Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 Kavramlar – Analizler – Araştırmalar Prof. Dr. Atila Yüksel, Dr. Akan Yanık, Dr. Reyhan A. Ayazlar  - Kitap

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Kavramlar – Analizler – Araştırmalar

1. Baskı, 
Ağustos 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750233913
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Eserde nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle ilgili kavramlara geçmeden önce bu yöntemlerin bilimdeki yeri ve uygulanış teknikleri, araştırmaların neden yapılması gerektiği ve ortaya çıkan bulguların geçerliğiyle ilgili çok önemli ve ayrıntılı detaylar sunulmaktadır.
Eserde sunulan yöntemlerle ilgili kavramlar yalnızca teorik bir literatür analiziyle sunulmamakta; okuyucunun her bir kavramı öğrenebilmesi ve pekiştirebilmesi için analizlere ve özellikle turizm odaklı örnek araştırmalara başvurulmuştur. Bu eser, özellikle doktora ve yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencilerin doğru soruları sorup doğru hipotezlerle yola çıkmasını ve ele aldığı yöntemlerin hangi analizleri gerektirdiğiyle ilgili bilgileri sunması açısından oldukça faydalı bir çalışmadır.
Eser yazarların yalnızca akademik birikimlerinin değil uygulama sahalarındaki deneyimlerinin de öne çıktığı bir çalışmadır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri içinde ele alınan kavramlar, analizler ve araştırmalar arasındaki derin bağ yazarların bilimsel ve özellikle turizmdeki saha deneyimleriyle birleştirilerek okuyucu dostu, anlaşılabilir bir kitap ortaya çıkarmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yolun Başı: Doktora Derecesi, Prof. Dr. Atila YÜKSEL
.
Bilim: Öznenin Nesneyle İlişkisi, Prof. Dr. Atila YÜKSEL
.
Belirsizliğin Bilimi Turizm, Prof. Dr. Atila YÜKSEL
.
Araştırma: Neden? Prof. Dr. Atila YÜKSEL – Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
.
Araştırmada Soru Sormak ve Yanıt Almak Üzerine: Yanıtlama Psikolojisi, Prof. Dr. Atila YÜKSEL – Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
.
Bilimsel Yayınların Bulguları Şüpheden Uzak mı? Prof. Dr. Atila YÜKSEL – Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
.
Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik, Dr. Reyhan A. AYAZLAR
.
Araştırmalarda Etik ve Yanıltma, Dr. Reyhan A. AYAZLAR – Dr. Özer ŞAHİN
.
Bilimsel Dergilerde Değerlendirme: Hakemler Neden Görev Alır? Rabia AYDIN – Prof. Dr. Atila YÜKSEL
.
Hipotez Testleri ve Hipotezlerin Önemi, Dr. Akan YANIK
.
Ölçüm Teorisi, Dr. Akan YANIK
.
Konjoınt Analizi, Rabia AYDIN
.
Katılımcı Eylem Araştırması, Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÇETİN
.
Fenomenolojik Araştırma ve Süreçleri, Dr. Akan YANIK
.
Gömülü Teori Yaklaşımı, Dr. Reyhan A. AYAZLAR
.
Etnografik Araştırmalar, Ceren İŞÇİ
.
Kritik Olaylar Analizi, Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
.
Anlatıbilim ve Turizm, Dr. Özer ŞAHİN
.
Göstergebilim, Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
.
Yorumlayıcı Analiz (Hermeneutik), Dr. Reyhan A. AYAZLAR
.
Görüşme Tekniği,Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
.
Turizmde Örnek Olay Analizinin Kullanımı, Dr. Akan YANIK
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
YOLUN BAŞI: DOKTORA DERECESİ 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL
BİLİM: ÖZNENİN NESNEYLE İLİŞKİSİ 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL
BELİRSİZLİĞİN BİLİMİ TURİZM 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL
ARAŞTIRMA: NEDEN? 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL & Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
ARAŞTIRMADA SORU SORMAK VE YANIT ALMAK: YANITLAMA PSİKOLOJİSİ 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL & Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
BİLİMSEL YAYINLARIN BULGULARI ŞÜPHEDEN UZAK MI? 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL & Doç. Dr. Fisun YÜKSEL
ARAŞTIRMALARDA GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK 
Dr. Reyhan A. AYAZLAR
ARAŞTIRMALARDA ETİK VE YANILTMA 
Dr. Reyhan A. AYAZLAR & Dr. Özer ŞAHİN
BİLİMSEL DERGİLERDE DEĞERLENDİRME: HAKEMLER NEDEN GÖREV ALIR? 
Rabia AYDIN & Prof. Dr. Atila YÜKSEL
HİPOTEZ TESTİ VE HİPOTEZLERİN ÖNEMİ 
Dr. Akan YANIK
ÖLÇÜM TEORİSİ 
Dr. Akan YANIK
KONJOINT ANALİZİ 
Rabia AYDIN
KATILIMCI EYLEM ARAŞTIRMASI 
Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÇETİN
FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA VE SÜREÇLERİ 
Dr. Akan YANIK
GÖMÜLÜ TEORİ YAKLAŞIMI 
Dr. Reyhan A. AYAZLAR
ETNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR 
Ceren İŞÇİ
KRİTİK OLAYLAR ANALİZİ 
Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
ANLATIBİLİM VE TURİZM 
Dr. Özer ŞAHİN
GÖSTERGEBİLİM 
Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
YORUMLAYICI ANALİZ (HERMENEUTİK) 
Dr. Reyhan A. AYAZLAR
GÖRÜŞME TEKNİĞİ 
Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
TURİZMDE ÖRNEK OLAY ANALİZİNİN KULLANIMI 
Dr. Akan YANIK
Kavramlar Dizini