Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK M. 353/1–A–6) Prof. Dr. Muhammet Özekes, Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu  - Kitap

Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı

(HMK M. 353/1–A–6)

1. Baskı, 
Eylül 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
149
Barkod:
9786257528238
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 7251 sayılı Kanunla çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli ve tartışmalı olanlarının başında, ilk derece mahkemesinde delillerin toplanması ve değerlendirilmesindeki eksiklik veya hata halinde istinaf aşamasında nasıl karar verileceğini düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin 6. alt bendinde yapılan değişiklik gelmektedir. Kanun koyucu, "hiç" delil toplamaması veya toplanan delilleri "hiç" değerlendirmemesi şeklindeki ifadeyi, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde "önemli" delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması şeklinde değiştirmiştir. Ayrıca ilgili maddeye, "talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması" halinde de gönderme kararı verilebileceği eklenmiştir. Değişen hükmün yanlış uygulanması, istinafların birer küçük temyize dönüşmesi ve hatta kanun yolu sisteminin sorun çözen değil, sorun üreten bir hal alması riskini içinde barındırmaktadır.
Bu çalışmada, yabancı hukuk sistemlerine de yer verilerek özellikle bu değişikliğin doğru ve istinafın amacına uygun şekilde nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği incelenmiş ve bu yönde doğru uygulanmasına katkı sağlanması amaçlanmış.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
İstinafın Amacı ve İstinaf İncelemesinin Temel Özellikleri
.
Genel Olarak İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar
.
İstinafın Dosyayı İlk Dereceye Gönderme Kararı ve Bu Kararın Özellikleri
.
7251 Sayılı Kanun Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Durum ve Konuyla İlgili Tartışmalar
.
Delillerin Yeterince Toplanmaması ve Değerlendirilmemesi Konusunda Yapılacak İncelemenin Anlamı, İçeriği ve Dikkat Edilecek Hususlar
.
Taleplerin "Önemli" Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar