Avukatlar İçin Dilekçe Yazım Teknikleri Ahmet Kerem Çakın  - Kitap

Avukatlar İçin Dilekçe Yazım Teknikleri

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
352
Barkod:
9789750291142
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
330,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Haziran 2022
330,00
225,00 (%32)
Kitabın Açıklaması
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinin "Dava dilekçesi davanın alınyazısıdır." kararını duymuşsunuzdur. Çoğu kişi kararın sadece dava dilekçesinin ne kadar önemli olduğu kısmına kadar bilgi sahibidir. Oysaki kararın devamında; "Böyle olmasına rağmen dilekçeler, memleketimizde meslek alanları olan avukatlar tarafından bile gerekli dikkat gösterilmeden, adeta rastgele yazılır. İnkarına olanak bulunmayan bu gerçek karşısında, çok defa, mahkemeler veya Yargıtay Daireleri tarafların sözlü ve yazılı açıklamalarını asıl maksatlarına ve isteklerine uygun düşecek şekilde yorumlamak suretiyle uyuşmazlığı rayına oturtmak zorunda kalırlar." denilerek, bazı avukatların dilekçelerini özensiz yazdıkları ve bu durumun mahkemelerce düzeltilmek zorunda kalındığı vurgulanmıştır.
Bir avukatın, böyle bir kararın konusunu oluşturmasının ne kadar büyük bir üzüntü ve mesleki hayal kırıklığı olduğunu hayal edebiliyor musunuz?
İşte bu kitap, tam olarak yukarıdaki Yargıtay kararının konusunu oluşturan durumların bir daha yaşanmaması için kaleme alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dilekçenin Tipografisi (Typography)
.
Dilekçenin İçeriği
.
Yazma Öncesi Aşama
.
Dilekçenin Şablonu
.
Dilekçenizi Hazırladıktan Sonraki Aşama
.
Yazı Yazma Yeteneğini Sürekli Geliştirmek
.
Ekstra
.
Dilekçe Örnekleri
.
Mevzuattaki İlgili Hükümler
.
Microsoft Word ve Uyap Dokuman Editörü Kısayolları
.
Kitabın Anahatları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
6
Önsöz 
7
GİRİŞ 
17
1. Bölüm
DİLEKÇENİN TİPOGRAFİSİ (TYPOGRAPHY)
1.1. Tipografi Nedir 
21
1.1.1. Tanımı 
21
1.1.2. Tipografinin Gelişimi ve Tarihçesi 
22
1.1.2.1. Sümerler 
22
1.1.2.2 Mısır 
23
1.1.2.3 İlk Alfabe 
25
1.1.2.4. Yunan ve Roma 
25
1.1.2.5. Sanayi Dönemi ve Günümüzdeki Yazı Biçimleri 
27
1.1.3. Kullanım Alanları 
31
1.1.4. Faydaları 
33
1.1.4.1. Okuyucuları Metne Çeker Ve Okuma İştahının Artmasını Sağlar 
33
1.1.4.2. Okuyucunun Dikkatinin Dağılmasını Önler 
34
1.1.4.3. İşinizde Profesyonel Olduğunuzu Yansıtır 
36
1.1.4.4. İşinizde Markalaşmanıza Katkı Sağlar 
38
1.1.5. Dilekçedeki Önemi 
38
1.2.1. Harfler ve Kelimeler Arası Boşluk 
43
1.2.1.1 Harfler ve Kelimeler Arası Ölçekleme ve Boşluğu Ayarlama (Kerning) 
43
1.2.1.2 Monospaced Fonts Tek Boşluklu Fontlar ve Proportional Fonts (Oransal Fontlar) 
46
1.2.2. Cümleler Arası Boşluk 
47
1.2.3. Satırlar Arası Boşluk 
49
1.2.4. Paragraflar Arası Boşluk 
52
1.2.5. Başlıklar ve Önemli Noktalar Arası Boşluk 
61
1.2.5.1. Giriş 
61
1.2.5.2. Başlıklar 
62
1.2.5.3. Önemli Noktalar 
64
1.3. Metnin Hizalanması 
69
1.3.1. Ortala (centered text) 
69
1.3.2. İki Yana Yasla ( justified text) 
69
1.3.3. Sola Hizala (Left–Aligned) 
70
1.3.4. Sağa Hizala (Right–Aligned) 
71
1.4. Yazı Tipi Seçimi 
