Avukatlık Rehberi Adli ve İdari Yargı Alanında Avukatlar İçin Ansiklopedik Rehber Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Avukatlık Rehberi

Adli ve İdari Yargı Alanında Avukatlar İçin Ansiklopedik Rehber

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1064
Barkod:
9789750293146
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Temmuz 2023
1.270,00
695,00 (%45)
Kitabın Açıklaması
Türkiye'de son yıllarda hukuk fakültelerinin sayısının artması nedeniyle her yıl çok sayıda hukukçu mezun olmaktadır. Mezun olanların çoğu ise avukatlık mesleğine yönelmektedir.
Yeni mezun avukatlar ise çalışma hayatında karşılaştıkları ve sormak istedikleri soruların cevabına kolayca ulaşamamakta, kendilerini yalnız hissetmektedir. Kitap, yeni mezun avukatların her aradıkları sorunun cevabını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
"Hukuk Mahkemeleri", "Ceza Mahkemeleri" ile "İdare ve Vergi Mahkemeleri " olmak üzere üç ana bölüme ayrılan kitapta, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen değişikliklere de değinilerek, konular hakkında kısa açıklamalar yapıldıktan sonra, o konuya ilişkin dilekçe örneklerine yer verilmiştir. Sayfa tasarrufu amacıyla dilekçelerin ilk sayfası kitaba alınmış, dilekçenin tamamına ise word formatında karekod ile erişim imkanı sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk Mahkemeleri
.
Ceza Mahkemeleri
.
İdare Ve Vergi Mahkemeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Birinci Kitap
HUKUK MAHKEMELERİ
Birinci Bölüm
İHTARNAME VE İHBARNAMELER
A. MEVZUAT 
33
B. AÇIKLAMA 
35
C. İHTARNAME ÖRNEKLERİ 
37
İkinci Bölüm
TEMEL USUL KURALLARI
I. MAHKEMELERİN GÖREVLERİ 
57
A. Genel Olarak Görev Kavramı 
57
B. Görev Kurallarının Özellikleri 
57
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılması Gerekenler 
58
D. Mahkemelerin Görevleri 
58
1. Zorunlu Arabuluculuk 
58
2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 
59
3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevleri 
63
4. Ticaret Mahkemesinin Görevleri 
64
5. Aile Mahkemelerinin Görevleri 
66
6. İş Mahkemelerinin Görevleri 
68
7. İcra Mahkemelerinin Görevleri 
69
8. Kadastro Mahkemelerinin Görevleri 
70
9. Tüketici Mahkemelerinin Görevleri 
72
10. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 
73
II. MAHKEMELERİN YETKİSİ 
74
III. DİLEKÇELERİN VERİLMESİ 
79
A. Dava Dilekçesinin Verilmesi 
79
B. Cevap Dilekçesinin Verilmesi 
89
1. Açıklamalar 
89
2. Dilekçeler 
91
C. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 
92
1. Açıklamalar 
92
2. Dilekçeler 
92
IV. HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI 
94
V. HUKUK YARGILAMASINDA SÜRELER 
95
VI. ADLİ TATİL 
96
VII. DAVAYA VEKÂLET 
97
VIII. DAVA ŞARTLARI 
99
IX. KARŞI DAVA AÇMA ŞARTLARI 
100
X. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ 
100
XI. ISLAH 
101
XII. HÜKMÜN TASHİHİ VE TAVZİHİ 
102
XIII. FERAGAT VE KABUL 
103
XIV. BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ İŞLER 
104
XV. KANUN YOLLARI 
104
A. İstinaf 
104
1. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 
104
2. İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 
105
3. İstinaf Süresi 
106
4. Dilekçeler 
106
B. Temyiz 
116
1. Açıklamalar 
116
2. Dilekçeler 
117
Üçüncü Bölüm
NÜFUS VE SOYBAĞI DAVALARI
I. AD VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI 
123
A. Açıklamalar 
123
B. Dilekçeler 
125
II. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI 
126
A. Açıklamalar 
126
B. Dilekçeler 
128
III. YAŞ DÜZELTME DAVASI 
129
A. Açıklamalar 
129
B. Dilekçeler 
131
IV. NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI 
132
A. Açıklamalar 
132
B. Dilekçeler 
133
V. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN DAVALAR 
134
A. Açıklamalar 
134
B. Dilekçeler 
135
VI. SOYBAĞININ REDDİ DAVASI 
136
A. Açıklamalar 
136
B. Dilekçeler 
138
VII. BABALIK DAVASI 
140
A. Açıklamalar 
140
B. Dilekçeler 
142
VIII. TANIMANIN İPTALİ DAVASI 
144
A. Açıklamalar 
144
Dördüncü Bölüm
AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI 
