Ceza Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar Zeki Gözütok  - Kitap

Ceza Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
758
Barkod:
9786050518696
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
800,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruya ilişkin kararları incelenerek ilk ceza yargısındaki hangi uygulamaların ihlal nedeni sayıldığını bir kitapta toplayıp bir bütün olarak ortaya koymak bu kitabın temel amacını oluşturmaktadır.
Bu çalışmalar sırasında ihlal nedenlerini ceza usul hukuku uygulamaları ile maddi ceza hukuku uygulamaları olarak ayrı başlıklar altında vermenin kitabı daha verimli hale getirebileceği düşünülerek bu konulardaki ihlal nedenleri kitapta ayrı bölümlerde bir sıra dahilinde ele alınmıştır.
Kitabın konusu gerek ceza usul hukukuna ilişkin, gerekse maddi ceza hukukuna ilişkin olsun ceza yargısı uygulamalarındaki ihlal nedenleri olsa da ihlale neden olan kamu gücü uygulamaları, yargı uygulamalarından ibaret değildir. İdarenin işlemleri, eylemleri, eylemsizlikleri de temel hak ve özgürlükleri ihlal edebiliyor. İhlal nedenleri bu yönüyle de değerlendirilerek, yargı denetiminin yapıldığı idare ve vergi mahkemelerinde ortaya çıkan idarenin işlem ve eylemleri bakımından da ihlal nedenlerine kitapta ayrı başlıkta bu nedenle ve bu kapsamda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Maddi Ceza Hukuku Uygulamaları
.
Ceza Usul Hukuku Uygulamaları
.
İhlal Yaratan Kanun Hükümleri
.
İdarenin İşlem ve Eylemleri
.
Usul ve Esaslarıyla Bireysel Başvuru Yolu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU 
33
1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU 
33
1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
37
1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
38
1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ 
43
1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ 
46
1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ 
49
1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
50
1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR 
53
1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
53
1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER 
59
1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
60
1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER 
61
1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ 
67
1.10 MAĞDUR SIFATI 
68
1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI 
75
1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU 
77
1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU 
81
1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI 
82
1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU 
83
1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI 
85
1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU 
94
1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 
109
1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER 
111
1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER 
112
1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ 
113
1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI 
114
1.23 ADLİ YARDIM 
115
1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ 
116
1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR 
119
1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI 
120
1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ 
121
1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI 
123
1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR 
124
1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR 
126
1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 
128
1.32 MÜKERRER BAŞVURU 
131
1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ 
131
1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI 
133
1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI 
134
1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI 
136
1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ 
138
1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM 
144
1.39 DURUŞMA YAPILMASI 
145
1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ 
145
1.41 ESAS İNCELEMESİ 
146
1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR 
147
1.43 PİLOT KARARLAR 
147
1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
149
2 İHLAL NEDENİ SAYILAN CEZA USUL HUKUKU UYGULAMALARI 
151
2.1 İLETİŞİMİN TESPİTİ / MÜFETTİŞ TALEBİ / KANUNA DAYANMAMA 
151
2.2 EL KOYMA TEDBİRİ / USULİ GÜVENCELERE UYMAMA 
153
2.3 EL KOYMA TEDBİRİ / DEVAM ETTİRME / KOŞULLAR / GEREKÇE 
155
2.4 MALVARLIĞI ÜZERİNE EL KOYMA TEDBİRİ / UZUN SÜRE 
157
2.5 GÜVENCE BEDELİ TEDBİRİ / MAKUL SÜRENİN AŞILMASI 
159
2.6 EL KOYMA TEDBİRİ / ÖZEL HÜKMÜ DEĞERLENDİRMEME 
159
2.7 TEKNİK ARAÇLARLA KAYDA ALMA KARARI / MÜDAFİ GÖRÜŞMESİ 
159
2.8 İNTERNET İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ/ GEREKÇE 
161