71
1.5. Harf Büyüklüğünün Seçimi 
82
1.6. Yazı Büyüklüğü, Altı Çizili Sözcükler, Kalın, İtalik, Büyük Harf, Değişik Yazı Karakterleri, Boyalı, Renkli Sözcüklerin Kullanımı 
84
1.6.1. Yazı Büyüklüğü 
84
1.6.2. Altı Çizili Sözcük 
87
1.6.3. Kalın veya İtalik 
88
1.6.4. Büyük Harf 
90
1.6.5. Küçük Büyük Harf 
90
1.6.6. Renkli 
91
1.6.7. Değişik Yazı Tipleri 
91
1.6.8. Tescilli Marka, Telif Hakkı Sembolü, Metrekare ve Metre Küp İşaretleri, Üslü Sayılar Türk Lirası, Dolar, Euro İşaretleri 
92
2. Bölüm
DİLEKÇENİN İÇERİĞİ
2.1. Söz Sanatları 
95
2.1.1. Mecaza Dayalı Söz Sanatları 
95
2.1.1.1 Teşbih (Benzetme) 
95
2.1.1.4. Mecazı Mürsel (Ad Aktarması, Düz Değişmece) 
96
2.1.1.5. Kinaye (Değinmece) 
97
2.1.1.6. Tariz (Dokundurma) 
97
2.1.2. Anlama Dayalı Söz Sanatları 
98
2.1.2.1. Tenasüp 
98
2.1.2.2. Abartma (Mübalağa) 
99
2.1.2.3. Tezat (Karşıtlık) 
100
2.1.2.4. Tekrir (Yineleme) 
100
2.1.2.5. İstifham (Soru Sorma) 
101
2.1.2.6. Telmih 
102
2.1.2.7. İrsal–ı Mesel 
103
2.2. Anlatım Teknikleri 
103
2.2.1. Betimleme / Tasvir Edici Anlatım Tarzı 
104
2.2.2. Öyküleme / Hikaye Edici Anlatım Tarzı 
105
2.2.3. Açıklama 
106
2.2.4. Tartışma 
107
2.3. Sözcükte Anlam 
110
2.3.1. Gerçek (Temel) Anlam 
110
2.3.2. Yan Anlam 
110
2.3.3. Mecaz Anlam 
111
2.3.4. Terim Anlam 
111
2.4. Cümlede Anlam 
112
2.4.1. Anlatımına Göre Cümleler 
112
2.4.1.1. Öznel Anlatımlı Cümleler 
112
2.4.1.2. Nesnel Anlatımlı Cümleler 
113
2.4.1.3. Tanım Cümleleri 
113
2.4.1.4. İçerik (Konu) Cümleleri 
114
2.4.1.5. Üslup (Biçem) Cümleleri 
114
2.4.1.6. Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler 
116
2.4.1.7. Dolaylı Anlatımlı Cümleler 
116
2.4.1.8. Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler 
117
2.4.1.9. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler 
117
2.4.2. Cümlede Anlam İlişkileri 
118
2.4.2.1. Eş Anlamlı Cümleler 
118
2.4.2.2. Yakın Anlamlı Cümleler 
118
2.4.2.3. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler 
119
2.4.2.4. Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler 
120
2.4.2.5. Amaç–Sonuç İlişkili Cümleler 
120
2.4.2.6. Koşul (Şart) – Sonuç İlişkili Cümleler 
121
2.4.2.7. Açıklama İlişkili Cümleler 
121
2.4.2.8. Karşılaştırma Cümleleri 
122
2.5. Yazma Teknikleri 
122
2.5.1. Genel 
122
2.5.2. Piramit 
122
2.5.3. Ters Piramit 
125
2.5.4. Dörtgen ya da Kutu Tekniği 
128
2.5.5. Ters Piramit Tekniğiyle Kare Tekniğinin Birleştirilmesi 
130
2.5.6. Konuşma Biçiminde Haber Yazma Tekniği 
131
2.6. Kaynak Gösterme ve Temellendirme 
132
2.6.1. Genel 
132
2.6.2. Kaynak Gösterme (Atıf) Usulleri 
133
2.7. Üslup 
137
3. Bölüm
YAZMA ÖNCESİ AŞAMA
3.1. Düşüncelerinizi Şekillendirin 
145
3.1.1. Giriş 
145
3.1.2. İş Sahibiyle Görüşün 
147
3.1.3. Dava Hazırlığı Aşamasında Bir Checklistiniz (kontrol listeniz) Olsun 
151
3.1.4. Düşünecek ve Söyleyecek Bir Şeyiniz Olsun 
166
3.1.5. Nonlineer Düşünce Tabloları Oluşturun 
168
3.2. Kelimelerinizi Doğru Seçin 
172
3.2.1. Gereksiz Sözcükleri Azaltın 
172
3.3. Cümlelerinizi Doğru İfade Edin 
173
3.3.2. Gereksiz Alıntı Yapmayın 
174
3.4. Dilekçenizi Gereksiz Uzatmayın 
174
4. Bölüm
DİLEKÇENİN ŞABLONU