147
A. Açıklamalar 
147
B. Dilekçeler 
148
II. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
150
A. Açıklamalar 
150
B. Dilekçeler 
151
III. KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI 
152
A. Açıklamalar 
152
B. Dilekçeler 
153
IV. EVLENMENİN YOKLUĞU DAVASI 
154
A. Açıklamalar 
154
B. Dilekçeler 
154
V. EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVASI 
155
A. Açıklamalar 
155
B. Dilekçeler 
156
VI. EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI DAVASI 
156
A. Açıklamalar 
156
B. Dilekçeler 
158
VII. ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
158
A. Açıklamalar 
158
B. Dilekçeler 
159
VIII. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
160
A. Açıklamalar 
160
B. Dilekçeler 
160
IX. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
162
A. Açıklamalar 
162
B. Dilekçeler 
162
X. TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
163
A. Açıklamalar 
163
B. Dilekçeler 
164
XI. AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
166
A. Açıklamalar 
166
B. Dilekçeler 
167
XII. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
168
A. Açıklamalar 
168
B. Dilekçeler 
169
XIII. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI 
173
A. Açıklamalar 
173
B. Dilekçeler 
174
XIV. FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 
176
A. Açıklamalar 
176
B. Dilekçeler 
176
XIV. VELÂYET DAVALARI 
177
A. Açıklamalar 
177
B. Dilekçeler 
178
XV. KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VEYA KALDIRILMASI 
183
A. Açıklamalar 
183
B. Dilekçeler 
184
XVI. NAFAKA DAVALARI 
186
A. Açıklamalar 
186
B. Dilekçeler 
188
XVII. BOŞANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 
199
A. Açıklamalar 
199
B. Dilekçeler 
200
XVIII. EVLAT EDİNME DAVALARI 
201
A. Açıklamalar 
201
B. Dilekçeler 
204
XIX. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ VE KATILMA ALACAĞI DAVALARI 
206
A. Açıklamalar 
206
B. Dilekçeler 
210
XX. ZİYNET VE ÇEYİZ ALACAĞI DAVALARI 
212
A. Açıklamalar 
212
B. Dilekçeler 
213
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
215
A. Açıklamalar 
215
B. Dilekçeler 
217
II. EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
218
A. Açıklamalar 
218
B. Dilekçeler 
220
III. İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
221
A. Açıklamalar 
221
B. Dilekçeler 
224
IV. İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
224
A. Açıklamalar 
224
B. Dilekçeler 
228
V. MERA İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI 
228
A. Açıklamalar 
228
B. Dilekçeler 
231
VI. MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ (KETM–İ VERESE. NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
232
A. Açıklamalar 
232
B. Dilekçeler 
233
VII. MURİS MUVAZAASINA DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
233
A. Açıklamalar 
233
B. Dilekçeler 
240
VIII. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
241
A. Açıklamalar 
241
B. Dilekçeler 
242
IX. ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
243
A. Açıklamalar 
243
B. Dilekçeler 
248
X. SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
249
A. Açıklamalar 
249
B. Dilekçeler 
251
XI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
252
A. Açıklamalar 
252
B. Dilekçeler 
255
XII. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
256
A. Açıklamalar 
256
B. Dilekçeler 
257
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
258
A. Açıklamalar 
258
B. Dilekçeler 
260
XIV. ZİLYETLİĞE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
260
A. Açıklamalar 
260
B. Dilekçeler 
264
XV. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI 
266
A. Açıklamalar 
266
B. Dilekçeler 
270
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ DAVASI 
273
A. Açıklamalar 
273
B. Dilekçeler 
274
XVII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
275
A. Açıklamalar 
275
B. Dilekçeler 
278
XVIII. ECRİMİSİL DAVASI 
280
A. Açıklamalar 
280
B. Dilekçeler 
283
XIX. TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVASI 
286
A. Açıklamalar 