2.9 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİR KARARI 
161
2.10 İHTİYATİ TEDBİR / KANUNİ DAYANAK GÖSTERİLMEMESİ 
161
2.11 İÇ BEDEN MUAYENESİ / CİNSEL ORGANDA ARAMA 
163
2.12 GÖZALTINA ALMA / HABER YAPTIRMAMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
164
2.13 KOŞULLARI OLUŞMAKSIZINAVUKATTAN KİMLİK SORMA / POLİS MERKEZİNDE TUTMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
166
2.14 GEÇİCİ KAPATMA KARARI / SÜRELİ YAYINLAR 
166
2.15 YAYIN YASAĞI / TBMM SORUŞTURMASI HAKKINDA 
169
2.16 BANKA HESAPLARINA TEDBİR 
170
2.17 TUTUKLULUK İNCELEMESİ / MAKUL ARALIKLA YAPILMAMASI 
172
2.18 TAHLİYE SONRASI AYNIKONUYLA İLGİLİ BAŞKA SORUŞTURMADA TUTUKLAMA 
173
2.19 SORUŞTURMA BAŞLADIKTAN UZUN SÜRE SONRA TUTUKLAMA 
176
2.20 TUTUKLULUK SÜRESİ / SUÇ İŞLENEN ÜLKEYE İADE YARGILAMASI 
177
2.21 TUTUKLAMA / KUVVETLİ BELİRTİ KOŞULU / SOMUT OLGU 
180
2.22 TUTUKLAMA / YAŞI KÜÇÜK / ÇOCUK 
182
2.23 TUTUKLAMA / KUVVETLİ BELİRTİ NİTELİĞİ TAŞIMAMA 
184
2.24 TUTUKLAMA / KATALOG SUÇ GEREKÇESİ 
186
2.25 TUTUKLAMA / SUÇ UNSURLARINA GÖRE KUVVETLİ BELİRTİ 
188
2.26 TUTUKLULUK / AZAMİ SÜREYİ AŞMA 
189
2.27 TUTUKLULUĞUN DEVAMI / GEREKÇE 
191
2.28 TUTUKLULUK İNCELEMESİ / DOSYA ÜZERİNDEN YAPILMASI 
193
2.29 TUTUKLAMASONRASI HAKİM ÖNÜNE GEÇ ÇIKARILMA 
195
2.30 ADLİ KONTROL / TUTUKLANMA İÇİN DELİL OLMAYAN KİŞİ 
195
2.31 ADLİ KONTROL / KUVVETLİ BELİRTİ KOŞULU 
197
2.32 ADLİ KONTROL / GÖZALTI / HAKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA 
198
2.33 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARI TAZMİN MEKANİZMASI OLMAMASI 
200
2.34 TUTUKLAMA / SOYUT GİZLİ TANIK BEYANININ ESAS ALINMASI 
200
2.35 ADLİ KONTROL / HAGB KARARIYLA BİRLİKTE / KALDIRMA TALEBİ 
202
2.36 YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI 
204
2.37 SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARININ GİZLİLİĞİNİN KORUNMAYARAK İFŞA OLMASI 
206
2.38 KABAHAT EYLEMLERİNDE GİZLİ SORUŞTURMACI BENZERİ USUL 
208
2.39 SORUŞTURMA YAPILMASI / KADINA KARŞI ŞİDDETİ PROTESTO / DAĞILMAMA NEDENİYLE 
208
2.40 CEZA SORUŞTURMASI BAŞLATILMAMASI / SİLAHLA YARALANMA 
209
2.41 TAKİPSİZLİK KARARI / ESAS ALINAN KRİTER / GEREKÇE / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
210
2.42 GÖZALTINDA GÜÇ KULLANIMI SONUCU YARALANMA / ETKİLİ SORUŞTURMA YAPMAMA 
214
2.43 TAZYİKLİ SU VE GAZLA ORANTISIZ MÜDAHELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
215
2.44 EKSİK İNCELEME / SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRECEK İDDİA 
216
2.45 CEZA SORUŞTURMASI YAPLMAMASI / ÖĞRETMEN VE OKUL İDARECİLERİNİN ÖĞRENCİYE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI 
218
2.46 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / ZIRHLI POLİS ARACINDAN TOPLU TAŞIMA ARACINA ATEŞ EDİLMESİ SONUCU YARALANMA İDDİASI 
219
2.47 ETKİSİZ SORUŞTURMA / POLİSE ACİL YARDIM ÇAĞRISINA GEÇ YANIT NEDENİYLE ÖLÜMLE SONUÇLANMA İDDİASI 
222
2.48 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / GÖZALTINDA DARP İDDİASI 
225
2.49 GÖZALTINDA DARP / ETKİLİ SORUŞTURMA / GEREKLİLİKLER 
227
2.50 GÖZALTINDA DARP / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
229
2.51 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / KOLLUK GÖREVLİSİNCE / KÖTÜ MUAMELE İDDİASI 
230
2.52 HAKSIZ GÖZALTI / KÖTÜ MUAMELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
231
2.53 USULSÜZ TELEFON DİNLEMESİ / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
232
2.54 SİBER SUÇLAR / MAHİYETİNE UYGUN ARAŞTIRMA EKSİKLİĞİ 
233
2.55 ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI / ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI 
236
2.56 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE YARALANMA İDDİASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA / SANIK İFADESİ ALMAMA / ÖNEMLİ TANIĞI DİNLEMEME / DARP RAPORUNU SOYUT DELİL SAYMA / DAİMİ ARAMA KARARI VERMEME 
238
2.57 CİNSEL İSTİSMAR SUÇU / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
242
2.58 CEZA İNFAZ KURUMU/ TUTUKLUNUN ÖLÜM OLAYI SÜRECİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
244
2.59 CEZA İNFAZ KURUMU / FİZİKSEL ŞİDDET / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
247
2.60 CEZA İNFAZ KURUMU / FİZİKSEL ŞİDDET / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
249
2.61 İNFAZ KURUMU / SAYIM SIRASINDA YARALANMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
252
2.62 CEZA İNFAZ KURUMU / MADDE BAĞIMLISI TUTUKLUNUN ÖLÜMÜ / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
252
2.63 CEZA İNFAZ KURUMU / İNTİHAR MEYDANA GELMESİ / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
252
2.64 CEZA İNFAZ KURUMU / KÖTÜ MUAMELE İDDİASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
252
2.65 YOLDAKİ TRAFO / ELEKTRİK AKIMIYLA AĞIR YARALANMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
253
2.66 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM / KÜÇÜĞE KÖTÜ MUAMELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
