Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları C: 8 Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları

C: 8

1. Baskı, 
Ocak 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
360
Barkod:
9789750264900
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
470,00
İndirimli (%74):
124,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Berlin'de hakimler var." Bu söz 21. yüzyılda dahi sadece boş bir laftan ibaret değildir. Çünkü devletin organlarının hukuka bağlılığını, bireyin yargı ve adalete güvenini – başka ve somut bir ifadeyle AİHS m. 6 uyarınca adil yargılanma hakkının bir yansıması olan ceza muhakemesi ilkesi olarak hakimlerin bağımsızlığını ifade eder. Ceza muhakemesi hukuku ilkeleri, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, özellikle şüphelinin/sanığın savunmasız bir şekilde ceza yargılamasına maruz kalmamasını güvence altına alırlar ve bu bağlamda devlete karşı haklarını güçlendirirler.
Ceza muhakemesi ilkeleri, hukuk devletinin garantörleri olarak ulusal düzeyde gerek Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Kanunlarında gerek Alman Mahkemelerinin Teşkilatı Hakkında Kanun'da ve her iki ülkenin Anayasalarında düzenlenmiştir. Türk ceza muhakemesi hukuku her ne kadar büyük ölçüde Alman hukukundan etkilenmiş ve hatta Alman Ceza Muhakemesi Kanunu bir zamanlar Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun temelini oluşturmuşsa da bir zamanlar aynı olan Kanunlar arasında, birbirinden bağımsız, sayısız kanun değişiklikleri sonucunda bir çok fark meydana gelmiştir. Buna rağmen her iki hukuk sisteminde – en azından teorik anlamda – ceza muhakemesi ilkeleri aynıdır.
Bu bağlamda, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Göttingen Georg-August-Üniversitesi Suç Bilimleri Enstitüsü'nün uzun yıllara dayanan işbirliği sonucunda yapılan ve artık geleneksel hale gelmiş olan Alman-Türk Sempozyumu'nun konusunu da ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinde güncel sorunları ve reformları oluşturmuştur. Bu etkinlik kapsamında Almanya ve Türkiye'den katılan uzmanlar, ceza muhakemesi hukukunda güncel düzenleme ve sorunlara eleştirel anlamda dikkat çekmişler, öğrenciler ise, Alman ve Türk ceza muhakemesi hukukunda ceza muhakemesi ilkeleri ve bunların etkileri konusunda sunumlar ile toplantıya katkı sağlamışlardır. Toplantı içeriğinden oluşan kitap, her iki ülke hukukçularının yararlanmasına sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konuya Giriş: Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Tartışmasına Uygulama Açısından Bir Bakış, Fiona Gawlik
.
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Sorunlar, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri
.
10 Aralık 2019 Tarihli Yeni „Ceza Muhakemesinin Modernleşmesi Kanunu": Damlaların Sürekliliği ‚Hukuk Devleti Taşını‘ deler mi? Prof. Dr. Gunnar Duttge
.
Alman Anayasası m. 101, fıkra: 1, cümle: 2 Gereğince Doğal Yargıç İlkesi ve Bu İlkenin Ceza Muhakemesindeki Önemi, Clara Horn Joya – Natural Judge Principle
.
Doğal Hakim İlkesi, Ar. Gör. Ebuzer Zengin
.
Silahların Eşitliği, Savunma Hakkı ve Ek Savunma Hakkı, Ken Eckstein
.
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Nemo Tenetur İlkesi, Ertuğrul Kaan Yıldırım
.
Meram Anlatma İlkesi, Ar. Gör. Kübra Tunç
.
Adil Yargılanma İlkesi Işığında Savunmasız Sanık, Paul Vitter Thiessen
.
Alman Anayasası m. 104 Işığında Tutuklama (Habeas corpus), Aleksandra Ewa Stalmach
.
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Önsoruşturma mı? Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
.
Mecburilik veya Takdirilik İlkesi – Yürürlükteki Hukuka Göre Kural mı Yoksa İstisna mı? Katharina Knop
.
Maslahata Uygunluk İlkesi, Ar. Gör. Veysel Topuz
.
Ceza Muhakemesinde Elektronik Belge – Doğrudan Doğruyalık, Sözlülük ve Alenilik İlkeleri Bakımından Dijital Zorluk, Jens Dallmeyer
.
Doğrudan Doğruyalık İlkesinin Neden ve Sınırları (Al. CMK prg. 250), Sedef Demir
.