286
B. Dilekçeler 
287
Altıncı Bölüm
İCRA VE İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. İCRA TEŞKİLATI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ 
291
II. İCRA HUKUKUNDA HARÇ VE GİDERLER 
294
III. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER 
295
IV. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
295
V. İCRANIN İADESİ 
297
VI. İCRA HUKUKUNDA YETKİ 
297
VIII. TAKİP TALEBİ VE İÇERİĞİ 
297
IX. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 
298
A. Açıklamalar 
298
B. Dilekçeler 
300
X. İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET 
302
A. Açıklamalar 
302
B. Dilekçeler 
304
XI. İTİRAZIN İPTALİ 
309
A. Açıklamalar 
309
B. Dilekçeler 
310
XII. İTİRAZIN KALDIRILMASI VE BORÇTAN KURTULMA DAVASI 
326
A. Açıklamalar 
326
B. Dilekçeler 
329
XIII. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI 
331
A. Açıklamalar 
331
B. Dilekçeler 
334
XIV. HACİZ VE HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ 
341
A. Açıklamalar 
341
B. Dilekçeler 
348
XV. PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) TALEBİ 
354
A. Açıklamalar 
354
B. Dilekçeler 
355
XVI. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ 
356
A. Açıklamalar 
356
B. Dilekçeler 
359
XVII. İSTİHKAK İDDİASI 
361
A. Açıklamalar 
361
B. Dilekçeler 
364
XVIII. SIRA CETVELİNE İTİRAZ 
371
A. Açıklamalar 
371
B. Dilekçeler 
374
XIX. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 
377
A. Açıklamalar 
377
B. Dilekçeler 
377
XX. İHALE VE İHALENİN FESHİ 
378
A. İhale 
378
B. İhalenin Feshi 
384
1. Açıklamalar 
384
2. Dilekçeler 
386
XXI. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
388
A. Açıklamalar 
388
B. Dilekçeler 
392
XXII. KONKORDATO TALEBİ 
393
A. Açıklamalar 
393
B. Dilekçeler 
399
XXIII. İFLAS DAVASI 
405
A. Açıklamalar 
405
B. Dilekçeler 
406
C. Kanun Değişikliği 
411
D. Parasal Sınırlar 2024 Yılı 
413
Yedinci Bölüm
İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. İŞ MAHKEMELERİ, TEŞKİLAT YAPISI VE YARGILAMA USULLERİ 
415
II. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 
416
A. Açıklamalar 
416
B. Arabuluculukla İlgili Örnekler 
422
III. İŞÇİLİK ALACAĞINA DAİR DAVALAR 
424
A. Ücret Alacağı 
424
B. Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 
425
C. Hafta Tatili Ücret Alacağı 
427
D. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı 
428
E. Yıllık İzin Ücreti Alacağı 
429
F. Kıdem Tazminatı Alacağı 
430
G. İhbar Tazminatı Alacağı 
433
H. Dilekçeler 
434
IV. İŞE İADE DAVASI 
456
A. Açıklamalar 
456
B. Dilekçeler 
458
V. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
464
A. Açıklamalar 
464
B. Dilekçeler 
470
VI. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI 
478
A. Açıklamalar 
478
B. Dilekçeler 
480
Sekizinci Bölüm
KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. KİRA SÖZLEŞMESİ VE KİRA DAVALARIYLA İLGİLİ ÖZET BİLGİLER 
481
II. KİRA ALACAĞI DAVASI 
497
A. Açıklamalar 
497
B. Dilekçeler 
498
III. KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI 
500
A. Açıklamalar 
500
B. Dilekçeler 
502
IV. HOR KULLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
503
A. Açıklamalar 
503
B. Dilekçeler 
505
V. FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLARA DAİR ALACAK DAVASI 
507
A. Açıklamalar 
507
B. Dilekçeler 
508
VI. TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 
509
A. Açıklamalar 
509
B. Dilekçeler 
510
VII. İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 
511
A. Açıklamalar 
511
B. Dilekçeler 
512
VIII. İHTİYAÇ VEYA İNŞA VE ONARIM NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 
514
A. Açıklamalar 
514
B. Dilekçeler 
515
IX. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE 
517
A. Açıklamalar 
517
B. Dilekçeler 
518
Dokuzuncu Bölüm
TEREKE HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI 
521
A. Açıklamalar 
521
B. Dilekçeler 
521
II. VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI 
522
A. Açıklamalar 
522
B. Dilekçeler 
523
III. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI 