255
2.67 GÖZALTINDA YARALAMA / DOĞRUDAN SORUŞTURMA / 4483 SAYILI KANUN/ DİLEKÇENİN İŞLEME KONULMAMASI KARARI / İTİRAZ YOLU 
257
2.68 GÖZALTINDA KÖTÜ MUAMELE / 4483 S. KANUNU UYGULAMA 
259
2.69 ÇÜRÜK KAMU BİNASININ YIKILMASI SONUCU ÖLÜM / KUSURLU KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI 
261
2.70 KİŞİSEL VERİ HASTANE KAYITLARI / HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRME / ETKİSİZ SORUŞTURMA 
264
2.71 KÖTÜ MUAMELE / TAKİPSİZLİK KARARI / TARAFSIZ NESNEL ANALİZE DAYANMAMA 
266
2.72 DAİMİ ARAMA KARARI YERİNE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ 
268
2.73 YENİDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLME / CEZA DAVASININ DURUMU 
268
2.74 MÜDAFİ İLE GÖRÜŞEMEMİŞ TUTUKLU HAKKINDA MAHKUMİYET 
270
2.75 MENFAAT ÇATIŞMASI / AYNI MÜDAFİ İLE TEMSİL / KENDİ SEÇTİĞİ MÜDAFİ İLE DİNLENMEME 
272
2.76 HÜKÜMLÜNÜN BİREYSEL BAŞVURU İÇİN AVUKATINA BELGE GÖNDERMESİNİN ENGELLENMESİ 
274
2.77 MÜDAFİİ YARDIMI / AİHM KARARI / YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
277
2.78 MÜDAFİNİN ÇEKİLMESİ VE YENİ ATAMA / SANIĞA BİLDİRİLMEDEN MAHKUMİYET 
279
2.79 YENİ DURUM / AVUKATA DANIŞMA FIRSATI VERİLMEMESİ 
281
2.80 İNFAZ HAKİMLİĞİNDE DURUŞMA TALEBİ / DOSYA ÜZERİNDE KARAR 
281
2.81 AĞIR CEZA MAHKEMESİ / DURUŞMADA HAZIR BULUNMA TALEBİ / SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI SURETİYLE KATILIM 
283
2.82 İNFAZ HAKİMLİĞİ / DURUŞMADA HAZIR BULUNMA TALEBİ / SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI SURETİYLE KATILIM 
285
2.83 İCRA CEZA MAHKEMESİ / SANIK MÜDAFİİNE DURUŞMA GÜNÜ BİLDİRİLMEMESİ 
287
2.84 TEKZİP TALEBİ / EKSİK BELGEYİ TAMAMLATMA YERİNE USULDEN RED KARARI VERİLMESİ 
289
2.85 İLETİŞİMİN TESPİTİ TEDBİRİ / VERİLEMEYECEK SUÇ 
290
2.86 SUÇUN SUBUTUNA ETKİLİ KONU / DELİL TOPLATMA TALEPLERİNİN REDDİ / MAHKUMİYET KARARI 
293
2.87 EKSİK İNCELEME / SUÇ VASFINI ETKİLEYECEK SAVUNMA 
295
2.88 DELİLLER / BYLOCK KULANIMI 
295
2.89 MAHKUMİYETE ESAS BELGELER / SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ 
297
2.90 DELİLLER / KOLLUKTA İŞKENCE ALTINDA ALINAN İFADE 
300
2.91 DELİLLER / HUKUKA AYKIRI ARAMA 
301
2.92 HUKUKA AYKIRI DELİLE DAYALI MAHKUMİYET 
303
2.93 DİJİTAL DELİLLER / DEVLET SIRRI GEREKÇESİYLE İÇERİĞİNİN VERİLMESİ VEYA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI TALEBİNİN REDDİ 
303
2.94 DELİLLER / RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ / ÜSTÜN TUTMA GEREKÇESİ 
306
2.95 GİZLİ TANIK / SANIĞA SORGULAMA İMKANI TANINMAMASI 
306
2.96 DELİLLER / TUTANAKTAKİ KİŞİLERİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİ 
308
2.97 TANIK BEYANLARI / ÜSTÜNLÜK TANIMA / NESNELLİK 
310
2.98 OLAYIN TEK DELİLİ OLAN TANIK / DURUŞMADA DİNLENMEMESİ 
312
2.99 ADLİ KONTROL /YETERSİZ GEREKÇEYLE DEVAM / MAKUL SÜRE 
314
2.100 TANIKLARIN DURUŞMADA DİNLENMESİ TALEBİ 
316
2.101 DURUŞMADA DİNLENMEYEN TANIK / TUTANAKTAKİ İMZASIZ BEYANLARINA GÖRE KARAR 
318
2.102 BELİRLEYİCİ DELİL TANIK BEYANLARI / TALİMATLA DİNLEME 
321
2.103 İDDİANAME TEBLİĞ EDİLMEMİŞ SANIKTAN SAVUNMA ALINMASI 
322
2.104 SAVUNMASIALINMAYAN SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET 
324
2.105 İSNADIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ / EK SAVUNMA ALINMAMASI 
325
2.106 SÜRE VERİLMEMESİ / ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI 
327
2.107 MÜTALAANIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ / ASKERDE OLAN SANIĞA 
329
2.108 MAHKEMENİN KAPATILDIĞININ SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ 
331
2.109 HAGB KARARI / SANIĞIN AÇIK KABULÜ KOŞULU 
331
2.110 HAGB / NEDEN UYGULANMADIĞININ AÇIKLANMAMASI 
332
2.111 HAGB UYGULAMASINDAKİ YAPISAL SORUNLAR 
334
2.112 SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ VEHAMET / HAGB KARARI VERİLMESİ 
334
2.113 GEREKÇE / ESASLI İDDİALARIN CEVAPLANMAMASI 
334
2.114 GEREKÇE / MAĞDURUN YAŞINA İLİŞKİN HATA SAVUNMASININ KARŞILANMAMASI 
336
2.115 GEREKÇE / DELİLLERİ VE BEYANLARI OLAYLARLA İLİŞKİLENDİRMEME 
336
2.116 DELİLLER / TOPLATMA KARARINA DAYANMA 
337
2.117 YETERSİZ GEREKÇEYLE MAHKUMİYET 
339
2.118 DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE 
340
2.119 İLGİSİZ GEREKÇELERLE MAHKUMİYET 
340
2.120 İTİRAZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ 
341
2.121 İTİRAZ KANUN YOLU / İŞİN ESASININ İNCELENMEMESİ 
341
2.122 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TEK KİŞİLİK ODA / HUKUKA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ / TALEP HAKKINDA KARAR VERMEME 
342
2.123 ZİYARETTEN MEN YASAĞI /MAHPUSUN ŞİKAYET HAKKI / İNFAZ HAKİMİNCE ESASIN İNCELENMEMESİ 
344
2.124 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TEK KİŞİLİK ODA / BAKANLIK YAZISINA DAYANDIĞI GEREKÇESİ / İŞİN ESASINI İNCELEMEME 
346
2.125 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TUTULMA KOŞULLARI / ESASI İNCELEMEME 
348
2.126 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TAZİYE İZNİ VERİLMEMESİ / ESASI İNCELEMEME 
