Biyomekanik Teorik Anlatım – Pratik Uygulama Deneysel – Nümerik   Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk, Prof. Dr. Arif Gök, Doç. Dr. Sermet İnal, Doç. Dr. Kadir Gök  - Kitap

Biyomekanik

Teorik Anlatım – Pratik Uygulama Deneysel – Nümerik

1. Baskı, 
Ekim 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
378
Barkod:
9789750272905
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, uzun yıllar Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerinde okutulmakta olan "Biyomekanik" dersini anlatan yazarların bilgi ve tecrübelerinin bir araya gelmesi ile hazırlanmıştır.
Dersin konusu, multidisipliner bir konu olduğu için, böyle bir kitabın farklı bilim dallarındaki akademisyenler tarafından yazılması farklı konuların daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca, anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 15 Adet Örnek Omurga Sonlu Elemanlar Modeli, 12 Adet Tıp Alanında Kullanılan Biyomalzeme Uygulaması, 7 Adet Biyomekanik Uygulaması ve 15 Adet Kinetik - Kinematik Uygulamasına da yer verilmiştir
Kitap, lisans öğrencilerine hitap ettiği kadar, bu konuda araştırma yapan kişilere de hitap etmektedir
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mühendislikte Ortopedi
.
Temel Bilgiler
.
Kinetik ve Kinematik
.
Gerilme ve Gerinim
.
Omurga Biyomekaniği
.
İmplant ve Protezler
.
Biyomalzemeler
.
Bilgisayar Destekli Biyomekanik Uygulamaları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜHENDİSLİKTE ORTOPEDİ
1.1. GENEL BİLGİLER 
19
1.2. EKLEMLERDE YAPILAN HAREKET ÇEŞİTLERİ 
26
1.3. EKLEMLER (ARTHROLOGIA) 
29
1.4. HAREKETSİZ EKLEMLER (ARTICULATIONES FIBROSAE) 
31
1.4.1. Syndesmosis 
31
1.4.2. Sutura 
31
1.4.3. Gomphosis 
31
1.5. AZ HAREKETLİ EKLEMLER (ARTICULATIONES CARTILAGINEA) 
31
1.5.1. Synchondrosis 
31
1.5.2. Symphysis 
31
1.6. TAM HAREKETLİ EKLEMLER (ARTICULATIONES SYNOVIALES) 
32
1.7. EKSENLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA 
32
1.7.1. Tek Eksenli (Uniaxial) Eklemler 
32
1.7.2. İki Eksenli (Biaxial) Eklemler 
33
1.7.3. İkiden Fazla Eksenli (Poliaxial) Eklemler 
34
1.7.4. Belirli Bir Ekseni Olmayan Eklemler 
34
1.8. KONVEKS EKLEM YÜZLERİNİN ŞEKLİNE GÖRE SINIFLANDIRMA 
35
1.8.1. Ginglymus 
35
1.8.2. Articulatio Sellaris 
35
1.8.3. Articulatio Trochoidea 
35
1.8.4. Articulatio Ellipsoidea (Condylaris) 
35
1.8.5. Articulatio Bicondylaris 
36
1.8.6. Articulatio Spheroidea (Cotylica) 
36
1.8.7. Articulatio Plana 
37
1.9. ÜST VE ALT VÜCUT FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
37
1.9.1. Omuz 
37
1.9.2. Dirsek 
41
1.9.3. Elbileği 
45
1.9.4. Kalça 
51
1.9.5. Diz 
56
1.9.6. Ayak Bileği 
60
Bölüm Sonu Kaynaklar: 
64
İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL BİLGİLER
2.1. MEKANİK 
67
2.2. BİYOMEKANİK 
73
2.2.1. Biyomekaniğin Tarihsel Gelişimi 
75
2.2.2. Biyomekaniğin Uygulama Alanları 
85
2.2.2.1. Kas–İskelet Sistemi ve Ortopedi Biyomekaniği 
85
2.2.2.2. Omurga Biyomekaniği 
86
2.2.2.3. Hücre Biyomekaniği 
87
2.2.2.4. Dolaşım Sistemi Biyomekaniği 
88
2.2.2.5. Yapay Organ Biyomekaniği (Ortez – Protez ve İmplantlar) 
89
2.2.2.6. Diş ve Çene Biyomekaniği 
91
2.2.2.7. Doku Biyomekaniği 
92
2.2.2.8. Spor Biyomekaniği 
93
2.2.2.9. Ergonomi ve Mesleki Biyomekanik 
94
2.3. NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI 
95
2.3.1. Newton’un 1. Kanunu 
95
2.3.2. Newton’un 2. Kanunu 
95
2.3.3. Newton’un 3. Kanunu 
96
2.4. BOYUT VE BİRİM ANALİZİ 
96
Bölüm Sonu Kaynaklar 
99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİNETİK VE KİNEMATİK
3.1. KİNEMATİK 
103
3.1.1. Tek Boyutta Doğrusal Hareket 
103
3.1.2. İki Boyutlu Hareketler 
113
3.1.2.1. Yatay Atış Hareketi 
113
3.1.2.2. Eğik Atış Hareketi 
119
3.1.2.4. Teğet ve Normal Bileşenlerle Hareket 
126
3.1.2.5. Kutupsal Koordinatlar 
127
3.1.2.6. Açısal Konum ve Açısal Hız 
128
3.1.2.7. Açısal İvme 
129
3.1.2.8. Kutupsal Koordinatlarda Hareket 
130
3.1.3. Kartezyen ve Silindirik Koordinat Sistemlerinde Üç Boyutlu Hareket 
132
3.1.4. Sabit eksen etrafında dönme hareketi 
134
3.1.5. Açısal Hız ve Açısal İvme ile Doğrusal Hız ve Doğrusal İvme Arasındaki İlişkiler 
136
3.1.6. Devirli Hareketler 
139
3.2. KİNETİK 
141
3.2.1. Newton’un İkinci Hareket Yasası 
142
3.2.2. Yer değiştirmeye bağlı Kuvvet ve Hareket 
144
3.2.3. Kuvvet Tarafından Yapılan İş 
147
3.2.3.1. Sabit Kuvvet Tarafından Yapılan İş 
147
3.2.3.2. Değişken Kuvvet Tarafından Yapılan İş 
148
3.2.3.3. Enerji 
150
3.2.3.3.1 Kinetik Enerji 
150
3.2.3.3.2. Potansiyel Enerji 
150
3.2.3.3.3. Enerjinin Korunumu 
151
3.2.3.3.3. İş–Enerji Teoremi 
152
3.2.3.4. Güç 
154
3.2.4. Sistemlerin Hareketi, Momentum ve İtme 
154
3.2.4.1. Kütle Merkezi 
155
3.2.4.2. Momentum 
157
3.2.4.3. İtme (İmpuls) 
158
3.2.4.4. Momentumun Korunumu 
161
3.2.4.5. Açısal Hareket Kinetiği 
162
3.2.4.6. Tork ve Açısal Açısal İvme 
163
3.2.4.7. Kütle Atalet Momenti 
164
3.2.4.8. Paralel Eksen Teoremi 
165
3.2.4.9. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi 
166
3.2.4.10. Bir parçacığın Açısal Momentumu 
167
3.2.4.11. Parçacıklardan Oluşan Sistemlerin Açısal Momentumu 
168
3.2.4.12. Sabit Bir Eksen Etrafında Rijit Cismin Dönmesi 
168
3.2.4.12.1. Açısal Momentum 
168
3.2.4.12.2. Hareket Denklemi 
