Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Faruk Turhan  - Kitap

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan

1. Baskı, 
Mayıs 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1464
Barkod:
9789750248436
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
1.615,00
İndirimli (%73):
431,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Dr. Dr. h.c. Silva Tellenbach, Freiburg'daki Max-Planck Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünün Türkiye sorumlusu olarak, meslek hayatı içerisinde Türk Hukukuna büyük hizmetlerde bulunmuş ve halen bir çok üniversitede ceza hukuku öğretim üyesi olarak görev yapan hocaların Alman Ceza Hukuku ile tanışmasına ve böylece Türk Ceza Hukuku biliminin gelişerek, evrensel standartlara ulaşmasına vesile teşkil etmiş olan bir kişidir.
Gerek Alman ceza hukuku biliminden ve gerekse Enstitünün dünya çapındaki kütüphanesinden yararlanan ve Enstitüde kaldığımız dönem sırasında diğer ülkelerdeki seçkin bilim insanları ile tanışarak kalıcı ilişkiler kurmuş olan bizler, Silvia Hanım için bu armağanı yayınlamaya karar verdik.
Bu armağana katkıda bulunan yazarlar, yurt dışından armağana yazı vererek katılan yabancı bilim insanları, hakem olarak görev alan ve anılarını yazan meslektaşlarımız, çağrımıza uyarak kendisine şükranlarını göstermek istediler.
Uzun yılların bilimsel birikimi ile ceza hukuku bilimine Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca eserler kazandırmış olan Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a, kültürler arasında kurduğu, en ağır siyasi krizlerin bile sarsamadığı güçteki bu dostluk köprüsü için teşekkür ederken, yayınlarına ve bilimsel çalışmalarına devam etmesi dileklerimizle, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
(Sunuş'tan)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anı ve Değerlendirme Yazıları
.
Türk Dostu Olmak: Frau Dr. İur. Tellenbach, Prof. Dr. Köksal Bayraktar
.
Türk Ceza Hukukçuları Ailesinin Yardımsever Dostu Silvia Tellenbach Hakkında, Prof. Dr. Feridun Yenisey
.
Mümtaz Kişilik ve Bilim İnsanı: Dr. Dr. H.C. Silvia Tellenbach, Prof. Dr. Faruk Turhan
.
Saygıdeğer Tellenbach Hocam'a, Dr. Mehmet Arslan
.
Eserleriyle Dr. Tellenbach'ı Tanımak, Av. Ayşe Özge Atalay
.
Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar
.
TCK'nın 85'inci Maddesinin İkinci Fıkrası ile İlgili Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi Akkaş
.
Yargı Kararı İncelemesi Kasten İnsan Öldürme – Kasten Yaralama, Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar
.
Bericht Über Die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder" Meinungsfreiheit Und Ehrschutzdelikte, Hilf. Doz. Dr. Selman Dursun
.
Taksirli İflas Suçu, Doç. Dr. Ali Hakan Evik
.
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Arş. Gör. Fatma Umay Genç
.
Örtülü Kazanç Aktarımı Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şirketler Topluluğu İlişkisinde Bağlı Halka Açık Ortaklıklarda Oluşum Zamanı, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk
.
Bekämpfung Der Tachomanipulation Durch Datentransfer – Oder: Kriminalitätsprävention Ist Besser Als Neues Strafrecht! Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf
.
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu , Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan Arş. Gör. Cem Ümit Beyoğlu
.
Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç
.
Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Terörizmin Bastırılması Sözleşmelerine İlişkin Düşünceler, Arş. Gör. Erdem İzzet Külçür
.
İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
.
Marka Hakkına Tecavüz Suçu, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
.
Organized Crime in Italian Criminal Law And Practice: An Overview Of Some Current Problems, Dr. Attilio Nisco
.
Yargıtay Kararları Işığında Kanuni Temsilcisinin Rızası Dışında Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini veya Yetkilileri Haberdar Etmeksizin Tutma Suçu (TCK M. 234–3) , Arş. Gör. Gökhan Ölmez
.
Fuhuş ve Hukuk, Prof. Dr. İzzet Özgenç
.
"Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçu (TCK, M. 205) İle "Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçuna (TCK, M. 208) İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet Özgenç Prof. Dr. Adem Sözüer
.
Yüksek Eyalet Mahkemesi Karar İncelemesi – Önemsiz Fiillerin Cezalandırılması ve Ölçülülük İlkesi, Arş. Gör. Salih Özkan
.
"Richterrecht Im Strafrecht", Rechtsmissbrauch Im Bereich Des Steuerstrafrechts Und Die Rechtsnachfolge Von Strafgesetzen In Der Italienischen Rechtsordnung, Prof. Dr. Lorenzo Picotti
.
