Ceza Hukuku ve Adlî Bilimler Vakfı Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap
Ceza Hukuku ve Adlî Bilimler Vakfı

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1

(Kanunlar)

33. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
1398
Barkod:
9789750292453
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
800,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
32. baskı
Ekim 2023
780,00
780,00 (%0)
31. baskı
Haziran 2023
590,00
195,00 (%67)
27. baskı
Şubat 2021
375,00
75,00 (%80)
24. baskı
Ağustos 2019
360,00
25,00 (%93)
19. baskı
Mayıs 2017
325,00
9,90 (%97)
Kitabın Açıklaması
Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın otuz üçüncü basısı, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, son olarak 2.3.2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunla (RG: 12 Mart 2024-32487) çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır. 29. basısı itibarıyla kitaba Askeri Ceza Kanunu da eklenmiştir.
7499 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin bir kısmının yürürlük tarihi 1.6.2024 olarak belirlenmiştir. İlgili maddelerin her birinde yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi ile ilgili olarak ayrıca açıklamada bulunulmamıştır.
Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanunu'na ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
9
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 
99
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI 
599
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI 
603
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
607
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
613
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 
812
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
819
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 
829
7. KABAHATLER KANUNU 
925
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU 
945
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
973
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 
983
11. KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNL. İLİŞKİN KANUN 
995
12. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 
1001
13. ASKERİ CEZA KANUNU 
1027
14. ADLÎ SİCİL KANUNU 
1091
15. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 
1101
16. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU 
1125
17. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 
1131
18. BASIN KANUNU 
1153
19. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU 
1173
20. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
1193
21. ÇEK KANUNU 
1215
22. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN 
1231
23. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
1241
24. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
1263
25. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 
1279
26. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 
1285
27. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 
1309
28. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 
1317
29. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 
1341
30. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 
1363
31. TANIK KORUMA KANUNU 
1373
32. BİLİRKİŞİLİK KANUNU 
1385