350
2.127 İNFAZ KURUMUNA YAZILAN DİLEKÇE / İŞLEME ALINMAMA ŞİKAYETİ / İNFAZ HAKİMİNCE ESASINI İNCELEMEME 
352
2.128 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET ŞİKAYET / GÖREVLİ MERCİ GÖSTERİLMEDENGÖREVE DAYALI RET 
354
2.129 GEREKÇE / DELİLLER İLE EYLEMLER ARASI İLİŞKİLENDİRME YAPILMAMASI 
354
2.130 GEREKÇELİ KARAR / ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMAMASI (ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇTİĞİNE DAİR) 
356
2.131 ALKOLMETRE ÖLÇÜMÜ / İDARİ PARA CEZASI / KAN TESTİ TALEBİNİN KARŞILANMAMASI 
357
2.132 İDARİ PARA CEZASI / İDARE TUTANAĞININ İSPAT GÜCÜ / AKSİNE SAVUNMALARIN İSPATI 
357
2.133 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN REDDİ / GEREKÇEDE ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMAMASI 
361
2.134 İDARİ YAPTIRIMA İTİRAZIN REDDİ / GEREKÇEDE ESASLI HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI 
363
2.135 SAVUNMA BEYANLARI DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN MAHKUMİYET 
364
2.136 TEFHİM EDİLEN KARARA AYKIRI GEREKÇELİ KARAR 
366
2.137 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / YETERSİZ GEREKÇEYLE RET 
368
2.138 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇE 
369
2.139 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE RED 
370
2.140 İTİRAZ KANUN YOLU / YETERSİZ GEREKÇEYLE KARARIN KALDIRILMASI 
370
2.141 İTİRAZ İNCELEMESİ / EL KOYMA TEDBİRİNDE 
372
2.142 İNFAZ HAKİMLİĞİNE ŞİKAYET / İLGİSİZ GEREKÇEYLE RET 
372
2.143 SANIĞIN SUÇ VEYA CEZAYA ETKİLİ ARAŞTIRMA TALEBİNİN REDİ 
374
2.144 GEREKÇE / SUÇ TARİHİNDE ASKERDE OLDUĞU SAVUNMASININ KARŞILANMAMASI 
375
2.145 İDDİA MAKAMI DELİLLERİNE İLİŞKİN SAVUNMADA GEÇEN HUSUSLAR / ARAŞTIRILIP DAĞERLENDİRİLMEMESİ 
377
2.146 GEREKÇE / AÇIK YANIT VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI 
379
2.147 GEREKÇE / DELİLE (YARALANMA DOKTOR RAPORU) İTİBAR ETMEME NEDENİ AÇIKLANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ 
380
2.148 TOPTAN GEREKÇE / HER SANIK İÇİN AÇIK YANIT VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI 
380
2.149 VEKALET ÜCRETİ / İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZDA 
382
2.150 SÜRELER / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI 
383
2.151 KARAR VEREN HAKİMİN İTİRAZI İNCELEYEN HEYETTE YER ALMASI 
385
2.152 YENİ BELGELERİN İTİRAZ EDENE TEBLİĞ EDİLMEMEMESİ 
387
2.153 İTİRAZ İNCELEMESİ / GEREKÇELİHAGB KARARI TEBLİĞ EDİLMEDEN YAPILMASI / İLGİSİZ GEREKÇE 
388
2.154 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE VERİLEN KARARA İTİRAZIN REDDİ 
390
2.155 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARI /C. BAŞSAVCILIĞI İTİRAZI / TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR VERİLMESİ 
390
2.156 KESİN OLMAYAN KARARIN KESİN OLMAK ÜZERE VERİLMESİ 
392
2.157 YASA YOLUNUN YANLIŞ BİLDİRİLMESİ 
394
2.158 YASA YOLU BAŞVURUSU / DİLEKÇE İÇERİĞİNE AYKIRI DEĞERLENDİRME 
396
2.159 İSTİNAF SÜRESİ / KALEM PERSONELİ HATASI / SÜREDEN RET 
396
2.160 İSTİNAF / GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ YAPILMADAN DOSYANIN GÖNDERİLMESİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ YAPILMASI 
398
2.161 İSTİNAF / YENİ DELİL TOPLANDIĞI HALDE DURUŞMA AÇILMAMASI 
400
2.162 İSTİNAF KARARI / CEZA MİKTARININ GEREKÇE YAPILMASI 
401
2.163 TEMYİZ SÜREDEN RET / UYAP'TAN GÖNDERME TARİHİ YERİNE HAVALE TARİHİNİN ESAS ALINMASI 
402
2.164 İSTİNAF / SÜRE BAŞLANGICINDA BELİRSİZLİK YARATILMASI 
403
2.165 TEMYİZ NEDENLERİ İÇİN 7 GÜNLÜK EK SÜREYİ BİLDİRMEME 
405
2.166 TEMYİZ / TEFHİM SONRASI VEKALETTE SÜRE BAŞLANGICI 
407
2.167 TEMYİZ SÜRESİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ 
408
2.168 TEMYİZ TALEBİNİN İNCELENMEMESİ / SİRAYET BOZMASI 
410
2.169 TEMYİZ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE VERİLEN KARARIN ONANMASI 
411
2.170 SÜREDEN RED KARARI TEMYİZİ / İTİRAZLARI İNCELEMEME 
412
2.171 MÜDAFİ VE SANIĞIN AYRI TEMYİZİ / SADECE BİRİNİN İNCELENMESİ 
413
2.172 İTİRAZNAME TEBLİĞ EDİLMEDEN İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ 
415
2.173 YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ / AYNI OLAYDA BAŞKA KİŞİLER İÇİN VERİLEN İHLAL KARARINA DAYALI 
417
2.174 / MANEVİ TAZMİNAT / HUKUKA AYKIRI GÖZALTI NEDENİYLE 
420
2.175 TAZMİNAT DAVASI / HAKSIZ GÖZALTI NEDENİYLE 
421
2.176 TAZMİNAT DAVASI / HAKSIZ – UZUN GÖZALTI NEDENİYLE 
423
2.177 TAZMİNAT DAVASI / İLETİŞİMİN DİNLENMESİ TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRİNİN ÖLÇÜSÜZ UYGULANMASI NEDENİYLE 
425
2.178 TAZMİNAT DAVASI / YAKALAMA VE TAKİPSİZLİK / GÖZALTI 
427
2.179 TAZMİNAT / ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SUÇTA YAKALAMA VE GÖZALTI 
429
2.180 TAZMİNAT / TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI/ TEBLİĞ EDİLMEME / İTİRAZ EDEMEME / TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ 
431