Organized Crimes And Organized Criminal Groups In The Iranian Criminal Law, Prof. Dr. Mansour Rahmdel
.
Ceza Hukukundan Güvenlik Hukukuna Paradigma Değişimi: Küresel Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Mimarisi Hakkında, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Ulrich Sieber Tercüme: Dr. Mehmet Arslan
.
İntihara Yönlendirme Suçu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
.
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK. M. 118), Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol
.
Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi, Dr. M. Emre Tulay (Ll.M. Bochum)
.
Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Arş. Gör. Asuman İnce Tuncer
.
Kamuya Açık Mahallerde Fonogramların Umuma İletimi Suçu Bakımından Şikayet Hakkı, Arş. Gör. Aras Türay
.
Suç Uydurma Suçu (TCK. M. 271), Arş. Gör. Osman Gazi Ünal
.
Suçu Bildirmeme Suçu, Arş. Gör. Fatih Yurtlu
.
Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukuna İlişkin Çalışmalar
.
Şüphelinin İfade Verme ve İrade Özgürlüğü, Dr. Mehmet Arslan, Ll.M
.
İham İçtihatları Işığında Ne Bis in Idem Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç
.
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuruda CMK. 141. Maddenin Durumu, Arş. Gör. Özlem Çelik Başbozkurt
.
Önödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır
.
Just Miranda RulesMiranda Just "Rules"?: A RightDaytime Dream Of Children Drifted Into Crime? R.A. Ezgi Cankurt
.
Ceza Soruşturması İle Kovuşturması Evrelerinde Uygulanan Yayın Yasağı Kararlarının Hukuki Dayanağı, Prof. Dr. Nur Centel – Prof. Dr. Hamide Zafer
.
Ceza Yargılamasında Yasayolunun Amacı ve Ayrımları, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
.
Soruşturmada Tuzağa Düşürme Yasağı, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan
.
Ceza Muhakemesinde Temyiz İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim ve Hukuki Denetimin Sınırları, Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Yrd. Doç. Dr. Kerim Çakır
.
Verurteilung Eines Abwesenden Angeklagten Im Strafbefehlsverfahren Nach Bestellung Eines Pflichtverteidigers Gemäß § 408b Stpo,Prof. Dr. Osman Isfen
.
Türk Ceza Yargılaması Pratiğinde Avukatın Rolü, Av. Vehbi Kahveci, Llm.
.
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazıyla Hükümlünün Islahının Sağlanması Mümkün müdür? Doç. Dr. Hakan Karakehya
.
Die Revision Im Türkischen Strafverfahren – Anmerkungen Zur Praxis, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
.
Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul, Burcu Baytemir Kontacı, L.Lm.
.
Ceza Muhakemesi Hukukumuzdaki Son Gelişmeler Karşısında Müdafi, Av. Dr. Salih Oktar
.
Ceza Hukukunda Avukatın Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu , Prof. Dr. Veli Özer Özbek – Dr. Serkan Meraklı
.
Die Aktuellen Probleme In Der Praxis Des Türkischen Strafvollstreckungsrechts, Prof. Dr. İzzet Özgenç
.
Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Prof. Dr. Sami Selçuk
.
Temel Hak ve Özgürlüklere Dair Düzenlemeleri Aleyhe Yorumlama Sorunu, Prof. Dr. Cumhur Şahin
.
Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme, Prof. Dr. Faruk Turhan
.
İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Prof. Dr. Feridun Yenisey
.
Diğer Çalışmalar
.
Migration Und Integratpon: Ein Kontroverses Thema in Deutschland, Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı
.
Kişisel Veri Denetim Otoriteleri, Doç. Dr. Seydi Kaymaz
.
Gerçek Bir Hukukçu, Prof. Dr. Ahmet Mumcu
.
Bedürftigkeitsunterhalt Nach Türkischer Rechtsprechung, Prof. Dr. Bilge Öztan – Prof. Dr. Fırat Öztan
.
Überlegungen Und Freie Gedanken Zum Begriff „Akademie", Prof. Dr. Sergio Seminara
.