21. Yüzyılda Alenilik İlkesi (Mahkemelerin Teşkilatı Hakkında Kanun prg. 169) , Luca Fynn Duda
.
Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi, Ar. Gör. Şölen Çakıroğlu
.
Hızlandırma İlkesinin Temel Esasları (AİHS m. 6, f. 1) , Max Wrobel
.
Ceza Kararnamesi Yargılaması (Al. CMK prg. 407 vd.) – Sorunlar ve Çözüm Olanakları, Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M. (Krakau)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Vorwort 
5
Önsöz 
9
Thematische Einleitung: Praktische Einblicke in den strafrechtsvergleichenden Diskurs
Konuya Giriş: Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Tartışmasına Uygulama Açısından Bir Bakış
Fiona Gawlik 
21
Aktuelle Probleme des Strafprozessrechts im Lichte von Entscheidungen des türkischen Verfassungsgerichts
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Sorunlar
Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri 
25
Das neue „Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens“ vom 10.12.2019: Steter Tropfen höhlt den Stein der Rechtsstaatlichkeit?
10 Aralık 2019 Tarihli Yeni „Ceza Muhakemesinin Modernleşmesi Kanunu“: Damlaların Sürekliliği ‚Hukuk Devleti Taşını‘ Deler Mi?
Prof. Dr. Gunnar Duttge 
37
Das Recht auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101 I S. 2 GG und seine Bedeutung im Strafprozessrecht
Clara Horn Joya 
65
Natural Judge Principle
Doğal Hakim İlkesi
Ar. Gör. Ebuzer Zengin 
81
Waffengleichheit, rechtliches Gehör und richterliche Hinweispflicht
Silahların Eşitliği, Savunma Hakkı ve Ek Savunma Hakkı
Ken Eckstein 
87
Nemo tenetur principle in Turkish Criminal Procedure Law
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Nemo Tenetur İlkesi
Ertuğrul Kaan Yıldırım 
105
The Right to a Fair Hearing
Meram Anlatma İlkesi
Ar. Gör. Kübra Tunç 
147
Der unverteidigte Angeklagte im Lichte des fair–trial–Grundsatzes
Adil Yargılanma İlkesi Işığında Savunmasız Sanık
Paul Vitter Thiessen 
157
Die Untersuchungshaft im Lichte des Art. 104 GG (Habeas corpus)
Alman Anayasası m. 104 Işığında Tutuklama (Habeas corpus)
Aleksandra Ewa Stalmach 
183
Vorermittlungsverfahren im türkischen Strafprozessrecht?
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Önsoruşturma Mı?
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver 
199
Legalitäts– oder Opportunitätsprinzip – Regel oder Ausnahme nach geltendem Recht?
Mecburilik veya Takdirilik İlkesi – Yürürlükteki Hukuka Göre Kural Mı Yoksa İstisna Mı?
Katharina Knop 
247
The Principle of Opportunity
Maslahata Uygunluk İlkesi
Ar. Gör. Veysel Topuz 
263
Die elektronische Urkunde im Strafprozess – Digitale Herausforderung der Grundsätze der Unmittelbarkeit, Mündlichkeit und Öffentlichkeit
Ceza Muhakemesinde Elektronik Belge – Doğrudan Doğruyalık, Sözlülük ve Alenilik İlkeleri Bakımından Dijital Zorluk
Jens Dallmeyer 
271
Grund und Grenzen des Grundsatzes materieller Unmittelbarkeit
(§ 250 StPO)
Doğrudan Doğruyalık İlkesinin Neden ve Sınırları (Al. CMK prg. 250)
Sedef Demir 
283
Der Öffentlichkeitsgrundsatz (§ 169 GVG) im 21. Jahrhundert
21. Yüzyılda Alenilik İlkesi (Mahkemelerin Teşkilatı Hakkında Kanun prg. 169)
Luca Fynn Duda 
305
Das Prinzip der freien Beweiswürdigung
Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi
Ar. Gör. Şölen Çakıroğlu 
325
Grundlagen des Beschleunigungsgrundsatzes (Art. 6 Abs. 1 EMRK)
Hızlandırma İlkesinin Temel Esasları (AİHS m. 6, f. 1)
Max Wrobel 
335
Das Strafbefehlsverfahren (§§ 407 ff. StPO) – Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten
Ceza Kararnamesi Yargılaması (Al. CMK prg. 407 vd.) – Sorunlar ve Çözüm Olanakları
Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M. (Krakau) 
349