2.181 TAZMİNAT / GÖZALTI VE TUTUKLAMA / ÖLÇÜSÜZ UYGULANMASI / MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI 
433
2.182 TAZMİNAT / TUTUKLAMA / SADECE BERAAT GEREKÇESİYLE HÜKÜM 
435
2.183 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARI TAZMİN MEKANİZMASI OLMAMASI 
435
2.184 MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI / MAKUL SÜREYİ AŞAN TUTUKLULUK 
436
2.185 TAZMİNAT / HAKSIZ YAKALAMA / KAÇAK TANIMINA UYMAYAN KİŞİ 
437
2.186 TAZMİNAT TALEBİ / ARACINA EL KONULAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ 
440
2.187 TAZMİNAT TALEBİ / BERAAT KARARI / AVUKATA ÖDENEN PARA 
442
2.188 TAZMİNAT DAVASI / ASİLİN MUVAFAKATI / VEKALETNAME 
444
2.189 MAHKUMİYETİNKALKMASI / İNFAZEDİLMİŞ PARA CEZASININ İADE EDİLMEMEMESİ 
446
2.190 İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİ / GEREKÇE 
448
2.191 İNFAZIN ERTELENMESİ / SAĞLIK DURUMU / SÜREÇTE AKSAMA 
450
2.192 HAGB KARARIYLA VERİLEN MÜSADERE KARARININ İNFAZI 
452
2.193 CEZALARIN İNFAZI / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 
452
2.194 MAKUL SÜRE / CEZA DAVASI 
455
2.195 MAKUL SÜRE / POLİSİN ZOR KULLANMASINDA YARALANMA 
456
2.196 MAKUL SÜRE / KARARIN GEÇ YAZILMASI 
457
2.197 BAZI DELİLLERİN TOPLANMASINDAN VAZGEÇİLEREK TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ / NEDENİNİN AÇIKLANMAMASI 
458
2.198 MAKUL SÜRE / CEZA DAVASI 
460
2.199 GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI / SUÇ MAĞDURU 
461
2.200 MAKUL SÜRE / ÖLÜME SEBEBİYET / ZAMANAŞIMI DÜŞME 
463
2.201 MAKUL SÜRE / IRZA GEÇME ALIKOYMA TEHDİT / DÜŞME 
464
2.202 MAKUL SÜRE / GÖZALTINDA DARP SORUŞTURMASINDA 
466
2.203 MAKUL SÜRE / GÖZALTINDA İŞKENCEYLE ÖLÜM / CEZA DAVASI 
466
2.204 MAKUL SÜRE / GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI TALEBİNDE 
466
2.205 İHLAL KARARI / GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ / MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN KİŞİ 
466
2.206 AİHM İHLAL KARARI / NEDENİYLE YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
469
2.207 BİREYSEL BAŞVURU İHLAL KARARI /İNFAZIN DURDURULMAMASI 
472
2.208 AİHM İHLAL KARARI / KAPSAMINA UYGUN YARGILAMA YAPMAMA 
474
2.209 İHLAL KARARI GEREĞİNİN TAM YERİNE GETİRİLMEMESİ 
476
2.210 İHLAL KARARI GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEYEREK YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN REDDİ 
478
3 İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ CEZA HUKUKU UYGULAMALARI 
481
3.1 YAĞMA SUÇU / HUKUKİ İLİŞKİ İDDİASI 
481
3.2 SANIĞIN MAĞDURUN YAŞINA İLİŞKİN HATASI 
483
3.3 MEŞRU SAVUNMA / KOŞULLARIN ORTAYA KONMAMASI 
485
3.4 GAZETE KÖŞE YAZISI / İFTİRA SUÇUNDAN CEZALANDIRMA 
485
3.5 HAKARET SUÇU / GAZETECİ MAHKUMİYET / YAPILAN HABER 
488
3.6 HAKARET SUÇU / MAHKUMİYET / İNTERNET PAYLAŞIMI 
490
3.7 HAKARET SUÇU MAHKUMİYET / SİYASETÇİYE YÖNELİK İNTERNET PAYLAŞIMI 
491
3.8 HAKARET SUÇU MAHKUMİYET / CEP TELEFONU MESAJI 
494
3.9 HAKARET SUÇU HAGB / DAVALININ DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR 
495
3.10 HAKARET SUÇU HAGB / DAVALI VEKİLİNİN CEVAP DİLEKÇESİ 
498
3.11 HAKARET MAHKUMİYET / SOSYAL MEDYA HABERİNE YORUM 
500
3.12 HAKARET MAHKUMİYET / İTİRAZ DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR 
502
3.13 HAKARET MAHKUMİYET / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 
504
3.14 HAKARET MAHKUMİYET / SORUŞTURMA DOSYASINA SUNULAN DİLEKÇE 
506
3.15 HAKARET MAHKUMİYET / AVUKATIN DURUŞMADA, MÜTALAASINI AÇIKLAYAN SAVCIYA YÖNELİK SÖZLERİ 
507
3.16 GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU / SÜBUT DEĞERLENDİRMESİ 
509
3.17 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA BULAŞAN ÜRÜN İTHALİ / SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK 
510
3.18 TAKSİRLE ÖLÜM VE YARALANMA / YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ GÖZETİLMEKSİZİN KUSUR BELİRLEMESİ YAPILMASI 
512
3.19 TAKSİRLE ÖLÜM / KASITLI EYLEM İDDİASINI DEĞERLENDİRMEME 
515
3.20 GÖZALTINDA İŞKENCE / ÖLÜM / CEZA DAVASI / ETKİSİZ SONUÇ 
515
3.21 TREN KAZASI ÖLÜM / CEZA DAVASI / ZAMANAŞIMIYLA SONUÇLANMA 
515
3.22 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ / SUBUTUN UNSURLARA GÖRE ORTAYA KONMAMASI 
515
3.23 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ / ÖNCEKİ MAHKUMİYETİN DEĞERLENDİRMEYEESAS ALINMASI 
518
3.24 TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇU / KORUMA TEDBİRİ OLARAK VERİLMİŞ TOPLATMA KARARINA DAYANILMAK SURETİYLE MAHKUMİYET 
520
3.25 TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ OLMA SUÇU / TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURU 
520
3.26 ÖRGÜT KAVRAMI / TERÖR SUÇLUSU / TERÖR SUÇU 
521
3.27 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU / BYLOCK KULLANIMI 
521
3.28 KANUNA AYKIRI TOPLANTIYA KIŞKIRTMA SUÇU 
521
3.29 SPORDA ŞİDDETİ TEŞVİK / İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 
523
3.30 ÖRGÜTE ÜYE OLMAYAN ANCAK ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ 