Siyasi Meşruiyetin Kaynağının Özgürlük veya Adalet Oluşu ve Sonuçları – Maddi ve Şekli Meşruiyet, Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Armağana Hakem Olarak Katkıda Bulunanlar 
7
Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Özgeçmişi 
15
Lebenslauf von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach 
17
Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Yayınları (Veröffentlichungen von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach) 
19
1. Bölüm: ANI VE DEĞERLENDİRME YAZILARI
TÜRK DOSTU OLMAK: Frau Dr. iur. TELLENBACH 
43
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR 
43
TÜRK CEZA HUKUKÇULARI AİLESİNİN YARDIMSEVER DOSTU SILVIA TELLENBACH HAKKINDA 
45
Prof. Dr. Feridun YENİSEY 
45
MÜMTAZ KİŞİLİK VE BİLİM İNSANI: Dr. Dr. h.c. SILVIA TELLENBACH 
49
Prof. Dr. Faruk Turhan 
49
SAYGIDEĞER TELLENBACH HOCAM’A 
51
Dr. Mehmet Arslan 
51
ESERLERİYLE DR. TELLENBACH’I TANIMAK 
53
Av. Ayşe Özge ATALAY 
53
2. Bölüm: CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
TCK’NIN 85’İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI İLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
63
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ 
63
YARGI KARARI İNCELEMESİ KASTEN İNSAN ÖLDÜRME – KASTEN YARALAMA 
85
Prof. Dr. A. Köksal BAYRAKTAR 
85
BERICHT ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG „SOLDATEN SIND MÖRDER“ MEINUNGSFREIHEIT UND EHRSCHUTZDELIKTE 
91
Hilf. Doz. Dr. Selman DURSUN 
91
TAKSİRLİ İFLAS SUÇU 
101
Doç. Dr. Ali Hakan EVİK 
101
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU 
159
Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ 
159
ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ÇERÇEVESİNDE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLİŞKİSİNDE BAĞLI HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA OLUŞUM ZAMANI 
209
Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK 
209
BEKÄMPFUNG DER TACHOMANIPULATION DURCH DATENTRANSFER – ODER: KRIMİNALITÄTSPRÄVENTION IST BESSER ALS NEUES STRAFRECHT! 
229
Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF 
229
TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 
249
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU 
249
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ALDATMA UNSURU ÜZERİNE BİR İNCELEME 
315
Arş. Gör. Ali Şahin KILIÇ 
315
AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TERÖRİZMİN BASTIRILMASI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER 
361
Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR 
361
İLAÇLARIN TIBBİİ MÜDAHALEDE KULLANILMASINDAN, ÜRETİLMESİNDEN, SATILMASINDAN KAYNAKLANAN SUÇLAR ÇERÇEVESİNDE HEKİM, İLAÇ ÜRETİCİSİ VE ECZACININ CEZA SORUMLULUĞU 
387
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 
387
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU 
417
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU 
417
ORGANIZED CRIME IN ITALIAN CRIMINAL LAW AND PRACTICE: AN OVERVIEW OF SOME CURRENT PROBLEMS 
445
Dr. Attilio NISCO 
445
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI DIŞINDA EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİLERİ HABERDAR ETMEKSİZİN TUTMA SUÇU (TCK M. 234/3) 
459
Arş. Gör. Gökhan ÖLMEZ 
459
FUHUŞ VE HUKUK 
483
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
483
“RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇU (TCK, M. 205) İLE “ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇUNA (TCK, M. 208) İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
503
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ Prof. Dr. Adem SÖZÜER 
513
YÜKSEK EYALET MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ – ÖNEMSİZ FİİLLERİN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 
533
Arş. Gör. Salih ÖZKAN 
533
„RICHTERRECHT IM STRAFRECHT“, RECHTSMISSBRAUCH IM BEREICH DES STEUERSTRAFRECHTS UND DIE RECHTSNACHFOLGE VON STRAFGESETZEN IN DER ITALIENISCHEN RECHTSORDNUNG 
557
Prof. Dr. Lorenzo PICOTTI 
557
ORGANIZED CRIMES AND ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN THE IRANIAN CRIMINAL LAW 
583
Prof. Dr. Mansour RAHMDEL 
583
CEZA HUKUKUNDAN GÜVENLİK HUKUKUNA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: KÜRESEL RİSK TOPLUMUNUN YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ HAKKINDA 
601
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER Tercüme: Dr. Mehmet ARSLAN 
601
İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 
619
Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR 
619
SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 118) 
649
Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL 
649
SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜMLÜ İŞTİRAK OLARAK KABUL EDİLMESİ 
673
Dr. M. Emre TULAY (LL.M. Bochum) 
673
TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
687
Arş. Gör. Asuman İNCE TUNCER 
687
KAMUYA AÇIK MAHALLERDE FONOGRAMLARIN UMUMA İLETİMİ SUÇU BAKIMINDAN ŞİKAYET HAKKI 
711
Arş. Gör. Aras TÜRAY 
711
SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 
727
Arş. Gör. Osman Gazi ÜNAL 
727
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU 
757
Arş. Gör. Fatih YURTLU 
757
3. Bölüm: CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
ŞÜPHELİNİN İFADE VERME VE İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
787
Dr. Mehmet ARSLAN, LL.M 
787
İHAM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA NE BIS IN IDEM ETKİSİ 
817
Yard. Doç. Dr. Asiye Selcen ATAÇ 
817
ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TUTUKLAMA KARARLARINA KARŞI BİREYSEL BAŞVURUDA CMK 141. MADDENİN DURUMU 
845
Arş. Gör. Özlem ÇELİK BAŞBOZKURT 
845
ÖNÖDEME VE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ 
877
Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR 
877
JUST MIRANDA RULESMIRANDA JUST “RULES”?: A RIGHTDAYTIME DREAM OF CHILDREN DRIFTED INTO CRIME? 
