Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler Karar İncelemeleri Sınav Soru ve Cevapları Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler Karar İncelemeleri

Sınav Soru ve Cevapları

3. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
704
Barkod:
9789750286728
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
545,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ekim 2022
385,00
99,00 (%74)
1. baskı
Ekim 2021
375,00
35,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Hukuk fakültelerinde okutulmakta olan Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler lisans derslerinde işlenen konulara ilişkin seçilmiş güncel Yargıtay kararları, bilimsel bir yöntemle incelenmiştir. Bu yönü itibarıyla kitap, ceza hukuku alanında bir uygulama kitabı mahiyeti taşımaktadır.
Kitabın İkinci Bölümü ise, Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler lisans derslerinde ve ayrıca, ceza hukuku alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarında çeşitli tarihlerde yapılan sınavlarda sorulan sorularla bu soruların cevaplarından oluşmaktadır.
Sorular, büyük ölçüde Yargıtay kararlarına konu olmuş olaylardan ve sorunlardan esinlenilerek hazırlanmıştır. Bütün bu soruların sorulduğu sınavların ortak özeliği, sınav sırasında kanun, kitap ve sair kaynak kullanımının serbest olmasıdır. Ancak sınavlarda internet ve sair yöntemlerle başkalarıyla iletişim kurulmasına izin verilmemektedir.
Karar incelemelerinin yanı sıra, sorular ve cevapları, okuyucuya bir ceza hukuku sorununun maddî yönden nasıl ele alınması gerektiği hususunda bir yöntem bilgisini de kazandırmaktadır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Birinci Bölüm
KARAR İNCELEMELERİ
KARAR 1: Müstehcenlik, Kıyas yasağı 
15
KARAR 2: Güveni Kötüye Kullanma, Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunluğu, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Kısa Süreli Hapis Cezası 
16
KARAR 3: Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi, Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü, Olası Kast, Bilinçli Taksir 
20
KARAR 4: Taksirle Yaralamaya veya Ölüme Sebebiyet Verilmesi, Objektif Cezalandırılabilme Şartı, Taksirli Suça Teşebbüs, Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddî Şartlarında Hata, Kastı Kaldıran Hata, Olası Kastla İşlenen Suça Teşebbüs 
22
KARAR 5: Kasten Öldürme Suçu, Olası Kastla İşlenen Suça Teşebbüs, Gerçek İçtima 
25
KARAR 6: Kolluk Görevlisinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi, Hukuka Uygunluk Sebebinde Sınırın Aşılması, Kasten Öldürme Suçu 
29
KARAR 7: Kolluk görevlisinin silah kullanma yetkisi, Kasten öldürme, Olası kast, Hukuka uygunluk sebebinde sınırın aşılması, Haksız tahrik, Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
32
KARAR 8: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, Olası Kast 
35
KARAR 9: Kasten Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi, Müşterek Faillik, Haksız Tahrik 
40
KARAR 10: Kasten Öldürme Suçunun İhmalî Davranışla İşlenmesi, Terk, Doğrudan Kast 
42
KARAR 11: Kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi, Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, Suçu bildirmeme, Görünüşte ihmali suç, Teminat yükümlülüğü, Olası kast, Cezanın belirlenmesi, Farklı neviden fikri içtima, Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, Şahsi cezasızlık sebebi, Kamu davasına katılma 
47
KARAR 12: Kasten yaralama, Kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi, Teminat yükümlülüğü, Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
62
KARAR 13: Kasten öldürme, Tasarlayarak öldürme 
66
KARAR 14: İntihara Yönlendirme, Tehdit 
68
KARAR 15: İntihara yönlendirme, İntihara yardım, İhmali davranışla intihara yardım, Kasten öldürmenin ihmalî davranışla işlenmesi, Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
70
KARAR 17: Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme, Taksirli Fiil Dolayısıyla Kusurluluk, Taksirli Fiil Dolayısıyla Cezanın Takdiri 
76
KARAR 18: Yakalama, Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, Görevi Kötüye Kullanma, Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme, Nedensellik Bağı 
79
KARAR 19: Taksirle ölüme sebebiyet verme, Taksirli suçun haksızlık unsuru, Taksirli suçta kusurluluk sorunu, Mahkemenin takdirinin denetlenmesi sorunu 