525
3.31 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / SEÇİM YASAKLARI KAPSAMI 
526
3.32 İNTERNET ERİŞİMİN ENGELLENMESİ / ONAYLAMA / İTİRAZIN REDDİ 
529
3.33 İNTERNET İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ / KOŞULLARI 
530
3.34 UNUTULMA HAKKI / ESKİ HABERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TALEBİNİN REDDİ 
532
3.35 SÜRELİ YAYININ GEÇİCİ KAPATILMASI KARARI 
535
3.36 KOLLUK GÖREVLİSİNCE KÜÇÜĞÜN YARALANMASI SUÇU 
535
3.37 SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ VEHAMET / ALT SINIRDAN CEZA / PARAYA ÇEVİRME / HAGB 
538
3.38 HAKSIZ REKABET SUÇU / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 
541
3.39 ZOR KULLANMA YETKİSİNİN AŞILMASI / YARALAMA / ETKİSİZ CEZA 
543
3.40 MÜSADERE / KANUNİ DAYANAK / ZARARIN TAZMİNİ 
545
3.41 KAİM DEĞERİN MÜSADERESİ / KANUNİLİK 
546
3.42 MÜSADERE / SUÇTA KULLANILMA 
549
3.43 MÜSADERE / MÜZEYE TESLİM / KANUNİLİK 
550
3.44 MÜSADERE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT ARAÇ 
552
3.45 MÜSADERE / KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA / SİLAHIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 
553
3.46 MESLEKTEN ÇIKARILMA / RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAH 
556
3.47 KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME SUÇU / SUÇ KASTI 
558
3.48 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / MÜLK SAHİBİ OLMAYA DAYALI RED 
560
3.49 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / OTOYOLDAN HATALI GEÇİŞ / İDARE KUSURU 
563
3.50 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / KİŞİLERE RAHATSIZLIK VERME 
564
3.51 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ 
566
3.52 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / OTURMA EYLEMİ / EMRE AYKIRI DAVRANIŞ 
568
3.53 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / BAHİS OYNAMA / KARİNEYE DAYALI RET 
570
3.54 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / İZİNSİZ AFİŞ ASMA 
572
3.55 İZİNSİZ DÖVİZ SOKMAYA TEŞEBBÜS / İDARİ PARA CEZASI 
574
3.56 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 
576
3.57 KİRALANMIŞ ARAÇ / MALİKE İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZIN REDDİ 
578
3.58 İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI 
579
3.59 BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI 
580
3.60 İDARİ PARA CEZASI / İŞLETME BELGESİZ SEYAHAT ACENTALIĞI / İTİRAZ İNCELEMESİ 
580
3.61 BİLDİRİ DAĞITMA VE BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ 
580
3.62 FUHUŞ İÇİN MÜŞTERİ BEKLEME / İDARİ PARA CEZASI/ İTİRAZ İNCELEMESİ 
580
3.63 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA (COVİT 19 TEDBİRİ) UYMAMA / İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ 
581
3.64 GECELEYİN ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI / İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ 
581
3.65 İDARİ PARA CEZASI / EYLEMİN KABAHAT OLMAKTAN ÇIKMASI 
581
3.66 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ/ AZAMİ YÜK AĞIRLIĞININ AŞILMASI 
582
3.67 KANUNA DAYANMAYAN YÖNETMELİK HÜKMÜNE DAYALI KARAR 
584
3.68 AYNI YERLEŞKEDE TUTUKLU EŞLER/ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖRÜŞME / ŞİKAYETİN REDDİ 
586
3.69 ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINAMAYACAĞI LEHE HÜKMÜ / MAHSUP TALEBİ 
588
3.70 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KİTAP ALINMASI TALEBİNİN REDDİ 
589
3.71 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARI GEREKÇE / MEKTUPLARIN İADESİ TALEBİ 
591
3.72 İNFAZ HAKİMİ KARARI / SİGARASIZ ODA ŞİKAYETİ 
592
3.73 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ASGARİ KİŞİSEL ZEMİN ALAN ŞİKAYETİ 
592
3.74 İNFAZ HAKİMİ KARARI /YABANCI DİLDE YAZILMIŞ DERGİ TEMİNİ ŞİKAYETİ 
593
3.75 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KUR'AN–I KERİM MEALİ ALINMASI TALEBİ 
593
3.76 İNFAZ HAKİMİ KARARI / SÜRELİ YAYIN TESLİMLERİNDE AKSAMA ŞİKAYETİ 
593
3.77 İNFAZ HAKİMİ KARARI / YERLİ BAZI DERGİLERİN TEMİNİ TALEBİ / ŞİKAYETİN REDDİ 
594
3.78 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ÜÇ KİŞİLİK ZİYARETÇİ LİSTESİ OLUŞTURMA TALEBİ 
594
3.79 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KAPALI GÖRÜŞ SES KAYDI / ŞİKAYETİN REDDİ 
594
3.80 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ENGELLİ ÇOCUĞUYLA AÇIK GÖRÜŞ TALEBİ 
594
3.81 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TUTUKLU EŞLERİN GÖRÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ 
595
3.82 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AYNI YERLEŞKEDEKİ FARKLI CEZA İNFAZ KURUMU / EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ 
595
3.83 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FARKLI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN EŞLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ 
595
3.84 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TELEFONLA GÖRÜŞME GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 
