Deprem Hukuku Başvuru Kitabı (Ceza / İdare / Tazminat Hukuku Boyutu) Umur Yıldırım, Ayhan Demir, Gizem Koç, Ömer Can Alkan, Fatih Aydın, Egem Yıldız, Merve Doğan, Özge İrem Aksu, Ahmet Yıldız, Özlem Albayrak  - Kitap
1. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
384
Barkod:
9789750284137
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
360,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen, çevre il ve ilçelerde etkisi hissedilen sıralı depremler sonucunda yaşanan mağduriyetler nedeniyle hem mal hem de can kaybı yaşanmıştır.
Depremzedelerin ceza hukuku, idare hukuku ve özel hukuk açısından sahip olduğu birtakım haklar bulunmaktadır. Bu hakların en doğru şekilde kullanılabilmesi için araştırma ve inceleme esasları kadar hukuki süreler de önem arz etmektedir. Deprem sonrası yaşanacak hukuki ihtilafların bir kısmında sınırlı sürede harekete geçilmesi gerektiği de göz önüne alınarak, hak kaybı oluşmaması için kısa sürede ve meşakkatli bir süreçten geçerek hazırlanan bir başvuru kitabı niteliğindeki eser, yaşanacak hukuki uyuşmazlıklar için rehber niteliği taşımaktadır.
Kitapta hukukçuların, vatandaşların deprem sonrasında deprem bölgesinde karşılaşacakları hukuki ihtilafların cezai, idari ve hukuki boyutu ayrı ayrı ele alınmış, öncelikle deprem nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarında kişilerin, idarenin ve sigorta firmalarının hukuki sorumlulukları ile depremzedelerin hakları incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukuku Açısından Deprem
.
İdare Hukuku Açısından Deprem
.
Disiplin Hukuku Açısından Deprem
.
Sigortalar Hukuku Açısından Deprem
.
Sosyal Sigorta Hukukundan Doğan Haklar
.
Tazminat Hukuku Açısından Deprem
.
Miras Hukuku Açısından Deprem
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Umur YILDIRIM
Cumhuriyet Savcısı Ayhan DEMİR
I. DEPREM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROLARI 
21
A. Şikâyet ve İhbar 
24
B. Şüpheli 
26
1. Deprem Öncesi Gerçekleşen Suçlar Bakımından Şüpheli Sıfatı 
29
a. Müteahhidin veya İnşaat Şirketlerinin Sorumluluğu 
31
b. Yapı Denetim Kuruluşları 
33
c. Arsa Malikleri 
35
d. Dükkân Malikleri veya Kiracıları 
36
e. Belediyeler 
38
2. Deprem Sırası veya Sonrası Gerçekleşen Suçlar Bakımından Şüpheli Sıfatı 
40
a. AFAD Görevlileri 
41
b. Sağlık Çalışanları 
42
c. Cumhuriyet Savcıları ve Kolluk Görevlileri 
43
d. Uluslararası Yardım Ekipleri 
44
II. DELİLLER 
44
A. Suçun Sübutuna Tesir Edebilecek Deliller 
47
1. Şüphelinin İfadesi 
48
2. Karot Raporu 
52
3. Demir Numuneleri 
54
4. Zemin Etüdü Raporu 
55
5. Binalara İlişkin Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım Belgeleri 
57
6. Mimari ve Betonarme Statik Projeleri 
59
7. Yapı Ruhsatını Düzenleme ve Kontrolüne İlişkin Belgeler 
60
8. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
61
9. Deprem Performans Analizleri 
62
10. Elektronik Deliller 
62
11. Ölünün Adli Muayenesi ile Kimliklendirilmesi 
63
III. SORUŞTURMA 
65
A. Soruşturma Aşamasında Uygulanabilecek Koruma Tedbirleri 
66
1. Yakalama 
67
2. Gözaltı 
69
3. Tutuklama 
71
4. Adli Kontrol 
74
5. Adli Arama ve El Koyma 
77
B. Kamu Davasının Açılması 
79
C. Kovuşturmama Kararı 
80
1. Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Bulunmaması Hali Nedeniyle KYOK Kararı Verilmesi 
81
2. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması Nedeniyle KYOK Kararı Verilmesi 
83
a. Şikâyetin Bulunmaması Hali Nedeniyle 
84
b. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi Nedeniyle 
86
aa. Soruşturma Dosyasının İşleme Koyulmaması Hali 
89
c. Tarafların Uzlaşması Nedeniyle 
91
d. Ön Ödeme 
93
IV. DEPREM SUÇLARI 
94
A. Suçun Unsurları 
95
1. Suçun Maddi Unsuru 
96
2. Suçun Manevi Unsuru 
99
B. Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanması 
103
C. Deprem Öncesi Gerçekleşen Filler Nedeniyle Soruşturmaya veya Kovuşturmaya Konu Olabilecek Suçlar 
105
1. Kasten Öldürme Suçu 
106
2. Taksirle İnsan Öldürme Suçu 
111
3. Kasten Yaralama 
116
4. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 
118
5. Taksir Yaralama 
121
6. Genel Güvenliğin Taksirle veya Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu 
124
7. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
128
8. Dolandırıcılık Suçu 
129
D. Deprem Sırası veya Sonrası Gerçekleşen Filler Nedeniyle Soruşturmaya veya Kovuşturmaya Konu Olabilecek Suçlar 
132
1. Rızası Olmaksızın Kişiye Tıbbî Müdahalede Bulunma 
133
2. İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
134
3. Dolandırıcılık Suçu 
136
4. Sigorta Dolandırıcılığı Suçu 
138
5. Yardım Fonlarının Zimmet Suçu 
141
6. Güveni Kötüye Kullanma Suçu 
143
7. Hırsızlık Suçu 
145
8. Konut Dokunulmazlığın İhlali Suçu 
148
9. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu 
151
10. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu 
153
11. Suçu Bildirmeme 
156
12. Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu 
157
13. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu 
158
14. Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu 
160
15. Yağma Suçu 
161
16. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma 
162
17. İşkence Suçu 
164
18. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu 
166
19. Çevrenin Kasten veya Taksirle Kirletilmesi Suçu 
168
Kaynakça 
173
İkinci Bölüm
İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Ömer Can ALKAN
Av. Ahmet YILDIZ
I. DEPREM ÖNCESİ İDARENİN SORUMLULUĞU 
182
A. Riskli Alanların Tespiti 
183
B. Riskli Yapı Tespiti 
186
C. İmar Planlamaları 
189
D. Yapıların İmar Açısından Denetlenmesi 
194
E. Yapı Kayıt Belgeleri 
197
F. Denetim ve Kontrol Görevi 
201
II. İDARENİN DEPREM SIRASI VE SONRASI SORUMLULUĞU 
205
A. Hazırlık 
208
B. Müdahale 
209
C. İyileştirme 
217
D. Yeniden İnşa 
222
E. Hak Sahipliği 
225
III. TAM YARGI DAVASI 
227
A. Genel Olarak İdare Hukuku 
227
B. İdarenin Sorumluluğunun Esasları 
228
1. İdarenin Sorumluluğunun Türleri 
230
a. Kusur Sorumluluğu 
230
b. Kusursuz Sorumluluk 
233
c. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler 
235
d. Deprem Nedeniyle Oluşan Zararlar İçin İdari Yargıya Başvurulup Başvurulamayacağı Hususunun Değerlendirilmesi 
236
C. Tam Yargı Davası 
237
1. Tanım ve Özellikler 
237
2. Türleri 
239
3. Yetki ve Görev 
239
4. Taraflar 
240
a. Davacı 
240
b. Davalı 
242
5. Zarar ve Tazminat 
243
6. Süre 
244
7. Kanun Yolları 
245
8. Deprem Sebebiyle Açılacak Olan Tam Yargı Davalarında Dikkat Edilecek Olan Hususlar 
247
Kaynakça 
249
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Egem YILDIZ
Av. Umur YILDIRIM
I. DİSİPLİN MEVZUATI 
252
II. DEPREM ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN FİLLER BAKIMINDAN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA SORUŞTURULABİLECEKLER 
254
A. Müteahhitler 
255
B. Mühendisler ve Mimarlar 
260
C. Belediye Personeli 
262
1. Devlet Memuru Verilebilecek Disiplin Cezaları 
265
a. Uyarma 
265
b. Kınama 
266
c. Aylıktan kesme 
267
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
268
e. Devlet Memurluğundan Çıkarma 
269
III. DEPREM SIRASI VE SONRASI GERÇEKLEŞEN FİLLER BAKIMINDAN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA SORUŞTURULABİLECEKLER 
271
A. AFAD Personeli 
272
B. Askeri Personel 
275
C. Kolluk Personeli 
278
D. Cumhuriyet Savcıları 
280
E. Hekimler 
281
Kaynakça 
283
Dördüncü Bölüm
SİGORTALAR HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Gizem KOÇ
Av. Merve DOĞAN
I. CAN SİGORTALARI 
287
A. Hayat Sigortası 
288