82
KARAR 20: Meşru savunma, Kolluğun silah kullanma yetkisi, Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması, Sapma sonucu üçüncü bir kişinin ölmesi, Taksirle ölüme sebebiyet verme 
89
KARAR 21: Nedensellik Bağı, Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme, Görevi Kötüye Kullanma 
95
KARAR 22: Kasten Öldürme, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama, Hakaret, Haksız Tahrik 
102
KARAR 23: Taksirle ölüme sebebiyet verme, Nedensellik bağı, Objektif isnadiyet, Görevi kötüye kullanma suçunun ihmalî davranışla işlenmesi 
105
KARAR 24: Taksirle ölüme sebebiyet verme, Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve/veya yaralanmasına sebebiyet vermek, Özel içtima hükmü, Bilinçli taksir 
110
KARAR 25: Kasten Yaralama, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç, Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme, Bilinçli Taksir, Olası Kast, Haksız Tahrik 
113
KARAR 26: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama, Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Verme, Farklı Neviden Fikrî İçtima, Kısa Süreli Hapis Cezası, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunluğu 
117
KARAR 27: Kasten yaralama, Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Teminat yükümlülüğü, Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
124
KARAR 28: Organ ve Doku Ticareti, Suçun Tamamlanması 
128
KARAR 29: Çocuk Düşürme; Çocuğa Karşı İşlenen Kasten Öldürme; Çocuğun Taksirle Ölümüne Sebep Olma; Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme; Farklı Neviden Fikri İçtima 
130
KARAR 30: Kürtaj, Rahim tahliyesi, Sosyal endikasyon, Tıbbî endikasyon, Suç endikasyonu, Zorunluluk hali 
134
KARAR 32: Ensest İlişki; Rıza Sorunu; Yargıtay’ın Hukuki Denetim Yetkisinin Kapsam ve Sınırı 
147
KARAR 33: Zina; Rıza; Cinsel Saldırı; Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl; Tehdit; Şantaj; Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma; Yardım Etme; Zincirleme Suç; Farklı Neviden Fikri İçtima; Gerçek İçtima; Haksız Tahrik; Meşru Savunma 
150
KARAR 34: Çocuğun Cinsel İstismarı; Reşit Olmayanla Cinsel İlişki; Zincirleme Suç 
157
KARAR 35: Çocuğun Cinsel İstismarı; Cinsel Saldırı; İcrai Suça İhmali Davranışla İştirak; Suçu Bildirmeme Suçu; Şahsi Cezasızlık Sebebi; Kastı Kaldıran Hata; Değerlendirme Hatası; Kusurluluğu Etkileyen Hata; Dolaylı Faillik; İftira 
159
KARAR 36: Cinsel Taciz; Çocuğun Cinsel İstismar; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal; Tipikliği Ortadan Kaldıran Rıza; Müstehcenlik; Farklı Neviden Fikri İçtima; Gerçek İçtima; Zincirleme Suç 
165
KARAR 37: Cinsel taciz, Çocuğun cinsel istismarı, Tehdit, Hakaret, Kişilerin huzur ve sükununu bozma, Zincirleme suç, Farklı neviden fikri içtima, Gerçek içtima 
175
KARAR 38: Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümlülüğünün İhlâli; Konut Dokunulmazlığını İhlâl; Ortak Konuta Gayrimeşru Bir Amaç İçin Yabancı Birinin Kabul Edilmesi Dolayısıyla Ceza Hukuku Sorumluluğu 
182
KARAR 39: Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl; Kişisel Verilerin Kaydedilmesi; Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme; Şantaj; Gerçek İçtima; Zincirleme Suç; Genel Norm – Özel Norm İlişkisi; Farklı Neviden Fikri İçtima 
184
KARAR 40: Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl; Cinsel Taciz; Objektif Cezalandırılabilme Şartı; Farklı Neviden Fikri İçtima 
188
KARAR 41: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi; Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme; Hakaret 
190
KARAR 42: Görevi Kötüye Kullanma Suçu; Hakaret Suçu; Huzurda Hakaret; Gıyapta Hakaret; İhtilât; Objektif Cezalandırılabilme Şartı 
194
KARAR 43: Hakaret; Huzurda Hakaret; Gıyapta Hakaret; İhtilât; Objektif Cezalandırılabilme Şartı; Cumhurbaşkanına Hakaret 
198
KARAR 44: Gıyapta hakaret, İhtilat, Objektif cezalandırılabilme şartı, Hakaret suçunda muhataplık durumu 
202
KARAR 45: Hakaret; Kamu Görevlisine Hakaret; Cumhurbaşkanına Hakaret; Aynı Neviden Fikri İçtima 
204
KARAR 46: Konut dokunulmazlığının ihlali, Görevin yerine getirilmesi hukuka uygunluk sebebi, Hukuka uygunluk sebebinin maddi şartlarında hata, Kamu görevlisine hakaret, Haksız tahrik 
207
KARAR 47: Hakaret; İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 