169
3.2.4.12.3 Rijit Cisimlerde Açısal İş ve Güç 
169
3.2.4.12.4. Açısal Momentumun Korunması 
170
Bölüm Sonu Kaynaklar 
171
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GERİLME VE GERİNİM
4.1. KUVVET 
175
4.2. GERİLME VE DEFORMASYON 
178
4.3. GERİLME ÇEŞİTLERİ VE BİLEŞİK GERİLME 
181
4.3.1. Bileşik Gerilme 
181
4.4. ÇEKME DENEYİ 
183
4.5. KEMİK DOKUSUNUN YAPISI VE MEKANİK DAVRANIŞI 
184
4.6. DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN YAPISI VE MEKANİK DAVRANIŞI 
190
4.6. E, G VE ν ARASINDAKİ İLİŞKİ 
202
4.7. MUKAVEMET HİPOTEZLERİ 
209
4.8. EĞİLME GERİLMESİ 
212
4.9. BURULMA GERİLMESİ 
223
4.10. BURKULMA (FLAMBAJ) GERİLMESİ 
229
Bölüm Sonu Kaynaklar 
233
BEŞİNCİ BÖLÜM
OMURGA BİYOMEKANİĞİ
5.1. OMURGA BİRİMİ (OB) 
237
5.1.1. Omurlar arası disk (OAD) 
240
5.1.2. Faset Eklemleri 
242
5.1.3. Omurga Bağları 
242
5.2. OMURGA RAHATSIZLIKLARI VE TEDAVİLERİ 
244
5.3. OMURGA TEDAVİSİNDE KULLANILAN CİHAZLAR 
244
5.3.1. Füzyon Olmayan Cihazlar 
244
5.3.2. Toplam Disk Değiştirme ve Facet Değiştirme Cihazları 
244
5.3.3. Dinamik Sabitleme Sistemleri 
245
5.3.4. İnterspinöz Tabanlı Dinamik Sabitleme Sistemleri 
245
5.3.5. Pedikül Vidalı Dinamik Stabilizasyon Sistemleri 
246
5.4. OMURGA BİYOMEKANİĞİNDE SONLU ELEMAN MODELLEMENİN ÖNEMİ 
247
5.4.1. Servikal Omurga Biyomekaniği 
247
5.4.2. Torakal ve Lomber Omurga Biyomekaniği 
252
5.4.3. Omurganın Yüklenme Özellikleri 
255
5.4.4. Sakrum Biyomekaniği 
260
Bölüm Sonu Kaynaklar 
268
ALTINCI BÖLÜM
İMPLANT VE PROTEZLER
6.1. ORTOPEDİK İMPLANT VE PROTEZLER 
275
6.1.1. Metal İmplantlar 
275
6.1.2. Non–Metal İmplantlar 
284
6.1.3. Kalça Artroplastisi 
286
6.1.4. Diz Artroplastisi 
288
Bölüm Sonu Kaynaklar: 
290
YEDİNCİ BÖLÜM
BİYOMALZEMELER
7.1. BİYOMALZEME BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ 
294
7.2. BİYOMALZEME BİLİMİNE BAĞLI KAVRAMLAR 
295
7.2.1. Endüstriyel Gelişim 
295
7.2.2. Biyouyumluluk 
296
7.2.3. Toksikoloji 
296
7.2.4. İyileştirme 
297
7.2.5. Mekanik ve Performans Gereksinimleri 
297
7.3. BİYOMALZEME UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
297
7.3.1. Kalp Kapak Protezleri 
297
7.3.2. Yapay Kalça Eklemleri 
298
7.3.3. Diş İmplantları 
299
7.3.4. Göz İçi Lensler 
300
7.3.5. Ventriküler Destek Cihazları 
301
7.4. MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ 
301
7.4.1. Katı Durum 
302
7.4.2. İyonik Bağ 
302
7.4.3. Kovalent Bağ 
303
7.4.4. Metalik Bağ 
303
7.4.5. Van Der Waals Bağ 
303
7.4.6. Atomik Yapı 
303
7.5. MALZEMELER 
304
7.5.1. Metaller 
304
7.5.2. Seramikler 
305
7.5.3. İnorganik Camlar 
306
7.5.4. Polimerler 
306