909
R.A. Ezgi CANKURT 
909
CEZA SORUŞTURMASI İLE KOVUŞTURMASI EVRELERİNDE UYGULANAN YAYIN YASAĞI KARARLARININ HUKUKİ DAYANAĞI 
929
Prof. Dr. Nur CENTEL – Prof. Dr. Hamide ZAFER 
929
CEZA YARGILAMASINDA YASAYOLUNUN AMACI VE AYRIMLARI 
949
Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR 
949
SORUŞTURMADA TUZAĞA DÜŞÜRME YASAĞI 
969
Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN 
969
CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ İNCELEME MERCİİ OLARAK YARGITAY, TEMYİZ İNCELEMESİNDE HUKUKİ DENETİM VE HUKUKİ DENETİMİN SINIRLARI 
991
Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN – Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇAKIR 
991
VERURTEILUNG EINES ABWESENDEN ANGEKLAGTEN IM STRAFBEFEHLSVERFAHREN NACH BESTELLUNG EINES PFLICHTVERTEIDIGERS GEMÄß § 408B STPO 
1031
Prof. Dr. Osman ISFEN 
1031
TÜRK CEZA YARGILAMASI PRATİĞİNDE AVUKATIN ROLÜ 
1051
Av. Vehbi KAHVECİ, LLM 
1051
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZIYLA HÜKÜMLÜNÜN ISLAHININ SAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 
1059
Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA 
1059
DIE REVISION IM TÜRKISCHEN STRAFVERFAHREN – ANMERKUNGEN ZUR PRAXIS– 
1087
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU 
1087
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİNDE YENİ ARAYIŞLAR: GERİ VERMEDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL 
1097
Burcu BAYTEMİR KONTACI, L.LM. 
1097
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDAKİ SON GELİŞMELER KARŞISINDA MÜDAFİ 
1127
Av. Dr. Salih OKTAR 
1127
CEZA HUKUKUNDA AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNU 
1157
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK/Dr. Serkan MERAKLI 
1157
DIE AKTUELLEN PROBLEME IN DER PRAXIS DES TÜRKISCHEN STRAFVOLLSTRECKUNGSRECHTS 
1177
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
1177
KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 
1189
Prof. Dr. Sami SELÇUK 
1189
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE DAİR DÜZENLEMELERİ ALEYHE YORUMLAMA SORUNU 
1205
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN 
1205
CEZA MUHAKEMESİNDEKİ SÜRELERİN KUSUR OLMAKSIZIN GEÇİRİLMESİNDE ESKİ HALE GETİRME 
1221
Prof. Dr. Faruk TURHAN 
1221
İSTİNAFTA MADDİ VE HUKUKİ MESELE DENETİMİ 
1263
Prof. Dr. Feridun YENİSEY 
1263
4. Bölüm: DİĞER ÇALIŞMALAR
MIGRATION UND INTEGRATPON: EIN KONTROVERSES THEMA IN DEUTSCHLAND 
1293
Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI 
1293
KİŞİSEL VERİ DENETİM OTORİTELERİ 
1343
Doç. Dr. Seydi KAYMAZ 
1343
GERÇEK BİR HUKUKÇU 
1413
Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
1413
BEDÜRFTIGKEITSUNTERHALT NACH TÜRKISCHER RECHTSPRECHUNG 
1423
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN 
1423
ÜBERLEGUNGEN UND FREIE GEDANKEN ZUM BEGRIFF „AKADEMIE“ 
1443
Prof. Dr. Sergio SEMINARA 
1443
SİYASİ MEŞRUİYETİN KAYNAĞININ ÖZGÜRLÜK VEYA ADALET OLUŞU VE SONUÇLARI – MADDİ VE ŞEKLİ MEŞRUİYET 
1457
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 
1457