Çözümlerle İş Kanunu Sorunları Mustafa Baysal  - Kitap
Çözümlerle

İş Kanunu Sorunları

4. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
288
Barkod:
9789750290855
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2019
275,00
145,00 (%47)
Kitabın Açıklaması
İşyerine teftişe gelen iş müfettişinin temel amacı, işverene idari para cezası uygulamak ve onu zor durumda bırakmak değildir. İş müfettişi, işyeri uygulamaları ile iş mevzuatı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesinde işverene yardımcı olmak için oradadır. Ancak temel İş Kanunu uygulamaları açısından yetersiz düzeyde bilgi sahibi olan işveren için bu durumlarda hissedilecek en önemli duygu "belirsizlik" olacaktır. Aynı belirsizlik, işten ayrılan işçi, işveren aleyhine dava açtığında da yaşanacaktır.
Belirsizliği ortadan kaldırmanın yolu ise iş mevzuatı uygulamasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu kitapta ele alınan konular, akademik bir dil kullanılmadan ve işverenlerin işyerinde karşılaştığı temel sorunlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle iş mevzuatında yer alan konuların tamamı seçilmemiş, işverenin işyerinde karşılaşma ihtimali en yüksek olan konu başlıkları, anlaşılır ve uygulamaya yön verecek bir dille anlatılmıştır.
Kitapta; işyerinde insan kaynakları biriminin sıkça muhatap olduğu ve uygulamada birlik sağlanamayan konular açıklanmış, bu konularla ilgili örnek olaylar çözümlenmiş ve son olarak da konularla ilgili önemli Yargıtay kararları yer almıştır. Yazara sorularınızı doğrudan iletmek için www.mustafabaysal.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çalışma Süresi Kavramı
.
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
.
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması
.
Hafta Tatili Çalışması
.
Vardiya Usulü Çalışma
.
Gece Çalışması
.
Yıllık Ücretli İzin
.
Ücretsiz İzin
.
EngelliÇalıştırma
.
Ücretin Ödenmesi
.
Kadınlara Özel Çalışma Koşulları
.
İşçi Özlük Dosyası
.
Toplu İşçi Çıkarma
.
Denkleştirme
.
Kıdem Tazminatı
.
Süreli Fesih (İhbar Tazminatı)
.
Haklı Nedenle Derhal Fesih
.
İş Güvencesi – İşe İade
.
Ücret Hesap Pusulası ve Ücret Bordosu
.
Çocuk ve Genç İşçiler
.
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar
.
Mobbing (Psikolojik Taciz)
.
İş Müfettişlerinin Yetkileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
1. GİRİŞ 
19
2. UYGULAMA KONULARI 
21
2.1. ÇALIŞMA SÜRESİ KAVRAMI 
21
2.2. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 
23
2.2.1. İşçinin Saatlik Ücretinin Yanlış Hesaplanması 
24
2.2.2. Fazla Çalışma Ücretinin %50 Artırılmadan Ödenmesi 
25
2.2.3. Fazla Çalışma Hesabının Gün ya da Ay Bazında Yapılması 
25
2.2.4. Haftalık Çalışma Süresi 45 Saati Aşmasa Dahi Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Gereken Durumların Dikkate Alınmaması 
26
2.2.5. İşçilerin Fazla Çalışma Onaylarının Alınmaması 
27
2.2.6. İşçinin Bir Yılda Yaptığı Fazla Çalışma Süresinin 270 Saati Aşması ve Aşan Kısmın Ücretinin Ödenmemesi 
27
2.2.7. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşlerde Fazla Çalışma Yapılması ve Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçilere Fazla Çalışma Yaptırılması 
28
2.2.8. Serbest Zaman Kavramının Yanlış Uygulanması 
28
2.2.9. Fazla Çalışma Ücretlerinin Bordrolaştırılmaması 
29
2.2.10. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Çalışma Ücretlerinin Eksik Ödenmesi 
29
2.2.11. Örnek Olaylar 
30
2.2.12. Yargıtay Kararları 
31
2.3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI 
45
2.3.1. Genel Tatil Ücretlerinin %100 Zamlı Ödenmemesi 
45
2.3.2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde Çalışan İşçiye Takip Eden Bir Gün İzin Verilmesi 
46
2.3.3. Yarım Günlük Çalışmaların Dikkate Alınmaması 
46
2.3.4. Genel Tatil Ücretlerinin Bordrolaştırılmaması 
47
2.3.5. İşçinin Onayının Alınmaması 
47
2.3.6. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde 7,5 Saatin Altında Çalışan İşçiye Tam Yevmiye Ödenmesi 
47
2.3.7. Örnek Olaylar 
48
2.3.8. Yargıtay Kararları 
48
2.4. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI 
60
2.4.1. Hafta Tatilinde Kullanan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenmemesi 
60
2.4.2. Hafta Tatilinde Yapılan Çalışma İçin Ayrıca Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesi 
61
2.4.3. Tatilden Önceki Günlerin Tamamında Çalışmayan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenmesi 
61
2.4.4. İşçiye Hafta Tatili Kullandırılmaması 
62
2.4.5. Hafta Tatilinin Muhakkak Pazar Günü Olarak Belirlenmesi 
62
2.4.5. Örnek Olaylar 
62
2.4.6. Yargıtay Kararları 
64