524
A. Açıklamalar 
524
B. Dilekçeler 
525
IV. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 
526
A. Açıklamalar 
526
B. Dilekçeler 
528
V. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 
530
A. Açıklamalar 
530
B. Dilekçeler 
531
VI. MİRASIN REDDİ DAVASI 
531
A. Açıklamalar 
531
B. Dilekçeler 
533
VII. TEREKE TESPİTİ 
534
A. Açıklamalar 
534
B. Dilekçeler 
537
VIII. TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI 
539
A. Açıklamalar 
539
B. Dilekçeler 
539
IX. TENKİS 
540
A. Açıklamalar 
540
B. Dilekçeler 
542
X. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ 
543
A. Açıklamalar 
543
B. Dilekçeler 
544
XI. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 
545
A. Açıklamalar 
545
B. Dilekçeler 
545
Onuncu Bölüm
TAZMİNAT HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
547
A. Açıklamalar 
547
B. Dilekçeler 
562
II. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 
568
A. Açıklamalar 
568
B. Dilekçeler 
569
Onbirinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI 
573
A. Açıklamalar 
573
B. Dilekçeler 
577
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
580
A. Açıklamalar 
580
B. Dilekçeler 
583
Onikinci Bölüm
VESAYET VE KAYYIMLIK HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. GENEL HATLARIYLA VESÂYET VE KAYYIMLIK HUKUKU 
587
A. Açıklamalar 
587
II. VASİ TAYİNİ DAVASI 
592
A. Açıklamalar 
592
B. Dilekçeler 
592
III. KAYYIM TAYİNİ DAVASI 
600
A. Açıklamalar 
600
B. Dilekçeler 
603
Onüçüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
I. KAT MÜLKİYETİYLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 
609
II. KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ 
611
A. Açıklamalar 
611
B. Dilekçeler 
612
Ondördüncü Bölüm
TİCARET HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
I. TİCARET HUKUKU VE TİCARET MAHKEMESİYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
615
A. Genel Açıklamalar 
615
B. Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk 
617
II. KIYMETLİ EVRAK İPTALİ DAVASI 
618
A. Açıklamalar 
618
B. Dilekçeler 
620
III. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 
622
A. Açıklamalar 
622
B. Dilekçeler 
627
III. HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ DAVASI 
627
A. Açıklamalar 
627
B. Dilekçeler 
632
Onbeşinci Bölüm
TÜKETİCİ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
Birinci Kısım
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
I. MEVZUAT 
637
II. GENEL OLARAK 
638
III. CAYMA BİLDİRİMİ 
642
IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ 
643
İkinci Kısım
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
I. MEVZUAT 
644
II. AÇIKLAMALAR 
645
III. TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZI DAVASI 
650
Onaltıncı Bölüm
GEÇİCİ KORUMA ÖNLEMLERİ
I. İHTİYATİ TEDBİR 
653
A. Açıklamalar 
653
B. Dilekçeler 
658
II. İHTİYATİ HACİZ 
667
A. Açıklamalar 
667
B. Dilekçeler 
670
III. DELİL TESPİTİ 
678
A. Açıklamalar 
678
B. Dilekçeler 
680
Onyedinci Bölüm
DEPREM HUKUKU
A. GENEL OLARAK 
683
B. CEZA HUKUKU AÇISINDAN 
683
C. ÖZEL HUKUK AÇISINDAN 
684
D. İDARE HUKUKU AÇISINDAN 
689
E. DEPREM HUKUKU İLE İLGİLİ DİLEKÇELER 
690
Onsekizinci Bölüm
SÖZLEŞMELER HUKUKU
I. MEVZUAT 
695
II. SÖZLEŞME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR 
695
III. DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN KONULAR 
699
IV. KISACA BİR SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR 
699
V. ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ 
700
Ondokuzuncu Bölüm
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE AKDİ VEKÂLET ÜCRETİ,
KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİ, İCRA VEKÂLET ÜCRETİ
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
703
A. Mevzuat 
703
B. Açıklamalar 
703
II. MASRAF VE AVANS VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
704
A. Mevzuat 
704
B. Açıklamalar 
705
III. AVUKATLIK ÜCRETİ 
705
A. Mevzuat 
705
B. Açıklamalar 
706
1. Genel Olarak 
706
2. Avukatlık Ücretinde Alt Sınır Kısıtlaması 
709
