Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap
9. Baskı, 
Şubat 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
238
Barkod:
9789750266249
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
235,00
İndirimli (%72):
66,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Ağustos 2019
150,00
25,00 (%83)
7. baskı
Şubat 2018
140,00
15,00 (%89)
6. baskı
Şubat 2017
130,00
10,00 (%92)
5. baskı
Şubat 2012
120,00
5,00 (%96)
Kitabın Açıklaması
7262 sayılı Kanunla 27.12.2020 tarihinde yapılan değişikliğe göre güncellenen kitabın yeni baskısında; Çek Kanunu hükümlerinin başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Türk Ceza Hukukuna ilişkin yeni mevzuat hükümleri karşısında doğru bir şekilde uygulanması hedeflenmiş, madde açıklamalarının altına genel gerekçe eklenmiştir.
Sıklıkla karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik olarak hazırlanan eserde, değişikliklerin getirdiği hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Amaç ve Kapsam
.
Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri
.
İbraz, Ödeme, Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası
.
Bankaların Bildirim Yükümlülüğü
.
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
.
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
.
Diğer Ceza Hükümleri
.
Hesaben Ödeme
.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
.
Geçiş Hükümleri
.
Yürürlük
.
Yürütme
.
Yeni TTK'da Yer Alan Ceza Hükümlerinin Değerlendirilmesi
.
Yeni Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı ÇEK KANUNU
(Resmi Gazete: 20 Aralık 2009/27438)
GENEL GEREKÇE 
19
DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR 
33
Madde 1: Amaç ve kapsam 
33
GEREKÇE 
33
Madde 2: Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri 
34
GEREKÇE 
38
AÇIKLAMA 
42
Madde 3: İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası 
49
GEREKÇE 
53
AÇIKLAMA 
57
Madde 4: Bankaların bildirim yükümlülüğü 
72
GEREKÇE 
73
AÇIKLAMA 
76
Madde 5: Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
78
AÇIKLAMA 
82
Madde 6: Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması 
136
AÇIKLAMA 
138
Madde 7: Diğer ceza hükümleri 
140
GEREKÇE 
142
AÇIKLAMA 
144
Madde 8: Hesaben ödeme 
149
GEREKÇE 
150
Madde 9: Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
151
GEREKÇE 
151
Geçici Madde 1: Geçiş Hükümleri 
151
AÇIKLAMA 
153
Geçici Madde 2 
153
AÇIKLAMA 
155
Geçici Madde 3 
156
Geçici Madde 4 
160
Geçici Madde 5 
160
Madde 10: Yürürlük 
164
Madde 11: Yürütme 
164
EK I. KARAR İNCELEMELERİ 
165
EK II. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN CEZA HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
197
Ek: Yeni TTK’da Yer Alan Ceza Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
197
GİRİŞ 
197
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
199
Yeni Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
199
SONUÇ 
237