596
3.85 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ZİYARETÇİ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ 
596
3.86 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ZİYARETTEN MEN YASAĞI / KALDIRILMASI TALEBİ 
596
3.87 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUBUN KISMEN KARALANARAK VERİLMESİ 
596
3.88 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUPLARIN UYAP'A KAYDI ŞİKAYETİ 
597
3.89 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DÖKÜMANIN SAKINCALI BULUNMASI 
597
3.90 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AVUKATLA GÖRÜŞME TALEBİ 
597
3.91 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FAKSIN KISMEN SAKINCALI BULUNMASI 
598
3.92 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÖNDERİLECEK MEKTUBA EL KONULMASI 
598
3.93 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AVUKATIN GÖNDERDİĞİ MEKTUP 
598
3.94 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FARKLI CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ EŞLERİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ 
598
3.95 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AİHM'E GÖNDERİLMEK İSTENEN BELGELER 
599
3.96 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ DİLEKÇELERİNİN KİŞİSEL VERİLERLE GÖNDERİLMESİ 
599
3.97 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AÇLIK GREVİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK 
599
3.98 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÜNLÜKTEKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI 
600
3.99 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÖNDERİLEN MEKTUPTAKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI 
600
3.100 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÜL DESENLİ KAĞIT / DİSİPLİN CEZASI 
600
3.101 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DİLEKÇELERİN DENETLENMESİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ / ŞİKAYETİN REDDİ 
601
3.102 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ESKİ KIYAFETLERİN KURUMA ALINMAMASI / ŞİKAYETİN REDDİ 
601
3.103 İNFAZ HAKİMİKARARI / DAĞITILMAMIŞ DÖKÜMAN / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI / ŞİKAYETİN REDDİ 
601
3.104 İNFAZ HAKİMİKARARI / TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME YASAĞI ŞİKAYETİ 
602
3.105 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUP EKİNDEKİ ŞİİRLERİN ALIKONMAS 
602
3.106 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DÖKÜMANIN ALINMASI / ŞİKAYETİN REDDİ 
602
3.107 İNFAZ HAKİMİ KARARI / BAZI FOTOĞRAFLARIN TESLİM EDİLMEMESİ 
602
4 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR 
605
4.1 BU BÖLÜM HAKKINDA 
605
4.2 KADINA KARŞI ŞİDDETİ PROTESTO / TOPLANAN GRUBA MÜDAHALE / KANUNİLİK KOŞULU 
605
4.3 TAKSİM MEYDANI / 1 MAYIS ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE 
607
4.4 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 
611
4.5 AMELİYAT OLAN HASTA / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARI / ÖN SORUŞTURMADA YETERSİZLİK 
611
4.6 OTURMA EYLEMİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI/ EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI 
613
4.7 BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI 
615
4.8 İDARİ PARA CEZASI / DAYANAKLARININ GÖSTERİLMEMESİ 
617
4.9 BİLDİRİ DAĞITMA VE BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLLARI 
619
4.10 FUHUŞ İÇİN MÜŞTERİ BEKLEME / İDARİ PARA CEZASI 
622
4.11 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA (COVİT 19 TEDBİRİ) UYMAMA / İDARİ PARA CEZASI 
623
4.12 GECELEYİN ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI / İDARİ PARA CEZASI 
625
4.13 İDARİ PARA CEZASI / SEÇİM YASAKLARI KAPSAMI 
627
4.14 İDARİ PARA CEZASI/ MÜLK SAHİBİ OLMAYA DAYANMASI 
627
4.15 İDARİ PARA CEZASI / KİŞİLERE RAHATSIZLIK VERME 
627
4.16 İDARİ PARA CEZASI / OTURMA EYLEMİ / EMRE AYKIRI DAVRANIŞ 
627
4.17 İZİNSİZ AFİŞ ASMA NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ 
628
4.18 ALKOLMETRE ÖLÇÜMÜNE İTİRAZ AMAÇLI / KAN TESTİ TALEBİNİN KARŞILANMAMASI 
628
4.19 HAKSIZ GÖZALTI / KÖTÜ MUAMELE 
630
4.20 BASIN MENSUBU / KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALMA / EŞİK AŞIMI 
632
4.21 ASGARİ EŞİK AŞILARAK GÖZALTINA ALMA 
634
4.22 KOLLUK GÖREVLİSİNCE İÇ BEDEN MUYENESİNE TABİ TUTULMA 
634
4.23 OLAYA MÜDAHALE / KONTROLSÜZ ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI / ÖLÜME SEBEP OLMA 
634
4.24 GÖZALTINDA ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI / KÖTÜ MUAMELE 
634
4.25 ADLİ İŞLEM OLMAKSIZIN / KARAKOLA ÇAĞIRMA / KARAKOLDA TUTMA 
635
4.26 KOŞULLARI OLUŞMAKSIZINAVUKATTAN KİMLİK SORMA / POLİS MERKEZİNDE TUTMA 
636
4.27 GÖZALTINDA İŞKENCE / ÖLÜM 
638
4.28 TAZYİKLİ SU VE GAZLA ORANTISIZ MÜDAHELE 
640
4.29 TAZMİNAT KOMİSYONU / MAKUL SÜRE / DÜŞÜK TAZMİNAT 
642
4.30 CEZA İNFAZ KURUMU / SİGARA İÇİLMEYEN ODA TALEBİ 