3. Avukatlık Ücretinde Üst Sınır Kısıtlaması 
709
4. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi 
709
5. Avukatın Avukatlık Ücreti ile İlgili Faiz Talebi 
710
IV. AVUKATIN VEKİLLİKTEN ÇEKİLMESİ VEYA AVUKATIN AZLİ HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ 
711
A. Avukatın Vekillikten Çekilmesi Halinde Avukatlık Ücreti 
711
1. Mevzuat 
711
2. Açıklamalar 
712
B. Avukatlın Azledilmesi Halinde Avukatlık Ücreti 
713
1. Mevzuat 
713
2. Açıklamalar 
713
V. VEKÂLET ÜCRETİ 
715
A. Mevzuat 
715
B. Açıklamalar 
716
VI. İCRA TAKİP TÜRLERİNE GÖRE VEKÂLET ÜCRETİ 
716
A. Para Alacaklarına İlişkin İcra Takiplerinde 
716
B. Nafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takiplerinde 
717
C. Tahliyeye Dayalı İcra Takiplerinde 
717
D. Aciz Belgesi Alınması Halinde Vekâlet Ücreti 
717
E. Taşınır Teslimlerine İlişkin İcra Takiplerinde 
717
VII. ARABULUCULUK 
717
A. Mevzuat 
717
B. Açıklamalar 
718
C. Parasal sınırlar 
719
VIII. KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK DİLEKÇELER 
720
Yirminci Bölüm
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
725
A. Mevzuat 
725
B. Mevzuat 
726
II. AÇIKLAMALAR 
727
A. Asliye Ticaret Mahkemesinin Bakacağı Davalar 
727
B. Ticaret Mahkemelerinde Tek Hâkim İle Bakılacak Olan Davalar 
728
C. Ticaret Mahkemelerinde Heyet Halinde Bakılan Davalar 
728
D. Ticari davalar Mutlak Davalar ve Nisbi Ticari Davalar 
729
1. Mutlak Ticari Davalar 
729
2. Nisbi Ticari Davalar 
729
III. KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK DİLEKÇELER 
730
İkinci Kitap
CEZA MAHKEMELERİ
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN ÖZ BİLGİLER
I. CEZA HUKUKUNDA ÇEŞİTLİ TANIMLAR 
767
II. CEZA KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
768
III. CEZA HUKUKUNDA MANEVİ UNSURU OLUŞTURAN KAVRAMLAR 
768
A. Kast 
768
B. Olası Kast 
768
C. Taksir 
769
D. Bilinçli Taksir 
769
IV. MEŞRU MÜDAFAA 
769
V. ZORDA KALMA HALİ 
770
VI. HAKSIZ TAHRİK 
770
VII. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ 
771
VIII. AKIL HASTALIĞI 
772
IX. TEŞEBBÜS 
772
X. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
773
XI. SUÇA İŞTİRAK 
773
A. Müşterek Faillik 
773
B. Azmettirme 
774
C. Yardım Etme 
774
XII. SUÇLARIN İÇTİMAI 
775
A. Bileşik Suç 
775
B. Zincirleme Suç 
776
C. Fikri İçtima 
776
XIII. CEZA SİSTEMİ 
777
XIV. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
778
XV. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 
780
XVI. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 
781
XVII. MÜSADERE 
783
A. Açıklamalar 
783
B. Dilekçeler 
784
XVIII. TEKERRÜR 
784
XIX. ZAMANAŞIMI 
785
XX. CEZA HUKUKUNDA ŞİKÂYET 
787
A. Açıklamalar 
787
B. Dilekçeler 
787
XXI. ÖN ÖDEME 
789
XXII. UZLAŞTIRMA 
790
A. Genel Olarak 
790
B. Dilekçeler 
796
İkinci Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA KORUMA TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
I. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 
799
A. Genel Olarak 
799
B. Dilekçeler 
800
II. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 
804
A. Genel Olarak 
804
B. İfade Alınması 
804
1. Şüpheli İfadesinin Alınması 
804
C. Yakalama ve Gözaltı 
812
1. Yakalama 
812
2. Gözaltı 
816
3. Dilekçeler 
820
D. Tutuklama 
820
1. Açıklamalar 
820
2. Dilekçeler 
827
E. Adli Kontrol 
829
1. Açıklamalar 
829
2. Dilekçeler 
833
F. Arama ve Elkoyma 
835
1. Arama 
835
2. Elkoyma 
838
3. Dilekçeler 
842
G. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi 
845
1. Açıklamalar 
845
2. Dilekçeler 
849
Üçüncü Bölüm
CEZA AVUKATLARI AÇISINDAN CEZA YARGILAMASINDA
ÇEŞİTLİ ÖNEMLİ KONULAR
I. İDARİ GÖZETİM KARARI VE KARARA KARŞI İTİRAZ 
851
II. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VE İTİRAZ 
854
A. Genel Olarak 
854
B. Dilekçeler 
855
III. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ 
857
A. Görev 
857
1. Açıklamalar 
857
2. Dilekçeler 
859
B. Yetki 
859
1. Açıklamalar 
859
2. Dilekçeler 
860
IV. SERİ MUHAKEME USULÜ 
861
A. İlgili Mevzuat 
861
B. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanabileceği Suçlar 
