Limited Şirketlerde Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri 
59
1.6.3. Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Özellikleri 
59
1.6.3.1. Toplantıya Hazırlık İşlemleri 
64
1.6.3.2. Oy Hakkı ve Hesaplanması 
65
1.6.3.3. Oy Hakkından Yoksunluk 
67
1.6.4. Genel Kurul Kararlarının Özellikleri 
68
1.6.4.1. Olağan Karar Alma 
68
1.6.4.2. Önemli Kararlar 
69
1.6.5. Genel Kurul Toplantı Türleri 
72
1.6.5.1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
72
1.6.5.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
74
İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN FİNANSAL VE HUKUKİ ANALİZİ
2.1. Kavramsal Çerçeve 
77
2.2. Finansal Tabloların Yakın Tarihçesi 
78
2.3. Finansal Tabloların Türleri 
80
2.3.1. Gelir Tablosu 
80
2.3.2. Bilanço 
82
2.3.3. Nakit Akış Tablosu 
84
2.4. Finansal Tablolar ve Şirketler Hukukuna Etkileri 
85
2.4.1. Türk Hukukunda Finansal Tabloların Muhasebe Standartları 
86
2.4.2. Dürüst Resim İlkesi 
87
2.5. Finansal Tabloların Önemi 
90
2.5.1. Finansal Tabloların İşletme Bilimi Açısından Önemi 
90
2.5.2. Finansal Tabloların Şirketler Hukuku Açısından Önemi 
93
2.6. Anonim Şirketler Hukukunda Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konular 
94
2.6.1. Müzakeresi Ertelenecek Finansal Tablolar 
94
2.6.2. Müzakeresi Ertelenecek Finansal Tablolara Bağlı Konular 
95
2.6.3. Yönetim Organının Yıllık Faaliyet Raporu 
96
2.6.4. Yönetim Kurulunun Seçimi 
100
2.6.5. Yönetim Kurulunun İbrası 
101
2.7. Anonim Şirket Hukukunda Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Korporatif Etkisi 
103
2.7.1. Anonim Şirket Genel Kurulunun Ertelenmesi 
104
2.7.2. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Ertelenmesi 
106
2.7.3. Yönetim Kurulunun Zımni İbrası 
108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ ERTELENMESİ
3.1. Genel Kurul Kararlarının Ertelenmesinin Hukuksal Çerçevesi 
111
3.2. Limited Şirket Genel Kurulunun Ertelenmesi 
112
3.2.1. İradi Erteleme 
112
3.2.2. Yasal Şartların Oluşmaması Nedeniyle Erteleme 
115
3.2.3. Toplantı Başkanının Erteleme Yetkisi 
115
3.2.3. Toplantının Ertelenmesi Sonrasında Gerçekleştirilen İşlemler 
117
3.3. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesi 
120
3.3.1. Limited Şirketlerde Azlık Hakları 
120
3.3.2. Genel Kurulun Yapılmasına İlişkin Hükümler 
124
3.3.3. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
125
3.3.4. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesi Müessesesinin Limited Şirketlere Uygulanabilirliği 
125
3.4. Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Müzakeresinin Ertelenmesinin Hüküm ve Şartları 
134
3.4.1. Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi Talebi 
134
3.4.2. Müzakerenin Ertelenmesi Kararı 
135
3.4.2.1. Talebi Yerine Getirmeye Yetkili Olanlar (Toplantı Başkanı) 
135
3.4.2.2. Talebin Yapılma Zamanı 
140
3.4.3. Müzakerenin Ertelenmesine İlişkin Karar Türleri 
141
3.4.3.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddi (Aktif Karar) 
141
3.4.3.2. Ertelemeye İlişkin Kararın Görüşülmek Üzere Genel Kurulun Onayına Sunulması 
142
3.4.3.3. Toplantı Başkanının Müzakereyi Resen Ertelemesi 
143
3.4.3.4. Müzakere Hakkında Karar Vermeme (Pasif Karar) 
144
3.4.4. Müzakerenin İkinci Kez Ertelenmesi 
145
3.4.4.1. Müzakerenin İkinci Kez Ertelenmesinin Şartları 
145
3.4.4.2. Talebi Yerine Getirmeye Yetkili Olanlar (Toplantı Başkanı) 
147
3.4.4.3. Talebin Yapılma Zamanı 
148
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLARIN
MÜZAKERESİNİN ERTELENMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
4.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararların Hükümsüzlüğü 
151
4.1.2. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararlarda Hükümsüzlük Halleri 
151
4.1.2.1. Yokluk 
151
4.1.2.2. Butlan 
152
4.1.2.2.1. Şekil Yönünden Butlan 
154
4.1.2.2.2. Konu Yönünden Butlan 
154
4.1.2.3. Genel Kurul Kararlarının İptali 
156
4.2. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddine İlişkin Kararların Hükümsüzlüğü 
158
4.2.1. Müzakerenin Ertelenmesi Talebinin Reddine İlişkin Kararların Hükümsüzlüğü Halleri 
158
4.2.1.1. Yokluk 
158
4.2.1.2. Butlan 
158
4.2.1.2.1. Şekil Yönünden Butlan 
160
4.2.1.2.2. Konu Yönünden Butlan 
161
4.2.1.3. Genel Kurul Kararlarının İptali 
161
4.3. Ticaret Siciline Tescil 
163
4.3.1. Talebin Tescili (Kesin tescil) 
163
4.3.2. Talebin Geçici Tescili 
164
4.3.3. Talebin Kısmen Tescili 
165
4.3.4. Talebin Reddi 
166
4.3.5. Tescile İlişkin Başvurulacak Hukuksal Yollar 
167
UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 
169
Kaynakça 
175
Kavram Dizini 
189