211
KARAR 48: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal; Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 
214
KARAR 49: Görevi Kötüye Kullanma; İhmali Davranışla İşlenen Görevi Kötüye Kullanma; Emre Aykırılık Kabahati; Cumhuriyet Savcısı, Hakim veya Mahkemenin Bilgi veya Belge Talebinin Yerine Getirilmemesi 
216
KARAR 50: Sarhoş Olarak Çevreye Rahatsızlık Vermek; Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi; Görevi Yaptırmamak İçin Direnme; Hakaret 
230
KARAR 51: Bulundurulan Uyuşturucu Madde Miktarının Azlığı; Elverişlilik; Satmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurulması; Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurulması 
234
KARAR 52: Hırsızlık Suçuna Teşebbüs; Hazırlık ve İcra Hareketi Ayrımı; Doğrudan Doğruya İcraya Başlama Ölçütü; Önleyici Kolluk Tedbirleri 
238
KARAR 53: Hırsızlık; Suçun Konusunun, “Muhafaza Altına Alınmış Eşya” Olması; Suçun, Mağdurunun “Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanılarak” İşlenmesi; Mala Zarar Verme; Gerçek İçtima 
240
KARAR 54: Hırsızlık; Etkin Pişmanlık; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti; Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Çalmak; Farklı Neviden Fikri İçtima 
243
KARAR 55: Hukuka Uygun Delil Olarak Kamera Kaydı; Şüphe Halinde Sanık Lehine Karar Verilmesi Gerekir; Teşebbüs Aşamasında Kalmış Hırsızlık; Suç Konusunun Yokluğu 
245
KARAR 56: Hırsızlık, Mala zarar verme, Sirayet, Cezalandırılmayan sonraki hareket 
248
KARAR 57: Yağma Suçu; Yararlanma Kastı 
255
KARAR 58: Suçun Konusunun Yokluğu; İşlenemez Suç; Elverişsiz Teşebbüs 
257
KARAR 59: Yağma; Azmettirme; Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma; Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağmaya Azmettirme 
262
KARAR 60: Dolandırıcılık; Hile; Zorunluluk Hali; Beraat Kararı; Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
264
KARAR 61: Hırsızlık; Konut Dokunulmazlığının İhlali; Şahsi Cezasızlık Sebebi; Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi; Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 
266
KARAR 62: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti; Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak; Karşılaşma Suçu; Kullanma Amacı; Bizzat İşlenebilen Suç; İcraî Suça İhmalî Davranışla İştirak; Kasten Yaralama; Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama; İhmalî Davranışla İşlenen Kasten Öldürme; Ön Gelen Fiil; Olası Kast; Geçitli Suç; Gerçek İçtima 
268
KARAR 63: Özel Belgede Sahtecilik; Resmî Belgede Sahtecilik; Dolaylı Faillik; Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge; Yalan Tanıklık; İftira; Zincirleme Suç; Farklı Neviden Fikrî İçtima 
272
KARAR 64: Satmak İçin Temin Edilmiş Olan Uyuşturucu Maddenin Parçlara Bölünerek, Satışa Arz Edilmesi ve Satılması Halinde Ceza Hukuku Sorumluluğu 
279
KARAR 65: Yağma Suçu ile İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler 
282
KARAR 66: Ruhsatsız av tüfeği bulundurma ve taşıma, Sürücü belgesi sahibi olmayan kişinin karayolu trafiğinde araç kullanması, Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Kasten öldürme, Hırsızlık, Kolluğun durdurma ve kimlik sorma yetkisi, Kolluğun zor ve silah kullanma yetkisi, Meşru savunma, Görevi yaptırmamak için direnme, İcraî davranışla işlenen suça ihmalî davranışla iştirak, Görünüşte ihmalî suça teşebbüs 
286
KARAR 67: İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Denetim görevinin ihmali, Taksirle ölüme sebebiyet verme, Olası kast, Bilinçli taksir 
295
İkinci Bölüm
SINAV SORU VE CEVAPLARI
SINAV 1 
303
SINAV 2 
317
SINAV 3 
329
SINAV 4 
340
SINAV 5 
345
SINAV 6 
361
SINAV 7 
373
SINAV 8 
387
SINAV 9 
391
SINAV 10 
412
SINAV 11 
416
SINAV 12 
426
SINAV 13 
435
SINAV 14 
441
SINAV 15 
445
SINAV 16 
454
SINAV 17 
460
SINAV 18 
469
SINAV 19 
474
SINAV 20 
478
SINAV 21 
484
SINAV 22 
494
SINAV 23 
501
SINAV 24 
506
SINAV 25 
512
SINAV 26 
516
SINAV 27 
521
SINAV 28 
524
SINAV 29 
526
SINAV 30 
531
SINAV 31 
541
SINAV 32 
545
SINAV 33 
553
SINAV 34 
563
SINAV 35 
570
SINAV 36 
577
SINAV 37 
583
SINAV 38 
591
SINAV 39 
599
SINAV 40 
605
SINAV 41 
617
SINAV 42 
623
SINAV 43 
628
SINAV 44 
634
SINAV 45 
638
SINAV 46 
648
SINAV 47 
660
SINAV 48 
671
SINAV 49 
679
SINAV 50 
688
SINAV 51 
694
Kavramlar Dizini 
699