1. Sigortanın Tarafları 
288
2. Sigorta Teminatı 
291
3. Genel Esaslar 
292
4. Beyanlar 
293
a. Yanlış Yaş Beyanı 
293
b. Beyan Yükümlülüğünün İhlali 
294
c. Sigortadan Cayma ve Ayrılma 
297
B. Kaza Sigortası 
298
C. Hastalık ve Sağlık Sigortası 
299
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN SİGORTALAR 
300
A. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 
300
1. Sigorta Tarafları 
302
2. Sigorta Teminatı ve Kapsamı 
303
a. Sigorta Kapsamındaki Yapılar 
303
b. Sigorta Teminatının Kapsamı 
305
3. Sigorta Süresi 
307
4. Sigorta Bedeli 
308
5. Sigorta Değeri 
309
6. Tazminatın Ödenmesi 
310
B. Konut Sigortası 
311
1. Sigorta Kapsamı 
312
2. Sigorta Kapsamı Dışındaki Haller 
314
3. Sigorta Tazminatı 
314
III. TAŞINIR SİGORTALARI 
315
A. Sigorta Tarafları 
316
B. Sigorta Teminatı 
316
C. Sigorta Güvencesine Alınabilecek Menfaatler 
318
D. Sigorta Tazminatı 
319
IV. TAŞIT SİGORTALARI 
320
A. Zorunlu Trafik Sigortası 
320
B. Kasko Sigortası 
322
1. Tarafların Yükümlülükleri 
326
V. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
327
Kaynakça 
330
Beşinci Bölüm
SOSYAL SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLAR
Av. Gizem KOÇ
Av. Merve DOĞAN
I. HASTALIK SİGORTASINDAN DOĞAN HAKLAR 
331
A. Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 
331
B. Geçici İş Göremezlik Geliri 
331
II. MALULLÜK SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR 
332
A. Malullük Aylığı 
332
B. Sağlık ve Rehabilitasyon Yardımları 
334
C. Devlet Memuru Olanlar İçin Emekli İkramiyesi 
334
1. 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Olanlar 
334
2. İlk Defa 5510 Kapsamına Sigortalı Olanlar 
335
D. Toptan Ödeme 
335
III. ÖLÜM SİGORTASINDAN DOĞAN HAKLAR 
336
A. Ölüm Sigortasında Hak Sahipleri 
336
B. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar 
341
IV. İŞSİZLİK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 
344
A. İşsizlik Ödeneği Verilmesi 
345
B. Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenmesi 
346
C. Yeni İş Bulma 
347
D. Mesleki Eğitim İmkânı Sağlanması 
347
V. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN SİGORTALILARA SAĞLANAN HAKLAR 
347
A. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
348
B. Teşhis ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri 
348
C. Analık Sigortası Kapsamında Yapılan Sağlık Yardımları 
349
D. Diş Tedavisi Hizmetleri 
350
E. Yurt Dışında Tedavi Hizmetleri 
351
F. GSS Tarafından Karşılanan Başka Giderler 
352
G. Kurumca Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri 
353
Kaynakça 
354
Altıncı Bölüm
TAZMİNAT HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Fatih AYDIN
I. ÖZEL HUKUK YÖNÜNDEN TAZMİNAT DAVALARI 
358
A. Maddi Tazminat Davaları 
358
B. Manevi Tazminat Davaları 
359
C. Tazminat Davası Tarafları 
360
D. Tazmini İstenebilecek Zararlar 
361
E. Tazminat Davası Açma Süresi 
362
F. Tazminat Davaları İçin Görevli ve Yetkili Mahkeme 
363
II. İDARE HUKUKU YÖNÜNDEN TAZMİNAT DAVALARI 
364
A. İdarenin Sorumluluğu 
364
B. Dava Açma Süresi, Görevli ve Yetkili Mahkeme 
369
C. Zararın İspatı 
370
D. Tazminatın Belirlenmesi 
371
Kaynakça 
372
Yedinci Bölüm
MİRAS HUKUKU AÇISINDAN DEPREM
Av. Özge İrem AKSU
I. MİRASTA HISIMLIK TÜRLERİ 
373
II. ZÜMRELER ARASI ÖNCELİK İLKESİ 
374
III. YASAL MİRASÇILAR 
375
IV. ALT SOY MİRASÇILIĞI 
376
V. ALT SOY–DİĞER MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARI 
376
VI. ANA– BABANIN MİRAS ORANLARI 
378
VII. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABANIN MİRASÇILIĞI 
379
VIII. SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI 
380
IX. EVLİLİK DIŞI HISIMLARIN MİRASÇILIĞI 
380
X. DEVLETİN MİRASÇILIĞI 
380
XI. ÖLÜMLE MİRASÇILARA GEÇEN VE GEÇMEYEN HAK VE ALACAKLAR 
381
Kaynakça 
384