7.5.5. Mikroyapı 
306
7.5.6. Malzemelerin Elastik Özellikleri 
307
7.5.7. Elastik Davranış 
307
7.5.8. Gerilme ve Gerinim 
308
7.5.9. Elastisite Modülü 
309
7.5.10. Kayma Modülü 
310
7.5.11. Poisson Oranı 
311
7.5.12. Malzemelerin Plastik Özellikleri 
311
7.5.13. Akma Dayanımı 
312
7.5.14. Kalıcı Şekil Değişimi ve Pekleşme 
312
7.5.15. Çekme Dayanımı σç 
313
7.5.16. Rezilyans ve Tokluk 
314
7.6. TIPTA KULLANILAN MALZEME SINIFLARI 
314
7.6.1. Polimerler 
315
7.6.1.1. Polimerik Biyomalzemeler 
319
7.6.2. Silikon Biyomalzemeler 
321
7.6.2.1. Silikon Elastomerler 
321
7.6.3. Tıbbi Lifler ve Biyotekstiller 
322
7.6.3.1. Tıbbi Lifler 
322
7.6.3.2. In Vivo Uygulamaları 
324
7.6.3.3. Genel Cerrahide Kullanımı 
325
7.6.3.4. Ortopedide Kullanımı 
325
7.6.3.5. Doku Mühendisliği Alanında Kullanımı 
325
7.6.4. Hidrojeller 
326
7.6.4.1. Önemli Biyomedikal Hidrojellerin Özellikleri 
327
7.6.4.2. Akıllı Hidrojeller 
327
7.6.4.3. Hidrojellerin Biyomedikal Uygulamaları 
327
7.6.5. Biyolojik Olarak Emilebilen ve Bozulabilen Malzemeler 
328
7.6.5.1. Bozunabilir Tıbbi İmplantların Sınıflandırılması 
329
7.6.5.2. Biyoerozyon Süreci 
332
7.6.5.3. Kimyasal Bozunma Mekanizmaları 
332
7.6.5.4. Biyoerozyon Hızını Etkileyen Faktörler 
334
7.6.6. Doğal Malzemeler 
335
7.6.6.1. Doğal Kolajenin Yapısı 
336
7.6.6.2. Elastin 
336
7.6.7. Metaller 
337
7.6.7.1. Paslanmaz Çelikler 
337
7.6.7.2. Kobalt Esaslı Alaşımlar 
338
7.6.7.3. Titanyum Esaslı Alaşımlar 
340
Bölüm Sonu Kaynaklar 
343
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİYOMEKANİK UYGULAMALARI
8.1. BİYOMEKANİK 
347
8.2. SONLU ELEMANLAR METODU 
348
8.2.1. Kas– İskelet Sistemi ve Ortopedi Biyomekaniğinde SEM 
355
8.2.2. Omurga Biyomekaniğinde SEM 
356
8.2.3. Hücre Biyomekaniğinde SEM 
356
8.2.4. Dolaşım Sistemi Biyomekaniğinde SEM 
357
8.2.5. Yapay organ biyomekaniğinde SEM (Ortez – protez ve implantlar) 
358
8.2.6. Diş ve Çene biyomekaniğinde SEM 
358
8.2.7. Doku Biyomekaniğinde SEM 
360
8.2.8. Spor Biyomekaniğinde SEM 
360
8.2.9. Ergonomi ve Mesleki Biyomekanikte SEM 
361
8.3. SEM İLE BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖRNEĞİ– 1 
362
8.4. SEM İLE BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖDEV 
366
8.5. BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖRNEĞİ –2 
368
8.6. BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖDEV –2 
370
8.7. BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖDEV –3 
371
8.8. BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖDEV–4 
371
8.8. BİYOMEKANİK UYGULAMA ÖDEV –5 
372
Bölüm Sonu Kaynaklar 
373
Yazar Özgeçmişleri 
375