863
C. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanma Şartları 
864
D. Seri Muhakeme Usulünün Teklifi ve Kabul Tutanağı 
865
E. Şüpheli Hakkında Cezanın Belirlenmesi 
865
F. Mahkemece Yapılacak İşlemler ve Karar 
866
V. BASİT YARGILAMA USULÜ 
867
VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 
869
A. Açıklamalar 
869
B. Dilekçeler 
870
VII. MÜDAFİLİK, MÜDAFİNİN HAK VE YETKİLERİ 
872
VIII. DURUŞMA AŞAMASINDA CEZA AVUKATININ BİLMESİ GEREKEN USUL KURALLARI 
875
A. Duruşmanın Aleniyeti 
875
B. Duruşmada Hazır Bulunabilecek Kişiler 
876
C. Duruşmaya Başlanması 
876
D. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 
878
E. Suç Niteliğinde Değişiklik ve Ek Savunma Verilmesi 
880
F. Kamu Davasına Katılma 
880
G. Dilekçeler 
881
IX. HAKİMİN REDDİ 
893
A. Açıklamalar 
893
B. Dilekçeler 
896
X. CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI 
896
A. İtiraz 
896
1. Açıklamalar 
896
2. Dilekçeler 
898
B. İstinaf 
899
1. Açıklamalar 
899
2. Dilekçeler 
901
C. Temyiz 
907
1. Açıklamalar 
907
2. Dilekçeler 
911
D. Kanun Yararına Bozma 
914
1. Açıklamalar 
914
2. Dilekçeler 
915
XI. YARGILAMA GİDERLERİ 
916
A. Açıklamalar 
916
B. Dilekçeler 
918
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ÖNEMLİ BİR KISIM SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME 
919
A. İlgili Mevzuat 
919
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 
920
C. Suçun Nitelikli Halleri 
920
1. Tasarlayarak (Taammüden) Öldürme 
920
2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme 
921
3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İnsan Öldürme 
921
4. Üstsoy veya Altsoydan Birine, Eş, Boşandığı Eşe veya Kardeşe Karşı Öldürme 
921
5. Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürme 
921
6. Kadına Karşı Öldürme 
922
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme 
922
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme 
922
9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme 
922
10. Kan Gütme Saikiyle Öldürme 
923
11. Töre Saikiyle İnsan Öldürme 
923
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
923
E. Dilekçeler 
924
II. TAKSİRLE ÖLDÜRME 
925
A. İlgili Mevzuat 
925
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 
925
C. Suçun Ağırlaşmış Hali 
926
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
926
E. Dilekçeler 
927
III. KASTEN YARALAMA 
930
A. İlgili Mevzuat 
930
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
931
C. Suçun Nitelikli Halleri 
932
D. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 
932
E. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
933
F. Dilekçeler 
934
IV. TAKSİRLE YARALAMA 
936
A. İlgili Mevzuat 
936
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 
937
C. Suçun Nitelikli Halleri 
937
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
938
E. Dilekçeler 
939
V. CİNSEL SALDIRI 
941
A. İlgili Mevzuat 
941
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
942
C. Suçun Sarkıntılık Düzeyinde Kalması 
942
D. Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi 
943
E. Suçun Diğer Nitelikli Halleri 
943
F. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
944
V. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI 
944
A. İlgili Mevzuat 
944
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
945
C. Suçun Sarkıntılık Boyutunda Kalması 
947
D. Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Hali 
947
E. Suçun Diğer Nitelikli Halleri 
947
F. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
949
G. Dilekçeler 
950
VII. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ 
950
A. İlgili Mevzuat 
950
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
951
C. Suçun Nitelikli Halleri 
951
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
952
VIII. CİNSEL TACİZ 
952
A. İlgili Mevzuat 
952
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
953
C. Suçun Nitelikli Halleri 
953
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
954
IX. TEHDİT 
954
A. İlgili Mevzuat 
954