2.5. VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA 
73
2.5.1. Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması 
73
2.5.2. Gece Azami Çalışma Süresinin Aşılması 
74
2.5.3. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Gerektirmesi 
74
2.5.4. İş Kazası Riskini Artırması 
75
2.5.5. Yılda 270 Saatin Üzerinde Fazla Çalışmaya Sebep Olması 
75
2.5.6. Örnek Olaylar 
75
2.5.7. Yargıtay Kararları 
76
2.6. GECE ÇALIŞMASI 
82
2.6.1. Örnek Olaylar 
83
2.6.2. Yargıtay Kararları 
84
2.7. YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
90
2.7.1. Hizmet Süresinin Hesabı 
91
2.7.2. Yıllık Ücretli İzin Uygulaması 
92
2.7.3. İzin Kurulu 
94
2.7.4. Örnek Olaylar 
94
2.7.5. Yargıtay Kararları 
96
2.8. ÜCRETSİZ İZİN 
108
2.8.1. İş Kanununda Ücretsiz İzin Uygulaması 
108
2.8.2. İşverenlerin İşçiyi Ücretsiz İzne Göndermesi 
109
2.8.3. Örnek Olaylar 
111
2.8.4. Yargıtay Kararları 
111
2.9. ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA 
118
2.9.1. Engelli İşçi Çalıştırmaya Esas İşçi Sayısının Tespiti 
118
2.9.2. Engelli İşçilerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne Bildirilmesi 
119
2.9.3. Engelli İşçilerin Çalıştırılması 
119
2.9.4. Örnek Olaylar 
120
2.9.5. Yargıtay Kararları 
121
2.10. ÜCRETİN ÖDENMESİ 
123
2.10.1. Ücretin Ödeme Şekli ve Dönemi 
123
2.10.2. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi 
123
2.10.3. Ücretle İlgili Diğer Hükümler 
124
2.10.4. Örnek Olaylar 
124
2.10.5. Yargıtay Kararları 
125
2.11. KADINLARA ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI 
138
2.11.1. Örnek Olaylar 
142
2.11.2. Yargıtay Kararları 
142
2.12. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 
144
2.12.1. Örnek Olaylar 
144
2.12.2. Yargıtay Kararları 
145
2.13. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 
147
2.13.1. Her Türlü İşten Çıkarmanın Toplu İşçi Çıkarma Kapsamında Değerlendirilmesi 
148
2.13.2. Yetkili Mercilere Bildirim Yapılmaması 
148
2.13.3. Yapılan Bildirimin Hemen Ardından İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi 
149
2.13.4. Örnek Olaylar 
149
2.13.5. Yargıtay Kararları 
151
2.14. DENKLEŞTİRME 
154
2.14.1. Denkleştirme Süresinin En Çok İki Aylık Dönem Olarak Belirlenmesi 
155
2.14.2. Denkleştirme Süresi Sonunda İşçilerin Haftalık Ortalama Çalışma Süresinin Normal Çalışma Sürelerini Aşmaması 
155
2.14.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması 
156
2.14.4. Denkleştirme Uygulaması İçin İşçilerin Rızasının Alınması 
156
2.14.5. Denkleştirme Uygulamasının Bir Yılda Kaç Defa Yapılabileceği Hususu 
157
2.14.6. Örnek Olaylar 
157
2.14.7. Yargıtay Kararları 
158
2.15. KIDEM TAZMİNATI 
164
2.15.1. İşçinin Kıdemi 
165
2.15.2. Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Haller 
165
2.15.3. Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Haller 
166
2.15.4. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 
166
2.15.5. Kıdem Tazminatı Tavanı 
167
2.15.6. Kesintiler 
167
2.15.7. İşyerinin Devri 
167
2.15.8. Zamanaşımı 
167
2.15.9. Kısmi Süreli Çalışanlar 
168
2.15.10. Örnek Olaylar 
168
2.15.11. Yargıtay Kararları 
170
2.16. SÜRELİ FESİH (İHBAR TAZMİNATI) 
197
2.16.1. Örnek Olaylar 
198
2.16.2. Yargıtay Kararları 
199
2.17. HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH 
207
2.17.1. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
207
2.17.2. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
208
2.17.3. İşçi Tarafından Yapılan Feshin Sonuçları 
210
2.17.4. İşveren Tarafından Yapılan Feshin Sonuçları 
211
2.17.5. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 
211
2.17.6. Örnek Olaylar 
211
2.17.7. Yargıtay Kararları 
212
2.18. İŞ GÜVENCESİ – İŞE İADE 
238
2.18.1. İşçinin Mahkemede Feshin Geçersiz Sebebe Dayandığını İddia Etmesi 
238
2.18.2. 30’un Altında İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sözleşmenin Feshi 
240
2.18.3. Örnek Olaylar 
240
2.18.4. Yargıtay Kararları 
241
2.19. ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÜCRET BORDOSU 
259
2.19.1. Örnek Olaylar 
260
2.19.2. Yargıtay Kararları 
260
2.20. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER 
263
2.20.1. Çalıştırılma Esasları 
263
2.20.2. Çalışma Koşulları 
264
2.20.3. Örnek Olaylar 
265
2.21. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALAR 
265
2.21.1. Örnek Olaylar 
266
2.21.2. Yargıtay Kararları 
266
2.22. MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) 
270
2.22.1. Örnek Olaylar 
271
2.22.2. Yargıtay Kararları 
272
2.23. İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ 
275
2.23.1. Örnek Olaylar 
277
2.23.2. Yargıtay Kararları 
278
3. SONUÇ 
283
Kavramlar Dizini 
284