Bir Cumhuriyet Savcısının Anıları Işığında Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlik ve Savcılık Teminatı Dr. Cengiz Topel Çiftcioğlu  - Kitap
Bir Cumhuriyet Savcısının Anıları Işığında

Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlik ve Savcılık Teminatı

1. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
300
Barkod:
9786052643884
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
263,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, ne salt bir anı kitabı, ne de salt bir araştırma ve inceleme kitabıdır. Bu kitapta yer alan anılar, kişi merkezli olarak anlatılmamış, anıların aktarılmasında olay merkezli bir anlatım yöntemine sadık kalınmıştır. Yine, anıların birkaçı benim dışımda gerçekleşen, ancak hatırda kalıcı nitelikte olması nedeniyle bildiğim; geri kalan tamamı ise bizzat yaşadığım olaylarla ilgili olup; bu anılar, konuları ilgilendirdiği kadarıyla ve o ölçüde aktarılmıştır. İzlenen bu yöntemle, bağımsızlık ve teminat ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda, sistemde yer alan bazı sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yargı Bağımsızlığı ve Hâkimlik ve Savcılık Teminatı Kavramlarına Genel Bir Bakış
.
Tek Daireli Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Devresi (1991–2010)
.
Üç Daireli ve İki Daireli Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Devreleri (2010–2021)
.
Bağımsızlık ve Teminat Kavramlarına İlişkin Görüşlerimi Yansıtan Yazılı ve Görsel Belgeler (1991–2021)
.
Bağımsızlık ve Teminat Kavramlarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Temel Düzenlemeler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
§ 1. YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI
KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 
23
§ 2. SINAVLARA KATILMA VE MESLEK SEÇİMİ DÖNEMİ 
34
BİRİNCİ BÖLÜM
TEK DAİRELİ HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEVRESİ (1991–2010)
§ 3. MERSİN HÂKİM VE SAVCI ADAYI OLARAK GÖREV YAPTIĞIM
DÖNEM (1991–1993) 
39
§ 4. TUNCELİ CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞIM
DÖNEM (1993–1997) 
48
§ 5. ARGUVAN CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (1997–1998) 
89
§ 6. DİNAR CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞIM
DÖNEM (1998–2001) 
97
§ 7. KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (2001–2002) 
107
§ 8. EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (2002–2005) 
115
§ 9. DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (2005–2011) 
137
İKİNCİ BÖLÜM
ÜÇ DAİRELİ VE İKİ DAİRELİ HAKİMLER VE SAVCILAR
(YÜKSEK) KURULU DEVRELERİ (2010–2021)
§ 10. GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (2011–2013) 
153
§ 11. BAKIRKÖY CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV
YAPTIĞIM DÖNEM (2013–2018) 
167
§ 12. KIRŞEHİR CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞIM
DÖNEM (2018–2019) 
178
§ 13. ANKARA CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞIM
DÖNEM (2019–2021) 
186
§ 14. GÖREV YAPTIĞIM TÜM DÖNEMLERİN SONUNDA ELDE
ETTİĞİM DENEYİM VE BİRİKİMLERİN ANALİZİ (1991–2021) 
197
§ 15. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIMSIZLIK VE TEMİNAT KAVRAMLARINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİMİ YANSITAN YAZILI VE GÖRSEL BELGELER (1991–2021)
§ 16. YAZILI BELGELER 
215
I. İlk Meslek Pratiğine İlişkin Haber 
215
II. Panel Konuşması 
217
III. Kura Töreni Konuşması 
226
IV. Adliye İnşaatı Çalışmalarına İlişkin Haber 
229
V. İnsan Hakları Sempozyumuna İlişkin Haber 
231
VI. Makale Özeti 
234
VII. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adaylığına İlişkin
Haber 
241
VIII. Atatürk’ü Anma Programına İlişkin Haber 
244
IX. Adalet Bakanına Gönderilen e–Posta Belgesi 
246
X. Emekli Olan Hakim ve Savcılara Plaket Törenine İlişkin
Haber 
248
§ 17. GÖRSEL BELGELER 
250
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIMSIZLIK VE TEMİNAT KAVRAMLARINA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI TEMEL DÜZENLEMELER
§ 18. BAŞLICA ULUSAL DÜZENLEMELER 
255
I. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın İlgili
Maddeleri 
255
II. 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun
İlgili Maddeleri 
259
III. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun İlgili
Maddeleri 
265
IV. Türk Yargı Etiği Bildirgesi İlgili Hükümleri 
267
§ 19. ULUSLARARASI TEMEL DÜZENLEMELER 
270
I. Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri İlgili
Hükümleri 
270
II. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri İlgili Hükümleri 
274
III. Budapeşte İlkeleri İlgili Hükümleri 
279
KAYNAKÇA 
283
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 
287
YAZARIN ESERLERİ 
289
KAVRAM DİZİNİ 
291