644
4.31 CEZA İNFAZ KURUMU / ASGARİ KİŞİSEL ZEMİN ALAN İSTEĞİ 
646
4.32 CEZA İNFAZ KURUMU / TEK KOLU OLMAYAN MAHKUMUN ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARI 
648
4.33 CEZA İNFAZ KURUMU / YABANCI DİLDE YAZILMIŞ DERGİ TALEBİ 
650
4.34 CEZA İNFAZ KURUMU / KUR'AN–I KERİM MEALİ ALINMASI TALEBİ 
652
4.35 CEZA İNFAZ KURUMU / SÜRELİ YAYIN TESLİMLERİNDE AKSAMA 
654
4.36 CEZA İNFAZ KURUMU / YERLİ BAZI DERGİLERİN TEMİNİ TALEBİ 
655
4.37 CEZA İNFAZ KURUMU / ÜÇ KİŞİLİK ZİYARETÇİ LİSTESİ OLUŞTURMA TALEBİ 
657
4.38 CEZA İNFAZ KURUMU / KAPALI GÖRÜŞ SES KAYDI 
659
4.39 CEZA İNFAZ KURUMU / ENGELLİ ÇOCUĞUYLA AÇIK GÖRÜŞ TALEBİ 
662
4.40 CEZA İNFAZ KURUMU / TUTUKLU EŞLERİN GÖRÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ 
663
4.41 AYNI YERLEŞKEDEKİ FARKLI CEZA İNFAZ KURUMU / EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ 
665
4.42 HÜKÜMLÜNÜN ÜVEY BABA İLE GÖRÜŞME TALEBİNİN REDDİ 
666
4.43 AYNI YERLEŞKEDE TUTUKLU EŞLER/ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖRÜŞTÜRMEME 
667
4.44 FARKLI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN EŞLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ 
667
4.45 CEZA İNFAZ KURUMU /GÖRÜŞME GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 
668
4.46 CEZA İNFAZ KURUMU / ZİYARETÇİ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ 
670
4.47 CEZA İNFAZ KURUMU / HASTA BABASINI ZİYARET / TELEFONLA GÖRÜŞME / SONRASI CENAZE VE TAZİYE KABULÜ TALEPLERİ 
672
4.48 CEZA İNFAZ KURUMU / KARDEŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILMA İSTEĞİ 
674
4.49 CEZA İNFAZ KURUMU / ZİYARETTEN MEN YASAĞI 
675
4.50 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUBUN KISMEN KARALANARAK VERİLMESİ 
677
4.51 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUPLARIN UYAP'A KAYDI 
679
4.52 CEZA İNFAZ KURUMU / DÖKÜMANIN SAKINCALI BULUNMASI 
681
4.53 CEZA İNFAZ KURUMU / AVUKATLA GÖRÜŞME TALEBİ 
683
4.54 CEZA İNFAZ KURUMU / FAKSIN KISMEN SAKINCALI BULUNMASI 
685
4.55 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖNDERİLECEK MEKTUBA EL KONULMASI 
686
4.56 CEZA İNFAZ KURUMU / AVUKATIN GÖNDERDİĞİ MEKTUP 
688
4.57 FARKLI CEZA İNFAZ KURUMLARI / EŞLERİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ 
690
4.58 CEZA İNFAZ KURUMU / AİHM'NE GÖNDERİLMEK İSTENEN BELGELER 
692
4.59 CEZA İNFAZ KURUMU / TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ DİLEKÇELERİNİN KİŞİSEL VERİLERLE GÖNDERİLMESİ 
694
4.60 CEZA İNFAZ KURUMU / AÇLIK GREVİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK 
697
4.61 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜNLÜKTEKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI 
698
4.62 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖNDERİLEN MEKTUPTAKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI 
700
4.63 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜL DESENLİ KAĞIT / DİSİPLİN CEZASI 
702
4.64 CEZA İNFAZ KURUMU /DİLEKÇELERİN DENETLENMESİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ 
703
4.65 CEZA İNFAZ KURUMU / DAĞITILMAMIŞ DÖKÜMAN / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI 
705
4.66 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜLEN YÜZ RESİMLİ TİŞÖRT / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI 
707
4.67 CEZA İNFAZ KURUMU / TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME YASAĞI 
709
4.68 ÖLÜMCÜL HASTALIK / İNFAZIN ERTELENMESİ / ATK RAPORUNDA GECİKME 
710
4.69 DOĞUM YAPAN HÜKÜMLÜ / UYGUN ORTAM VE TEDBİRLER 
713
4.70 İNFAZ KURUMU / SAYIM SIRASINDA YARALANMA 
713
4.71 CEZA İNFAZ KURUMU / HASTANEYE SEVKTE GECİKME / ÖNLEMLER 
715
4.72 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖREVLİNİN FİZİKSEL ŞİDDETİ 
716
4.73 CEZA İNFAZ KURUMU / MADDE BAĞIMLISI TUTUKLUNUN ÖLÜMÜ 
716
4.74 CEZA İNFAZ KURUMU / İNTİHAR MEYDANA GELMESİ 
719
4.75 CEZA İNFAZ KURUMU / KÖTÜ MUAMELE 
721
4.76 CEZA İNFAZ KURUMU / ESKİ KIYAFETLERİN KURUMA ALINMAMASI 
724
4.77 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUP EKİNDEKİ ŞİİRLERİN ALIKONULMASI 
726
4.78 CEZA İNFAZ KURUMU / DÖKÜMANIN ALINMASI 
727
4.79 CEZA İNFAZ KURUMU / BAZI FOTOĞRAFLARIN TESLİM EDİLMEMESİ 
729
4.80 TREN KAZASI ÖLÜM / GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMA 
730
4.81 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TEDBİRLERİ ALMAMA 
733
4.82 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
735
5 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ 
737
5.1 HAGB KARARIYLA VERİLEN MÜSADERE KARARININ İNFAZI 
737
5.2 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİR KARARI 
741
5.3 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARIN TAZMİNİ MEKANİZMASININ OLMAMASI 
746
5.4 HAGB UYGULAMASINDAKİ YAPISAL SORUNLAR 
748
5.5 ÖRGÜTE ÜYE OLMAYAN ANCAK ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ 
752
5.6 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME 
756
KAYNAKLAR 
759