4.1. Giriş 
177
4.2. Dilekçenin Sunulacağı Makam 
182
4.3. Tedbir Talepleri, Adli Yardım Talebi vs. Yönünden 
186
4.4. Dosya, Soruşturma, Takip Veya İlgi No’nun Yazılması 
189
4.5. Taraflar (Yanlar) 
190
4.6. Dilekçenin Konusu 
193
4.7. Açıklamalar 
194
4.8. Deliller (kanıtlar) 
196
4.9. Hukuki Sebepler 
199
4.10. Sonuç ve Talep 
200
4.11. İmza 
207
4.12. Diğer Hususlar ve Ekler 
207
4.13. HMK m. 119–120 Yönünden İnceleme 
210
5. Bölüm
DİLEKÇENİZİ HAZIRLADIKTAN SONRAKİ AŞAMA
5.1. İlk Okuma 
213
5.2. Yazım Yanlışlarının Denetimi 
213
5.3. Okunurluk ve Anlaşılabilirlik Denetimi 
214
5.4. Fazlalıkların Denetimi 
214
5.5. Eksik Bilgi Denetimi 
214
5.6. Yanlış Bilgi Denetimi 
215
5.7. Etik ve Hukuk Kurallarına Uygunluk Denetimi 
215
5.8. Son Okuma 
215
5.9. Geribildirimin Takip Edilmesi 
216
6. Bölüm
YAZI YAZMA YETENEĞİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
6.1. Yazdıklarınızı Üçüncü Kişiye Okutun, Görüşlerini Alın 
217
6.2. Yapıcı Eleştirilere Açık Olun 
217
6.3. Kendinizi Sürekli Geliştirin 
218
6.4. Daha Önce Okuduğunuz Dilekçelerden Yararlanın 
221
7. Bölüm
EKSTRA
7.1. Yazım Kuralları 
223
7.1.1. De’nin yazılışı 
223
7.1.2. Mi’nin Yazılışı 
225
7.1.3. Ki’nin Yazılışı 
225
7.1.4. Kısaltmalar 
227
7.1.5. İle’nin Yazılışı 
230
7.1.6. Büyük Harflerin Yazılışı 
231
7.2. Noktalama İşaretleri 
239
7.2.1. Nokta (.) 
239
7.2.2. Virgül (,) 
244
7.2.3. Noktalı Virgül (;) 
248
7.2.4. İki Nokta (:) 
250
7.2.5. Üç nokta (…) 
251
7.2.6. Soru İşareti ( ? ) 
252
7.2.7. Ünlem işareti( ! ) 
253
7.2.8. Kısa Çizgi (–) 
253
7.2.9. Uzun Çizgi (—) 
254
7.2.10. Eğik Çizgi (/) 
255
7.2.11. Tırnak İşareti ( “ ” ) 
255
7.2.12. Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 
257
7.3.13. Yay Ayraç () 
258
7.4.14. Kesme İşareti( ’ ) 
259
8. Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
8.1. Suç Duyurusu 
261
8.2. Ceza Yargılaması Esasa İlişkin Savunma 
269
8.3. İcra Müdürlüğünden Uzun Talep 
273
8.3.1. İİK 106–110 gereğince kaldırma 
273
8.3.2. Yanlış Mernise Tebligat 
277
8.4. İdari İşlemin İptali Davası 
280
8.5. Özel Hukuk Alacak Davası 
288
8.6. İstinaf 
292
8.7. Temyiz 
306
9. Bölüm
MEVZUATTAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER
9.1. TBB Meslek Kuralları m. 5: 
317
9.2. TBB Meslek Kuralları m. 27. 
317
9.3. Anayasa m. 74 
317
9.4. Anayasa m. 36 
318
9.5. Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 
318
9.6. Dava Dilekçesinin İçeriği 
319
9.7. Cevap Dilekçesinin İçeriği 
320
9.8. İstinaf Dilekçesi 
320
9.9. İstinaf Peki Başkanlığa Karşı Açılır mı? 
321
9.10. Temyiz Dilekçesi 
322
9.11. Temyiz Peki Yargıtay Başkanlığına Karşı Açılır mı? 
323
9.12. CMK Yönünden 
325
9.13. İİK Yönünden 
325
10. Bölüm
MICROSOFT WORD VE UYAP DOKUMAN EDİTÖRÜ KISAYOLLARI
10.1. Uyap Doküman Editörü 
327
10.2. Microsof Word 
329
11. Bölüm
KİTABIN ANAHATLARI
11.1. Tipografi 
331
11.3. Dilekçenin İçeriği 
335
11.4. Yazma Öncesi Aşama 
337
11.5. Dilekçenin Şablonu 
338
11.6. Dilekçenizi Hazırladıktan Sonraki Aşama 
340
11.7. Yazı Yazma Yeteneğinizi Sürekli Geliştirmek 
340
SON SÖZ 
341
Kaynakça 
343
Basılı Kaynaklar 
343
İnternet 
344