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
955
C. Suçun Nitelikli Halleri 
956
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
957
E. Dilekçeler 
957
X. HAKARET 
961
A. İlgili Mevzuat 
961
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
961
C. Suçun Nitelikli Halleri 
962
D. Cezasızlık Sebepleri İle Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 
963
E. Kişinin Hatırasına Hakaret 
964
F. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
964
G. Dilekçeler 
965
XI. HIRSIZLIK 
968
A. İlgili Mevzuat 
968
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
968
C. Suçun Nitelikli Halleri 
969
D. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 
970
1. TCK’nın 144. maddesinde düzenlenen haller 
970
2. Malın Değerinin Azlığı 
970
3. Kullanma Hırsızlığı 
971
4. Zorunluluk Hali 
971
E. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
971
F. Dilekçeler 
972
XII. YAĞMA 
973
A. İlgili Mevzuat 
973
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
974
C. Suçun Nitelikli Halleri 
974
D. Suçun Daha Az Cezayı Gerektiren Halleri 
975
E. Dilekçeler 
975
XIII. MALA ZARAR VERME 
976
A. İlgili Mevzuat 
976
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 
976
C. Suçun Nitelikli Halleri 
976
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
977
E. Dilekçeler 
978
XIV. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA 
980
A. İlgili Mevzuat 
980
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
980
C. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
982
D. Dilekçeler 
982
XV. DOLANDIRICILIK 
983
A. İlgili Mevzuat 
983
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
983
C. Suçun Nitelikli Halleri 
985
D. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 
986
E. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
986
F. Dilekçeler 
987
XVI. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK 
988
A. İlgili Mevzuat 
988
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
988
XVII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI Madde İMAL VE TİCARETİ 
990
A. İlgili Mevzuat 
990
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
991
C. Etkin Pişmanlık Halleri 
992
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
993
XVIII. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU Madde SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VEYA UYUŞTURUCU Madde KULLANMAK 
994
A. İlgili Mevzuat 
994
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
995
C. Etkin Pişmanlık 
996
D. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
997
E. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
997
XIX. SAHTECİLİK SUÇLARI 
999
A. Resmi Belgede Sahtecilik 
999
1. İlgili Mevzuat 
999
2. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
1000
3. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
1002
B. Özel Belgede Sahtecilik 
1003
1. İlgili Mevzuat 
1003
2. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
1003
3. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
1004
C. Dilekçeler 
1004
XX. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA 
1006
A. İlgili Mevzuat 
1006
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
1006
C. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
1008
D. Dilekçeler 
1009
XXI. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME 
1011
A. İlgili Mevzuat 
1011
B. Suçun Maddi ve Manevi Unsuru 
1012
C. Suçun Yaptırımı ve Görevli Mahkeme 
1014
Üçüncü Kitap
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ
I. İDARİ YARGI YERLERİ 
1015
A. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 
1015
1. Genel Olarak 
1015
2. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevleri 
1016
B. Bölge İdare Mahkemeleri 
1016
C. Danıştay 
1018
II. İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ 
1018
A. İptal Davası 
1018
B. Tam Yargı Davası 
1018
C. Vergi Davaları 
1019
III. İDARİ YARGIDA DAVANIN AÇILMASI 
1020
IV. İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ 
1021
V. DİLEKÇELER 
1023
Dilekçeler Listesi 
1043